De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZORG OP MAAT VAN DE DIABETESPATIËNT?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZORG OP MAAT VAN DE DIABETESPATIËNT?"— Transcript van de presentatie:

1 ZORG OP MAAT VAN DE DIABETESPATIËNT?
Méér dan een denkoefening voor MLOZ… Annemie T’SEYEN – Project manager Benevita Veerle VERSPILLE – Manager Naadloze Zorg Jan VAN EMELEN – Directeur SS&C Vergadering - Datum

2 Wie zijn de Onafhankelijke Ziekenfondsen?
( Marktaandeel van ca. 17,06% Ongeveer leden, met groei van 3,01% laatste 12 maanden (aug. 2007) Onafhankelijkheid Innovatie Klantgerichtheid Transparantie Solidariteit

3 Uitdagingen voor de toekomst
Chronische aandoeningen en comorbiditeit nemen toe Zorg- en hulpbehoevendheid stijgen Onvoldoende professionals en mantelzorgers Onvoldoende budgetten binnen het verplichte stelsel – Groeinorm?

4 Antwoord van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?
Geïntegreerd aanbod van: Informatieverstrekking Financiële tussenkomsten Diensten (b.v. thuiszorg) Vertaling principes disease management in de aanvullende ziekteverzekering Diabetesplatform Obesitasplatform Dentalia Plus Naadloze Zorg (zorg- en hulpbehoevenden) Preventie-georiënteerd!

5 Antwoord van de Onafhankelijke Ziekenfondsen?
Creatie Benevita “Laboratorium” onderzoek naar tools die disease management mogelijk maken/ondersteunen 2 pijlers: e-Health en multimedia Faciliteren en opzetten van R&D pilootprojecten Samenbrengen van potentiële partners

6 Wat is disease management?
Globale tenlasteneming van een verzekerde die lijdt aan een medische, vaak chronische aandoening Akkoord en responsabilisering van verschillende partijen: patiënten (empowerment) zorgverleners verzekeringsinstellingen Te volgen guidelines op het vlak van preventie, diagnose, behandeling

7 Platforms Chronische Aandoeningen MLOZ
Elk platform is een logische verzameling van financiële tussenkomsten diensten en het ter beschikking stellen van informatie en opvolginstrumenten, die zowel de patiënt als de zorgverstrekker toelaten de chronische aandoening beter te “beheren”

8 Platforms Chronische Aandoeningen MLOZ
“Vaste” onderdelen: Algemeen deel: informatie + gezondheidspromotie Screeningsgedeelte: opsporing en detectie Preventiegedeelte: risicobeheer Behandelingsgedeelte: beheer van de aandoening Principes: Sensibilisering via informering, ondersteuning en coaching (“levensstijl-begeleiding”) incentives via specifieke financiële tegemoetkomingen

9 Het diabetesplatform (2005)
3 hoofddoelen: vroegtijdige auto-detectie van diabetes type 2 vroegtijdige én correcte behandeling rationele coaching van chronische zorg Gestructureerde aanpak: Dienstverlening op 2 niveaus Preventieve opsporing van risicopersonen (auto-identificatie, huisarts, risicobeheer) Beheer van de ziekte (zorgtraject en behandelingsondersteuning)

10 Structuur platform Opsporings- raadpleging GEEN RISICO ofwel
Risicopersonen identificeren (vragenlijst van Pr. Tuomiletho – Finland) Opsporings- raadpleging GEEN RISICO OMGAAN MET DE ZIEKTE ofwel Risico* Bedoeling: het risico op diabetes verkleinen Programma voor primaire preventie Gewicht Voeding Beweging * Mensen die nuchter een afwijkende bloedsuikerspiegel vertonen en mensen met een glucose-intolerantie

11 Tegemoetkomingen MLOZ-leden
Opsporingsraadpleging bij de huisarts = gratis (remgeld terugbetaald) (1) Geen risico: Om de 3 jaar gratis opsporingsraadpleging (2) Risico: Preventieprogramma: forfaitaire tegemoetkoming van 15 euro voor 2 raadplegingen/jaar bij diëtist (voedingsbalans en aanleren kook- en eetgewoontes) Jaarlijks 1 gratis opsporingsraadpleging bij huisarts (3) Diagnose diabetes type II: Coaching programma “omgaan met diabetes” Aangesloten AV GMD openen bij de huisarts: 30% minder remgeld Diabetespas aanvragen: recht op terugbetaling diëtist (2) en podoloog (2)

