De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Outsourcing: praktijkervaring Van een architect

Verwante presentaties


Presentatie over: "Outsourcing: praktijkervaring Van een architect"— Transcript van de presentatie:

1 Outsourcing: praktijkervaring Van een architect
Wouter Schmitz Hoofd IT Strategy & Architecture, BU-NL ABN-AMRO

2 Inhoud A: IT outsourcing Het outsourcingsmodel van ABN AMRO
1 Inhoud A: IT outsourcing Het outsourcingsmodel van ABN AMRO Architecture creation Project control Veranderingen in de rol van architect B: Business process outsourcing

3 Het outsourcingsmodel van ABN AMRO
2 Het outsourcingsmodel van ABN AMRO Project initiatie functional model iteration Technical Model & build Test Roll out Mainte- nance RFP RFS Workorder 5 preferred vendors Waaruit gekozen wordt Uitgevoerd door een Andere partij dan de Bouwer. 5 preferred Vendors Waaruit Gekozen wordt. Standaard steeds Dezelfde vendor Uitgevoerd door een Partij, die alle systemen In beheer heeft. Tevens beheer CSA Support = comitted spent

4 Architecture Creation
3 Architecture Creation Current state architecture: onderhouden door maintenance vendor, maar vulling en update wordt door hoofd IT Strategy & Architecture goedgekeurd. 12/12: einde kennisoverdracht CSA geeft overzicht aan vendor en business. Interpretatie vergt een architect. CSA geeft goede input voor projecten (discovery costs van projecten laag), mits goed onderhouden. Vervangt kennis die vroeger bij specialisten zat (maar ten dele). Vendor gebruikt CSA om opportunities voor de bank te identificeren en kan slechte architectuur aankaarten (o.a. herbruikbaarheid) CSA FSA

5 Architecture Creation
4 Architecture Creation Future State Architecture wordt door ABN AMRO ontwikkeld en onderhouden (zelfde tool als CSA) Tot nog toe niet gebleken dat de vendor die rol kan vervangen. Redenen zijn: Architecten worden pas waardevol na lange tijd die rol te hebben vervuld Vertrouwensbasis met de business: business wil een architectuur die echt aansluit bij haar wensen. Voor de lange termijn visie wordt een leverancier minder vertrouwd. CSA FSA

6 Project Control 5 Specificeren wordt belangrijker
Specificeer nauwkeuriger per project op welke wijze het project aan architectuur moet voldoen Building permit in het contract vastgelegd (systeem mag niet in productie worden genomen zonder building permit) Het belang van de vendor is niet netjes te bouwen. Risico’s zijn: Er wordt veel copy-paste gedaan Er wordt niet herbruikbaar gebouwd. Een service blijkt niet herbruikbaar Of de bouw architectonisch verantwoord heeft plaatsgevonden is zeer moeilijk te controleren. Code review biedt maar ten dele oplossing. Kan geautomatiseerd worden uitgevoerd, dan wel in de bestaande systeemset Releasematig werken: vergt goed versiemanagement, hetgeen vendors niet allen afdoende hebben

7 Veranderingen in de rol van architect
6 Veranderingen in de rol van architect Essentie is: relatie met de business. Business bouwt haar IT beslissingen op basis van de mening van vertrouwde individuen. Zorg dat je een track record hebt en dat de business je vertrouwt. Business wil zich niet geheel overleveren aan een leverancier. Het behoud van kennis kent een aantal doelen: Eventueel over kunnen naar een andere leverancier Altijd de leverancier kritisch kunnen checken (is de kwaliteit van het geleverde afdoende?) Je kunt de CSA goed documenteren. Toch heb je iemand nodig die er zijn weg in kent. Bij elke beslissing om een project te starten komt kennis over de installed base kijken. Die info wil je zelf kunnen controleren.

