De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een zaak voor/tegen God vanuit moraliteit. Een voorbeeld van theïstisch redeneren:Een voorbeeld van theïstisch redeneren: 1.Zonder God kunnen er geen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een zaak voor/tegen God vanuit moraliteit. Een voorbeeld van theïstisch redeneren:Een voorbeeld van theïstisch redeneren: 1.Zonder God kunnen er geen."— Transcript van de presentatie:

1 Een zaak voor/tegen God vanuit moraliteit

2 Een voorbeeld van theïstisch redeneren:Een voorbeeld van theïstisch redeneren: 1.Zonder God kunnen er geen ‘echte’ morele waarden zijn! 2.Morele waarden worden als echt en objectief aanvaard, zowel door mensen in het algemeen als door de meeste filosofen (atheïsten inbegrepen).

3 John Cottingham John Cottingham Prof. in de filosofie aan de Universiteit van Reading (gepensioneerd), eerbaar lid van St. John's College, Oxford “Zijn waarden (bv. morele waarden) gebaseerd op echte en objectieve dingen... ? Filosofische visies over dit onderwerp hebben een merkwaardige verschuiving gekend.... Relativistische visies over de waarheid bleken zichzelf te ondermijnen; en het subjectivisme in het vak van de ethiek stuitte op een hoop problemen (want het was niet meer logisch) waardoor het stilaan op de achtergrond aan het verdwijnen is en plaats moest ruimen voor een groeiend aantal van neo-objectivistische theorieën. Tot ieders verbazing is men het vandaag alsmaar meer met elkaar eens dat ‘een zekere vorm van objectivisme over waarheid en waarden’ correct is.” The Times of London (17 juni 2006)

4 Een voorbeeld van theïstisch redeneren:Een voorbeeld van theïstisch redeneren: 1.Zonder God zijn er geen ‘echte’ morele waarden en daarom is er geen standaard die kan bepalen wat moreel is. 2.Morele waarden worden als echt en objectief beschouwd, zowel door mensen in het algemeen als door de meeste filosofen (atheïsten inbegrepen). 3.Het bestaan van God verklaart het beste waarom er objectiviteit is op het gebied van morele waarden.

5 Terry L. Miethe en Gary R. Habermas “In elk stadium van de discussie over ‘de morele waarden’ lijkt de naturalistische visie kopje onder te gaan... Telkens wanneer het op één gebied een toegeving doet, zorgt dat er voor dat het op een ander gebied weer de mist ingaat. En als het geen toegeving doet, dan blijkt het zelfs in nog grotere problemen te komen. Het is op zijn minst een understatement om te zeggen dat het naturalisme verre van de beste verklaring biedt voor het bestaan van een moreel bewustzijn.” 1993, Joplin, MO: College Press.

6 Een voorbeeld van theïstisch redeneren:Een voorbeeld van theïstisch redeneren: 1.Zonder God zijn er geen ‘echte’ morele waarden en daarom is er geen standaard die kan bepalen wat moreel is. 2.Morele waarden worden als echt en objectief beschouwd, zowel door mensen in het algemeen als door de meeste filosofen (atheïsten inbegrepen). 3.Het bestaan van God verklaart het beste waarom er objectiviteit is op het gebied van morele waarden. 4.Toch houden veruit alle atheïsten zich vast aan morele waarden. Deze tegenstrijdigheid levert een helder bewijs dat hun geloof niet leefbaar.