12 Concept programma “Omgaan met diabetes”
PROGR. SECUNDAIRE PREVENTIE DAGELIJKSE/PERIODIEKE ZORG LEVENSSTIJL VERBETERING LEVENSKWALITEIT doelstellingen - coaching - incentives GEWICHT VOEDING BEWEGING Med. check-ups Materiaal zelfcontrole CURATIEVE ZORG HERSTEL TOEGANG ZORG Voet- verzorging Kost ziekenhuis Medicatie Oftal- moloog Webplatform Bijstand Vrije tijd / Events SOCIAAL WELZIJN Doorverwijzing psycholoog

13 Tegemoetkomingen MLOZ-leden
Programma secundaire preventie: Beweging: beweegprogramma + incentive (stappenteller) Gewichtsverlies: Gratis impedantiemeter (BMI > of = 25) bij gewichtsverlies van min. 5% Begeleiding is mogelijk: cf. inschrijving bij weight watchers en eerste sessie worden terugbetaald Voeding: 2 raadplegingen diëtist terugbetaald via pas Dagelijkse of periodieke zorg: Zorgtraject : Medische check-ups  forfait van 40 (20) euro/jaar 4 raadplegingen bij huisarts (verminderd remgeld via GMD) 2 raadplegingen bij diëtist (diabetespas) 1 raadpleging bij tandarts 1 raadpleging bij oftalmoloog Materiaal voor zelfcontrole: Tegemoetkoming kosten glucometer (max. 50 euro) Tegemoetkoming kosten strookjes (50%, max. 160 euro per jaar)

14 Resultaten platform diabetes
1510 MLOZ-leden gescreend (opsporingsraadpleging terugbetaald): 36% geen risicoprofiel 15% risico diabetes type II (afwijkende bloedsuikerspiegel of glucose-intolerantie) 49% diagnose diab. type II 12,4%: reeds voorheen insuline of orale antidiabetica 36,2%: 546 nieuwe diagnoses!

15 Het obesitasplatform (2006)
In België: 31% overgewicht en 13% zwaarlijvig 1 op 10 kinderen zwaarlijvig Verhoogd risico op: Cardiovasculaire aandoeningen Ademhalingsstoornissen Diabetes Type II Kanker Rug- en knieproblemen, Slaapstoornissen … Psychosociale gevolgen Financieel kostenplaatje Aanpak Bewegen, sport en voeding Multidisciplinaire benadering Versterken van het zelfbeeld

16 Het obesitasplatform (2006)
Kenmerken: Integrale benadering: medisch, psychisch en omgeving Vroegtijdige én correcte behandeling: 1ste en 2de lijn Rationele coaching: EBM Voor volwassenen en kinderen Gestructureerde aanpak: Dienstverlening op 2 niveaus Multidisciplinaire aanpak (zwaardere gevallen – inschakeling gespecialiseerd centrum) Individuele aanpak (1 medische hulpverlener: diëtist)

17 Globale structuur platform

18 Tegemoetkomingen obesitasplatform
Individuele benadering Overgewicht: BMI > of = 25 Op eigen houtje en op eigen tempo 2 x 15 euro tegemoetkoming voor raadpleging bij erkende diëtist of geneesheer-nutritionist Vermindering BMI met minstens 5% en behoud gedurende 1 jaar: cadeaucheque 25 euro

19 Tegemoetkomingen obesitasplatform
Multidisciplinaire aanpak (BMI > of = 25) Overeenkomst MLOZ – gesp. centra voor multidisc. behandeling van overgewichtsproblemen (ZH): Coördinerende arts (bilans, coördineren behandeling, verslag naar huisarts) Diëtist (evenwichtig menu) Psycholoog (eetgedrag, morele steun, motivatie) Kinesitherapeut (bewegingsprogramma) Tegemoetkomingen: Forfait van 50 euro voor het ondergaan van 3 evaluatiebilans Forfait van 175 euro op het einde van de behandeling (12 m) Forfait van 45 euro voor 4 ‘toezichtsraadplegingen’ na afloop behandeling of na heelkundige ingreep (toezicht op vermindering BMI) Geschenkcheque van 40 euro indien behoud vermindering BMI met minstens 5% Forfait van 100 euro bij behandeling via geneesmiddelen (geen vermindering BMI)

20 Resultaten platform obesitas
4372 leden (10,8% kinderen) 95%: Raadpleging diëtist 3,1%: Evaluatiebilans 1,2%: Multidisciplinaire begeleiding 1,1% met positief resultaat 0,1% met negatief resultaat 0,8%: Geschenkcheque

21 Benevita vzw Benevita: laboratorium voor toegepast onderzoek van MLOZ.
Missie: ontwikkeling van tools voor disease management Via: exploratie van de technologieën die disease management mogelijk maken: multimedia modules & e-health technologie.

