De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma uur Inloop uur Introductie aanwezigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma uur Inloop uur Introductie aanwezigen"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Uitvoering Herinrichting Stromarkt – Kattengat Koggestraat en stegen

2 Programma 19.00 uur Inloop 19.30 uur Introductie aanwezigen
19.35 uur Stand van zaken 19.45 uur Presentatie over de uitvoering 20.15 uur Pauze (koffie) 20.30 uur Plantenbakken 20.40 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen 21.00 uur Einde informatiebijeenkomst, napraten met een drankje

3 Introductie team

4 Stand van zaken Bestuurlijk traject afgerond
Start uitvoering 7 april 2014 Werkzaamheden: Waternet - vervangen riool (Afezo B.V.) Liander – vervangen gasleiding (Joulz) Overige Nutsbedrijven (klein werk) Herinrichting (wegen-straatmeubilair) (Compeer) Groenwerkzaamheden Werkzaamheden worden uitgevoerd door meerdere aannemers. Algehele Coördinatie: Stadsdeel Centrum

5 De uitvoering Uitvoeringsplanning Faseringen
Maatregelen m.b.t. bereikbaarheid

6 Planning

7 Faseringen

8

9

10

11

12

13

14

15

16 Maatregelen in verband met de bereikbaarheid
Woningen en bedrijfspanden Laden en lossen Nood- en hulpdiensten Werk- en opslagterrein aannemer Huisvuil Bedrijfsafval Terrassen Parkeerplaatsen (bewoners-taxi-bus) Fietsvoorzieningen Garages Bouwvakvakantie

17 Laden en lossen Het is niet uitgesloten dat ondernemingen (tijdelijk) slechter bereikbaar zijn voor leveranciers Breng leveranciers hier tijdig van op de hoogte (maatwerk mogelijk i.o.m. toezichthouder) Indien noodzakelijk worden er verkeersregelaars ingezet om het laad- en losverkeer in goede banen te leiden

18 Werk- en opslagterrein aannemer
Keet op ponton Singel ts steiger en Haarlemmersluis Materiaal zo veel als mogelijk “just in time” binnen hekwerk Schaftwagen (Liander) in schuinparkeervak Kattengat Opslag buizen Liander t.p.v. Koepelkerk

19 Huisvuil en bedrijfsafval
Aanbieden op elke maandag en donderdagvanaf 6.00 uur en voor het moment dat de vuilnisauto langskomt. Op koppen van opgebroken werkvakken. Bedrijfsafval - rest, glas en papier en karton : Als u een contract met een particulier afvalinzamelbedrijf heeft afgesloten dient u de inzamelaar van het bovenstaande op de hoogte te brengen. Hiervoor gelden ook de genoemde aanbied locaties. Daginzameling Aanbieden vanaf 6.00 uur. De container moet worden binnengehaald voor 9.00 uur Middag- of avondinzameling Aanbieden vanaf uur. De container moet worden binnengehaald voor uur

20 Bebording huisvuil Tekst voor op de borden:
Hier uw huisvuil aanbieden alleen op maandag en donderdag vanaf 6:00 uur tot het moment dat de inzamelauto langs komt. Hier uw bedrijfsafval aanbieden alleen op de dagen waarvoor uw een contract heeft vanaf 06:00 uur, voor  09:00 uur weer de container naar binnen, of voor de avond vanaf 18:00 uur,  voor  21:00 uur weer de container binnen halen. Voorkom zo een boete van minimaal 90,- Euro

21 Horeca - Terrassen Onoverdekte terrassen kunnen tijdens de werkzaamheden niet worden uitgezet. Indien mogelijk in overleg met projectopzichter worden er middels plankiers voorzieningen getroffen. Tijdens uitvoering rekening houden met bereikbaarheid voor bevoorrading en leveranciers. Terrasschermen vooruitlopend aan uitvoering door eigenaren verwijderen.

22 Parkeerplaatsen Tijdens de werkzaamheden zijn er in de betreffende fasering geen parkeerplaatsen beschikbaar Ter plaatse van de dekschuit (Singel) komen een aantal parkeerplaatsen tijdelijk te vervallen Alternatieve busparkeerplaats in Spuistraat Alternatieve taxi-standplaats in Spuistraat Invalideparkeerplaatsen - i.o.m. eigenaar in directe omgeving Particuliere garages kunnen gedurende de werkzaamheden niet bereikbaar zijn. In overleg met het Stadsdeel worden hier alternatieven voor aangeboden. Garage Rennaissance Hotel. In overleg met Stadsdeel wordt gedurende onbereikbaarheid een alternatief aangeboden >> Garage De Kolk (Q-park)

23 Fietsvoorzieningen Fietsrekken en geparkeerde fietsen etc. worden tijdens de werkzaamheden weggehaald Fietsen, scooters etc. moeten dus elders geparkeerd worden

24 Communicatievoorziening tijdens de herinrichting
Website stadsdeel: > werk aan de weg > Stromarkt, Kattengat, Koggestraat en stegen, herinrichting. Stadsdeelkrant Bewonersbrief Bouwborden Vragen tijdens de uitvoering : Projectopzichter - Directievoerder

25 Plantenbakken Bestaande (grind)bakken/schalen verwijderen
Plantenpotten (grijs) handhaven en uitbreiden met gelijke type > Uniformiteit Levering potten Stadsdeel voor de periode van één jaar  incl. beplantingen, onderhoud en water geven. Opstellen contract, voor onderhoud met beheerders buurt . Als men de verplichtingen uit het contract niet nakomt zal het stadsdeel betreffende bak(ken) verwijderen.  

26 Mogelijke plantensoorten
Festuca Glauca Liriope Muscari “Ingwersen” Carex morrowi “Variegata” Narcissus “Petrel” Phlox “Emerald Cushion Blue”

27 Contactpersoon tijdens de herinrichting
Projectopzichter De heer E. van Ham Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur Telefoon: Directievoerder De heer S. Honselaar Telefoon:

28 Hartelijk dank voor uw komst
Einde informatiebijeenkomst, napraten met een drankje

29


Download ppt "Programma uur Inloop uur Introductie aanwezigen"

Verwante presentaties


Ads door Google