De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie e-voorkooploket

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie e-voorkooploket"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie e-voorkooploket
Begunstigde van voorkooprechten

2 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen Aanbiedingsdossiers beslissen Beheer Algemeen Varia Planning

3 Harmoniseringdecreet
Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007) Doel Procedure voor alle Vlaamse decretale voorkooprechten stroomlijnen en op elkaar afstemmen Procedure voor het aanbieden en uitoefenen van voorkooprechten volledig digitaal laten verlopen

4 Harmoniseringdecreet
Concreet E-voorkooploket (VLM) Nieuw e-loket voor: Nagaan voorkooprechten van toepassing (aanbieder) Ontvangen aanbiedingen voorkooprechten Doorgeven en ontvangen beslissingen uitoefening voorkooprechten Themabestand (AGIV) TKPL Bestand met alle gekende percelen (kadaster) Themabestand Bestand met alle percelen uit de TKPL met voorkooprechten

5 Harmoniseringdecreet
Wanneer is een voorkooprecht van toepassing ? (art.6) 50% of meer binnen perimeter RVV liggen EN opgenomen zijn in themabestand Voorkooprecht pachter (art.8) Voorkooprecht van de pachter heeft voorrang Vlaams decretaal voorkooprecht (reeds in werking sinds 01/01/2009) Wijzigingen in samenstelling aanbieding voorkooprecht (art.9) Alle percelen binnen de aanbieding moeten hetzelfde voorkooprecht en begunstigde hebben. => Percelen zonder voorkooprecht kunnen niet opgenomen worden binnen de aanbieding. Uitzondering: 1 ruimtelijk geheel vormen.

6 Harmoniseringdecreet
VOORBEELD 1: 2 percelen zonder gemeenschappelijke grens P1: RVV RVK (VLM) P2: geen RVV P1: RVV RVK (VLM) VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV W&Z (W&Z) W&Z: P1 zonder RVV en P2 met RVV P2: RVV RVK (VLM) P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV RO (OCMW X) OCMW X: P1 zonder RVV en P2 met RVV P1 P2

7 Harmoniseringdecreet
VOORBEELD 2: 2 percelen met gemeenschappelijke grens P1: RVV RVK (VLM) 1 ruimtelijk geheel P2: geen RVV P1: RVV RVK (VLM) VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV en W&Z: P1 zonder P2: RVV W&Z (W&Z) RVV en P2 met RVV MAAR 1 ruimtelijke geheel P1: RVV RVK (VLM) P2: RVV RVK (VLM) P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV en OCMW P2: RVV RO (OCMW X) X: P1 zonder RVV en P2 met RVV MAAR ruimtelijk geheel P1 P2

8 Harmoniseringdecreet
Datum van aanbieding of aanvaarding RVV ? (art ) Datum van aanbieding: datum waarop het e-voorkooploket de aanbieding ontvangt (aanbiedingsdossier) Datum van aanvaarding: datum waarop het e-voorkooploket de aanvaarding ter beschikking stelt van de instrumenterende ambtenaar Verzoek om bijkomende info (art ) Buiten het e-voorkooploket 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek Beslissingstermijn Verkoop uit de hand: 60 dagen na indiening Openbare verkoop met aanvulling laatste bod: 15 dagen na indiening aanvulling

9 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket

10 Algemeen overzicht VLM website e-Notariaat E-voorkooploket
Begunstigden Webaanbieders gemeenten (VVSG), VMSW (SHM), havenbedrijven, enz. AC, burgemeesters, enz. Aanbieder KFBN/Credoc VLM website notarissen e-Notariaat E-voorkooploket - Presentatielaag (schermen) - Business laag (validaties) - Data laag (databank) Toepassing DVA AGIV - TKPL - Themabestand Fedict - RRN - Timestamp Aanbieder dienst vastgoedakten

11 Aanloggen e-ID Benodigdheden Kaartlezer Software
Gratis downloaden: Klik hier voor Windows- PC’s Klik hier voor MAC-PC’s

12 Aanloggen e-voorkooploket
STAP 1 Website VLM (  link klikken Opgelet momenteel nog niet toegankelijk !

13 Aanloggen e-voorkooploket
STAP 2 Klik op de link

14 Aanloggen e-voorkooploket
Geef de pincode van je e-ID in

15 Aanloggen e-voorkooploket
STAP 3 Kies actor en actorrol 1 actor en actorrol => automatisch

16 Aanloggen e-voorkooploket

17 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders)

18 Informatiedossiers Informatiedossier
Nagaan of er op 1 of meerdere percelen voorkooprechten van toepassing zijn Aanmaken en opzoeken Enkel beschikbaar voor aanbieders NIET voor begunstigden

