De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie e-voorkooploket Aanbieder van voorkooprechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie e-voorkooploket Aanbieder van voorkooprechten."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie e-voorkooploket Aanbieder van voorkooprechten

2 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Afsluitingen  Beheer  Algemeen  Varia  Planning 2

3 Harmoniseringdecreet  Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007)  Doel 1.Procedure voor alle Vlaamse decretale voorkooprechten stroomlijnen en op elkaar afstemmen 2.Procedure voor het aanbieden en uitoefenen van voorkooprechten volledig digitaal laten verlopen 3

4 Harmoniseringdecreet  Concreet  E-voorkooploket (VLM)  Nieuw e-loket voor:  Nagaan voorkooprechten van toepassing  Aanbieden voorkooprechten aan begunstigden  Ontvangen beslissingen uitoefening voorkooprechten  Themabestand (AGIV)  TKPL  Bestand met alle gekende percelen (kadaster)  Themabestand  Bestand met alle percelen uit de TKPL met voorkooprechten 4

5 Harmoniseringdecreet  Wanneer is een voorkooprecht van toepassing ? (art.6)  50% of meer binnen perimeter RVV liggen EN opgenomen zijn in themabestand  Weten ? Via e-voorkooploket (informatiedossier)  Voorkooprecht pachter (art.8)  Voorkooprecht van de pachter heeft voorrang Vlaams decretaal voorkooprecht (reeds in werking sinds 01/01/2009)  Wijzigingen in samenstelling aanbieding voorkooprecht (art.9)  Alle percelen binnen de aanbieding moeten hetzelfde voorkooprecht en begunstigde hebben. => Percelen zonder voorkooprecht kunnen niet opgenomen worden binnen de aanbieding. Uitzondering: 1 ruimtelijk geheel vormen. 5

6 Harmoniseringdecreet VOORBEELD 1: 2 percelen zonder gemeenschappelijke grens  P1: RVV RVK (VLM) P2: geen RVV  P1: RVV RVK (VLM)VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV W&Z (W&Z)W&Z: P1 zonder RVV en P2 met RVV  P1: RVV RVK (VLM) P2: RVV RVK (VLM)  P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV RO (OCMW X) OCMW X: P1 zonder RVV en P2 met RVV 6 P1 P2

7 Harmoniseringdecreet VOORBEELD 2: 2 percelen met gemeenschappelijke grens  P1: RVV RVK (VLM)1 ruimtelijk geheel P2: geen RVV  P1: RVV RVK (VLM)VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV en W&Z: P1 zonder P2: RVV W&Z (W&Z)RVV en P2 met RVV MAAR 1 ruimtelijke geheel  P1: RVV RVK (VLM) P2: RVV RVK (VLM)  P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV en OCMW P2: RVV RO (OCMW X) X: P1 zonder RVV en P2 met RVV MAAR 1 ruimtelijk geheel 7 P1 P2

8 Harmoniseringdecreet  Datum van aanbieding of aanvaarding RVV ? (art.11 - 14)  Datum van aanbieding: datum waarop het e-voorkooploket de aanbieding ontvangt (bevestiging)  Datum van aanvaarding: datum waarop het e-voorkooploket de aanvaarding ter beschikking stelt van de instrumenterende ambtenaar  Verzoek om bijkomende info (art.13 - 14)  Buiten het e-voorkooploket  5 werkdagen na ontvangst van het verzoek  Beslissingstermijn  Verkoop uit de hand: 60 dagen na indiening  Openbare verkoop met aanvulling laatste bod: 15 dagen na indiening aanvulling 8

9 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket 9

10 10 Algemeen overzicht E-voorkooploket - Presentatielaag (schermen) - Business laag (validaties) - Data laag (databank) VLM website BegunstigdenWebaanbieders Aanbieder KFBN/Credoc Aanbieder dienst vastgoedakten e-Notariaat Toepassing DVA AGIV - TKPL - Themabestand Fedict - RRN - Timestamp AC, burgemeesters, enz. notarissen gemeenten (VVSG), VMSW (SHM), havenbedrijven, enz.