22 Met behulp van innovatieve technologieën ontwikkelt Benevita pilootprojecten: Resultaat = nieuwe diensten en producten voor: professionele gezondheidswerkers de ziekenfondsen aangesloten bij de Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Benevita werkt op basis van partnerships, zowel nationaal als internationaal.

23 Focus pilootprojecten: diabetes type 2
Diabetes 2 = epidemie! in 1 generatie tijd prevalentie wereldwijd x 6 vandaag 1 Belg op 20, 2025: 1 Belg op 10

24 Onvoldoende diagnose + behandeling slechts 1 op 2 patiënten (tijdig) gediagnosticeerd. slechts 1 op 2 behandelde patiënten haalt behandelingsdoelstellingen gevolgen: hoog aantal onomkeerbare diabetesgerelateerde complicaties hoog aantal hospitalisaties hoge behandelingskosten lage levenskwaliteit hoge sterfte (elke 10 sec sterft iemand ter wereld aan een diabetesgerelateerde complicatie) )

25 Knelpunten in goede diabetesbehandeling
Patiënten: gebrek aan risico-bewustzijn gebrek aan kennis & educatie leefstijlverandering = moeilijk & langzaam proces diabetes = administratief complexe ziekte Zorgverstrekkers geen tijd geen opleiding tot “coaching” patiënt m.b.t. leefstijlaanpassingen geen nomenclatuur voor opsporing en coaching Cfr. studie KCE diabetescare in België (2006): 1. Nood aan educatie tot zelfmanagement patiënten diabetes type 2 2. Nood aan ondersteuning voor huisartsen bij opvolging patiënten diabetes type 2

26 Antwoord Benevita/MLOZ
Projecten die bijdragen tot beter management van diabetes type 2, in elk stadium van de ziekte Piloot = diabetes type 2. Later: « copy past » naar andere chronische aandoeningen (hart- en vaatlijden, kanker…) Concreet: 2 projecten in uitwerking 1. ZorgTV Creatie van een interactief TV-kanaal (web of ID-tv) voor een geselecteerde groep gebruikers in casu: patiënten diabetes type 2 + huisarts 2. DIEP (Diabetes Interactive Education Program): web-based educatieplatform voor patiënt én zorgverstrekker

27 Project ZorgTV  3 verschillende diensten: 1. Coaching: klant treedt in visueel contact (1 to 1) met een “coach” voor persoonlijke educatie en begeleiding. Hoofddoel: lifestyle-aanpassingen realiseren betere opvolging medische parameters verhoging compliance beantwoorden van (para)medische en financieel-administratieve vragen 2. Informatie: videotheek met vnl. educatief filmmateriaal rond diabetes en aanverwante onderwerpen 3. Financieel-administratieve interventies: info rond terugbetalingen, zowel in het kader van verplichte als aanvullende verzekering, ondersteunende maatregelen bv. diabetesconventie, diabetespas, diabetesplatform MLOZ… Optioneel: 4. Communicatie (community-building): gesloten gebruikersgroepen krijgen een platform om met elkaar te communiceren.

28 Project DIEP Webbased educatieplatform voor patiënten diabetes type 2
Doel : educatie tot self-management en self-empowerment Aanvulling op en ondersteuning van huisarts/zorgverstrekker Toegang wordt gegeven door zorgverstrekker! Inhoud = breed gevalideerd in Vlaanderen + Wallonië High level audiovisuele vormgeving, interactieve tools en werkboek Benevita = projectmanager

29 Einde! Dank u voor uw aandacht!
Documentatiebundel met brochures diabetesplatform en obesitasplatform Breng een bezoekje aan onze stand: Brochures overgewicht, gezonde voeding, bewegen,... Ontvang uw gratis tandenborstel! (bon) Voor meer informatie over onze diensten en producten: bezoek &


Download ppt "ZORG OP MAAT VAN DE DIABETESPATIËNT?"

Verwante presentaties


Ads door Google