De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SQL transactions 101 SQL zaterdag 2011-11-12 1 ©

Verwante presentaties


Presentatie over: "SQL transactions 101 SQL zaterdag 2011-11-12 1 ©"— Transcript van de presentatie:

1 SQL transactions 101 SQL zaterdag 2011-11-12 1 © Theo@Ekelmans.com

2 Inhoud 2 Spreker BIO Wat is een transaction? Wat betekent het begrip ACID? Wat is een “Transaction isolation level”? De 3 gevolgen van een transaction level keuze Transacties in transacties Tips en links

3 3 The Dr. (Ebenhaëzer) House of SQL select bio.* from doopceel.spreker; Theo Ekelmans; 46 jaar, van oorsprong electronicus Technisch specialist bij Infotheek (hardware en netwerken) Master CNE bij Novell (hardware en netwerken) Gedetacheerd bij KPN voor opzetten 1200 server novell netwerk Bedenker Performance And Capacity MANagement systemen KPN VB, SNMP, SQL versus 14.000+ x Cisco, Nortel, UB, etc, etc. Tables tot 2G records & 12.000 inserts & deletes / sec Sizes 1,5 a 2 TB data MSCE+i, Cisco CCNA+ level, enz, enz… Nu: Sr. DBA voor de Ordina datacenters. Specialisatie: SQL kernel / performance / SQL stack tweaking

4 Wat is een transaction? SQL transactions 101

5 Wat is een transaction? Een transaction is een methode om een database tijdens een bewerking gegarandeerd van de ene “consistent state” naar een andere “consistent state” te brengen Indien dat niet lukt, dat biedt een transaction de mogelijkheid om terug te keren naar de oorspronkelijke “consistent state” 5

6 Transaction theory: ACID Atomicity Consistency Isolation Durability SQL transactions 101

7 7 Transaction: ACID ACID is een set aan regels waarmee veel database systemen werken. Het doel van deze regels is om te garanderen dat de afhandeling van transactions altijd op een consistente manier gebeurt Zonder deze regels kan het bijvoorbeeld makkelijk gebeuren dat 2 transacties dezelfde (set) database object(en) kunnen wijzigen

8 8 Transaction : Atomicity Een transactie is een ondeelbaar geheel Alles wordt na de start (begin transaction): Of volledig uitgevoerd (commit transaction) Of volledig teruggedraaid (rollback transaction)

9 9 Transaction : Consistency Consistency houdt in dat: De server de situatie van VOOR de transactie bewaart Pas ‘gegijzelde’ data vrijgeeft geeft als alle onderdelen van de transactie compleet zijn; de Commit Indien een onderdeel niet compleet (te maken) is: Wordt de transactie afgebroken De situatie van VOOR de transactie wordt hersteld; de (Auto-)Rollback De client krijgt een foutmelding

10 10 Transaction : Isolation Elke transaction staat volledig los van elke andere transaction Dit houdt in dat: Data welke tijdens een transactie wordt geraakt (normaliter) niet beschikbaar is voor andere transacties Indien dit toch geprobeerd wordt, dan grijpt de server in om de Consistancy te bewaren (wait / terminate / dirty)

11 11 Transaction : Durability Indien een transactie zijn definitieve staat heeft dient deze wijziging permanent te zijn Zelfs een server crash mag geen invloed meer hebben op deze definitieve staat

12 Transaction isolation levels (ANSI – SQL92) Read Uncommitted Read Committed (default) Repeatable Read Snapshot Serializable SQL transactions 101

13 Transaction : Standaarden ANSI – SQL92 (en later) is een breed gedragen standaard, en maakt een voorspelbare koppeling tussen diverse SQL platformen mogelijk; Interbase Firebird IBM Microsoft Sybase Mimer SQL MySQL OraclePL PostgreSQL

14 Transaction : Isolation Levels Van de 4 ACID begrippen is transaction isolation de meest complexe in de omgang en impact, en helaas de minst begrepen! Het isolation level bepaalt: Hoe users elkaar beinvloeden Of je stiekem toch in een andere transaction mag lezen Hoeveel rows er worden gelocked Of je bij een retry dezelfde data ziet Of de data die je uitleest ook echt bestaat (^^)

15 Transaction : Isolation Levels Dit zijn de 5 standaard isolation levels : Read Uncommitted Read Committed Repeatable Read Snapshot Serializable (SQL 2005 en hoger) Buiten beschouwing gelaten in deze presentatie (tijdgebrek): Row versioning & Read Committed Snapshot (DB option)

16 Read Uncommitted Maakt zelf geen locks aan Negeert locks van anderen en kan daarom uncommitted data lezen (dirty read) Geeft voorrang aan ‘concurrent use’, maar ten koste van ‘data consistentie’ Ideaal voor statische data & high volume / concurrency

17 Read Committed De SQL Server default setting Stopt met reads als deze uncommitted data raakt (open transaction) Zet een shared lock voor de read en geeft deze na de read weer vrij Concurrent use is goed mogelijk, omdat een shared lock door meer connecties tegelijk gebruikt kan worden

18 Read Committed 2 Maar er is geen harde garantie dat 2 x dezelfde read, ook 2 x dezelfde data oplevert (Non-repeatable read) Voor meer info: http://blogs.msdn.com/b/craigfr/

19 Repeatable Read Houdt een lock op alle gelezen data, tot commit of rollback Dit transaction isolation level kan zowel de concurrency als performance flink negatief beinvloeden. 2 x dezelfde read levert gegarandeerd 2 x dezelfde data op (tenzij….)

