De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 21 mei 2011 NBC, Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 21 mei 2011 NBC, Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 21 mei 2011 NBC, Nieuwegein

3 Agenda •Opening / vaststellen agenda •Punten vergadering 2010 •Evaluatie seizoen 2010 - 2011 (Algemeen / LZK / NCS-wedstrijden / BZK / Masters) •Eindstand LZK 2010 - 2011 •Financiën •Indeling LZK 2011 - 2012 •Reglementen •Splash •Inbreng verenigingen / CWZ •Opleidingen / bijscholingen / official examens •Rondvraag •Volgende vergadering / Sluiting

4 Punten vergadering 2010 •Er is een nieuwe procedure voor het bekend stellen van de official examens ontwikkelt, waar alle betrokkenen via 1 mail of brief op de hoogte worden gesteld. Hoe is dit ervaren? •Het voorstel om bij de BZK na 7 programma nummers een pauze te houden, hoe is dit bevallen?

5 Evaluatie Seizoen 2010 - 2011 •LZK •NCS wedstrijden •BZK •Masterzwemmen

6 Evaluatie LZK 2010 - 2011 •Aanvangstijd juryvergadering •Levering officials •Fair Play •Inzwemmen

7 Aanvangstijden •De aanvangstijden van inzwemmen, juryvergaderingen en wedstrijd welke op de programma’s stonden waren allemaal juist •De CWZ zou graag bij het toewijzen van een zwemwedstrijd, graag z.s.m. de gegevens en tijden van het zwembad doorgeven aan de CWZ, deze kan ze dan op de site zetten en is iedereen ruim op tijd geïnformeerd.

8 Juryvergadering •Aanvang juryvergadering. •De juryvergaderingen zijn het afgelopen seizoen op tijd begonnen. Het aantal wijzigingen op de wedstrijddag waren in vergelijking met vorig jaar, hoger! Graag hier aandacht voor!

9 Officials •Levering officials •De CWZ heeft toch weer strafpunten moeten uitdelen tijdens de LZK’s, omdat er door de betreffende verenigingen niet op tijd actie is ondernomen om vooral de tijdwaarnemers aan te vullen •Het ruilen van officials is door een aantal verengingen om de CWZ in CC te zetten op de juiste manier gedaan.

10 Inzwemmen •Er is in de vorige vergadering afgesproken dat er per leeftijdsgroep in een aangegeven baan werd ingezwommen. •Dit is niet altijd op de juiste manier gedaan. •In de programmaboekjes van de LZK 2011-2012 zal dit worden vermeld.

11 FAIRPLAY •De CWZ heeft geconstateerd dat er tijdens de afgelopen LZK geen onregelmatig heden zijn gebeurd en is hier bijzonder tevreden over.

12 Evaluatie NCS wedstrijden 100m wedstrijd: •Deze zijn door de Eindhovense Watervrienden weer een goede wijze georganiseerd, wat ook door de deelnemers is geuit. Sprint wedstrijd: •De sprintwedstrijd is door de CWZ met hulp van een aantal vrijwilligers van Almere georganiseerd. De wedstrijd is goed verlopen en zal na een evaluatie het komend jaar weer in het Sloterparkbad georganiseerd worden.

13 Evaluatie Sprint Wat waren de verbeteringen: •Alle zwemmers op banken tegenover de tribune •Medailles per vereniging verstrekken, moeten wel de papieren uitslag meekrijgen •Consumpties zelf verzorgen(via ruimte van de Dolfijn) •Jury vergadering houden ruimte van de Dolfijn •Programma in computer aanpassen

14 Evaluatie Sprint Wat kan er nog verbeterd worden: •Meer banken en ook onder de tribune plaatsnemen. •Elektronische tijdwaarneming moet beter werken. •Medaille uitreiking anders organiseren

15 Evaluatie Sprint Wat zijn de consequenties: •Meer banken huren, neerzetten en weer opruimen na de wedstrijd de verenigingen de banken meenemen naar verzamelpunt. •Personen voor verzorging consumpties. (2x) •Bemannen lijnen in en uithalen.(8x) •Ordonnansen (3x) •Klaarmaken elektronische tijdwaarneming (4x)De Dolfijn (2x)

