De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 12 mei 2012 NBC, Nieuwegein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 12 mei 2012 NBC, Nieuwegein."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 12 mei 2012 NBC, Nieuwegein

3 3 Agenda Opening / vaststellen agenda Openstaande punten vergadering 2011 Evaluatie seizoen 2011 - 2012 (Algemeen/LZK/NCS-wedstrijden/BZK/ Masters) Eindstand LZK 2011 - 2012 Financiën Indeling LZK 2012 - 2013 Reglementen Splash Inbreng verenigingen / CWZ Opleidingen/bijscholingen/official examens Rondvraag Volgende vergadering / Sluiting

4 4 Openstaande punten vergadering 2011 Algemeen Sport Reglement is op de CWZ geplaatst. Het wijzigingspakket van de reglementen zal dit jaar op de site worden gezet. Het afgelopen jaar is dit niet op de juiste manier uitgevoerd

5 5 Openstaande punten vergadering 2011 Lisse zou nadenken om de LZK in een kalenderjaar te organiseren, eventuele andere verenigingen waren uitgenodigd. De CWZ heeft geen voorstel ontvangen en gaat ervan uit dat er bij de verenigingen geen belangstelling is om dit voorstel uit te werken.

6 6 Openstaande punten vergadering 2011 Meerwaarde 50 m wedstrijd. Idee om af te wisselen met 50 en langebaan wijst de CWZ af daar de tijden te laat zijn voor inschrijving van de BZK. Het is ivm de inschrijftermijn van de LZK niet mogelijk om de LZK wedstrijd in januari te houden

7 7 Evaluatie Seizoen 2011 - 2012 LZK NCS wedstrijden BZK Masterzwemmen

8 8 Aanvangstijden De aanvangstijden van het inzwemmen, juryvergaderingen en wedstrijd welke op de programma’s stonden waren allemaal juist De CWZ zou graag bij het toewijzen van een zwemwedstrijd, graag z.s.m. de gegevens van het zwembad en de verschillende aanvangstijden willen ontvangen, dan kan de CWZ deze op de site zetten en is iedereen ruim op tijd geïnformeerd.

9 9 Juryvergadering Aanvang juryvergadering. De juryvergaderingen zijn het afgelopen seizoen op tijd begonnen. Het aantal wijzigingen op de wedstrijddag zelf waren in vergelijking met vorig jaar hoger! Graag hier aandacht voor !

10 10 Officials Levering officials De CWZ heeft toch weer strafpunten moeten uitdelen tijdens de LZK omdat er door de betreffende verenigingen niet op tijd actie is ondernomen om vooral de tijdwaarnemers aan te vullen. De CWZ heeft in een aantal gevallen zelf actie moeten ondernemen om het aantal officials, welke nodig waren, aan te vullen.

11 11 Officials Het verzoek om de CWZ in cc te zetten voor het ruilen van officials voor de LZK zijn door een aantal verengingen op de juiste manier uitgevoerd, het kan nog beter

12 12 Officials Per 1 juli 2012 wordt er weer gekeken naar het aantal functioneren van de officials. Indien er officials zijn die niet aan het aantal keren functioneren voldoen, wordt de betreffende bevoegdheid ingetrokken

13 13 FAIRPLAY De CWZ heeft geconstateerd dat er tijdens de afgelopen NCS- wedstrijden geen onregelmatig heden zijn gebeurd en is hier bijzonder tevreden over.

14 14 INZWEMMEN Het afgelopen seizoen is het voor het eerst de indeling voor het inzwemmen op het programma gezet. Volgens de CWZ is dit door de verenigingen goed opgepakt en de CWZ zal dit continueren.

15 15 Evaluatie NCS wedstrijden 100m wedstrijd: Deze is door de Eindhovense Watervrienden weer op een goede en strakke wijze georganiseerd, dit is ook door de deelnemers en ploegleiders geuit. Sprint wedstrijd: Is helaas niet doorgegaan ivm het niet beschikbaar zijn van zwemwater op de juiste datum.

16 16 Evaluatie BZK De beide Bondszwemkampioenschappen zijn door de Eindhovense Watervrienden en de Deurnese Watervrienden een goede wijze voorbereid en uitgevoerd. Onze dank hiervoor In Eindhoven werd de wedstrijd op hun welbekende manier uitgevoerd. Deurne had voor deze wedstrijd boven een ruimte gecreëerd om de toeschouwers de wedstrijd te kunnen volgen en in de kantine stond een scherm waar men de wedstrijd kon volgen. Deurne heeft er alles aan gedaan om de toeschouwers een goed plek te kunnen bieden

17 17 Evaluatie Masterzwemmen De Masterzwemkampioenschappen zijn door de Eindhovense Watervrienden op hun bekende en goede wijze georganiseerd en het was zoals altijd weer een gezellige wedstrijd met een hapje aan het einde van de wedstrijd. Onze dank hiervoor.

