De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie van de XML syntax in het netwerk van de sociale zekerheid KSZ-BCSS WerkgroepInformaticabetrekkingen – 15/10/2002 Werkgroep Informaticabetrekkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie van de XML syntax in het netwerk van de sociale zekerheid KSZ-BCSS WerkgroepInformaticabetrekkingen – 15/10/2002 Werkgroep Informaticabetrekkingen."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie van de XML syntax in het netwerk van de sociale zekerheid KSZ-BCSS WerkgroepInformaticabetrekkingen – 15/10/2002 Werkgroep Informaticabetrekkingen – 15/10/2002

2 - 2 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Agenda XML : herhaling principes WIB van 6 juni 2002 XML : herhaling principes WIB van 6 juni 2002 Schriftelijke reacties van sectoren Schriftelijke reacties van sectoren

3 - 3 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Herhaling principes XML biedt grotere flexibiliteit bij definitie, evolutie en filtering van een bericht XML biedt grotere flexibiliteit bij definitie, evolutie en filtering van een bericht optimaal effect van XML indien gebruikte toepassingen volgens OO-methodologie zijn ontwikkeld optimaal effect van XML indien gebruikte toepassingen volgens OO-methodologie zijn ontwikkeld uitwisseling van de nieuwe berichten in XML binnen KSZ- netwerk uitwisseling van de nieuwe berichten in XML binnen KSZ- netwerk  zowel on-line als batch  XML berichten tot 27,9 K i.p.v. 3 K  verbindingen : - bestaande verbindingen : huidige prefix A1 en datagedeelte in XML - nieuwe verbindingen zoals HTTP(S) : bilateraal af te spreken

4 - 4 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Herhaling principes Herhaling principes bestaande diensten in IHN / plat formaat blijven bestaan in parallel bestaande diensten in IHN / plat formaat blijven bestaan in parallel  beperking van 3K blijft  Mits stroom geen wijziging ondergaat, ook nog na 1/1/2004 in IHN concrete afspraken concrete afspraken  de nieuwe berichten maximaal gebruik maken van XML - de KSZ doet de conversie XML IHN tot 31/12/2003. Daarna enkel nog XML-uitwisselingen  vanaf 1/1/2004 : alle nieuwe berichten of wijzigingen aan bestaande berichten worden enkel nog in XML gedefinieerd. M.a.w. vanaf 1/1/2004 wordt geen IHN-documentatie meer gewijzigd of aangemaakt  in geval van functionele aanpassingen aan bestaande stromen voor 1/1/2004 - concrete afspraken omtrent evolutie van het formaat worden gemaakt in de werkgroep

5 - 5 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Herhaling principes van datastroom naar geintegreerde diensten van datastroom naar geintegreerde diensten  in huidige werkwijze : - kleine, geisoleerde formulieren - Rol van KSZ beperkt tot controles op het niveau van het verwijzingsrepertorium - KSZ geeft formulier door zonder inhoudelijke bewerking van de informatie - Instelling voorziet zelf de logica in zijn toepassing tussen de verschillende formulieren  geïntegreerde diensten : - Instelling vraagt aan de KSZ een welbepaalde dienst - De KSZ vraagt informatie op bij één of meerdere bronnen en aggregeert de resultaten tot 1 globaal bericht als antwoord op de gevraagde dienst - Blijft conform de regels van het verwijzingsrepertorium

6 - 6 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Herhaling principes werkgroep ‘Portaal’ binnen ACC opgericht werkgroep ‘Portaal’ binnen ACC opgericht  portalen zoals die van de sociale zekerheid zullen rechtstreeks XML- berichten uitwisselen met de Instellingen van Sociale Zekerheid  werkgroep ‘Portaal’ zal de definitie van de verschillende portaaltransacties coordineren  bevorderen van het gebruik van basisdiensten

7 - 7 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Schriftelijke reacties van 8 sectoren elke sector is akkoord met de vooropgestelde principes elke sector is akkoord met de vooropgestelde principes synthese van de geformuleerde bijkomende vragen : synthese van de geformuleerde bijkomende vragen :  architectuur - uitleg globale architectuur - specifieke servers nodig ? - protocol tussen de KSZ en de instellingen - toegevoegde waarde door introductie XML ? - prefix A1  het beheer van de schema’s  bestaande IHN- stromen - einddatum voor ihn-berichten ? - criteria om over te stappen van ihn naar xml ? Welke fase van het project is bepalend t.o.v. 1/1/2004 ? - vragen om via werkgroepen de overgang te bespreken en in te plannen.  XML opleiding

