De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat"— Transcript van de presentatie:

1

2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat
Stormvloed Waarschuwingsdienst SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat

3 Overzicht Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst
Taakverdeling overheid Proces van Stormvloed Waarschuwing Ontwikkeling komende jaren

4 Stormvloedwaarschuwingsdienst
Opgericht in 1921 bij het KNMI als StormVloedSeinDienst (SVSD) Vanaf 1954 ondergebracht bij Rijkswaterstaat (Waterdienst) Taak: waarschuwen belanghebbenden (o.a. waterkeringbeheerders) voor gevaarlijke hoogwaterstanden langs de kust en het Benedenrivierengebied

5 Overzicht Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst
Taakverdeling overheid Proces van Stormvloed Waarschuwing Ontwikkeling komende jaren

6 Nederland – Waterland Noordzee Duitsland België
Deel van Nederland dat hoger ligt dan 1 meter boven gemiddeld zeeniveau Noordzee Deel van Nederland dat lager ligt dan 1 meter boven gemiddeld zeeniveau Duitsland België

7 Veiligheid in Nederland tegen
overstromen

8 Organisatie SVSD Als er geen stormvloed is
Meteo verwachtingen KNMI Staf DG Rijkswaterstaat Stormvloed Waarschuwingsdienst SVSD Als er geen stormvloed is Waterstandsverwachtingen worden gemaakt door: RWS Zeeland (HMCZ) RWS Noordzee (HMCN) Informatie Als er een stormvloed dreigt Waterstandsverwachtingen worden gemaakt door SVSD Meteo verwachtingen Pers Radio en TV Internet / publiek Alarmering voor extreem hoge waterstand Waarschuwing voor zeer hoge waterstand Informatie Metingen & verwachtingen Metingen LMW Online metingen Waterstand Windsnelheid Windrichting Golven Verwachtingen Weer Waterstands verwachtingen Waarschuwing Informatie Dijkbewaking Advies Waterstands- verwachtingen Dijkbeheerders (Waterschappen) Hulpdiensten (Brandweer, Politie) NCC, LOCC, Provincies Rijkswaterstaat & DCC Beslisteams Stormvloedkeringen Oosterschelde Krimpen a/d IJssel Maeslant- & Hartelkering Metingen Verwachtingen Metingen & verwachtingen

9 Kustgebied verdeeld in 6 sectoren
Delfzijl Harlingen Den Helder Westholland Schelde Dordrecht

10 Waarom 6 sectoren? Vaak is het effect van de storm niet gelijk langs de gehele kust De hoogten en tijdstippen van de astronomische hoogwaterstanden variëren langs de kust

11 Getij langs de kust

12 Taakverdeling tussen SVSD en Hoogwaterberichtgeving
In geval van een extreem hoge waterstand tgv een stormvloed en/of hoogwater op Rijn of Maas geldt voor de sector Dordrecht: Stormvloed heeft voor de sector Dordrecht meer gevolgen dan hoog water SVSD geeft indien nodig de alarmeringen

13 Waarschuwingspeilen Frequentie van voorkomen /jaar /jaar /5 jaar Sector Basis station VW-peil W-peil A-peil Schelde Vlissingen W Holland Hoek van Holland Dordrecht Dordrecht Den Helder Den Helder Harlingen Harlingen Delfzijl Delfzijl stormvloedkeringen SVKY Krimpen a/d IJssel 210* SVKO Roompot buiten * - SVKW Hoek van Holland * *) waterstand waarop de stormvloedkering gesloten wordt

14 Overzicht Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst
Taakverdeling overheid Proces van Stormvloed Waarschuwing Ontwikkeling komende jaren

15 Operationele samenwerking bij dreigende overstroming
dijkbewakingsadvies leveren gegevens sluiten keringen Rijkswaterstaat hulpverlening evacuatie Binnenlandse zaken dijkbewaking reparatie dijken Waterschappen coördinatie Provincies

16 Informatiestromen tijdens Stormvloeden Sneeuwbaleffect
Binnen 30 minuten meer zijn dan 1000 mensen gereed om in actie te komen Waterschappen & Rijkswaterstaat (30) Dijkleger (100 - ……) Burgemeesters (100) Veiligheidsregio’s (10) SVSD Havenbedrijven (5) Nationale Crisis - Centra NCC & LOCC (2) Kabinetten Commissarissen Koningin (6) Provincies (6) Hulptroepen leger (………) Vlaamse gemeenschap België & WSA Emden Duitsland Staf DG Rijkswaterstaat & DCC (2)

17 Overzicht Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst
Taakverdeling overheid Proces van Stormvloed Waarschuwing Ontwikkeling komende jaren

18 Proces van stormvloedwaarschuwing
Dijkbewaking SVSD Stap 7 Evaluatie en validatie van het proces en de modellen Stap 2 3-48 uur voor HW HIRLAM Meteo verwachting Elke 6 uur Stap 1 Vroegtijdige signalering van stormvloeden 3 – 8 dagen voor HW ECMWF Ensemble Prediction System Elke 12 uur Stap 3 3-48 uur voor HW DCSM8 waterstandsverwachting Elke 6 uur Stap 4 3-12 uur voor HW data-assimilatie van waterstanden elke 3 uur Stap 5 Ervaring Mens / Machine Mix elk uur Stap 8 Rapportage 3-12 uur voor HW Stap 6 SVSD waarschuwingssysteem Advies dijkbewaking Waarschuwen instanties Sluitingsadvies stormvloedkeringen publicatie Metingen internet Oosterscheldekering / Maeslantkering