8 Business process outsourcing
7 Business process outsourcing Heeft alles met IT te maken!

9 8 Distributie Product Back end / admi AAB AAB AAB D erden D erden
BPO: Het proces wordt uitgevoerd door ABN AMRO voor een klant van ABN AMRO. Voor een derde partij is de klant hooguit contractant. Distributie Product Back end / admi End to end proces: ABN AMRO verantwoordelijk AAB AAB AAB D erden D erden BPI:Het proces wordt uitgevoerd voor een klant v.e. derde partij. Bij ABN AMRO is de klant hooguit contractant. Distributie Product Back end / admi D End to end proces: derden verantwoordelijk D erden D erden D erden AAB AAB

10 8 Varianten van BPO Klant ABN AMRO Klant Derden
9 Distri- butie Product Admini- stratie 8 Varianten van BPO 1 Hooguit een stuk processing is geoutsourced. Bijv Check kredietwaardigheid bij BKR. In dit voorbeeld is een deel van de productrules ge-outsourced. Bijvoorbeeld KPN die een optieplan Afneemt van AAB: het verkoop proces van een optieplan aan KPN is een geheel AAB proces. 2 Administratie uitbesteed. Bijv digitale kluis: de administratie is van Atobe. D Klant ABN AMRO 3 Zowel product als administratie uitbesteed. Bijv de joint venture (JV) met Delta Lloyd: verzekeringen worden door AAB gedistribueert. Het zijn echter producten van de JV, naast Producten van bijv Nationale Nederlanden. Administratie en back end processen zijn van de JV. D D 4 AAB verkoopt een product van een ander, maar administreert het zelf. Bijv verkoop Robeco Funds aan AAB klanten. Het depot van de klant wordt bij AAB geadministreerd. Het Robeco Fund is een product van Robeco, die het product ook beheerd. D 5 Alles behoort aan de derde partij. AAB is nog slechts intermediair. Bijvoorbeeld AAB gaat een Link bieden naar theaters om meer bezoek van de site te stimuleren. Theater producten worden Op geen enkele wijze door Abnamro geregeld. Wel draagt AAB bij aan de distributie. D D D D 6 AAB doet de administratie voor een derde partij. Bijv andere bank laat effecten back end En administratie uitvoeren bij de Abnamro. Het zijn echter wel producten en klanten en het End to end proces van de Friesland bank. D D Klant Derden 7 Klant is van een derde partij. Die derde partij is distributeur van Abnamro. Bijv optieplan of pensioen arrangement KPN. De deelnemer aan het arrangement is ‘klant’ van KPN en niet van AAB. Het uitoefenen van een optie door een deelnemer gebeurt onder regie van KPN. D 8 Een derde partij verkoopt en administreert een AAB product aan haar klanten. Bijv Robeco Verkoopt AAB funds aan haar klanten. D D

11 Principes voor BPO: voorbeeld
10 Principes voor BPO: voorbeeld De belegging van verschillende delen van een proces wordt per product bepaald op procesniveau. Rationale: gedurende de levenscyclus van een product worden verschillende processen voor dat product uitgevoerd. Bijvoorbeeld een sales proces, een service proces, of een transactie proces. Nu kan het zijn dat (bijvoorbeeld) de verkoop in zijn geheel door ABN AMRO wordt gedaan (verkoop proces is in alle onderdelen een ABN AMRO proces), maar dat service processen deels door een ander worden uitgevoerd. Het moet dus voor ieder product per proces worden vastgesteld welke delen van het proces worden ge-outsourced en aan wie. Het is dan ook niet voldoende dit vast te stellen enkel op product niveau. Voorbeeld: Verkoop van optieplan aan KPN is proces 1. Uitvoering van dit product voor deelnemers is proces 6 of 7.

12 Andere voorbeelden van principes in relatie tot BPO
11 Andere voorbeelden van principes in relatie tot BPO De partij die de distributie naar de klant regelt is commercieel verantwoordelijk naar de klant en dus voor het end to end proces. Product eigenaar is de partij die het product risico loopt. Asynchrone BPO vindt altijd op de grens van een procesfase plaats; Synchrone BPO is altijd onderdeel van één procesfase.

13 12 Rol architect bij BPO Challenge de business partijen mbv het model. Focus op wie waarvoor verantwoordelijk is en waarom de knip dus op een bepaalde plek gelegd moet worden. Wees in vroeg stadium betrokken als de knips en grenzen gelegd worden. In een later stadium is dit veel lastiger, want reeds onderdeel van contracten en afspraken.

14 ? 13 ABN-AMRO


Download ppt "Outsourcing: praktijkervaring Van een architect"

Verwante presentaties


Ads door Google