16 Evaluatie Sprint •Dit alles betekend indien we de wedstrijd willen organiseren,dat we ongeveer 15 volwassenen nodig hebben om de wedstrijd goed te laten verlopen. •Het afgelopen jaar heeft WV Almere ons geholpen, nog onze dank hiervoor. •Voor dit seizoen zoeken we weer een verenging die ons wil helpen met opbouwen en opruimen van het bad

17 Evaluatie BZK •De beide Bondszwemkampioenschappen zijn door WV Almere en de Pijnackerse WV op een goede wijze voorbereid en uitgevoerd. Onze dank hiervoor •In Pijnacker werd de BZK in een nieuw zwembad met elektronische tijdwaarneming gehouden. •Er werd geopperd dat dit oneerlijk was om de ene wedstrijd wel met elek.tijdwaarneming te doen en de andere niet. De CWZ is het daar niet mee eens. Het heeft ook geen invloed op de selectie procedure van de CWZ voor de Bondsploeg gehad. • het enige – punt was dat er geen zonwering was aangebracht, dit had invloed op de zwembanen

18 Evaluatie Masterzwemmen •De Masterzwemkampioenschappen zijn door de Watervrienden IJmuiden goed georganiseerd en het was zoals altijd weer een gezellige wedstrijd met een hapje aan het einde van de wedstrijd, helaas waren door een misverstand de medailles niet beschikbaar en zijn later naar de verenigingen gestuurd. Onze dank hiervoor.

19 Eindstand LZK 2010- 2011 Afdeling 1Afdeling 2Afdeling 3 Almere 1Neptunus Born Apeldoorn EindhovenHelmondZevenaar DeurneGeleenTilburg Lisse 1IJmuidenLisse 2 PijnackerHoofddorpHaarlem Almere 2Pijnacker / Den Haag Rotterdam

20 Begroting / Startgeld

21 Bijdrage te betalen door verenigingen 2011 • N.C.S. € 9,95 per persoon, per jaar • Sectie NCS zwemmen € 6,80 p.p.p.j. • Startgeld:  € 5,40 per start Masters  € 4,== per start 100m / Sprint  € 4,50 per start BZK  € 475,00 per ploeg LZK

22 Realisatie CWZ 2010 OmschrijvingBatenLasten 100m wedstrijd2604.002205,44 Sprint wedstrijd2764,001573,68 Zwemkampioenschappen (BZK)2803,502432,61 Zwemkompetitie (LZK)8550,007126,15 Masters1895,4002652,32 Centrale training744,001132,98 Bijscholing scheidsr./kampr.0,001471.55 Opleiding officials0,0081,72 Bestuurskosten950,0015.069,87 Vergadering met verenigingen0,00900,00 Cursus zwemtrainer Internationale wedstrijden0,005000,00 TOTAAL20.468,4038.746,32 TOTAAL GENERAAL-18.277,92

23 Begroting CWZ 2011 OmschrijvingBatenLasten 100m wedstrijd2200.002300,00 Sprint wedstrijd2400,002100,00 Zwemkampioenschappen (BZK)2970,002800,00 Zwemkompetitie (LZK)8550,005650,00 Masters2430,002500,00 Centrale training600,001500,00 Bijscholing scheidsr./kampr.0,001450,00 Opleiding officials/scheidsrechtercursus0,004000,00 Bestuurskosten950,0016594,29 Vergadering met verenigingen0,00900,00 Internationale wedstrijden Geneve7800,0010.300,00 TOTAAL27.900,0049.014,29 TOTAAL GENERAAL-21.114,29

24 Indeling LZK 2011 - 2012 •17 aangemelde ploegen •Lisse heeft ingeschreven met 1 ploeg i.p.v 2 ploegen Voorstel: •2 afdelingen van 6 ploegen en 1 afdeling met 5 ploegen of •1 afdeling van 5 ploegen en 2 afdelingen van 6 ploegen

25 Voorstel indeling 2011 - 2012 3 afdelingen: 2 x 6 en 1 x 5 Afdeling 1Afdeling 2Afdeling 3 Almere 1Almere 2Pijnacker / Den Haag EindhovenHelmondZevenaar DeurneGeleenTilburg Lisse 1IJmuidenHaarlem PijnackerHoofddorpRotterdam Neptunus Born Apeldoorn

26 Voorstel organisatie 2011 - 2012 3 afdelingen: 2 x 6 en 1 x 5 Afdeling 1Afdeling 2Afdeling 3 3Almere 1Almere 2Pijnacker / Den Haag 1Eindhoven1Helmond3Zevenaar DeurneGeleen1Tilburg Lisse 12IJmuiden2Haarlem PijnackerHoofddorpRotterdam 2Neptunus Born 3Apeldoorn

27 REGLEMENTEN

28 Reglementen •Er zijn op dit geen officiële wijzigingen in het reglement bekend, dit zal pas in september door de KNZB worden uitgegeven. •Er is, met de CWZ, een werkgroepje bezig om de reglementen beter leesbaar te maken, maar zo de kern hetzelfde blijft.