19 Stormvloedkeringen Er zijn verschillende beweegbare keringen langs de Nederlandse kust: Krimpen aan de IJssel 1957 Haringvliet 1970 Oosterschelde 1986 Nieuwe Waterweg 1997 Hartelkanaal 1997 Verschillende coupures in dijken Bijv. Coupure Delfzijl

20 Informatiestroom van SVSD naar Stormvloedkeringen
Stormvloedkering Hollandse IJssel Telefonische waarschuwing Beheerder geeft sluitopdracht Oosterschelde kering systeem SVSD BSS systeem verwerkt data + activeert beheerder Beheerder geeft sluitopdracht digitale data Sluiten kering Maeslantkering BOS systeem verwerkt data + activeert systeem Systeem geeft sluitopdracht digitale data

21 Nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen
1953 … … 2004 gem. stand gem. stand afwijking afwijking Lokatie Vlissingen Hoek van Holland Den Helder Harlingen Delfzijl Eenheid is cm betekent verwachting is te laag Een stormvloed HW komt ca. 2 maal per jaar voor.

22 Relatie nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen en sluitstrategie Maeslantkering
Nauwkeurigheid Stormvloedverwachtingen is onderdeel van de sluitstrategie De Maeslantkering wordt gesloten als: De verwachte waterstand Rotterdam hoger is dan 300 of Dordrecht hoger dan 290 cm boven NAP Dit gebeurt ong. 1 maal per 7 á 10 jaar

23 Situatie tijdens ontwerp in 1988
In 1988 standaard afwijking stormvloedverwachtingen σ = 25 cm MHW Rotterdam 365 cm Veiligheidsmarge = 95 cm Nauwkeurigheid verwachtingen 3*σ = 3*25 = 75 cm Extra veiligheid 20 cm Sluitpeil Rotterdam 270 cm Sluitfrequentie 1 / 2 á 3 jaar Voor de haven van Rotterdam ontoelaatbaar Conclusie nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen moet verbeterd worden

24 Tijdens ontwikkeling Maeslantkering
Eis haven Rotterdam: sluitfrequentie Maeslantkering max 1/10 jaar MHW Rotterdam 365 Rotterdam sluitpeil 300 (1/10 jaar) Veiligheid (verschil tussen 365 en 300) = 65 cm 45 cm voor nauwkeurigheid stormvloedverwachting (3* standaard afwijking) Extra veiligheid 20 cm Eis: nauwkeurigheid stormvloedverwachting Hoek van Holland is 15 cm

25 Hoe is de huidige nauwkeurigheid bereikt
Ontwikkelingen in het verleden: Hoge resolutie modellen (weer en waterstand) Data-assimilatie waterstanden (Kalman-filtering) Betere samenwerking Hydrologen en Meteorologen Betere informatie uitwisseling hydro-meteo In 2007 standaard afwijking (RMSE) stormvloedverwachtingen < σ = 15 cm

26 Nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen Hoek van Holland
Berekeningsperiode RMSE berekend over periodes van 10 jaar

27 Ontwikkeling Stormvloedverwachtingen voor periode 12 – 120 uur voor HW erg belangrijk
onbekend gebied

28 Overzicht Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst
Taakverdeling overheid Proces van Stormvloed Waarschuwing Ontwikkeling komende jaren

29 Veranderingen komende jaren
Oprichting Landelijke Commissie Overstromingen (LCO) (start maart 2008) Opzet Early warning systeem voor extreme stormvloeden in combinatie met HIS-kust (start sep 2008)

30 Oprichting LCO Westelijk kustscenario ergst denkbare overstroming
Landelijke coördinatie Waterkolom

31 Informatiestromen VenW BZK DCC VenW NCC LCO Monitoring
Veiligheidsregio’s Rijkswaterstaat Berichtendiensten Hoogwatergroep WDIJ SVSD Rijkswaterstaat Regionale diensten Waterschappen Monitoring Functionele kolom Bestuurlijke kolom

32 Wat gebeurt er bij een ergst denkbare overstroming

33 Belang middellange termijn verwachtingen 3 …10 dagen vooruit
Zwakke schakels Hollandse kust Belang middellange termijn verwachtingen 3 …10 dagen vooruit

34

35 Terheide

36 Scheveningen

37 Katwijk

38 De ergst denkbare, realistische stormvloed
>+600 EPS ( Woensdag 6 oktober h00 GMT) Kans op waterstand in cm +NAP Dag in de week IJmuiden Hoek van Holland 80% kans op stormvloed Tussen 550 en 600 cm + NAP Duinen en dijken zijn berekend op stormvloeden tot ca. 500cm Kans % Kans %

39 Effecten van de extreme stormvloed
De 3 genoemde zwakke schakels in de duinenkust kunnen de stormvloed niet weerstaan De duinen breken door Het achterland wordt geinnundeerd De inwoners zullen in veiligheid gebracht moeten worden Evacuatie van ca. 4 miljoen mensen kost 4 – 5 dagen Laten we kijken hoe het achterland volloopt

40 Situatie 1 uur na doorbreken duinen

41 Situatie 4 uur na doorbreken duinen

42 Situatie 12 uur na doorbreken duinen

43 Situatie 24 uur na doorbreken duinen

44 Situatie 48 uur na doorbreken duinen

45 Situatie 12 dagen na doorbreken duinen Schiphol Airport

46 Stormvloed 9 nov 2007 Vlissingen 367 510 Hoek van Holland 316 510
opgetreden ontwerppeil Vlissingen Hoek van Holland Den Helder Harlingen Delfzijl Delfzijl 1 nov

47 Einde Dank u voor uw aandacht

48 Storm surge

49 Storm tide


Download ppt "SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google