De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminar Belastingplan 2012 Amsterdam vrijdag 18 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminar Belastingplan 2012 Amsterdam vrijdag 18 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Seminar Belastingplan 2012 Amsterdam vrijdag 18 november 2011

2 2 16.00Ontvangst 16.30Openingswoord Fiscale Wijzigingen 2012: •Objectvrijstelling Maarten de Wilde, Erasmus Universiteit / Loyens & Loeff •Rente-aftrek in de Vpb Coöperatie en Buitenlands Aanmerkelijk Belang Michiel Sunderman, Clifford Chance LLP Gerrit de Keizer, Belastingdienst 17:55Afsluiting 18:00Borrel Programma

3 3 Objectvrijstelling Maarten de Wilde, Erasmus Universiteit / Loyens & Loeff

4 4 BP 2012: ‘objectvrijstelling’ •‘Objectvrijstelling’ buitenlandse ondernemingswinsten binnenlands belastingplichtigen •Forfaitaire belastingverrekening voordelen uit buitenlandse laagbelaste ‘beleggingsondernemingen’ binnenlands belastingplichtigen •Overgangsrecht

5 5 Kern en ratio •Kern: einde import lopende verliezen uit buitenlandse ondernemingsactiviteiten •Ratio: “wegnemen timingvoordeel en bereiken meer fiscaal gelijke behandeling vaste inrichting en buitenlandse deelneming” •Q: ‘wegnemen timingvoordeel’ of ‘creëren timingnadeel’?

6 6 Methode •Term: ‘objectvrijstelling’ •Methodiek: –Fictieve winstbijtelling •Buitenlandse winst corrigeren we fiscaal tot 0 –‘Stakingsverlies’ aftrekbaar •Saldo buitenlandse winst negatief t.t.v. beëindiging buitenlandse ondernemingsactiviteiten? Aftrek •Effect: ‘vandaag verlies? morgen aftrek’

7 7 Wat aan te doen? •Strijdigheid belastingverdragen? –‘NL is bevoegd… NL verleent vermindering… ‘; •Strijdigheid positief Unierecht? –Valutaresultaten in heffingsgrondslag; –Stille reserves bij vermogenstransfers in partjes belast; –‘Stakingsaftrek’; •Stakingsverlies = definitief verlies? •‘Double-diproutes’ afgesloten; •‘Voortijdige verliesnemingroutes’ afgesloten;

8 8 Stelling 1 OBJECTVRIJSTELLING: STRIJDIG MET UNIERECHT BIJ LOKALE VERSLIESVERDAMPING ZONDER STAKING ONDERNEMING

9 9 Stelling 2 DE INTRODUCTIE VAN DE OBJECTVRIJSTELLING IS IN STRIJD MET DE GOEDE VERDRAGSTROUW

10 10 Stelling 3 OBJECTVRIJSTELLING: UITSTEL VERLIESNEMING ONONTKOOMBAAR

11 11 Stelling 4 DE OPEN NEDERANDSE ECONOMIE IS MEER GEBAAT BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE VERLIESVERREKENING DAN BIJ EEN INPERKING DAARVAN

12 12 Stelling 5 OBJECTVRIJSTELLING: WETGEVINGSTECHNISCH VAKWERK MAAR ONRECHTVAARDIG

13 13 Rente-aftrek in de Vpb Never a dull moment Michiel Sunderman, Clifford Chance LLP Gerrit de Keizer, Belastingdienst

14 14 Introductie •Voorgestelde maatregelen –overnameholding –Bosalgat •Stellingen

15 15 Overnameholding •Geschiedenis •Belastingplan 2012 –Oorspronkelijke variant –Uiteindelijke voorstel

16 16 Holdco Shares Target400Equity200 Bank loan200 Target Assets100Equity50 (Foreign) Subs 100Bank loan150 Fiscal unity Assets100Equity-/-150 (Foreign) Subs100Bank loan350 Consolidation: Shares Target 400 NAV target 50 Goodwill (gap) Target 350 Equity fiscal unity -/- 150 Foreign subs -/- 100 Compensation goodwill 350 Equity (after compensation) 100 Voorbeeld