20 Repeatable Read 2 Een range query (DT between @A and @B) kan echter nog steeds ‘phantom reads’ opleveren De nog niet gelezen records van een scan kunnen nog veranderd worden, en initieel niet bestaande geinsert. Voor meer info: http://blogs.msdn.com/b/craigfr /

21 Serializable Phantom reads komen niet meer voor als er 2 x dezelfde query wordt uitgevoerd binnen dezelfde transactie De sever gebruikt table locks of key range locks om alle rows te locken VOORDAT hij deze gaat inlezen Dwingt daardoor data consistancy af op DB nivo Is dus zeer veilig, maar…. Betekent vaak het einde van speed / concurrency ….  Wordt vaak als default gebruikt door ‘statefull applications’ zoals: BizTalk, bank transactions, etc

22 Snapshot SQL Server 2005 en hoger ! Is ontworpen om te voorkomen dat ‘data readers’ de ‘data writers’ blokkeren Elke read maakt een snapshot van zijn versie van de rows die hij leest, en bewaart deze in TempDB Omdat elke read van elke user writes naar de TempDB tot gevolg heeft, kan deze setting grote impact hebben op de performance Vereist goed doordachte performance tests bij toepassing Is in combinatie met updates bloedlink om te gebruiken

23 Snapshot 2 Lost marbles DEMO

24 Snapshot 3: Het gevaar ! Voor meer info: Jim Gray’s blog van Microsoft eScience /

25 Read Committed Snapshot Dit is een database setting, geen connection setting! Indien actief, dan worden ‘Read Committed’ reads ge- upgrade naar een ‘Read Committed Snapshot’ read Dit is een bijzondere variant die met veel zorg moet worden ingezet vanwege de performance hit.

26 De 3 gevolgen van een isolation level keuze: Dirty reads Non-repeatable reads Phantom reads SQL transactions 101

27 Dirty reads Een Dirty read onstaat als transaction 1, data leest die transaction 2 mogelijk nog niet heeft gecommit T1T1 resultT2 SELECT age FROM users WHERE id = 1; 20 UPDATE users SET age = 21 WHERE id = 1; SELECT age FROM users WHERE id = 1; 21 rollback; Idnameage 1Joe20 2Jill25 Users table

28 Non-repeatable reads Een Non-repeatable read onstaat als transaction 1, data 2x leest en verschillende resultaten krijgt, doordat transaction 2 tussentijds data wijzigt EN commit T1T1 resultT2 SELECT age FROM users WHERE id = 1; 20 UPDATE users SET age = 21 WHERE id = 1; commit; SELECT age FROM users WHERE id = 1; 21 Idnameage 1Joe20 2Jill25 Users table

29 Phantom reads Een Phantom read onstaat als transaction 1, data 2x leest en verschillende resultaten krijgt, doordat transaction 2 tussentijds data wijzigt EN commit T1T1 resultT2 SELECT age FROM users WHERE age between 10 and 30; 20 25 DELETE FROM users WHERE id = 2; commit; SELECT age FROM users WHERE age between 10 and 30; 20 Idnameage 1Joe20 2Jill25 Users table

30 Overzicht Isolation levelDirty reads Non-repeatable reads Phantoms Read UncommittedXXX Read Committed-XX Repeatable Read--X Serializable--- Isolation levelWrite LockRead LockRange Lock Read Uncommitted--- Read CommittedX-- Repeatable ReadXX- SerializableXXX Data integriteit Performance