18 18 Eindstand LZK 2011- 2012 Afdeling 1Afdeling 2Afdeling 3 Almere 1HelmondZevenaar Neptunus Born ApeldoornPijnacker / Den Haag EindhovenAlmere 2Tilburg DeurneGeleenHaarlem PijnackerIJmuidenRotterdam Lisse 1Hoofddorp

19 19 Financiën CWZ

20 20 Realisatie CWZ 2011 Omschrijving IN UIT SALDO Bestuurskosten 950,00 15.632,49 14.682,49- Bijscholing scheids-/kamprechter 1.708,63 1.708,63- Examen wedstrijdofiicials 71,57 71,57- Masterzwemmen 2.230,65 3.300,55 1.069,90- LZK 8.575,00 4.097,96 4.477,04 BZK 2.506,50 3.249,22 742,72- Sprintwedstrijden 1.984,00 1.887,20 96,80 Centrale trainingen 354,00 503,28 149,28- 100meter wedstrijden 2.584,00 1.903,78 680,22 Internationale wedstrijden 9.375,80 11.201,15 1.825,35- TOTAAL 28.559,95 43.555,83 14.995,88- Begroting 2011 21.114,29-

21 21 Begroting CWZ 2012 Omschrijving IN UIT SALDO Bestuurskosten 950,00 16.439,29 15.489,29- Bijscholing scheids-/kamprechter 1.480,00 1.480,00- Examen wedstrijdofiicials 600,00 600,00- Masterzwemmen 2.430,00 2.550,00 120,00- LZK 8.000,00 5.290,00 2.710,00 BZK 2.970,00 2.865,00 105,00 Sprintwedstrijden 2.400,00 2.200,00 200,00 Centrale trainingen 600,00 1.540,00 940,00- 100meter wedstrijden 2.200,00 2.355,00 155,00- Internationale wedstrijden 4.000,00 4.000,00- TOTAAL 19.550,00 39.319,29 19.769,29- Begroting 2011 21.114,29-

22 22 Tarieven 2012 2012 Sectiebijdrageper persoon 6,80 BZKper start 4,50 Sprintwedstrijdenper start 4,00 100 meter wedstrijdenper start 4,00 LZKper ploeg per jaar 475,00 Masterzwemmenper start 5,40 Splash bijdrageper licentie 55,00 Centrale trainingper deelnemer per dagdeel 7,50 Opleiding zwemtrainerper persoon 500,00 Official bijeenkomst/bijscholingper persoongratis

23 23 Vragen ? ? ? ? ? Afdeling 1Afdeling 2Afdeling 3 Almere 1LisseHoofddorp Neptunus Born ApeldoornPijnacker 2 EindhovenAlmere 2Tilburg DeurneGeleenHaarlem Pijnacker 1IJmuidenRotterdam HelmondZevenaarDen Haag Indeling LZK 2012- 2013 Eindstand LZK 2011- 2012 Afdeling 1Afdeling 2Afdeling 3 Almere 1LisseHoofddorp Neptunus Born ApeldoornPijnacker 2 EindhovenAlmere 2Tilburg DeurneGeleenHaarlem Pijnacker 1IJmuidenRotterdam HelmondZevenaarDen Haag

24 Toewijzing LZK 2012- 2013 AFD 1AFD 2AFD 3 Deurne1Apeldoorn1Tilburg1? Almere 12Geleen2Valkenswaard Eindhoven3Almere 23Hoofddorp3? Neptunus Born IJmuidenHaarlem Pijnacker 1LisseDen Haag HelmondZevenaarPijnacker 2

25 25 REGLEMENTEN

26 26 Reglementen Er zijn op dit moment geen officiële wijzigingen in het reglement bekend. Dit zal pas in september gebeuren als door de KNZB de wijziging worden uitgegeven. Er is, met de CWZ, een werkgroepje bezig om de reglementen beter leesbaar te maken, maar zo dat de kern hetzelfde blijft.

27 27 Reglementen Per 1 oktober zal het gewijzigde Sportreglement of een wijzigingspakket op de site geplaatst worden, de contactpersonen en scheidsrechters en kamprechters krijgen deze in hardcopie. De CWZ wil de contactpersonen dringend verzoeken om deze naar hun officials te verspreiden.