19 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen

20 Aanbiedingsdossiers Aanbiedingsdossier
Aanbieding/kennisgeving van 1 of meerdere percelen met voorkooprecht door de aanbieder aan de begunstigde(n)

21 Aanbiedingsdossiers raadplegen

22 Aanbiedingsdossiers raadplegen

23 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Quicksearches Binnenkort zitdag dossier nog niet afgesloten binnen 7 dagen bevestigde zitdag Nog te beslissen nog geen beslissing binnen het loket of bevestigde zitdag in de toekomst Binnenkort te beslissen binnen het loket nog geen beslissing binnen het loket en beslissingstermijn duurt nog 7 dagen Binnenkort automatische niet uitoefening ANU is ingeschakeld Nog geen beslissing en ANU niet opgeschort ANU binnen 7 dagen

24 Aanbiedingsdossiers raadplegen

25 Aanbiedingsdossiers raadplegen
CaPaKey Unieke kadastrale identificatiecode van een perceel Bestaat uit: NIS-code (gemeente en afdeling): 5 cijfers Sectie: 1 letter Grondnummer: 4 cijfers, Bisnummer: 2 cijfers Exponent: 1 letter Macht: 3 cijfers 00000LETTER0000/00LETTER000 Let op: lege cijfervelden worden met nul “0” ingevuld lege lettervelden worden met underscore “_” ingevuld

26 Aanbiedingsdossiers raadplegen
CaPaKey Voorbeeld 1 Afdelingsnummer (= gemeentenummer) : 12345 Sectie : A Grondnummer : 1 Bisnummer : 03 Exponent : B / Macht : => 12345A0001/03B02 Voorbeeld 2 Afdelingsnummer : 54321 Sectie : B Grondnummer : 142 Bisnummer : geen Exponent : geen Macht : geen => 54321B0142/00_000

27 Aanbiedingsdossiers raadplegen

28 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Statussen Ter beschikking RVV kaderadvies (zie beheer) Niet uitoefenen (alle beslissingen op niet uitoefening) Begunstigde koper (min. 1 beslissing op uitoefening) Afgesloten geen RVV van toepassing Afgesloten verkoop onder dezelfde voorwaarden (akte verleden) Afgesloten verkocht openbare verkoop (akte verleden) Afgesloten aanpalendheid niet correct (zie deel 1) Afgesloten bevoorrechte koper Afgesloten geen verkoop (beheerder VLM) Afgesloten materiële vergissing (beheerder VLM) Dringend afsluiten (7 maanden na indiening) Afgesloten begunstigde gemeld (8 maanden na indiening)

29

30

31 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen bij verkoop uit de hand RVV uitgeoefend door pachter

32

33

34 Aanbiedingsdossiers

35

36

37

38

39 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop RVV uitgeoefend door pachter Laatste bod Recht van hoger bod na de eerste zitdag zonder hoger bod Afgesloten materiële vergissing Definitieve zitdag na hoger bod Recht van hoger bod na de eerste zitdag met hoger bod Geen definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier Bevestiging definitieve zitdag na hoger bod Definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier Wijziging zitdag Binnen de termijnen (30 dagen en 10 dagen)

40 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop Massavorming/splitsing Massavorming Op de eerste zitdag werden percelen toegevoegd bij de percelen uit het aanbiedingsdossier Enkel mogelijk indien aangegeven in het aanbiedingsdossier (veld: massavorming mogelijk) Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1 en P2 + P3 Splitsing Op de eerste zitdag werden percelen afgesplitst van de percelen uit het aanbiedingsdossier Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1

41 Aanbiedingsdossiers raadplegen
Aanvullingen openbare verkoop Massavorming/splitsing Mogelijkheden Geen massavorming/splitsing Massavorming Splitsing Massavorming en splitsing

42 Aanbiedingsdossiers raadplegen

43 Aanbiedingsdossiers raadplegen

44

45

46

47

48 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen Aanbiedingsdossiers beslissen

49 Aanbiedingsdossiers beslissen
Beslissingen ingeven STAP 1: Opzoeken aanbiedingsdossier (zie voorgaand) STAP 2: Ingeven van de beslissing

50

51

52

53 Aanbiedingsdossiers beslissen

54 Aanbiedingsdossiers beslissen

55 Aanbiedingsdossiers beslissen

56 Aanbiedingsdossiers beslissen

57 Aanbiedingsdossiers beslissen

58

59 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen Aanbiedingsdossiers beslissen Beheer