31 Welk isolation level moet ik gebruiken voor mijn applicatie? Isolation levelIndien: Read uncommittedDe performance / schaalbaarheid / parallellisme het belangrijkste design citerium De applicatie kan omgaan met Dirty, Non-repeatable en Phantom reads Read committedApplicaties zoals order entry systemen, die de te updaten rows blokkeren Er mogen tijdens het lezen van de query data records over de range nog updates worden gedaan, zolang het resultaat maar transactioneel consistent is. Lockt singleton rows bij een write De applicatie kan omgaan met Non-repeatable en Phantom reads Repeatable readApplicaties die er vanuit moeten kunnen gaan dat data tijdens ‘long-running multistatement transactions’ een bepaalde waarde heeft, en deze bij een latere update binnen dezelfde transactie nog steeds deze waarde heeft. Applicaties die meermaals door dezelfde set heen lezen ten behoeve van aggeregaties, en geen wijzigingen tolereren in deze set. Is singleton row safe; Lockt de gelezen rows voor read en write De applicatie kan omgaan met Phantom reads Grote performance impact, met name in de concurrency SerializableApplicaties die er vanuit moeten kunnen gaan dat data tijdens ‘long-running multistatement transactions’ over ranges een bepaalde waarde heeft, en deze bij een latere update binnen dezelfde transactie range nog steeds deze waarde heeft. Applicaties die meermaals door dezelfde set heen lezen ten behoeve van aggeregaties, en geen wijzigingen tolereren in deze set. Is range safe; Lockt de gelezen range voor read en write Heeft geen last van Dirty, Non-repeatable en Phantom reads Is het isolation level die de server het zwaarst belast! Is het minst geschikt voor paralellisme SnapshotApplicaties die er vanuit moeten kunnen gaan dat data tijdens ‘long-running multistatement transactions’ een bepaalde waarde heeft, maar NIET van plan is in latere update binnen dezelfde transactie te wijzigen. Applicaties die meermaals door dezelfde set heen gaan ten behoeve van aggeregaties, en geen wijzigingen tolereren in deze set. Er worden geen shared locks gezet op de oorpronkelijke records omdat de transactie werkt met een ‘kopie’ Dit mechanisme leent zich uitstekend voor applicaties met multiple readers en een single writer 31

32 Nested Transactions SQL transactions 101

33 Nested Transactions Nested Transactions bestaan niet ! 33 Inderdaad….. geen foutmeldingen!

34 Nested Transactions Dezelfde code, maar dan met een inside rollback 34

35 Nested Transactions Bij dit soort vage fouten worden mensen creatief! De “interessantste” oplossing die ik gezien heb? 35

36 Nested Transactions SAVEPOINT to the rescue ! 36

37 Nested Transactions De valkuil: SAVEPOINT kent geen COMMIT ! 37

38 Nested Transactions De correcte toepassing 38

39 Nested Transactions Samenvattend: Er is geen volledige ondersteuning voor nested transactions DE commit is voorbehouden aan de root stored procedure Savepoints zijn op dieper liggende nivo’s de methode om bij fouten een ‘partial rollback’ te doen Let bij grotere projecten met gestapelde stored procedures op de @@trancount of stem heel goed af in de project meetings 39

40 Transaction tips SQL transactions 101

41 Transaction beperkingen Niet alle TSQL statements kunnen in een transaction (bvb): Alter database Backup log Create database Drop database ! Reconfigure Restore database Restore Log Update statisctics ALLE overige DDL statements 41

42 Transaction / (dead)locking tips (Dead)locks zijn lang niet altijd te voorkomen als je eenmaal een transaction isolation level hebt gekozen voor je applicatie. Best practices: Niet alles hoeft in een transaction te worden afgehandeld Kies het het laagste Isolation Level wat de SLA toestaat Zorg dat je de data altijd in de zelfde volgorde bewerkt Groepeer de transacties in logische brokken Moeten alle bestellingen van een klant in een enkele transaction, of mag er een transaction per bestelling ook ? Vermijd koste wat het kost transacties waarbinnen user interactie nodig is! 42

43 Interessante links Row Versioning-based Isolation Levels: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188277.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms188277.aspx En in detail: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345124(SQL.90).aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345124(SQL.90).aspx De presentatie is vanaf nu ook te downloaden op http://www.ekelmans.com/T101.pptx http://www.ekelmans.com/T101.pptx 43

44 Einde presentatiedeel O frabjous day! Callooh! Callay! he chortled in his joy 44

45 Transactions, Checkpoints & Crashes SQL transactions 101

46 Transactions, Checkpoints & Crashes Wanneer doen we een Roll Back / Roll forward? CheckpointSystem crash 1 2 3 4 5 Time

47 Marble query 47 create database marbles go use marbles go alter database marbles set allow_snapshot_isolation on go create table marbles (id int primary key, color char(5)) insert marbles values(1, 'Black') insert marbles values(2, 'White') go --Start transaction 1 set transaction isolation level snapshot go begin transaction one update marbles set color = 'White' where color = 'Black' select @@TRANCOUNT --Run dit in 2e window --Start transaction 2 use marbles go set transaction isolation level snapshot go begin transaction two update marbles set color = 'Black' where color = 'White' commit transaction two --Nu committen we de 1e transaction commit transaction one --En de uitkomst is ??? select * from marbles

48 Snapshot 2: Het gevaar ! create database marbles; alter database marbles set allow_snapshot_isolation on; create table marbles (id int primary key, color char(5)) insert marbles values(1, 'Black') insert marbles values(2, 'White')

49 Snapshot 3: Het gevaar ! Transaction 1Transaction 2 idcolor 1White (was Black) 2Black (was White) select * from marbles; commit transaction one; set transaction isolation level snapshot; begin transaction two; update marbles set color = 'Black' where color = 'White‘; commit transaction two; set transaction isolation level snapshot; begin transaction one; update marbles set color = 'White' where color = 'Black‘;


Download ppt "SQL transactions 101 SQL zaterdag 2011-11-12 1 ©"

Verwante presentaties


Ads door Google