29 Reglementen •Per 1 oktober zal het eventuele gewijzigde Sportreglement op de site geplaatst, de contactpersonen en scheidsrechters krijgen deze in hardcopie. •De CWZ wil de verenigingen dringend verzoeken om deze naar hun officials te verspreiden, het blijkt dat er officials zijn welke nog met oude reglement werken.

30 Splash •Op de CWZ-site (in het Splash gedeelte) kunnen handleidingen gedownload worden voor een aantal NCS wedstrijden. •Er worden erg veel fouten gemaakt bij het inschrijven, graag meer aandacht en precisie hierbij

31 Vragen verenigingen Apeldoornse WV •Voorstel om bij de LZK de series op basis van de inschrijftijden in te delen. •De CWZ stelt dat de LZK een verenigingswedstrijd is en dat indien de langzaamste in de 2 e serie zitten dit niet motiveert en de snelste verenigingen nooit in de buitenbanen komen te zwemmen.

32 Vragen verenigingen WV Almere •Kunnen de richttijden BZK worden aangepast worden dat er geen zwemmers alleen hoeven te zwemmen. •CWZ, de richttijden zijn aangepast om de wedstrijd beheersbaar te houden en worden niet aangepast

33 Vragen verenigingen WV Lisse •De LZK in één kalenderjaar te organiseren. •Er is dan te weinig tijd om de nieuwe competitie te organiseren, in november de laatste en in januari de eerste.

34 Inbreng CWZ •De inschrijving van een vereniging welke met 2 ploegen of een combiploeg deel neemt, zal voor het gehele seizoen gelden, dus in januari kan men geen personen van ploeg 1 naar ploeg 2 overschrijven en andersom ook niet. •Hetzelfde geldt ook voor verenigingen die met 1 ploeg en een combiploeg zwemmen. •Indien men bij de LZK elektronische tijdwaarneming gebruikt, moet men wel rekening houden met de extra kosten. Hierdoor zouden de zgn plonsen omhoog kunnen gaan. De huurprijs kan hierdoor verdubbelen. •Correspondentie graag naar het mailadres: cwz-secretariaat@ziggo.nl NIET naar sport4all

35 Bijscholingen / opleidingen official examens Bijscholingen: •De CWZ ziet geen kans om docenten te vinden om bijscholingen voor zwemtrainers te organiseren. De NVVZT organiseert bijscholingen, deze zullen door de CWZ aan de contactpersonen worden doorgegeven. •Voor de cursus zwemtrainer zijn dezelfde problemen, de CWZ zal zich beraden of zij deze opleiding nog wel kan faciliteren.

36 Opleidingen •De CWZ zal dit jaar nog een opleiding tot scheidsrechter geven, het streven is september, nadat de docent de datum heeft doorgeven zal deze via de contactpersonen bekend gemaakt worden en het inschrijfformulier wordt bijgevoegd.

37 Official examens •Er zijn op dit moment wat problemen met de officialkleding, het SBNZ heeft hiervoor geen post begroot en is bezig dit op te lossen. Zodra er meer bekend is zullen de contactpersonen geïnformeerd worden. •De licentie kaartjes worden wel verstrekt.

38 Data seizoen 2011 - 2012 DatumWedstrijdPlaats 2 oktober 2011 NCS Masters Eindhoven 13 november 2011 1 ste LZK 29 januari 2012 2 de LZK 22 april 2012 3 de LZK gewijzigde datum 11 maart 2012 1 ste BZK Deurne 18 maart 2012 2 de BZK Eindhoven 11 december 2011 NCS 100m Eindhoven 12 februari 2012 NCS 50m Amsterdam 7 oktober 2012 NCS Masters Haarlem

39 RONDVRAAG

40 Volgende vergadering 12 mei 2012 NBC Nieuwegein


Download ppt "WELKOM. JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 21 mei 2011 NBC, Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google