7 Richard Dawkins “Eén van de overheersende standpunten die in The Selfish Gene naar voren wordt gebracht, is dat we onze morele waarden niet zouden mogen afleiden uit het Darwinisme, tenzij het met een negatief teken is, dan mag dat wel. Onze hersenen hebben zich namelijk zodanig geëvolueerd dat we nu in de mogelijkheid zijn om ons te verzetten tegen ‘onze zelfzuchtige genen’.” Introductie van de ‘30th Anniversary’ editie (2006)

8 Richard Dawkins “Mijn eigen gevoel is dat een menselijke samenleving die enkel en alleen gebaseerd is op de wet van de genen van een universeel niets ontziend egoïsme, een zeer gemene maatschappij zou zijn om in te leven. Maar spijtig genoeg, hoezeer we iets ook zouden betreuren, dat zal de waarheid niet beletten om de waarheid te zijn.... Wees gewaarschuwd dat indien u wenst om, zoals ik, te bouwen aan een maatschappij waarin individuen samenwerken in vrijgevigheid en onzelfzuchtigheid tegenover elkaar, in functie van het gemeenschappelijk welzijn, je weinig of geen hulp kan verwachten van de biologische natuur.” 30th anniversary editie 2006.

9 1.Morele waarden komen voort uit de evolutie van mensen als sociale wezens. 2.Ze bleken nu eenmaal voordelig te zijn voor degenen die ze kozen te gebruiken. Een voorbeeld van atheïstisch redeneren:Een voorbeeld van atheïstisch redeneren:

10 Michael Ruse Michael Ruse Prof. in de filosofie aan de Florida State University “Evolutie kan waarlijk morele individuen produceren en niet slechts zelfzuchtige monsters van mensen... Moraliteit is een geweldige adaptatie voor sociale dieren zoals ons, mensen.” http://www.huffingtonpost.com/michael-ruse/darwinism- and-the-moral-a_b_657119.html

11 1.Morele waarden komen voort uit de evolutie van mensen als sociale wezens. 2.Ze bleken nu eenmaal voordelig te zijn voor degenen die ze hanteerden. 3.Daarom bestaan de morele waarden objectief (niet als normen maar als evolutionaire voordelen). 4.Daarom is er ook geen reden om zich te beroepen op God om de menselijke moraliteit te kunnen verklaren. Een voorbeeld van atheïstisch redeneren:Een voorbeeld van atheïstisch redeneren:

12 Michael Ruse Michael Ruse Prof. in de filosofie aan de Florida State University “Het ‘morele’ argument voor het bestaan van God is populair en overtuigend. Als er geen God is, kan er ook geen moraliteit zijn. Maar indien het soort van ‘evolutionair moreel naturalisme’, waarvan ik een voorstander ben, waar is, dan is er moraliteit, zonder dat er sprake van een God moet zijn. Dit zal het atheïsme daarom niet hard kunnen maken, maar het maakt het pleidooi voor theïsme beslist zwakker.” http://www.huffingtonpost.com/michael-ruse/darwinism- and-the-moral-a_b_657119.html

13 Opmerkingen over het atheïstische concept:Opmerkingen over het atheïstische concept: 1.Haar verklaringen vereisen geen uitwendige, bovennatuurlijke factoren. 2.Vanuit dit perspectief is het eenvoudiger!2.Vanuit dit perspectief is het eenvoudiger! 3.En we zouden er de voorkeur aan moeten geven,... 4.Totdat het er duidelijk niet in slaagt om de realiteit te verklaren.

14 Dus,...Dus,... Slaagt het atheïsme er voldoende in om te kunnen verklaren dat morele waarde een realiteit is in het leven van een mens?

15 Twee problemen met dit concept:Twee problemen met dit concept: 1.Het is zelf-ondermijnend! 2.Het is nog steeds niet leefbaar!

16 Waarom het zichzelf tegenspreekt:Waarom het zichzelf tegenspreekt: 1.Het concept vertelt ons bvb dat: Wij zijn blij wanneer iets goeds gebeurd, niet omdat goedheid werkelijk bestaat, maar omdat heel lang geleden evolutie dit ging ‘aanvaarden’ als nuttig voor overleven van de mensheid en zo programmeerde het ons dus om hierover positieve gevoelens te hebben. Op gelijke wijze haten we van sommige ideeën (zoals het folteren van kinderen voor vermaak), niet omdat dit echt boosaardig is, maar omdat deze ‘verworpen’ werden door de strijd om te overleven.