17 17 Uitwerking oorspronkelijk voorstel –Zonder rekening te houden met (i) EUR 1 M drempel en (ii) feit dat je naar gemiddelde per begin/einde jaar moet kijken Year Equity before correction Compensation goodwill gap Reduction participa- tions Equity after correction Total Debt Excessive part of debt % deductible interest on acq. loan 1-/- 150350 (100%)-/- 10010035015025% 2-/- 150315 (90%)-/- 100 653502200% 3-/- 150280 (80%)-/- 100 303502900% 4-/- 150245 (70%)-/- 100-/-5350 0% 5-/- 150210 (60%)-/- 100 -/- 40350 0% 6-/- 150175 (50%)-/- 100-/- 75350 0% 7-/- 150140 (40%)-/- 100-/- 110350 0% 8-/- 150105 (30%)-/- 100-/- 145350 0% 9-/- 15070 (20%)-/- 100-/- 180350 0% 10-/- 15035 (10%)-/- 100-/- 215350 0%

18 18 Uitwerking na 5e Nota van Wijziging –Zonder rekening te houden met EUR 1 M drempel Year Acquisition debt as percentage of purchase price that is not excessive Actual acquisition debt as percentage of purchase price % deductible interest on acquisition debt 160%50%100% 255%50%100% 350% 100% 445%50%90% 540%50%80% 635%50%70% 730%50%60% 825%50% 925%50% 1025%50%

19 19 Het Bosalgat •Het Dilemma –Brief Van Keulen: •Geen inperking aftrek deelnemingsrente •Slechts tegengaan onbedoeld gebruik/misbruik •Pas als huidig palet aantoonbaar tekort schiet –Motie Bashir/Van Vliet •Verzoekt maatregelen om gat te dichten –Weekers studeert verder…….

20 20 Het Bosalgat •Een broedende kip moet je niet storen… •Maar toch……een persoonlijke gedachte……

21 21 Het Bosalgat •Maak een fundamentele keuze: –Waar hoort rente thuis: bij de overnemer of bij de target? –Mijn keuze: target •Hoofdregel: sta daar aftrek toe, maar: –Geen aftrek bij double dips etc. –Vangnet voor zakelijke situaties bij gebrek aan mogelijkheden debt push down

22 22 Stelling 1 EXTERNE RENTE ZOU ALTIJD AFTREKBAAR MOETEN ZIJN

23 23 Stelling 2 HET BOSALGAT BESTAAT NIET

24 24 Stelling 3 HET IS TEGENSTRIJDIG OM ÉN EEN OVERNAMEHOLDING- BEPALING ÉN EEN BOSALGAT-REPARATIE TE WILLEN

25 25 Stelling 4 BETER ÉÉN RUWE BEPALING DAN 5 MAATWERKBEPALINGEN TEGEN ONGEWENSTE RENTEAFTREK

26 26 Stelling 5 HET OVERGANGSRECHT MOET IN STAND GELATEN WORDEN

27 27 Stelling 6 HET NIET-INTRODUCEREN VAN EEN TEGENBEWIJSREGELING IN GEVAL VAN COMPENSERENDE HEFFING OVER RENTEBATEN IS ZEER ONREDELIJK

28 28 Coöperatie en Buitenlands Aanmerkelijk Belang

29 29 Stelling 1 DE BELASTINGPLICHT VAN DE COOP WORDT AFHANKELIJK GEMAAKT VAN DE SUBJECTIEVE BEDOELING VAN HAAR LEDEN

30 30 Stelling 2 DIVIDENDSTRIPPINGSMAATREGELEN ICM BESTAAND (RULING)BELEID BIEDEN AFDOENDE BESCHERMING TEGEN ONGEWENST GEBRUIK VAN COOPS

31 31 Afsluitende Stelling LUXEMBURG HAD GEEN BETERE RECLAME KUNNEN HEBBEN VOOR ‘LUXEMBURG VESTIGINGSLAND’ DAN HET BELASTINGPLAN 2012


Download ppt "Seminar Belastingplan 2012 Amsterdam vrijdag 18 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google