De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011."— Transcript van de presentatie:

1 AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011

2 1 2 3 4 Doel uiteenzetting Table of contents Wie / Wat is AZT?
Methode / Méthode 4 Toepassing / Application

3 Doel Wegwerken vele misverstanden Juiste toedracht methode geven

4 AZT = Allianz Zentrum für Technik Ismaning (München)

5 Activiteiten / Activités AZT

6 Informex Standaard tijden voor Manuele ingave Temps standard pour
(automatisch) Vervangen = E Montage = N Schilderen = L Manuele ingave Herstellen = I Temps standard pour (automatique) Remplacement = E Montage = N Peinture = L Manuellement Réparation = I

7 Informex I

8 AZT dent repair ? Objectieve begroting hersteltijd
Herstellen of vervangen ? Duurzaam herstellen <CO2 Durée de réparation eval. objective Réparer ou remplacer? Réparation durable <CO2

9 Toepassing / Application
Blikschade Formule Bumpers forfaits Tôlerie Formule Pare-chocs forfaits

10 How to ? 3 elementen 3 éléments Oppervlakte Surface
Moeilijkheidsgraad Voorbereidingstijd 3 éléments Surface Degré de difficulté Temps de préparation

11 Formule Voor het eerste paneel:
Totale arbeidstijd I in AE = oppervlakte (dm²) x factor + 7 AE Voor elk volgend paneel: Totale arbeidstijd I in AE = oppervlakte (dm²) x factor + 2 AE Pour le premier panneau: Temps de travail I en UT = surface (dm²) x facteur + 7 UT Pour tout panneau suivant: Temps de travail I en UT = surface (dm²) x facteur + 2 UT

12 Informex

13 Informex

14 Factor Niveau I – Factor 1.0 Niveau I – Factor 1.0 Réparation simple
Eenvoudig te herstellen Criteria: Gemakkelijk toegankelijk Geringe vervorming Zachte vervorming Geen uitrekking van materiaal Eenvoudig te bewerken plaat Niet aan de rand van het te bewerken deel Niveau I – Factor 1.0 Réparation simple Critères: Accès facile Déformation minimale Déformation molle Sans extension de materiau Tôle facile à travailler Pas au bord du panneau

15 Factor Niveau III – Factor 2.5 Niveau III – Factor 2.5
Moeilijk te herstellen Criteria: Moeilijke toegang Belangrijke en diepe vervorming Plooien of bobbels Uitgerokken materiaal Moeilijk te bewerken plaat Aan de rand van het te bewerken deel Niveau III – Factor 2.5 Réparation difficile Critères: Accès difficile Déformation importante en profondeur Plis ou ondulation Extension de materiau Tôle difficile à travailler Au bord du panneau

16 Factor Niveau II – Factor 1.5 Niveau II – Factor 1.5
Niet I en niet III Criteria: Zowel elementen van niveau I Als elementen van niveau III zijn van toepassing Niveau II – Factor 1.5 N’est pas I ni III Critères: Aussi bien des éléments du niveau I Que des éléments du niveau III sont présents

17 Opmerkingen / Remarques
Inbegrepen: van voorbereiding tot klaar voor schuren: dus volledig « I-tijd » Niet inbegrepen: af- en aanmonteren van onderdelen Rekening houdend met normaal getraind koetswerker, zonder ‘exotische’ technieken Vooral bij kleine schade <10 AE is discussie mogelijk volgens specifieke situatie Toepassing tin/mastiek inbegrepen Alu volgens moeilijkheidsgraad (zowel gemakkelijk als moeilijke stukken) Deze formule is een hulpmiddel, geen evangelie, maar zeer nuttig in combinatie met de voorbeelden. Compris: de la préparation jusqu’avant le ponçage: tout ce qui est « temps I » Non compris: dé- et re-montage d’éléments Tenant compte d’un tôlier normalement compétent, sans techniques ‘exotiques’ Surtout en cas de petits dommages <10 UT on peut arriver à des discussions selon la situations spécifique Application d’étain ou de mastique compris Alu selon degré de difficulté (aussi bien des pièces simples que compliquées) Cette formule est une aide, pas l’évangile, mais très utile en combinaison avec les exemples.

18 Plastic Forfaits Forfaits Lichte schade Medium schade Zware schade
Krassen <1mm diep LI Medium schade Krassen meer dan1mm 6UT + LI + producten Zware schade Vervorming – gaten 11 UT + LI + producten Forfaits Dommage leger Rayures < 1mm prof. LI Dommage moyen Rayures plus que 1 mm 6UT + LI + produits Dommage sévère Déformation – trous 11 UT + LI + produits

19 Folder: Index – Index.htm
Choice of the section

20 Click on the picture to open the
corresponding Dent Repair Example

21

22

23 Dent Repair Example - Body Repair
Vehicle model/type: VW Tiguan Model year Damaged element: bonnet Level of difficulty: III, factor 2.5 Note: Tin applied Surface: 6 dm² Repair time calculated with dent repair formula : WU or 2.2 h Real time spent: app. 20 % less

24


Download ppt "AZT Dent repair method Network Auto / Hugo De Cooman september 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google