17 Waarom het zichzelf tegenspreekt:Waarom het zichzelf tegenspreekt: 2.In andere woorden, verklaart het:  Dat het niet uitmaakt hoe werkelijk morele waarden ook blijken te zijn,  Ze zijn in feite niet meer als een illusie (zoals in The Matrix), gemaakt door Mr Struggle-for- survival!

18 Michael Ruse Michael Ruse Prof. in the filosofie aan de Florida State University “Moraliteit is een collectieve illusie, opgezet door onze genen, om van ons sociale dieren te maken.” http://www.huffingtonpost.com/michael-ruse/darwinism- and-the-moral-a_b_657119.html

19 Waarom het zichzelf tegenspreekt:Waarom het zichzelf tegenspreekt: 2.In andere woorden, verklaart het:  Dat het niet uitmaakt hoe werkelijk morele waarden ook blijken te zijn,  Ze zijn in feite niet meer als een illusie (zoals in The Matrix), gemaakt door Mr Struggle-for- survival. 3.Bijgevolg moeten we accepteren dat: Wat onze eigen perceptie van goed en kwaad betreft, kunnen we onszelf niet vertrouwen!

20 Waarom het zichzelf tegenspreekt:Waarom het zichzelf tegenspreekt: 4.Maar indien dat het geval is, hoe kunnen we dan hier stoppen en ook niet andere menselijke percepties in vraag stellen? 5.Waarom niet onze perceptie van logica in vraag stellen?  Hoe logisch atheïsten ook mogen klinken, wat als dit slechts één of andere goocheltruc van evolutie is? 6.Waarom niet onze perceptie van waar en onwaar in vraag stellen?  Het maakt niet uit hoe waar de atheïstische zienswijze ook mag lijken, wat als dit gewoon een ander element van The Matrix is?

21 Waarom het nog steeds niet leefbaar is:Waarom het nog steeds niet leefbaar is: 1.Het concept slaagt er helemaal niet in om het ‘vreemde’ gedrag van haar volgelingen te verklaren! 2.Want inderdaad, waarom zou iemand willen vasthouden aan of zelfs een ‘virtuele’ realiteit willen loven? 3.Waarom zouden we dan niet eerder de ‘echte’ wereld aanvaarden met haar ‘universeel niets ontziend egoïsme’? 4.Waarom nog langer rebelleren tegen onze ‘biologische natuur’, dit is datgene wat ons, vermoedelijk, gemaakt heeft tot wat we zijn?

22 Richard Dawkins “ Mijn eigen gevoel is dat een menselijke samenleving die enkel en alleen gebaseerd is op de wet van de genen van een universeel niets ontziend egoïsme, een zeer gemene maatschappij zou zijn om in te leven.... Laat ons begrijpen wat onze egoïstische genen kunnen doen, want dan hebben we misschien nog de kans om hun ontwerp ten val te brengen, iets waar geen enkele andere soort ooit van gedroomd heeft.” 30th anniversary editie 2006.

23 John Cottingham John Cottingham Prof. in de filosofie aan de Universiteit van Reading (gepensioneerd), eerbaar lid van St. John's College, Oxford “Natuurlijk bewijst de objectieve aard van waarden niet dat God bestaat - er kunnen andere verklaringen zijn (alhoewel deze naar mijn weten tot dusver niet erg veelbelovend zijn). Maar de objectieve aard van waarden en de waarheid zou op zijn minst treffend compatibel zijn met het traditionele beeld van God. En wel omdat de God die aanbeden wordt in de Joods-Christelijke en Islamitische tradities wordt opgevat als... de enige bron van waarheid, schoonheid en goedheid - de gever (zoals in de brief van Jakobus gesteld wordt) van ‘elke goede en volmaakte gave’.” The Times of London (17 juni 2006)


Download ppt "Een zaak voor/tegen God vanuit moraliteit. Een voorbeeld van theïstisch redeneren:Een voorbeeld van theïstisch redeneren: 1.Zonder God kunnen er geen."

Verwante presentaties


Ads door Google