De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 0 Het merk Pajottenland Nul-meting 10 Augustus 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 0 Het merk Pajottenland Nul-meting 10 Augustus 2009."— Transcript van de presentatie:

1 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 0 Het merk Pajottenland Nul-meting 10 Augustus 2009

2 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 1 INHOUD Inhoudp. 1 Overzicht voornaamste resultatenp. 2–4 Conclusie en aanbevelingenp. 5 Achtergrondp. 6 Doelstellingenp. 7 Methodep. 8 Steekproefp. 9 Totaal Resultatenp. 10-20 Subgroep resultaten en significantiesp. 21-53 Vragenlijst p. 54-55 Appendix: Tabellenrapport (Excel file)

3 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 2 Overzicht voornaamste resultaten

4 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 3 De Vlaamse Ardennen (90%) is veruit de meest bekende regio. Pajottenland (81%) deelt een tweede plaats met de Westhoek (83%), het Waasland (79%), de Voerstreek (79%), de Leiestreek (77%) en Haspengouw (77%). Op de achtste plaats komt het Meetjesland (72%) en op de negende plaats het Hageland (67%). Daarna volgen nog, in dalende volgorde, het Heuvelland (60%), de Mijnstreek (57%) de Zennevallei (53%) en de Groene Gordel (50%). Hekkensluiters, met de laagste bekendheid, zijn Pallieterland (45%) en Dijleland (44%). GEHOLPEN BEKENDHEID REGIO’S SPONTANE ASSOCIATIES “PAJOTTENLAND” De naam Pajottenland roept vooral associaties op van “landelijk” (19%), “heuvels” (16%) en “Vlaams Brabant” (14%), maar ook “Urbanus” (16%). Verder verwijst men naar de nabijheid met Brussel (11%) en de natuur (10%). Volgende associaties zijn “streekbieren” (7%), Vlaanderen (7%), fietsen en wandelen (6%), mooie streek (5%) en “bezienswaardigheden” (5%). Minst genoemd (3% of lager) vinden we nog een hele reeks associaties, zoals rust, streekproducten, Breughel, slecht openbaar vervoer!, paarden, kastelen, Willem Vermandere, cultuur/kunst, gastronomie, andere BV’s, gezellig, accent, vlaktes, duur en nostalgie. De helft van de respondenten (52%) kan het Pajottenland correct geografisch situeren. Eén derde (33%) duidt een andere regio aan en 12% heeft geen idee. GEOGRAFISCHE SITUERING PAJOTTENLAND IMAGO PAJOTTENLAND Het Pajottenland scoort relatief hoog op al de positieve imagokenmerken. 85 tot 90 % van de respondenten is tamelijk tot helemaal akkoord met de positieve imago items. De gemiddelde scores gaan van hoogst scorende (gemiddelde van 4.5) “respect voor de natuur”,”rustig”, “genieten van eenvoudig lekker en gezond eten”, “rust en onthaasting” en “genieten van het leven” naar de “laagst” scorende (maar toch nog een gemiddelde van 4.2) “genegenheid, warmte”, “ongedwongen”, “thuisgevoel” en “culturele authenticiteit”. Met uitzondering van “conservatief”, waarover de helft het mee eens en de helft ermee oneens is, scoren de negatieve imagokenmerken relatief laag. 29% is tamelijk tot helemaal akkoord over “gesloten”, 25% over “achterop”, 23% over “stug” en 16% over “nors”.