8 - 8 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Architectuur (1/2) XML bericht bevat alle nodige informatie voor de toepassingen XML bericht bevat alle nodige informatie voor de toepassingen maximale nut van XML berichten indien toepassingen ontwikkeld zijn volgens OO-methodologie maximale nut van XML berichten indien toepassingen ontwikkeld zijn volgens OO-methodologie de prefix dient om het bericht over een netwerk te routeren : huidige A1-prefix om een IHN of XML bericht uit te wisselen op het bestaande netwerk (gehuurde lijnen m.b.v. huidige protocols en Mainframetoepassingen die alle bestaande berichtenuitwisselingen op zich nemen) de prefix dient om het bericht over een netwerk te routeren : huidige A1-prefix om een IHN of XML bericht uit te wisselen op het bestaande netwerk (gehuurde lijnen m.b.v. huidige protocols en Mainframetoepassingen die alle bestaande berichtenuitwisselingen op zich nemen)

9 - 9 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Architectuur (2/2) voor uitwisselingen tussen Application Servers : prefix A1 vervalt, alles wordt gedefinieerd in XML en met bv. een http(s)-header voor uitwisselingen tussen Application Servers : prefix A1 vervalt, alles wordt gedefinieerd in XML en met bv. een http(s)-header nieuwe berichten, zowel in XML als in IHN : alle inhoudelijke informatie in ‘datagedeelte’ en dus mogelijke herhaling van informatie in de prefix (bv. INSZ, periode,…) zodat bericht onafhankelijk wordt van de prefix / header nieuwe berichten, zowel in XML als in IHN : alle inhoudelijke informatie in ‘datagedeelte’ en dus mogelijke herhaling van informatie in de prefix (bv. INSZ, periode,…) zodat bericht onafhankelijk wordt van de prefix / header voor concrete projecten : neem contact op met de KSZ voor concrete projecten : neem contact op met de KSZ

10 - 10 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Het beheer van de schema’s de KSZ en de MvM zullen samen een repository opzetten met de XML- berichtdefinities de KSZ en de MvM zullen samen een repository opzetten met de XML- berichtdefinities repository moet voor iedereen consulteerbaar èn bruikbaar zijn repository moet voor iedereen consulteerbaar èn bruikbaar zijn een klein comité van specialisten zal de berichten valideren vooraleer ze te publiceren (voor nieuwe of bij evolutie van bestaande) een klein comité van specialisten zal de berichten valideren vooraleer ze te publiceren (voor nieuwe of bij evolutie van bestaande) uitwerken van een aantal werkingsprincipes voor het definieren van schema’s : uitwerken van een aantal werkingsprincipes voor het definieren van schema’s :  gebaseerd op ervaring van de bestaande berichten zoals voor DMFA,ASR, KSZ-register en RR t.b.v. KBO-project,…  XML-berichten moeten bruikbaar zijn voor de toepassingen  na definitie van de use-case zijn de gegevens bekend (= functionaliteit), na de implementatie is het XML-bericht bekend, zoniet continu aanpassen van bericht zonder voldoende garantie op kwaliteit en stabiliteit

11 - 11 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Bestaande IHN-stromen het gebruik van XML moet altijd afgestemd worden in de betrokken werkgroepen het gebruik van XML moet altijd afgestemd worden in de betrokken werkgroepen voor nieuwe toepassingen waaraan nog moet begonnen worden of waar de keuze voor XML qua planning het toelaat : XML, onafhankelijk van het tijdstip van inproduktiestelling voor nieuwe toepassingen waaraan nog moet begonnen worden of waar de keuze voor XML qua planning het toelaat : XML, onafhankelijk van het tijdstip van inproduktiestelling voor het gebruik van IHN-berichten zonder wijzigingen : geen einddatum vastgelegd voor het gebruik van IHN-berichten zonder wijzigingen : geen einddatum vastgelegd

12 - 12 - KSZ-BCSS 15/10/2002 XML opleiding Evolutie van XML in KSZ-netwerk : aparte werkgroep XML Evolutie van XML in KSZ-netwerk : aparte werkgroep XML Algemene vorming XML : voorstel door Smals-MvM Algemene vorming XML : voorstel door Smals-MvM