11 Aanloggen e-ID  Benodigdheden  Kaartlezer  Software  Gratis downloaden: http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/ 11 Klik hier voor Windows- PC’s Klik hier voor MAC-PC’s

12 Aanloggen e-voorkooploket  STAP 1  Website VLM (www.vlm.be)  link klikkenwww.vlm.be  Opgelet momenteel nog niet toegankelijk ! 12

13 Aanloggen e-voorkooploket  STAP 2 13 Klik op de link

14 Aanloggen e-voorkooploket  Geef de pincode van je e-ID in 14

15 Aanloggen e-voorkooploket 15 STAP 3 Kies actor en actorrol 1 actor en actorrol => automatisch

16 Aanloggen e-voorkooploket 16

17 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers 17

18 Informatiedossiers  Informatiedossier  Nagaan of er op 1 of meerdere percelen voorkooprechten van toepassing zijn  Aanmaken en opzoeken 18

19 Informatiedossiers 19

20 Informatiedossiers 20

21 Informatiedossiers 21

22 Informatiedossiers  CaPaKey  Unieke kadastrale identificatiecode van een perceel  Bestaat uit:  NIS-code (gemeente en afdeling): 5 cijfers  Sectie: 1 letter  Grondnummer: 4 cijfers,  Bisnummer: 2 cijfers  Exponent: 1 letter  Macht: 3 cijfers  00000LETTER0000/00LETTER000 Let op: lege cijfervelden worden met nul “0” ingevuld lege lettervelden worden met underscore “_” ingevuld 22

23 Informatiedossiers  CaPaKey  Voorbeeld 1 Afdelingsnummer (= gemeentenummer) : 12345 Sectie : A Grondnummer : 1 Bisnummer : 03 Exponent : B Macht : 2 => 12345A0001/03B02  Voorbeeld 2 Afdelingsnummer : 54321 Sectie : B Grondnummer : 142 Bisnummer : geen Exponent : geen Macht : geen => 54321B0142/00_000 23

24 Informatiedossiers 24

25 Informatiedossiers 25

26 Informatiedossiers 26

27 27

28 Informatiedossiers 28

29 29

30 Informatiedossiers 30

31 Informatiedossiers 31

32 Informatiedossiers 32

33 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken 33

34 Aanbiedingsdossiers  Aanbiedingsdossier  Aanbieden/kennisgeven van 1 of meerdere percelen met voorkooprecht  Aanmaken en opzoeken 34

35 Aanbiedingsdossiers aanmaken 35

36 Aanbiedingsdossiers aanmaken 36

37 37

38 Aanbiedingsdossiers aanmaken 38

39 Aanbiedingsdossiers aanmaken 39

40 Aanbiedingsdossiers aanmaken 40

41 Aanbiedingsdossiers aanmaken 41

42 Aanbiedingsdossiers aanmaken 42

43 Aanbiedingsdossiers aanmaken 43

44 Aanbiedingsdossiers aanmaken 44

45 Aanbiedingsdossiers aanmaken 45

46 Aanbiedingsdossiers aanmaken 46

47 Aanbiedingsdossiers aanmaken 47

48 Aanbiedingsdossiers aanmaken 48

49 49

50 50 Aanbiedingsdossiers aanmaken

51 51

52 52 Aanbiedingsdossiers aanmaken

53 53

54 54 Aanbiedingsdossiers

55 55

56 Aanbiedingsdossiers aanmaken 56

57 Aanbiedingsdossiers aanmaken 57

58 Aanbiedingsdossiers aanmaken 58

59 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen 59

60 Aanbiedingsdossiers raadplegen 60

61 Aanbiedingsdossiers raadplegen 61

62 Aanbiedingsdossiers raadplegen 62  Quicksearches  Nog af te sluiten  dossier nog niet afgesloten  Alle beslissingen gekend  Beslissingstermijn verstreken of laatst bevestigde zitdag ligt 30 dagen in het verleden  Dossiers alle beslissingen gekend  dossier nog niet afgesloten  Alle beslissingen gekend  Beslissingstermijn verstreken  Dossiers niet alle beslissingen gekend  dossier nog niet afgesloten  Minstens 1 beslissing niet gekend  Beslissingstermijn nog niet verstreken

63 Aanbiedingsdossiers raadplegen 63

64 Aanbiedingsdossiers raadplegen 64

65 Aanbiedingsdossiers raadplegen 65

66 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Statussen  Ter beschikking  RVV kaderadvies (zie beheer)  Niet uitoefenen (alle beslissingen op niet uitoefening)  Begunstigde koper (min. 1 beslissing op uitoefening)  Afgesloten geen RVV van toepassing  Afgesloten verkoop onder dezelfde voorwaarden (akte verleden)  Afgesloten verkocht openbare verkoop (akte verleden)  Afgesloten aanpalendheid niet correct (zie deel 1)  Afgesloten bevoorrechte koper  Afgesloten geen verkoop (beheerder VLM)  Afgesloten materiële vergissing (beheerder VLM)  Dringend afsluiten (7 maanden na indiening)  Afgesloten begunstigde gemeld (8 maanden na indiening) 66

