De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011

2 Table of contents 1212 Doel uiteenzetting Wie / Wat is AZT? 3 Methode / Méthode 4 Toepassing / Application

3 Doel Wegwerken vele misverstanden Juiste toedracht methode geven

4 AZT = Allianz Zentrum für Technik Ismaning (München)

5 Activiteiten / Activités AZT

6 Informex Standaard tijden voor »(automatisch) –Vervangen = E –Montage = N –Schilderen = L Manuele ingave –Herstellen = I Temps standard pour »(automatique) –Remplacement = E –Montage = N –Peinture = L Manuellement –Réparation = I

7 I Informex

8 Objectieve begroting hersteltijd Herstellen of vervangen ? Duurzaam herstellen { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2055125/slides/slide_8.jpg", "name": "Objectieve begroting hersteltijd Herstellen of vervangen .", "description": "Duurzaam herstellen

9 Toepassing / Application Blikschade –Formule Bumpers –forfaits Tôlerie –Formule Pare-chocs –forfaits

10 3 elementen –Oppervlakte –Moeilijkheidsgraad –Voorbereidingstijd 3 éléments –Surface –Degré de difficulté –Temps de préparation How to ?

11 Formule Voor het eerste paneel: Totale arbeidstijd I in AE = oppervlakte (dm²) x factor + 7 AE Voor elk volgend paneel: Totale arbeidstijd I in AE = oppervlakte (dm²) x factor + 2 AE Pour le premier panneau: Temps de travail I en UT = surface (dm²) x facteur + 7 UT Pour tout panneau suivant: Temps de travail I en UT = surface (dm²) x facteur + 2 UT

12 Informex

13

14 Niveau I – Factor 1.0 –Eenvoudig te herstellen –Criteria: Gemakkelijk toegankelijk Geringe vervorming Zachte vervorming Geen uitrekking van materiaal Eenvoudig te bewerken plaat Niet aan de rand van het te bewerken deel Niveau I – Factor 1.0 –Réparation simple –Critères: Accès facile Déformation minimale Déformation molle Sans extension de materiau Tôle facile à travailler Pas au bord du panneau Factor

15 Niveau III – Factor 2.5 –Moeilijk te herstellen –Criteria: Moeilijke toegang Belangrijke en diepe vervorming Plooien of bobbels Uitgerokken materiaal Moeilijk te bewerken plaat Aan de rand van het te bewerken deel Niveau III – Factor 2.5 –Réparation difficile –Critères: Accès difficile Déformation importante en profondeur Plis ou ondulation Extension de materiau Tôle difficile à travailler Au bord du panneau Factor

16 Niveau II – Factor 1.5 –Niet I en niet III –Criteria: Zowel elementen van niveau I Als elementen van niveau III zijn van toepassing Niveau II – Factor 1.5 –N’est pas I ni III –Critères: Aussi bien des éléments du niveau I Que des éléments du niveau III sont présents Factor

17 Opmerkingen / Remarques Inbegrepen: van voorbereiding tot klaar voor schuren: dus volledig « I-tijd » Niet inbegrepen: af- en aanmonteren van onderdelen Rekening houdend met normaal getraind koetswerker, zonder ‘exotische’ technieken Vooral bij kleine schade <10 AE is discussie mogelijk volgens specifieke situatie Toepassing tin/mastiek inbegrepen Alu volgens moeilijkheidsgraad (zowel gemakkelijk als moeilijke stukken) Deze formule is een hulpmiddel, geen evangelie, maar zeer nuttig in combinatie met de voorbeelden. Compris: de la préparation jusqu’avant le ponçage: tout ce qui est « temps I » Non compris: dé- et re-montage d’éléments Tenant compte d’un tôlier normalement compétent, sans techniques ‘exotiques’ Surtout en cas de petits dommages <10 UT on peut arriver à des discussions selon la situations spécifique Application d’étain ou de mastique compris Alu selon degré de difficulté (aussi bien des pièces simples que compliquées) Cette formule est une aide, pas l’évangile, mais très utile en combinaison avec les exemples.

18 Plastic Forfaits –Lichte schade Krassen <1mm diep LI –Medium schade Krassen meer dan1mm 6UT + LI + producten –Zware schade Vervorming – gaten 11 UT + LI + producten Forfaits –Dommage leger Rayures < 1mm prof. LI –Dommage moyen Rayures plus que 1 mm 6UT + LI + produits –Dommage sévère Déformation – trous 11 UT + LI + produits

19 Choice of the section Folder: Index – Index.htm

20 Click on the picture to open the corresponding Dent Repair Example

21

22

23 Dent Repair Example - Body Repair Vehicle model/type: VW Tiguan Model year 2007 Damaged element: bonnet Level of difficulty: III, factor 2.5 Note: Tin applied Surface: 6 dm² Repair time calculated with dent repair formula : 22 WU or 2.2 h Real time spent: app. 20 % less

24


Download ppt "AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google