De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie e-voorkooploket

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie e-voorkooploket"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie e-voorkooploket
Aanbieder van voorkooprechten

2 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen Afsluitingen Beheer Algemeen Varia Planning

3 Harmoniseringdecreet
Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007) Doel Procedure voor alle Vlaamse decretale voorkooprechten stroomlijnen en op elkaar afstemmen Procedure voor het aanbieden en uitoefenen van voorkooprechten volledig digitaal laten verlopen

4 Harmoniseringdecreet
Concreet E-voorkooploket (VLM) Nieuw e-loket voor: Nagaan voorkooprechten van toepassing Aanbieden voorkooprechten aan begunstigden Ontvangen beslissingen uitoefening voorkooprechten Themabestand (AGIV) TKPL Bestand met alle gekende percelen (kadaster) Themabestand Bestand met alle percelen uit de TKPL met voorkooprechten

5 Harmoniseringdecreet
Wanneer is een voorkooprecht van toepassing ? (art.6) 50% of meer binnen perimeter RVV liggen EN opgenomen zijn in themabestand Weten ? Via e-voorkooploket (informatiedossier) Voorkooprecht pachter (art.8) Voorkooprecht van de pachter heeft voorrang Vlaams decretaal voorkooprecht (reeds in werking sinds 01/01/2009) Wijzigingen in samenstelling aanbieding voorkooprecht (art.9) Alle percelen binnen de aanbieding moeten hetzelfde voorkooprecht en begunstigde hebben. => Percelen zonder voorkooprecht kunnen niet opgenomen worden binnen de aanbieding. Uitzondering: 1 ruimtelijk geheel vormen.

6 Harmoniseringdecreet
VOORBEELD 1: 2 percelen zonder gemeenschappelijke grens P1: RVV RVK (VLM) P2: geen RVV P1: RVV RVK (VLM) VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV W&Z (W&Z) W&Z: P1 zonder RVV en P2 met RVV P2: RVV RVK (VLM) P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV RO (OCMW X) OCMW X: P1 zonder RVV en P2 met RVV P1 P2

7 Harmoniseringdecreet
VOORBEELD 2: 2 percelen met gemeenschappelijke grens P1: RVV RVK (VLM) 1 ruimtelijk geheel P2: geen RVV P1: RVV RVK (VLM) VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV en W&Z: P1 zonder P2: RVV W&Z (W&Z) RVV en P2 met RVV MAAR 1 ruimtelijke geheel P1: RVV RVK (VLM) P2: RVV RVK (VLM) P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV en OCMW P2: RVV RO (OCMW X) X: P1 zonder RVV en P2 met RVV MAAR ruimtelijk geheel P1 P2

8 Harmoniseringdecreet
Datum van aanbieding of aanvaarding RVV ? (art ) Datum van aanbieding: datum waarop het e-voorkooploket de aanbieding ontvangt (bevestiging) Datum van aanvaarding: datum waarop het e-voorkooploket de aanvaarding ter beschikking stelt van de instrumenterende ambtenaar Verzoek om bijkomende info (art ) Buiten het e-voorkooploket 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek Beslissingstermijn Verkoop uit de hand: 60 dagen na indiening Openbare verkoop met aanvulling laatste bod: 15 dagen na indiening aanvulling

9 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket

10 Algemeen overzicht VLM website e-Notariaat E-voorkooploket
Begunstigden Webaanbieders gemeenten (VVSG), VMSW (SHM), havenbedrijven, enz. AC, burgemeesters, enz. Aanbieder KFBN/Credoc VLM website notarissen e-Notariaat E-voorkooploket - Presentatielaag (schermen) - Business laag (validaties) - Data laag (databank) Toepassing DVA AGIV - TKPL - Themabestand Fedict - RRN - Timestamp Aanbieder dienst vastgoedakten

11 Aanloggen e-ID Benodigdheden Kaartlezer Software
Gratis downloaden: Klik hier voor Windows- PC’s Klik hier voor MAC-PC’s