28 28 Splash Op de CWZ-site (in het Splash gedeelte) kunnen handleidingen gedownload worden voor een aantal NCS wedstrijden. Er worden nog erg veel fouten gemaakt bij het inschrijven. Graag meer aandacht en precisie hierbij

29 29 Vragen verenigingen Wanneer kan een master een bondsrecord zwemmen CWZ;dit stond in het verslag van 2007 en zou in het reglement worden gezet, dit is tot heden toe niet gebeurd, maar zal in de komende reglement wijzigingen worden opgenomen. Bondsrecord bij master en actieven. CWZ; een masterzwemmer kan bij een wedstrijd tegelijkertijd een master en een actief record zwemmen.

30 30 Vragen verenigingen Zijn de limiet en richttijden voor 2013 al bekend. CWZ; deze zijn inmiddels verzonden naar de verenigingen. Kan de jury vergaderingen wat strakker en professioneler. CWZ; Dit wordt tijdens de bijscholing van scheidsrechters/kamprechter behandeld.

31 31 Vragen verenigingen De inschrijftijden voor de 50m wedstrijd moeten worden opgegeven als 100m tijd. CWZ; Dit blijft zo gehandhaafd. Bij de Zweedse estafette begint in tegenstelling tot de andere estafettes een meisje, kan dit worden aangepast. CWZ; Deze volgorde is Zweeds en de verenigingen zullen hier op moeten letten.

32 32 Vragen verengingen Almere heeft een voorstel om een mastercompetitie op zetten. De CWZ steunt het voorstel maar de CWZ kan dit niet organiseren ivm de kosten die deze competitie met zich meebrengt. De CWZ roept de contactpersonen op om dit binnen de vereniging te bespreken en onderling tot een afspraak te komen.

33 33 Inbreng verenigingen Groningen stelt voor om de 200m school, rug en vlinderslag toe te voegen aan het programma de Master- zwemkampioenschappen, zowel voor de heren als dames, Reden; Niet alle zwemmers kunnen zich kwalificeren, omdat zij geen alleskunners zijn en dan geen kans hebben voor de bondsploeg.

34 34 Inbreng verenigingen CWZ; de CWZ zal de voorstellen en meningen hierover meenemen in hun beslissing over het voorstel van Groningen

35 35 Inbreng CWZ De inschrijving van een vereniging welke met 2 ploegen deelneemt, zal voor het gehele seizoen gelden, dus in januari kan men geen personen van ploeg 1 naar ploeg 2 overschrijven en andersom ook niet. Correspondentie graag naar het mailadres : cwz-secretariaat@ziggo.nl NIET naar het sport4all adres

36 36 Inbreng CWZ Voor de officials Beter reglementen lezen om onnodige diskwalificaties te voorkomen Niet onderling overleggen, maar bij problemen direct naar de scheidsrechter gaan. Op tijd aanwezig zijn bij de juryvergadering. Met de wedstrijd bezig zijn en niet met het randgebeuren.

37 37 Bijscholingen / opleidingen official examens De CWZ is er toch in geslaagd om een docent te vinden voor de cursus zwemtrainer. Na een moeilijke aanloop zijn er 17 kandidaten gestart met de cursus en zij doen 30 juni 2012 examen. De CWZ zal na intern overleg en met de docent Marcel van de Togt eventuele bijscholingen gaan organiseren. De cursus scheidsrechter is door deze zwemtrainerscursus die voor 2013 gepland stond vervallen. U hoort nog wanneer deze cursus gaat opstarten..

38 38 Official examens In 2013 wordt de officialkleding volledig worden vervangen. Er is een nieuwe leverancier. Voor 2012 wordt nog bekeken of er nog oude kleding wordt verstrekt of dat er gelijk nieuwe kleding wordt verstrekt. De licentie kaartjes worden wel verstrekt. Verzoek aan de contactpersonen, indien er onjuistheden op de licentie kaarten staan dit door te geven aan het secretariaat van de CWZ

39 39 Data seizoen 2012 - 2013 Datum InschrijfdatumWedstrijdPlaats 07-10-2012NCS MastersHaarlem 11-11-2012 28-10-20121 ste LZK 09-12-2012 11-11-2012NCS 100mEindhoven 27-01-2013 13-01-20132 e LZK 21-04-2013 07-04-20133 de LZK 10-03-2013 31-01-20131 ste BZKTilburg 17-03-2013 31-02-20132 de BZKAlmere 03-02-2013 06-01-2013NCS 50m 06-10-2013 08-09-2013NCS MastersApeldoorn

40 40 RONDVRAAG

41 41 Volgende vergadering 25 mei 2013 NBC Nieuwegein


Download ppt "2 JAARLIJKSE VERGADERING met wedstrijdzwemmende verenigingen 12 mei 2012 NBC, Nieuwegein."

Verwante presentaties


Ads door Google