5 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 4 De kennis van gemeenten die tot het Pajottenland behoren is relatief laag. 3 op de 10 respondenten heeft geen enkel idee. De meest gekende gemeenten, behorende tot het Pajottenland, Galmaarden (35%) en Lennik (35%), onmiddellijk gevolgd door Gooik (32%), zijn slechts door iets meer dan 3 op 10 respondenten aangeduid. De gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode worden zelfs minder vaak genoemd dan gemeenten die niet tot het Pajottenland behoren. TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND AANKOOPPENETRATIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Drie vijfden van de respondenten (60%) koopt soms plaatselijk hoeve- en/of streekproducten in eigen streek. AANKOOPPLAATS HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK De in eigen streek gekochte hoeve/streekproducten worden vooral aangekocht bij de boer (56%) of op de markt (51%). Minder gefrequenteerde plaatsen zijn de buurtwinkel (22%) en de speciaalzaak (19%). De minst bezochte aankoopplaats is het streekhoekje (11%). AANKOOPFREQUENTIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN Bijna iedereen (99%) koopt plaatselijk hoeve- en/of streekproducten tijdens het bezoek aan een regio. Eén derde (32%) koopt altijd (6%) of toch vaak (26%). Meer dan de helft van de respondenten (56%) koopt soms. En een minderheid (10%) koopt zelden. Ook de inwoners van het Pajottenland kunnen niet al de gemeenten aanduiden die bij het Pajottenland horen. De meest gekende gemeenten, behorende tot het Pajottenland, zijn duidelijk Gooik (94%), Lennik (88%), Pepingen (86%) en Galmaarden (84%), en ook Roosdaal (78%) en Herne (76%). Ternat (53%), Sint-Pieters-Leeuw (52%) en Dilbeek (51%) worden slechts door de helft van de inwoners van het Pajottenland aangeduid. De andere gemeenten scoren zelfs nog lager, met hier ook weer Drogenbos (7%), Sint-Genesius-Rode (7%) en Linkebeek (3%) die zelfs lager scoren dan niet bij het Pajottenland horende gemeenten.

6 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 5 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN Met uitzondering van het geografisch correct kunnen toewijzen van de regio Pajottenland (helft van de respondenten) en vooral van de gemeenten die tot het Pajottenland behoren (hier hebben zelfs de inwoners van het Pajottenland problemen mee), zijn de resultaten bevredigend tot goed te noemen. Met name de geholpen bekendheid van Pajottenland is redelijk hoog (81%), de spontane associaties zijn omzeggens alle positief, en de scores van de positieve imagokenmerken liggen redelijk hoog. Er is echter nog meer dan voldoende ruimte voor verbetering. De resultaten van dit onderzoek kunnen zeker een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van een merkstrategie binnen het kader van een omvattende marketingstrategie. Belangrijk zal zijn om in de eerste plaats de korte, middellange en lange termijn objectieven vast te leggen. In functie van die objectieven kunnen dan de juiste keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gelegd, ondermeer ook op het vlak van merkbekendheid, spontane associaties, merk-imago, geografische situering en toewijzing van gemeenten. Voor wat dit laatste betreft kan ons inziens reeds nu al worden gesteld dat het essentieel is dat men dient te weten welke gemeenten tot het Pajottenland behoren, zeker voor wat de inwoners van dit gebied zelf betreft.

7 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 6

8 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 7 Pajottenland Plus, een vzw die werkt rond streek -en plattelandsontwikkeling, startte begin 2009 met de ontwikkeling van het regiomerk Pajottenland. In nauw overleg met de stuurgroep en via workshops met al de belanghebbende partijen werden de eerste noodzakelijke stappen ondertussen afgerond: - de actuele percepties, belevingen, verwachtingen en behoeften werden in kaart gebracht; - de algemene doelstellingen waaraan het merk “Pajottenland” dient te beantwoorden werden vastgelegd; - en een merkarchitectuur (het “Brand Concept Platform”) werd gecreëerd om optimaal aan deze doelstellingen te beantwoorden. ACHTERGROND Er werd beslist om, vooraleer te starten met een volgende fase, namelijk het ontwikkelen en de implementatie van de merkstrategie, een marktonderzoek uit te voeren.

