De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N I P ON I P O Door Ted Vonk Media onderzoek via NIPO Amsterdam, 2 november 1999.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N I P ON I P O Door Ted Vonk Media onderzoek via NIPO Amsterdam, 2 november 1999."— Transcript van de presentatie:

1 N I P ON I P O Door Ted Vonk Media onderzoek via NIPO CAPI@HOME Amsterdam, 2 november 1999

2 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 2 n i p on i p o Agenda  Dataverzameling met behulp van NIPO CAPI@HOME  Te verwachten ontwikkelingen op het gebied van dataverzameling  Mogelijkheden voor bereiksonderzoek in CAPI@HOME

3 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 3 n i p on i p o Algemene opinie over onderzoek met behulp van Internet “Internet biedt vele mogelijkheden maar op dit moment zijn er nog teveel nadelen die degelijk en betrouwbaar onderzoek in de weg staan” “Het is er nog te vroeg voor”

4 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 4 n i p on i p o Bij het NIPO denken we dat onderzoek via Internet nu al kan Als je je bewust bent van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het medium en de nodige zorg besteed aan het steekproefkader is onderzoek met behulp van telecommunicatie/Internet in bepaalde gevallen nu al mogelijk Vandaar dat het NIPO begin 1999 NIPO CAPI@HOME heeft geintroduceerd

5 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 5 n i p on i p o Wat is NIPO CAPI@HOME?  Een DATABASE die bestaat uit  thans 15.000 huishoudens (±35.000 pers.)  begin 2000 30.000 huishoudens (± 70.000 pers)  over enkele jaren >100.000 huishoudens  Die is opgebouwd met behulp van de traditionele NIPO instrumenten  Waarbij respondenten op hun eigen PC vragenlijsten invullen en via modem of Internet met het NIPO communiceren

6 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 6 n i p on i p o Stand van zaken rondom Internet in Nederland  Computer penetratie ruim 60%  waarvan 70% met modem  Internet penetratie op huishoudniveau: 21%  Geen evenredige verdeling over de Nederlandse huishoudens  leeftijd  opleiding  gezinsgrootte  werkzaamheid  welstand

7 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 7 n i p on i p o Waarom is het NIPO dan nu toch al met CAPI@HOME begonnen?  Internet penetratie zal sneller groeien dan menigeen verwacht  Toenemende handicaps bij bestaande methoden voor datacollectie  Ontwikkeling Nederlandse en Europese wet- en regelgeving ter bescherming van de privacy  Streven naar verbetering/handhaving kwaliteit datacollectie  Veranderende vraag opdrachtgevers eist andere methoden voor datacollectie  meer vraag naar specifieke doelgroepen

8 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 8 n i p on i p o Internet penetratie zal sneller groeien dan menigeen verwacht  Groei laat zich niet voorspellen op basis van simpel marktonderzoek  Adoptie theorie is van toepassing  bij penetratie van 15-20% vindt groei versnelling plaats  er komt betere infrastructuur, apparatuur verbeterd, prijzen worden verlaagd (vergelijk opkomst PC, Fax en Mobiel telefoon)

9 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 9 n i p on i p o Toenemende handicaps bij traditionele methoden van datacollectie  Beschikbaarheid enquêteurs neemt af  Toenemende non-respons en selectieve respons  Slechte bereikbaarheid van sommige delen van de samenleving  hoger opgeleiden  jongere huishoudens/twee verdieners  hoger/middelbaar beroepen  grote steden  Gevolg: bepaalde groepen uit samenleving structureel ondervertegenwoordigd

10 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 10 n i p on i p o Hoe werkt NIPO CAPI@HOME?  Werving via traditionele datacollectie methoden  Gelijke kansen om in de database te komen Werving via Internet heeft nadelen:  oververtegenwoordiging van heavy users  je kan niet sturen in samenstelling  Aankondiging via snail/E-mail  Vervolgens vragenlijst off-line invullen  Maximaal 1 keer per maand  Beloning voor medewerking

11 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 11 n i p on i p o Vragenlijsten off-line invullen en niet on-line  Gebruik van zelfde (geavanceerde) software als bij CAPI/CATI mogelijk  inclusief multi-media toepassingen (bijv. Mastheads)  Geen wachttijden bij schermopbouw  Niet afhankelijk van aanwezige software (plug- ins e.d.) bij respondent  Geen kans op verbreken verbinding tijdens invullen

12 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 12 n i p on i p o Hoe staat het met de kwaliteit van gegevens die met NIPO CAPI@HOME verzameld worden? Ervaring met Telepanel heeft geleerd dat er hoogwaardige informatie wordt teruggespeeld Onze ervaringen met het toepassen van microcomputers bij zowel grootschalig panel als bij face-to-face onderzoek zijn zeer positief en sporen met de ervaringen van anderen. Daarbij is de kwaliteit van de data zeer hoog en blijft de kwaliteit ook bij grootschalige toepassingen gehandhaafd Uit “Ervaringen met onderzoek met behulp van micro- computers”(L.J. van Doorn, 1986)

13 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 13 n i p on i p o Verschillen tussen NIPO CAPI@HOME en traditionele datacollectie  Respondent bepaalt wanneer het het beste uitkomt de vragen te beantwoorden (en niet de beschikbaarheid van de interviewer)  20% wordt na 22.00 uur ingevuld  15% op zondag  Geen interviewer bias; respondent bepaalt het tempo; instructies via het HELP-scherm  Methodologische verschillen:  geen substitutie 1 pers. huishouding door meerpersoonshuishouden.  geen substitutie van mannen door vrouwen

