De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 Programma • Product • Rekenvoorbeelden • Fiscaal • Markt • Sales.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 Programma • Product • Rekenvoorbeelden • Fiscaal • Markt • Sales."— Transcript van de presentatie:

1

2 2 Programma • Product • Rekenvoorbeelden • Fiscaal • Markt • Sales

3 3 Product • Huisbezit bestaat uit twee waarden: 1. Grond 2. Stenen • Klant verkoopt de grond tegen marktwaarde • Krijgt eeuwigdurend erfpacht • Behoudt gebruiksrechten • Vergoeding is een maandelijkse canon • Canon mogelijk fiscaal aftrekbaar • Recht op terugkoop van de grond • Vrij besteedbare opbrengst product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

4 4 Waardebepaling grond • 1ste schatting op basis van woningtype en WOZ, grondslag voor vervolg • Officiële taxatie door erkend taxateur product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales Rekenvoorbeeld Stel dat de woning € 250.000 waard is. In de meeste gevallen vertegenwoordigt de grond 40% daarvan, dus € 100.000

5 5 Vaststellen van de canon • Canon is een percentage van de grondprijs • Vaststelling naar reële rente in de periode 3-5 dagen voor levering. Dit wijzigt alleen nog door: 1. inflatiecorrectie 2. aanpassing canon per iedere 30 jaar op basis van de dan geldende marktomstandigheden Rekenvoorbeeld Bij een percentage van 4,2% is de aanvangscanon € 350 p.m. (berekend als € 100.000,- x 4,2% / 12) product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

6 6 Terugkoopregeling • Terugkopen grond kan, onder voorwaarden • Per 30 jaar, geïndexeerde verkoopsom • Geeft houvast en zekerheid product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

7 7 Fiscaal • Erfpacht heeft geen invloed op WOZ waarde • Erfpacht verandert niets aan lokale belastingen • Terugkoop valt in Box 3 en is niet aftrekbaar • Van een eventuele lening die voor terugkoop wordt afgesloten (na 5 jaar) is rente aftrekbaar • Overdrachtsbelasting bij terugkoop voor eigen rekening • Voorbeelden Grondvermogen zijn globaal en houden geen rekening met specifieke situaties • Fiscaal advies wordt aanbevolen product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

8 8 Markt • Hoog eigenwoningbezit onder klantportfolio tussenpersonen • Zeker bij 45+ en ouderen • Veel overwaarde (ruim 170k) • Waarvoor extra geld nodig? 1. Aanvulling pensioen 2. Verbouwing 3. Aanschaf 4. Schenking 5. Wereldreis 6. Zorg product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

9 9 Benefit • Je maakt een deel van je vermogen contant • Geld zit in stenen (74% van 50+ doet er niets mee) • Je kunt in je huidige woning blijven wonen • Het recht om van de grond te genieten is eeuwigdurend • Het huis kan gewoon doorverkocht worden • Dromen komen binnen handbereik • Gedekt door grote financiële partij • De eigen tussenpersoon adviseert product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

10 10 Sales distributie • Stevig netwerk van grotere goed bekend staande tussenpersonen met database doelgroep: 1. Verkoop bestaande relaties 2. Verkoop via wederverkopers (kleinere tussenpersonen in regio of die klant zijn) • Omvang netwerk is resultante organisch proces: 1. Startgroep (20) verspreid over Nederland (launch februari 2008) 2. Olievlek door verdichting van netwerk (na mnd 5) • Profiel mede bepaald door toekomstige innovatie product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

11 11 Sales klantenbestand • Analyse bestand om te komen tot targetgroup • Keuze servicing (persoonlijk, informatieavond) • Batchgewijs verzenden mailing (zelf, uitbesteden) • Verwerken reactie en nabewerking non-reactie • Materialen en draaiboek informatieavond worden aangeleverd • Kosten organisatie, fysieke verzending en nabewerking bij jullie product > rekenvoorbeelden > ficaal > markt > sales

12 12 Sales wederverkopers • Separate bemiddelingovereenkomsten • Geen verzwaring risicoprofiel • Kosteloos van nevenproducten af bij non-afname erfpachtproduct • Contact en contract verantwoordelijkheid van main contractor • Sales en income verantwoordelijkheid van main contractor product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

13 13 Informatie en offerte • Informeren • Brochure • Offerte benodigd: personalia, woningtype en WOZ-waarde • Offerte afgifte (marktwaarde grond circa 40% van de WOZ-waarde) product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

14 14 Koopfase • Getekende offerte en vragenlijst retour • Onafhankelijke taxatie • Uitkomst taxatie (>15% afwijking geeft gratis ontbindingsrecht) • Uitkomst taxatie grondwaarde >60% van de grond en opstalwaarde gezamenlijk dan ontbindingsrecht aanbieder • Opstellen en tekenen koopovereenkomst product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

15 15 Levering • Historich grondonderzoek • Medewerking realiseren hypotheekverstrekker • Vaststelling definitieve canon • Transport via notaris • Provisieafwikkeling product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

16 16 Samenwerking • Samenwerking op basis van een overeenkomst • Wederzijdse rechten en plichten (zorgplicht) • Verantwoording aan initiatiefnemer over statuur a.t.p. • Klantrecht bij a.t.p. • Verdienmodel: 1. Provisie oplopend door volume 2. Neveninkomsten door verdere upsell 3. Klantwaarde door verantwoorde aandacht! product > rekenvoorbeelden > fiscaal > markt > sales

17 17 Hoe verder? • Model bemiddelingsovereenkomst ter tekening • Retour > afstemmen bank • Startplan marktbewerking (vanaf februari 2008)

18 18 Vragen?

19 19 Bijlage Rekenvoorbeeld terugkoopregeling Bij terugkoopfactor 23,81 (berekend als 1 / 4,2%), 2% jaarlijkse inflatie en rentestand in jaar 30 gesteld op 2%

20 20 Bijlage Aanpassing maandcanon en terugkoop Bij start € 350, stijgend met 2% inflatie per jaar

21 21 Bijlage Ontwikkeling maandcanon Bij start € 350, stijgend met 2% per jaar


Download ppt "2 Programma • Product • Rekenvoorbeelden • Fiscaal • Markt • Sales."

Verwante presentaties


Ads door Google