9 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 8 De hoofddoelstelling van dit marktonderzoek is een nulmeting van het merk Pajottenland. Op basis van de gegevens van de nulmeting kunnen de beleidsmensen een aantal kwantificeerbare (en dus achteraf meetbare) objectieven definiëren voor het merk “Pajottenland”. De kernvragen van de nulmeting waren de volgende: Wat is de bekendheid van het Pajottenland, en dit ook vergeleken met een aantal relevante andere regio’s? Welke associaties roept de naam Pajottenland op bij degenen die het kennen, al was het alleen maar van naam? In welke mate kan men het Pajottenland correct geografisch situeren? Hoe scoort het Pajottenland op een aantal vooraf bepaalde (op basis van het Brand Concept Platform) imago-items? In welke mate weet men welke gemeenten (met eventuele deelgemeenten) tot het Pajottenland behoren? Naast deze vragen werd eveneens informatie bekomen betreffende: De aankooppenetratie- en plaats van hoeve- en/of streekproducten in de eigen streek De aankoopintensiteit van hoeve- en/of streekproducten wanneer men een regio bezoekt. DOELSTELLINGEN

10 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 9 METHODE Om zo kostefficiënt mogelijk te zijn werd geopteerd voor de methode van de online enquête. Er werd een e-mail verstuurd naar een geselecteerde groep van potentiële respondenten. Deze respondenten werden gerekruteerd uit eigen onderzoekspopulatie van het marktonderzoeksbureau. Indien de betreffende respondenten voldeden aan de steekproefvereisten werd hen gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Deze methode is geschikt … –Indien de internet penetratie binnen de onderzoekspopulatie minimum 30% is –Of, als we via de gepaste quota een steekproef kunnen samenstellen zodat we een representatief beeld van de gekozen populatie kunnen vormen De InSites onderzoekspopulatie geeft dezelfde resultaten in vergelijking met traditionele methodes zoals random walk (volgens een toevallig schema de respondenten aan huis Contacteren) of als postale onderzoeken. Deze bevindingen komen uit een uitgebreid onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd zijn op het Esomar panel congres in Barcelona.

11 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 10 Steekproef Om voldoende respondenten te bekomen uit het Pajottenland, om deze groep in detail te kunnen analyseren, werd geopteerd voor een rekrutering met vooraf bepaalde quota op Pajottenland en de Vlaamse provincies. Verder dienden deze quota steekproef representatief te zijn op andere socio-demografische variabelen. Dit was de ongewogen quota steekproef. Deze ongewogen steekproef werd daarna gewogen naar de reële proporties van Pajottenland, de rest van Vlaams Brabant en de andere Vlaamse provincies, en ook naar de andere socio-demografische variabelen. Op die manier werd een representatieve steekproefpopulatie bekomen van Vlaanderen.

12 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 11 RESULTATEN Totale gewogen steekproef

13 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 12 De Vlaamse Ardennen (90%) is veruit de meest bekende regio. Pajottenland (81%) deelt een tweede plaats met de Westhoek (83%), het Waasland (79%), de Voerstreek (79%), de Leiestreek (77%) en Haspengouw (77%). Op de achtste plaats komt het Meetjesland (72%) en op de negende plaats het Hageland (67%). Daarna volgen nog, in dalende volgorde, het Heuvelland (60%), de Mijnstreek (57%) de Zennevallei (53%) en de Groene Gordel (50%). Hekkensluiters, met de laagste bekendheid, zijn Pallieterland (45%) en Dijleland (44%). GEHOLPEN BEKENDHEID REGIO’S Welke van de volgende regio’s kent u, al was het maar van naam? Gelieve de regio’s aan te duiden die u kent.

14 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 13 SPONTANE ASSOCIATIES “PAJOTTENLAND” Als u de naam Pajottenland hoort, waaraan denkt u dan? Wat roept deze naam bij u op? De naam Pajottenland roept vooral associaties op van “landelijk” (19%), “heuvels” (16%) en “Vlaams Brabant” (14%), maar ook “Urbanus” (16%). Verder verwijst men naar de nabijheid met Brussel (11%) en de natuur (10%). Volgende associaties zijn “streekbieren” (7%), Vlaanderen (7%), fietsen en wandelen (6%), mooie streek (5%) en “bezienswaardigheden” (5%). Minst genoemd (3% of lager) vinden we nog een hele reeks associaties, zoals rust, streekproducten, Breughel, slecht openbaar vervoer!, paarden, kastelen, Willem Vermandere, cultuur/kunst, gastronomie, andere BV’s, gezellig, accent, vlaktes, duur en nostalgie.