14 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 14 n i p on i p o Gebruiksmogelijkheden NIPO CAPI@HOME NU:  Als aanvulling voor moeilijk bereikbare groepen bij face-to-face onderzoek  Voor doelgroep onderzoek  Internet  Veel verdieners  Voor steekproef-onderzoek over onderwerpen die geen correlatie hebben met computerbezit  laag gepenetreerde segmenten zijn opgehoogd STRAKS: nagenoeg al het kwantitatief onderzoek

15 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 15 n i p on i p o Aanvulling op moeilijk bereikbare groepen bij face-to-face onderzoek Moeilijk bereikbare groepen bij face-to-face onderzoek zijn juist de groepen waarbij PC-bezit/Internet gebruik hoog is

16 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 16 n i p on i p o Het dilemma van de onderzoeker “representatief onderzoek” doen met dezelfde data verzamelingsmethode bij een steekproef waar een deel van de samenleving niet of nauwelijks in vertegenwoordigd is of onderzoek doen waarbij verschillende methodes naast elkaar worden gebruikt maar waarbij wel alle delen van de samenleving vertegenwoordigd zijn

17 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 17 n i p on i p o Dataverzameling in nabije toekomst: Hybride  Traditionele methoden zijn vanwege alle beperkingen binnenkort niet meer toereikend om in behoefte aan kwaliteit en kwantiteit te voorzien  Om toch in de behoefte te kunnen voorzien is het noodzakelijk om:  grote databases/panels te vormen van bereidwilligen  die zelf kiezen op welke manier men ondervraagd wil worden  en die voor medewerking betaald worden  Met de nodige beperkingen!

18 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 18 n i p on i p o Experiment: CAPI@HOME als aanvulling op moeilijk bereikbare groepen in Capibus Aanvulling uitUitslag CapibusCAPI@HOMETotaalmei ‘98 (n=1.290)(n=700) %% CDA20,215,418,518,4 PvdA32,624,729,829,0 VVD21,129,524,024,7 D668,511,99,79,0 Gr. Links6,27,66,77,3 Kl. Christelijk6,44,15,65,1 SP3,34,43,73,5 Anders1,62,41,91,5 ---------------------------- 100,0100,0100,0100,0 N.B.: Ongewogen percentages!

19 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 19 n i p on i p o Is onderzoek mogelijk over algemene onderwerpen in NIPO CAPI@HOME?  Penetratie hoeft niet volledig te zijn: bij andere vormen van onderzoek is ook niet iedereen bereikbaar  Hangt af van de mate waarin de doorsnee Internet gebruiker zich anders gedraagt dan de niet-Internet gebruiker (binnen segmenten)  Er blijkt op gedrag- en bezitskenmerken weinig verschil te zijn  Verschillen bij zaken die met technologie te maken hebben

20 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 20 n i p on i p o Is het nu al mogelijk om bereiksonderzoek te doen in NIPO CAPI@HOME?  Media consumptie bij Internet gebruikers ligt hoger  Naarmate penetratie toeneemt zullen verschillen kleiner worden  In homogene segmenten met penetratie boven de 35% beperken de verschillen zich tot:  De Telegraaf  De Volkskrant  NRC/Handelsblad  Veronica gids  VPRO-gids

21 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 21 n i p on i p o Is het nu al mogelijk om bereiksonderzoek te doen in NIPO CAPI@HOME? Hoger beroep/ universitairToegang tot Internet jonger dan 35 jaarWel Niet Heeft abonnement op% NRC94 Volkskrant158 NCRV-gids57 Veronica gids2116 Intermediar83  Bereiksonderzoek moet tot “straks” wachten, tenzij de hybride aanpak wordt gebruikt

22 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 22 n i p on i p o Toekomstmogelijkheden voor bereiksonderzoek in NIPO CAPI@HOME  Vragenlijst kan in delen worden afgenomen  lange vragenlijst komt kwaliteit niet ten goede  geen selectieve respons  Gebruik mastheads is mogelijk  Via herhalingsmetingen kan cumulatief bereik worden gemeten en verschuivingen nauwkeurig worden vastgesteld  Koppeling met ander media onderzoek is mogelijk - (bijvoorbeeld Internet bereiksonderzoek)

23 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 23 n i p on i p o Toekomstmogelijkheden voor bereiksonderzoek in NIPO CAPI@HOME  Meerdere personen binnen huishouden kunnen ondervraagd worden  Koppeling met databasegegevens  Doelgroep onderzoek krijgt hogere dekking  Kleinere titels kunnen vooraf gescreened worden waardoor totale steekproef minder omvangrijk hoeft te zijn  Er komt ook CAPI@Work: bereiksonderzoek onder beslisser

24 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 24 n i p on i p o Conclusie We moeten nog even wachten….. maar dan is het mogelijk om met behulp van NIPO-CAPI@HOME bereiksonderzoek te doen waarbij aan een aantal bezwaren die aan de huidige methode kleven wordt tegemoet gekomen en er mogelijkheden komen om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren. Tevens komen er nieuwe mogelijkheden die de bruikbaarheid van de gegevens kunnen verhogen.

25 NIPO CAPI@HOME | 2 november 1999 | © NIPO Amsterdam | 25 n i p on i p o Tot straks…..???


Download ppt "N I P ON I P O Door Ted Vonk Media onderzoek via NIPO Amsterdam, 2 november 1999."

Verwante presentaties


Ads door Google