De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Uitvoering Herinrichting Stromarkt – Kattengat Koggestraat en stegen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Uitvoering Herinrichting Stromarkt – Kattengat Koggestraat en stegen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Uitvoering Herinrichting Stromarkt – Kattengat Koggestraat en stegen

2 Programma  19.00 uurInloop  19.30 uurIntroductie aanwezigen  19.35 uurStand van zaken  19.45 uurPresentatie over de uitvoering  20.15 uurPauze (koffie)  20.30 uurPlantenbakken  20.40 uurGelegenheid voor het stellen van vragen  21.00 uurEinde informatiebijeenkomst, napraten met een drankje

3 Introductie team

4 Stand van zaken  Bestuurlijk traject afgerond  Start uitvoering 7 april 2014  Werkzaamheden: •Waternet - vervangen riool (Afezo B.V.) •Liander – vervangen gasleiding (Joulz) •Overige Nutsbedrijven (klein werk) •Herinrichting (wegen-straatmeubilair) (Compeer) •Groenwerkzaamheden  Werkzaamheden worden uitgevoerd door meerdere aannemers.  Algehele Coördinatie: Stadsdeel Centrum

5 De uitvoering  Uitvoeringsplanning  Faseringen  Maatregelen m.b.t. bereikbaarheid

6 Planning

7 Faseringen

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Maatregelen in verband met de bereikbaarheid  Woningen en bedrijfspanden  Laden en lossen  Nood- en hulpdiensten  Werk- en opslagterrein aannemer  Huisvuil  Bedrijfsafval  Terrassen  Parkeerplaatsen (bewoners-taxi-bus)  Fietsvoorzieningen  Garages  Bouwvakvakantie

17 Laden en lossen  Het is niet uitgesloten dat ondernemingen (tijdelijk) slechter bereikbaar zijn voor leveranciers  Breng leveranciers hier tijdig van op de hoogte (maatwerk mogelijk i.o.m. toezichthouder)  Indien noodzakelijk worden er verkeersregelaars ingezet om het laad- en losverkeer in goede banen te leiden

18 Werk- en opslagterrein aannemer  Keet op ponton Singel ts steiger en Haarlemmersluis  Materiaal zo veel als mogelijk “just in time” binnen hekwerk  Schaftwagen (Liander) in schuinparkeervak Kattengat  Opslag buizen Liander t.p.v. Koepelkerk

19 Huisvuil en bedrijfsafval  Huisvuil  Aanbieden op elke maandag en donderdagvanaf 6.00 uur en voor het moment dat de vuilnisauto langskomt. Op koppen van opgebroken werkvakken.  Bedrijfsafval - rest, glas en papier en karton :  Als u een contract met een particulier afvalinzamelbedrijf heeft afgesloten dient u de inzamelaar van het bovenstaande op de hoogte te brengen. Hiervoor gelden ook de genoemde aanbied locaties.  DaginzamelingAanbieden vanaf 6.00 uur. De container moet worden binnengehaald voor 9.00 uur  Middag- of avondinzamelingAanbieden vanaf 18.00 uur. De container moet worden binnengehaald voor 21.00 uur

20 Bebording huisvuil Tekst voor op de borden:  Hier uw huisvuil aanbieden alleen op maandag en donderdag vanaf 6:00 uur tot het moment dat de inzamelauto langs komt.  Hier uw bedrijfsafval aanbieden alleen op de dagen waarvoor uw een contract heeft vanaf 06:00 uur, voor 09:00 uur weer de container naar binnen, of voor de avond vanaf 18:00 uur, voor 21:00 uur weer de container binnen halen. Voorkom zo een boete van minimaal 90,- Euro

21 Horeca - Terrassen  Onoverdekte terrassen kunnen tijdens de werkzaamheden niet worden uitgezet. Indien mogelijk in overleg met projectopzichter worden er middels plankiers voorzieningen getroffen.  Tijdens uitvoering rekening houden met bereikbaarheid voor bevoorrading en leveranciers.  Terrasschermen vooruitlopend aan uitvoering door eigenaren verwijderen.

22 Parkeerplaatsen  Tijdens de werkzaamheden zijn er in de betreffende fasering geen parkeerplaatsen beschikbaar  Ter plaatse van de dekschuit (Singel) komen een aantal parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen  Alternatieve busparkeerplaats in Spuistraat  Alternatieve taxi-standplaats in Spuistraat  Invalideparkeerplaatsen - i.o.m. eigenaar in directe omgeving  Particuliere garages kunnen gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar zijn. In overleg met het Stadsdeel worden hier alternatieven voor aangeboden.  Garage Rennaissance Hotel. In overleg met Stadsdeel wordt gedurende onbereikbaarheid een alternatief aangeboden >> Garage De Kolk (Q-park)

23 Fietsvoorzieningen  Fietsrekken en geparkeerde fietsen etc. worden tijdens de werkzaamheden weggehaald  Fietsen, scooters etc. moeten dus elders geparkeerd worden

24 Communicatievoorziening tijdens de herinrichting  Website stadsdeel: www.centrum.amsterdam.nl/projecten > werk aan de weg > Stromarkt, Kattengat, Koggestraat en stegen, herinrichting.www.centrum.amsterdam.nl  Stadsdeelkrant  Bewonersbrief  Bouwborden  Vragen tijdens de uitvoering : Projectopzichter - Directievoerder

25 Plantenbakken  Bestaande (grind)bakken/schalen verwijderen  Plantenpotten (grijs) handhaven en uitbreiden met gelijke type > Uniformiteit  Levering potten Stadsdeel voor de periode van één jaar incl. beplantingen, onderhoud en water geven.  Opstellen contract, voor onderhoud met beheerders buurt.  Als men de verplichtingen uit het contract niet nakomt zal het stadsdeel betreffende bak(ken) verwijderen.

26 Mogelijke plantensoorten  Festuca Glauca  Phlox “Emerald Cushion Blue”  Liriope Muscari “Ingwersen”  Narcissus “Petrel”  Carex morrowi “Variegata ”

27 Contactpersoon tijdens de herinrichting  ProjectopzichterDe heer E. van Ham Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Telefoon: 06-16009798 E-mail: eham@centrum.amsterdam.nl  DirectievoerderDe heer S. Honselaar Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur Telefoon: 06-28828617 E-mail: shonselaar@centrum.amsterdam.nl

28  Einde informatiebijeenkomst, napraten met een drankje Hartelijk dank voor uw komst

29


Download ppt "Informatiebijeenkomst Uitvoering Herinrichting Stromarkt – Kattengat Koggestraat en stegen."

Verwante presentaties


Ads door Google