15 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 14 De helft van de respondenten (52%) kan het Pajottenland correct geografisch situeren. Eén derde (33%) duidt een andere regio aan en 12% heeft geen idee. GEOGRAFISCHE SITUERING PAJOTTENLAND Hier ziet u een kaart van België met regio’s die elk een nummer dragen. Kan u het nummer aanduiden waar volgens u het Pajottenland ligt?

16 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 15 IMAGO PAJOTTENLAND Het Pajottenland scoort relatief hoog op al de positieve imagokenmerken. 85 tot 90 % van de respondenten is tamelijk tot helemaal akkoord met de positieve imago items. De gemiddelde scores gaan van hoogst scorende (gemiddelde van 4.5) “respect voor de natuur”,”rustig”, “genieten van eenvoudig lekker en gezond eten”, “rust en onthaasting” en “genieten van het leven” naar de “laagst” scorende (maar nog steeds een gemiddelde van 4.2) “genegenheid, warmte”, “ongedwongen”, “thuisgevoel” en “culturele authenticiteit”. Met uitzondering van “conservatief”, waarover de helft het mee eens en de helft ermee oneens is, scoren de negatieve imagokenmerken relatief laag. 29% is tamelijk tot helemaal akkoord over “gesloten”, 25% over “achterop”, 23% over “stug” en 16% over “nors”.

17 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 16 De kennis van gemeenten die tot het Pajottenland behoren is relatief laag. 3 op de 10 respondenten heeft geen enkel idee. De meest gekende gemeenten, behorende tot het Pajottenland, Galmaarden (35%) en Lennik (35%), onmiddellijk gevolgd door Gooik (32%), zijn slechts door iets meer dan 3 op 10 respondenten aangeduid. De gemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode worden zelfs minder vaak genoemd dan gemeenten die niet tot het Pajottenland behoren. TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND Hieronder ziet u een lijst met gemeenten en hun deelgemeenten. Kan u de gemeenten aanduiden die volgens u bij het Pajottenland horen?

18 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 17 TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND Hieronder ziet u een lijst met gemeenten en hun deelgemeenten. Kan u de gemeenten aanduiden die volgens u bij het Pajottenland horen? Ook de inwoners van het Pajottenland kunnen niet al de gemeenten aanduiden die bij het Pajottenland horen. De meest gekende gemeenten, behorende tot het Pajottenland, zijn duidelijk Gooik (94%), Lennik (88%), Pepingen (86%) en Galmaarden (84%), en ook Roosdaal (78%) en Herne (76%). Ternat (53%), Sint-Pieters-Leeuw (52%) en Dilbeek (51%) worden slechts door de helft van de inwoners van het Pajottenland aangeduid. De andere gemeenten scoren zelfs nog lager, met hier ook weer Drogenbos (7%), Sint-Genesius-Rode (7%) en Linkebeek (3%) die zelfs lager scoren dan niet bij het Pajottenland horende gemeenten.

19 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 18 AANKOOPPENETRATIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Koopt u soms plaatselijke hoeve- en/of streekproducten in uw streek? Bron: InSites Consulting Juli 2009 Drie vijfden van de respondenten (60%) koopt soms plaatselijk hoeve- en/of streekproducten in eigen streek.

20 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 19 Waar koopt u deze producten gewoonlijk? AANKOOPPLAATS HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK De in eigen streek gekochte hoeve/streekproducten worden vooral aangekocht bij de boer (56%) of op de markt (51%). Minder gefrequenteerde plaatsen zijn de buurtwinkel (22%) en de speciaalzaak (19%). De minst bezochte aankoopplaats is het streekhoekje (11%).

21 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 20 AANKOOPFREQUENTIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN Bron: InSites Consulting Juli 2009 Wanneer u een regio bezoekt, in welke mate koopt u er dan plaatselijke hoeve- en/of streekproducten? Bijna iedereen (99%) koop plaatselijk hoeve- en/of streekproducten tijdens het bezoek aan een regio. Eén derde (32%) koopt altijd (6%) of toch vaak (26%). Meer dan de helft van de respondenten (56%) koopt soms. En een minderheid (10%) koopt zelden.