12 Aanloggen e-voorkooploket
STAP 1 Website VLM (  link klikken Opgelet momenteel nog niet toegankelijk !

13 Aanloggen e-voorkooploket
STAP 2 Klik op de link

14 Aanloggen e-voorkooploket
Geef de pincode van je e-ID in

15 Aanloggen e-voorkooploket
STAP 3 Kies actor en actorrol 1 actor en actorrol => automatisch

16 Aanloggen e-voorkooploket

17 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers

18 Informatiedossiers Informatiedossier
Nagaan of er op 1 of meerdere percelen voorkooprechten van toepassing zijn Aanmaken en opzoeken

19 Informatiedossiers

20 Informatiedossiers

21 Informatiedossiers

22 Informatiedossiers CaPaKey
Unieke kadastrale identificatiecode van een perceel Bestaat uit: NIS-code (gemeente en afdeling): 5 cijfers Sectie: 1 letter Grondnummer: 4 cijfers, Bisnummer: 2 cijfers Exponent: 1 letter Macht: 3 cijfers 00000LETTER0000/00LETTER000 Let op: lege cijfervelden worden met nul “0” ingevuld lege lettervelden worden met underscore “_” ingevuld

23 Informatiedossiers CaPaKey Afdelingsnummer (= gemeentenummer) : 12345
Voorbeeld 1 Afdelingsnummer (= gemeentenummer) : 12345 Sectie : A Grondnummer : 1 Bisnummer : 03 Exponent : B Macht : => 12345A0001/03B02 Voorbeeld 2 Afdelingsnummer : 54321 Sectie : B Grondnummer : 142 Bisnummer : geen Exponent : geen Macht : geen => 54321B0142/00_000

24 Informatiedossiers

25 Informatiedossiers

26 Informatiedossiers

27

28 Informatiedossiers

29

30 Informatiedossiers

31 Informatiedossiers

32 Informatiedossiers

33 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken

34 Aanbiedingsdossiers Aanbiedingsdossier
Aanbieden/kennisgeven van 1 of meerdere percelen met voorkooprecht Aanmaken en opzoeken

35 Aanbiedingsdossiers aanmaken

36 Aanbiedingsdossiers aanmaken

37

38 Aanbiedingsdossiers aanmaken

39 Aanbiedingsdossiers aanmaken

40 Aanbiedingsdossiers aanmaken

41 Aanbiedingsdossiers aanmaken

42 Aanbiedingsdossiers aanmaken

43 Aanbiedingsdossiers aanmaken

44 Aanbiedingsdossiers aanmaken

45 Aanbiedingsdossiers aanmaken

46 Aanbiedingsdossiers aanmaken

47 Aanbiedingsdossiers aanmaken

48 Aanbiedingsdossiers aanmaken

49

50 Aanbiedingsdossiers aanmaken

51

52 Aanbiedingsdossiers aanmaken

53

54 Aanbiedingsdossiers

55

56 Aanbiedingsdossiers aanmaken

57 Aanbiedingsdossiers aanmaken

58 Aanbiedingsdossiers aanmaken

59 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen

60 Aanbiedingsdossiers raadplegen

61 Aanbiedingsdossiers raadplegen

62 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Quicksearches Nog af te sluiten dossier nog niet afgesloten Alle beslissingen gekend Beslissingstermijn verstreken of laatst bevestigde zitdag ligt 30 dagen in het verleden Dossiers alle beslissingen gekend Beslissingstermijn verstreken Dossiers niet alle beslissingen gekend Minstens 1 beslissing niet gekend Beslissingstermijn nog niet verstreken

63 Aanbiedingsdossiers raadplegen

64 Aanbiedingsdossiers raadplegen

65 Aanbiedingsdossiers raadplegen

66 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Statussen Ter beschikking RVV kaderadvies (zie beheer) Niet uitoefenen (alle beslissingen op niet uitoefening) Begunstigde koper (min. 1 beslissing op uitoefening) Afgesloten geen RVV van toepassing Afgesloten verkoop onder dezelfde voorwaarden (akte verleden) Afgesloten verkocht openbare verkoop (akte verleden) Afgesloten aanpalendheid niet correct (zie deel 1) Afgesloten bevoorrechte koper Afgesloten geen verkoop (beheerder VLM) Afgesloten materiële vergissing (beheerder VLM) Dringend afsluiten (7 maanden na indiening) Afgesloten begunstigde gemeld (8 maanden na indiening)