13 - 13 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Formation XML - Introduction XML : an Overview What is?What is? Main concepts and syntaxMain concepts and syntax Valid XML versus Well-formedValid XML versus Well-formed NamespacesNamespaces XML SchemasXML Schemas IT-Works 1 jour ± 500 € / personne Programming with XMLProgramming with XML HTMLHTML SGMLSGML Thus : XMLThus : XML EvolutionEvolution Public cible : toute personne amenée à manipuler des informations au format XML et qui souhaite acquérir le vocabulaire de base Prérequis : aucun

14 - 14 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Formation avancée Développer des projets XML Introduction à XML et aux technologies associéesIntroduction à XML et aux technologies associées XML et la composition de documentsXML et la composition de documents XML et la publication de documentsXML et la publication de documents XML et les échanges entre applicationsXML et les échanges entre applications XML et les bases de donnéesXML et les bases de données Orsys - PXMB 4 jours 1.360 € / personne Public cible : toute personne appelée à construire des applications XML Prérequis : le cours nécessite de bonnes connaissances en informatique : environnement Windows, Internet, bases de données, programmation

15 - 15 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Formation spécialisée Développer en XSL Introduction au contexte de XSL et XpathIntroduction au contexte de XSL et Xpath Concepts de base de XSL-T et XpathConcepts de base de XSL-T et Xpath Langage XPath en détailLangage XPath en détail Langage de programmation XSL-TLangage de programmation XSL-T Structure des feuilles de style et fonctions avancéesStructure des feuilles de style et fonctions avancées XSL-FO et les objets de formatageXSL-FO et les objets de formatage Orsys - XSL (catalogue ORSYS Fr) 2 jours 680 € / personne Public cible : les développeurs d'applications -> objets de formatage pour générer des sorties en PDF ou autres formats Prérequis : une bonne connaissance pratique des concetps XML

16 - 16 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Modalités pratiques Les sessions auront lieu dans la langue des participants (sous réserve de pouvoir grouper des participants) Les sessions auront lieu dans la langue des participants (sous réserve de pouvoir grouper des participants) Les cours se donnent dans des locaux à déterminer (possibilité on-site) Les cours se donnent dans des locaux à déterminer (possibilité on-site) Inscrivez-vous auprès du Centre de Contact Inscrivez-vous auprès du Centre de Contact  nom du cours  nom du participant  régime linguistique du participant

17 - 17 - KSZ-BCSS 15/10/2002 ONSS Dimona Service d'information de l'ONSS Autres Téléphone E-mail Internet @ Centre de contact Eranova Centre de contact Eranova : canaux

18 - 18 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Centre de contact Eranova : canaux Téléphone : 02 511 51 51 Téléphone : 02 511 51 51 – de 8h. à 17h. (permanence) – après heures de bureau : voicemail E-mail : contactcenter@Eranova.fgov.be E-mail : contactcenter@Eranova.fgov.be – réponse endéans les 24h. Portail : via le formulaire de contact Portail : via le formulaire de contact @

19 - 19 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Prix de groupe IT - Works : 500 € / personne et par jour (pas de limites, remises à partir de 10 et 20 participants) (+ frais administratifs) Orsys Technologies : 1.685 € / groupe et par jour (limité à un groupe de 12 personnes, minimum requis pour une session : 4 participants, remise à partir de 5 participants) (+ frais administratifs)

20 - 20 - KSZ-BCSS 15/10/2002 Planning Inscriptions à introduire au Centre de Contact avant le 8/11/2002 Inscriptions à introduire au Centre de Contact avant le 8/11/2002 Organisation pratique (SmalS-MvM) d’ici le 29/11/2002 en fonction du nombre d’inscriptions Organisation pratique (SmalS-MvM) d’ici le 29/11/2002 en fonction du nombre d’inscriptions Confirmations envoyées par le Centre de Contact au cours de la 1ère semaine de 12/2002 Confirmations envoyées par le Centre de Contact au cours de la 1ère semaine de 12/2002 Début des cours à partir de janvier 2003 Début des cours à partir de janvier 2003


Download ppt "Introductie van de XML syntax in het netwerk van de sociale zekerheid KSZ-BCSS WerkgroepInformaticabetrekkingen – 15/10/2002 Werkgroep Informaticabetrekkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google