22 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 21 RESULTATEN Subgroepen en significanties

23 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 22 GEHOLPEN BEKENDHEID REGIO’S Met uitzondering van een significant hogere bekendheid van het Maasland en het Meetjesland bij mannen dan bij vrouwen zijn er geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Opmerkelijk is de significant hogere bekendheid van het Pajottenland bij de jongste leeftijdsgroep 18-29 jarigen tegenover de oudste leeftijdsgroep van 65+ers. Omgekeerd is er een hogere bekendheid bij de oudere leeftijdsgroepen dan bij de jongere leeftijdsgroepen voor de Vlaamse Ardennen, de Voerstreek, de Leiestreek, het Heuvelland, de Mijnstreek, de Zennevallei, de Groene Gordel en Pallieterland..

24 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 23 GEHOLPEN BEKENDHEID REGIO’S De meeste regio’s genieten een, al dan niet significante hogere bekendheid bij gezinnen zonder kinderen. Echt significant hoger zijn de Groene Gordel, Pallieterland en Dijleland. De Voerstreek is significant meer gekend bij gezinnen met 2 of 4 kinderen dan bij gezinnen met 5 kinderen.

25 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 24 GEHOLPEN BEKENDHEID REGIO’S Degenen die het Pajottenland kennen hebben altijd ook een betere kennis van de andere regio’s. Ook bij degenen die het Pajottenland geografisch correct weten te situeren is de kennis van de regio’s hoger.

26 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 25 GEHOLPEN BEKENDHEID REGIO’S Onderstaande tabel geeft een overzicht van de significante verschillen in bekendheid van regio’s tussen de inwoners van Pajottenland, de rest van Brabant, totaal Brabant en de andere Vlaamse provincies. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

27 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 26 SPONTANE ASSOCIATIES “PAJOTTENLAND” Mannen associëren Pajottenland meer dan vrouwen met Urbanus en met streekbieren. Vrouwen associëren Pajottenland meer dan mannen met “natuur”. De leeftijdsgroep van 40-49 heeft de meeste associaties met Urbanus en zelfs significant meer dan de jongste leeftijdsgroep van 18-29. De leeftijdsgroep van 50-65 heeft duidelijk een sterkere associatie van Pajottenland dat nabij Brussel is dan de andere leeftijdsgroepen. De 65-plussers tenslotte associëren Pajottenland veel sterker met bezienswaardigheden dan de andere leeftijdsgroepen.

28 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 27 SPONTANE ASSOCIATIES “PAJOTTENLAND” Gezinnen zonder kinderen associëren Pajottenland sterker met “heuvels” en “bezienswaardigheden” dan gezinnen met kinderen. Gezinnen met meer dan 5 personen scoren het hoogst op de associatie “gastronomie”.

29 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 28 SPONTANE ASSOCIATIES “PAJOTTENLAND” De respondenten die Pajottenland geografisch correct situeerden hebben sterkere associaties met “heuvels”, Vlaams Brabant, nabij Brussel, streekbieren en Breughel, dan degenen die Pajottenland niet correct konden situeren. Omgekeerd was er een sterkere associatie met Willem Vermanderen bij degenen die Pajottenland niet correct geografisch situeerden.

30 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 29 SPONTANE ASSOCIATIES “PAJOTTENLAND” Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief. Deze tabel geeft een overzicht van de significante verschillen in spontane associaties tussen de inwoners van Pajottenland, de rest van Brabant, totaal Brabant en de andere Vlaamse provincies. Inwoners van Pajottenland hebben sterkere associaties met “mooie streek”, “landelijk”, “heuvels”, “streekbieren” en “natuur” dan inwoners van sommige andere provincies.

31 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 30 GEOGRAFISCHE SITUERING PAJOTTENLAND Mannen kunnen Pajottenland meer dan vrouwen correct geografisch situeren. De leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar kunnen Pajottenland meer dan de jongste leeftijdsgroep correct geografisch situeren. De leeftijdsgroep van 65-plussers wijst vaker dan de leeftijdsgroepen van 18 tot 49 jaar Dijleland verkeerdelijk toe. De jongste leeftijdsgroep wijst dan weer vaker Meetjesland verkeerdelijk toe dan al de andere leeftijdsgroepen en de leeftijdsgroepen van 30 tot 49 jaar wijzen Meetjesland vaker verkeerdelijk toe dan de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar.