67 Aanbiedingsdossiers raadplegen 67

68 Aanbiedingsdossiers raadplegen 68

69 Aanbiedingsdossiers raadplegen 69

70 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen bij verkoop uit de hand  RVV uitgeoefend door pachter 70

71 Aanbiedingsdossiers raadplegen 71

72 Aanbiedingsdossiers raadplegen 72

73 Aanbiedingsdossiers raadplegen 73

74 Aanbiedingsdossiers raadplegen 74

75 Aanbiedingsdossiers raadplegen 75

76 Aanbiedingsdossiers raadplegen 76

77 77 Aanbiedingsdossiers raadplegen

78 78

79 Aanbiedingsdossiers raadplegen 79

80 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  Laatste bod  Recht van hoger bod na de eerste zitdag zonder hoger bod  Mogelijk na de eerste zitdag  Afgesloten materiële vergissing  Definitieve zitdag na hoger bod  Recht van hoger bod na de eerste zitdag met hoger bod  Geen definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier  Mogelijk na de eerste zitdag  Bevestiging definitieve zitdag na hoger bod  Recht van hoger bod na de eerste zitdag met hoger bod  Definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier  Mogelijk na de eerste zitdag 80

81 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  RVV uitgeoefend door pachter  Wijziging zitdag  Binnen de termijnen (30 dagen en 10 dagen) 81

82 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  Massavorming/splitsing  Massavorming  Op de eerste zitdag werden percelen toegevoegd bij de percelen uit het aanbiedingsdossier  Enkel mogelijk indien aangegeven in het aanbiedingsdossier (veld: massavorming mogelijk)  Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1 en P2 + P3  Splitsing  Op de eerste zitdag werden percelen afgesplitst van de percelen uit het aanbiedingsdossier  Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1 82

83 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  Massavorming/splitsing  Mogelijkheden  Geen massavorming/splitsing  Massavorming  Splitsing  Massavorming en splitsing 83

84 Aanbiedingsdossiers raadplegen 84

85 Aanbiedingsdossiers raadplegen 85

86 Aanbiedingsdossiers raadplegen 86

87 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvulling  Definitieve zitdag na hoger bod 87

88 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvulling  Bevestiging definitieve zitdag na hoger bod 88

89 Aanbiedingsdossiers raadplegen 89

90 90

91 Aanbiedingsdossiers raadplegen 91

92 Aanbiedingsdossiers raadplegen 92

93 Aanbiedingsdossiers raadplegen 93

94 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Afsluitingen 94

95 Afsluitingen  Doel : aanbiedingsdossiers afsluiten  Verschillende types :  Verkocht onder dezelfde voorwaarde  Verkocht openbare verkoop  Bevoorrechte koper  Aanpalendheid niet correct  Geen verkoop  Materiële vergissing 95

96 Afsluitingen 96

97 Afsluitingen  Verkocht onder dezelfde voorwaarden  Verkoop uit de hand  De percelen in het dossier zijn definitief verkocht onder dezelfde voorwaarden  Dit kan zodra alle beslissingen gekend zijn of als de beslissingstermijnen verstreken zijn  OPGELET : afsluiting is tevens een verklaring dat de percelen effectief onder dezelfde voorwaarden verkocht zijn 97

98 Afsluitingen 98

99 Afsluitingen  Verkocht openbare verkoop  Openbare verkoop  De percelen in het dossier zijn definitief verkocht onder dezelfde voorwaarden  In geval van een aanvulling ‘Laatste bod’ : zodra alle beslissingen gekend zijn of de beslissingstermijn verstreken is  In andere gevallen : zodra de laatst bevestigde zitdag gepasseerd is  OPGELET : afsluiting is tevens een verklaring dat de percelen effectief onder dezelfde voorwaarden verkocht zijn zoals op de zitdag bedongen of zoals beschreven in de aanvulling ‘Laatste bod’ 99