67 Aanbiedingsdossiers raadplegen

68 Aanbiedingsdossiers raadplegen

69 Aanbiedingsdossiers raadplegen

70 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen bij verkoop uit de hand RVV uitgeoefend door pachter

71 Aanbiedingsdossiers raadplegen

72 Aanbiedingsdossiers raadplegen

73 Aanbiedingsdossiers raadplegen

74 Aanbiedingsdossiers raadplegen

75 Aanbiedingsdossiers raadplegen

76 Aanbiedingsdossiers raadplegen

77 Aanbiedingsdossiers raadplegen

78 Aanbiedingsdossiers raadplegen

79 Aanbiedingsdossiers raadplegen

80 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop Laatste bod Recht van hoger bod na de eerste zitdag zonder hoger bod Mogelijk na de eerste zitdag Afgesloten materiële vergissing Definitieve zitdag na hoger bod Recht van hoger bod na de eerste zitdag met hoger bod Geen definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier Bevestiging definitieve zitdag na hoger bod Definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier

81 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop RVV uitgeoefend door pachter Wijziging zitdag Binnen de termijnen (30 dagen en 10 dagen)

82 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop Massavorming/splitsing Massavorming Op de eerste zitdag werden percelen toegevoegd bij de percelen uit het aanbiedingsdossier Enkel mogelijk indien aangegeven in het aanbiedingsdossier (veld: massavorming mogelijk) Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1 en P2 + P3 Splitsing Op de eerste zitdag werden percelen afgesplitst van de percelen uit het aanbiedingsdossier Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1

83 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop Massavorming/splitsing Mogelijkheden Geen massavorming/splitsing Massavorming Splitsing Massavorming en splitsing

84 Aanbiedingsdossiers raadplegen

85 Aanbiedingsdossiers raadplegen

86 Aanbiedingsdossiers raadplegen

87 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvulling Definitieve zitdag na hoger bod

88 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvulling Bevestiging definitieve zitdag na hoger bod

89 Aanbiedingsdossiers raadplegen

90

91 Aanbiedingsdossiers raadplegen

92 Aanbiedingsdossiers raadplegen

93 Aanbiedingsdossiers raadplegen

94 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen Afsluitingen

95 Afsluitingen Doel : aanbiedingsdossiers afsluiten
Verschillende types : Verkocht onder dezelfde voorwaarde Verkocht openbare verkoop Bevoorrechte koper Aanpalendheid niet correct Geen verkoop Materiële vergissing

96 Afsluitingen

97 Afsluitingen Verkocht onder dezelfde voorwaarden Verkoop uit de hand
De percelen in het dossier zijn definitief verkocht onder dezelfde voorwaarden Dit kan zodra alle beslissingen gekend zijn of als de beslissingstermijnen verstreken zijn OPGELET : afsluiting is tevens een verklaring dat de percelen effectief onder dezelfde voorwaarden verkocht zijn

98 Afsluitingen

99 Afsluitingen Verkocht openbare verkoop Openbare verkoop
De percelen in het dossier zijn definitief verkocht onder dezelfde voorwaarden In geval van een aanvulling ‘Laatste bod’ : zodra alle beslissingen gekend zijn of de beslissingstermijn verstreken is In andere gevallen : zodra de laatst bevestigde zitdag gepasseerd is OPGELET : afsluiting is tevens een verklaring dat de percelen effectief onder dezelfde voorwaarden verkocht zijn zoals op de zitdag bedongen of zoals beschreven in de aanvulling ‘Laatste bod’