32 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 31 GEOGRAFISCHE SITUERING PAJOTTENLAND Gezinnen met 3 of 4 personen en gezinnen met kinderen wijzen het vaakst Hageland verkeerdelijk toe als zijnde Pajottenland. Gezinnen met 5 personen wijzen Maasland vaker verkeerdelijk toe.

33 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 32 GEOGRAFISCHE SITUERING PAJOTTENLAND Degenen die Pajottenland kennen, al was het maar van naam, kunnen Pajottenland duidelijk het vaakst correct geografisch situeren. Degenen die Pajottenland fout geografisch situeren verwarren het vaakst met de Vlaamse Ardennen, Dijleland of Meetjesland.

34 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 33 GEOGRAFISCHE SITUERING PAJOTTENLAND Onderstaande tabel geeft een overzicht van de significante verschillen in geografische situering van Pajottenland tussen de inwoners van Pajottenland, de rest van Brabant, totaal Brabant en de andere Vlaamse provincies. Uiteraard behalen de inwoners van het Pajottenland de beste resultaten. Verder scoren de inwoners uit de rest van Vlaams Brabant en uit Oost- en West-Vlaanderen beter dan deze uit Antwerpen en Limburg. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

35 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 34 IMAGO PAJOTTENLAND Er werden geen verschillen vastgesteld tussen mannen en vrouwen voor wat betreft de imago-scores. Qua leeftijd scoren de 65-plussers en vooral de leeftijdsgroep 50-65 beter dan de jongere leeftijdsgroepen op een groot aantal positieve imago-items. De jongste leeftijdsgroep scoort dan weer hoger dan de 50-plussers op het kenmerk “achterop” en hoger dan de 65-plussers op het kenmerk “nors”.

36 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 35 IMAGO PAJOTTENLAND Vooral de 5- of meer-persoonsgezinnen1-persoonsgezinnen scoren significant hoger dan vooral de 1-persoonsgezinnen. Gezinnen zonder kinderen scoren hoger dan gezinnen met kinderen op “genieten van het leven” en “gezelligheid”.

37 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 36 IMAGO PAJOTTENLAND Degenen die het Pajottenland kennen staan vaak het positiefst tegenover de imagokenmerken. Bij degenen die het Pajottenland geografisch correct weten te situeren zijn de positieve beoordelingen, met uitzondering van “volks”, “puur” en “respect voor de medemens” altijd het hoogst.

38 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 37 IMAGO PAJOTTENLAND Onderstaande tabel geeft een overzicht van de significante verschillen in geografische situering van Pajottenland tussen de inwoners van Pajottenland, de rest van Brabant, totaal Brabant en de andere Vlaamse provincies. Uiteraard behalen de inwoners van het Pajottenland de beste resultaten. Verder scoren de inwoners uit de rest van Vlaams Brabant en uit Oost- en West-Vlaanderen beter dan deze uit Antwerpen en Limburg. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

39 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 38 TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND Mannen wijzen meer dan vrouwen de gemeenten Galmaarden en Affligem correct to aan Pajottenland. De jongste leeftijdsgroep van 18 tot 29 jaar heeft het vaaks geen idee voor wat betreft de gemeenten die bij het Pajottenland horen.

40 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 39 TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND Met uitzondering van Liedekerke dat bater wordt toegewezen aan het Pajottenland bij gezinnen mat meer dan 5 kinderen, zijn er geen significante verschillen op het niveau van aantal gezinsleden noch op niveau van al dan niet hebben van kinderen.

41 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 40 TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND Degenen die het Pajottenland kennen kunnen verscheiden gemeenten beter toewijzen dan degenen die het Pajottenland niet kennen. Bij degenen die het Pajottenland geografisch correct weten te situeren is de correcte toewijzing van de gemeenten, met uitzondering van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode, steeds beter dan bij degenen die Pajottenland geografisch niet juist kunnen situeren.