100 Afsluitingen 100

101 Afsluitingen  Bevoorrechte koper  Verkoop uit de hand en openbare verkoop  In geval van bevoorrechte koper  geen voorkooprecht van toepassing  Bv. kinderen en kleinkinderen van de eigenaar (volledige lijst, zie Art. 8 harmoniseringdecreet)  In geval van openbare verkoop met aanvulling ‘Laatste bod’ of verkoop uit de hand : zodra alle beslissingen gekend zijn of de beslissingstermijnen verstreken zijn  In andere gevallen : zodra de laatst bevestigde zitdag gepasseerd is 101

102 Afsluitingen 102

103 Afsluitingen  Aanpalendheid niet correct  De samenstelling van de percelen binnen het aanbiedingsdossier is niet correct (Art. 9 Harmoniseringsdecreet) 103

104 Afsluitingen  Geen verkoop  De verkoop gaat niet langer door  Aanvraag richten tot VLM :  Reden voor afsluiting  Aantonen dat alle begunstigden akkoord zijn 104

105 Afsluitingen  Materiële vergissing  In geval van vergissingen in het dossier  Aanvraag richten tot VLM :  Reden voor afsluiting  Aantonen dat alle begunstigden akkoord zijn  Aanbieder dient dossier opnieuw in met juiste gegevens 105

106 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Afsluitingen  Beheer 106

107 Beheer 107

108 Beheer 108

109 Beheer 109

110 110

111 Beheer 111

112 Beheer  Rechten  Consultatie (standaardrechten)  Raadplegen aanbiedingsdossier  Raadplegen informatiedossier  Raadplegen actoren  Zoek aanbiedingsdossier  Zoek informatiedossier  Beheer  Beheer contactpersonen  Indienen, aanvullen en afsluiten dossiers  Afsluiten aanbiedingsdossier  Indienen aanbiedingsdossier  Indienen informatiedossier Opgelet voor niet werkbare combinaties ! Vb. afsluiten aanbiedingsdossier en niet raadplegen aanbiedingsdossier 112

113 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Afsluitingen  Beheer  Algemeen 113

114 Algemeen 114

115 Algemeen  Home  Startpagina  Vanuit elke pagina toegankelijk 115

116 Algemeen  Online help  Hoe-vragen  Meer info over de verschillende functionaliteiten  Veelgestelde vragen  Trefwoorden  Search: zoeken op trefwoorden 116

117 Algemeen 117

118 Algemeen  Contact  Vragen die niet terug te vinden zijn in de online help  Klachten over het e-voorkooploket 118

119 Algemeen 119

120 Algemeen 120

121 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Afsluitingen  Beheer  Algemeen  Varia 121

122 Varia  Extra geldigheidsperiode na onbeschikbaarheid systeem  Aanbieder  Indienen aanbiedingsdossier  Indienen van aanvullingen  Begunstigde  Ingeven beslissingen  Oplossing  Bepaalde tijdsduur de termijnen verkorten of verlengen  Voorbeeld 122

123 Varia  Voorbeeld  Aanbiedingsdossier openbare verkoop Datum indiening is 01/03/2012 => Eerste zitdag: 31/03/2012  Uitval systeem: 29/02/2012 tem 02/03/2012 => 2 dagen  Gevolg: indieningtermijn verkorten met 2 dagen => 28 dagen ipv 30 dagen => 02/03/2012 123

124 Varia  Hoe weten ? => zichtbaar in het aanbiedingsdossier 124

125 Varia  Overzichtsmail  Informatieve dagelijkse mail met info over uw aanbiedingen  Geen info = geen mail  Mailadres van de actor  WAT  Beslissingen  Afsluitingen aanvulling laatste bod owv materiële vergissing (tenzij beslissing niet uitoefening)  Afsluitingen o.w.v. materiële vergissing (tenzij beslissing niet uitoefening)  Afsluiting Geen verkoop 125

126 Varia 126

127 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers  Aanbiedingsdossiers aanmaken  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Afsluitingen  Beheer  Algemeen  Varia  Planning 127

128 Planning  2008-2009: conceptuele analyse  2010-2011: functionele en technische analyse  2011-2012: ontwikkeling  E-voorkooploket van toepassing  Streefdatum: 1 juni 2012  najaar 2012 (1 oktober 2012 ?)  Mail (gegevens actor) 128

129 Vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Infosessie e-voorkooploket Aanbieder van voorkooprechten."

Verwante presentaties


Ads door Google