60 Beheer

61 Beheer

62 Beheer

63 Beheer

64 Beheer Rechten Consultatie (standaardrechten) Beheer
Overzicht voorkooprechten Raadplegen aanbiedingsdossier Raadplegen actoren Zoek aanbiedingsdossier Beheer Beheer contactpersonen Beheer kaderadviezen Uitoefenen voorkooprecht Beslissing uitoefenen Niet – uitoefenen voorkooprecht Beslissing niet uitoefenen Opgelet voor niet werkbare combinaties ! Vb. beslissing uitoefenen en niet raadplegen aanbiedingsdossier

65 Beheer

66 Beheer ANU (automatische niet uitoefening) Verkoop uit de hand
30 dagen na indiening automatisch de beslissing tot niet uitoefening Voor 30 dagen: beslissing ingeven of ANU opschorten

67 Beheer

68 Beheer

69 Beheer

70 Beheer

71 Beheer Kaderadvies Verkoop uit de hand en openbare verkoop met aanvulling laatste bod Indien het aanbiedingsdossier aan de opgegeven voorwaarden voldoet, onmiddellijk bij indiening de beslissing tot niet uitoefening ingeven

72 Beheer Kaderadvies Meerdere kaderadviezen met 1 criteria: OF
KA1: aard perceel = weiland KA2: gebruik = pacht => P1: weiland en P2: pacht => Kaderadvies van toepassing 1 kaderadvies met meerdere criteria: EN KA: aard perceel = weiland en gebruik = pacht => Kaderadvies niet van toepassing => P1: weiland en pacht en P2: weiland en pacht

73 Beheer

74 Beheer

75 Beheer

76 Beheer

77 Beheer

78 Beheer

79 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen Aanbiedingsdossiers beslissen Beheer Algemeen

80 Algemeen

81 Algemeen Home Startpagina Vanuit elke pagina toegankelijk

82 Algemeen Jaarrapporten
Algemene statistieken over de gegevens van het e-voorkooploket Bv. aantal uitoefening t.o.v. het aantal aanbiedingen 1 maal per jaar (enkel voor begunstigden)

83 Algemeen Overzicht voorkooprechten
Overzicht van alle percelen uit het themabestand waar u als begunstigde voorkooprecht hebt

84 Algemeen

85 Algemeen Online help Hoe-vragen Veelgestelde vragen Trefwoorden
Meer info over de verschillende functionaliteiten Veelgestelde vragen Trefwoorden Search: zoeken op trefwoorden

86 Algemeen

87 Algemeen

88 Algemeen Contact Vragen die niet terug te vinden zijn in de online help Klachten over het e-voorkooploket

89 Algemeen

90 Algemeen

91 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen Aanbiedingsdossiers beslissen Beheer Algemeen Varia

92 Varia Extra geldigheidsperiode na onbeschikbaarheid systeem Aanbieder
Indienen aanbiedingsdossier Indienen van aanvullingen Begunstigde Ingeven beslissingen Oplossing Bepaalde tijdsduur de termijnen verkorten of verlengen Voorbeeld

93 Varia Voorbeeld Aanbiedingsdossier verkoop uit de hand
Datum indiening is 01/03/2012 => Einde beslissingstermijn: 30/04/2012 Uitval systeem: 29/04/2012 tem 01/05/2012 => 2 dagen Gevolg: beslissingstermijn verlengen met 2 dagen => 02/05/2012

94 Varia Hoe weten ? => zichtbaar in het aanbiedingsdossier

95 Varia Overzichtsmail Informatieve dagelijkse mail met info over de aanbiedingen voor uw organisatie Geen info = geen mail Mailadres van de actor WAT Nieuwe aanbiedingen Aanvullingen (tenzij beslissing niet uitoefening) Afsluitingen aanvulling laatste bod owv materiële vergissing (tenzij beslissing niet uitoefening) Beslissingen van andere begunstigden, indien beslissing uitoefening Afsluitingen (tenzij verkocht openbare verkoop – verkocht onder dezelfde voorwaarden)

96

97 Programma Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)
Deel 2: E-voorkooploket (praktijk) Algemeen overzicht Aanloggen e-voorkooploket Informatiedossiers (aanbieders) Aanbiedingsdossiers raadplegen Aanbiedingsdossiers beslissen Beheer Algemeen Varia Planning

98 Planning 2008-2009: conceptuele analyse
: functionele en technische analyse : ontwikkeling E-voorkooploket van toepassing Streefdatum: 1 juni 2012  najaar 2012 (1 oktober 2012 ?) Mail (gegevens actor)

99 Vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Infosessie e-voorkooploket"

Verwante presentaties


Ads door Google