42 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 41 TOEWIJZING GEMEENTEN AAN PAJOTTENLAND Uiteraard behalen de inwoners van het Pajottenland de beste resultaten als het om correct toewijzen van de gemeente gaat. Verder scoren de inwoners uit de rest van Vlaams Brabant en uit Oost-Vlaanderen vooral beter dan deze uit Limburg. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

43 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 42 AANKOOPPENETRATIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Er zijn significant meer aankopers van hoeve- en/of streekproducten te vinden bij de 50-plussers dan bij de jongste leeftijdsgroep van 18-29 jaar.

44 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 43 AANKOOPPENETRATIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Er zijn significant meer aankopers van hoeve- en/of streekproducten te vinden bij gezinnen met 2 of meer personen dan bij 1-persoonsgezinnen. Er is geen significant verschil tussen gezinnen met of zonder kinderen.

45 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 44 AANKOOPPENETRATIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Er zijn significant meer aankopers van hoeve- en/of streekproducten te vinden bij degenen die het Pajottenland kennen.

46 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 45 AANKOOPPENETRATIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK De aankooppenetratie van hoeve- en/of streekproducten is duidelijk hoger bij de inwoners van het Pajottenland dan bij de inwoners van de rest van Vlaams Brabant en de inwoners uit Oost-vlaanderen. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

47 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 46 AANKOOPPLAATS HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen qua aankoopplaats van hoeve- en/of streekproducten. 65-plussers gaan minder naar de buurtwinkel, de speciaalzaak of het streekhoekje voor de aankoop van hoeve- en/of streekproducten dan respectievelijk repondenten tot 49 jaar, respondenten tussen 18 en 29 jaar en respondenten tussen 18 en 29 jaar en tussen 40 en 49 jaar.

48 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 47 AANKOOPPLAATS HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Er zijn significant meer aankopers van hoeve- en/of streekproducten in de buurtwinkel te vinden bij gezinnen met kinderen.

49 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 48 AANKOOPPLAATS HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK Er zijn significant meer aankopers van hoeve- en/of streekproducten op de markt bij degenen die het Pajottenland kennen. Bij degenen die het Pajottenland geografisch correctkunnen toewijzen zijn er significant meer aankopers van hoeve- en/of streekproducten in de buurtwinkel.

50 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 49 AANKOOPPLAATS HOEVE/STREEKPRODUCTEN IN EIGEN STREEK De aankooppenetratie van hoeve- en/of streekproducten bij de boer is hoger bij de inwoners West- Vlaanderen dan bij de inwoners van Vlaams Brabant met uitzondering van degenen uit het Pajottenland. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

51 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 50 AANKOOPFREQUENTIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN Er zijn geen significante verschillen in de aankoopfrequentie van hoeve- en/of streekproducten tussen mannen en vrouwen of tussen leeftijdsgroepen.

52 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 51 AANKOOPFREQUENTIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN Er zijn geen significante verschillen in de aankoopfrequentie van hoeve- en/of streekproducten tussen de gezinsgroottes of tussen het al dan niet hebben van kinderen.mannen en vrouwen of tussen leeftijdsgroepen.

53 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 52 AANKOOPFREQUENTIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN Er zijn geen significante verschillen in de aankoopfrequentie van hoeve- en/of streekproducten tussen het al dan niet kennen of juist geografisch situeren van het Pajottenland.

54 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 53 AANKOOPFREQUENTIE HOEVE/STREEKPRODUCTEN Er zijn geen significante verschillen in de aankoopfrequentie van hoeve- en/of streekproducten tussen de Vlaamse provincies, noch tussen de inwoners van het Pajottenland en de rest van Vlaanderen. Noot: deze resultaten zijn op de ongewogen steekproef opdat de subgroep inwoners Pajottenland voldoende groot zou zijn voor analyse. Bijgevolg zijn de resultaten in de “Totaal” kolom niet representatief.

55 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 54 VRAGENLIJST

56 John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 55


Download ppt "John Morawski Brand Coaching & Marketing Research Management Pajottenland Nul-meting 10/08/09 0 Het merk Pajottenland Nul-meting 10 Augustus 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google