100 Afsluitingen

101 Afsluitingen Bevoorrechte koper
Verkoop uit de hand en openbare verkoop In geval van bevoorrechte koper  geen voorkooprecht van toepassing Bv. kinderen en kleinkinderen van de eigenaar (volledige lijst, zie Art. 8 harmoniseringdecreet) In geval van openbare verkoop met aanvulling ‘Laatste bod’ of verkoop uit de hand : zodra alle beslissingen gekend zijn of de beslissingstermijnen verstreken zijn In andere gevallen : zodra de laatst bevestigde zitdag gepasseerd is

102 Afsluitingen

103 Afsluitingen Aanpalendheid niet correct
De samenstelling van de percelen binnen het aanbiedingsdossier is niet correct (Art. 9 Harmoniseringsdecreet)

104 Afsluitingen Geen verkoop De verkoop gaat niet langer door
Aanvraag richten tot VLM : Reden voor afsluiting Aantonen dat alle begunstigden akkoord zijn

105 Afsluitingen Materiële vergissing
In geval van vergissingen in het dossier Aanvraag richten tot VLM : Reden voor afsluiting Aantonen dat alle begunstigden akkoord zijn Aanbieder dient dossier opnieuw in met juiste gegevens

106 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen Afsluitingen Beheer

107 Beheer

108 Beheer

109 Beheer

110

111 Beheer

112 Beheer Rechten Consultatie (standaardrechten) Beheer
Raadplegen aanbiedingsdossier Raadplegen informatiedossier Raadplegen actoren Zoek aanbiedingsdossier Zoek informatiedossier Beheer Beheer contactpersonen Indienen, aanvullen en afsluiten dossiers Afsluiten aanbiedingsdossier Indienen aanbiedingsdossier Indienen informatiedossier Opgelet voor niet werkbare combinaties ! Vb. afsluiten aanbiedingsdossier en niet raadplegen aanbiedingsdossier

113 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen Afsluitingen Beheer Algemeen

114 Algemeen

115 Algemeen Home Startpagina Vanuit elke pagina toegankelijk

116 Algemeen Online help Hoe-vragen Veelgestelde vragen Trefwoorden
Meer info over de verschillende functionaliteiten Veelgestelde vragen Trefwoorden Search: zoeken op trefwoorden

117 Algemeen

118 Algemeen Contact Vragen die niet terug te vinden zijn in de online help Klachten over het e-voorkooploket

119 Algemeen

120 Algemeen

121 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen Afsluitingen Beheer Algemeen Varia

122 Varia Extra geldigheidsperiode na onbeschikbaarheid systeem Aanbieder
Indienen aanbiedingsdossier Indienen van aanvullingen Begunstigde Ingeven beslissingen Oplossing Bepaalde tijdsduur de termijnen verkorten of verlengen Voorbeeld

123 Varia Voorbeeld Aanbiedingsdossier openbare verkoop
Datum indiening is 01/03/2012 => Eerste zitdag: 31/03/2012 Uitval systeem: 29/02/2012 tem 02/03/2012 => 2 dagen Gevolg: indieningtermijn verkorten met 2 dagen => 28 dagen ipv 30 dagen => 02/03/2012

124 Varia Hoe weten ? => zichtbaar in het aanbiedingsdossier

125 Varia Overzichtsmail Informatieve dagelijkse mail met info over uw aanbiedingen Geen info = geen mail Mailadres van de actor WAT Beslissingen Afsluitingen aanvulling laatste bod owv materiële vergissing (tenzij beslissing niet uitoefening) Afsluitingen o.w.v. materiële vergissing (tenzij beslissing niet uitoefening) Afsluiting Geen verkoop

126 Varia

127 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers Aanbiedingsdossiers aanmaken Aanbiedingsdossiers raadplegen Afsluitingen Beheer Algemeen Varia Planning

128 Planning 2008-2009: conceptuele analyse
: functionele en technische analyse : ontwikkeling E-voorkooploket van toepassing Streefdatum: 1 juni 2012  najaar 2012 (1 oktober 2012 ?) Mail (gegevens actor)

129 Vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Infosessie e-voorkooploket"

Verwante presentaties


Ads door Google