De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie e-voorkooploket Begunstigde van voorkooprechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie e-voorkooploket Begunstigde van voorkooprechten."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie e-voorkooploket Begunstigde van voorkooprechten

2 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanbiedingsdossiers beslissen  Beheer  Algemeen  Varia  Planning 2

3 Harmoniseringdecreet  Decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten (B.S. 24 juli 2007)  Doel 1.Procedure voor alle Vlaamse decretale voorkooprechten stroomlijnen en op elkaar afstemmen 2.Procedure voor het aanbieden en uitoefenen van voorkooprechten volledig digitaal laten verlopen 3

4 Harmoniseringdecreet  Concreet  E-voorkooploket (VLM)  Nieuw e-loket voor:  Nagaan voorkooprechten van toepassing (aanbieder)  Ontvangen aanbiedingen voorkooprechten  Doorgeven en ontvangen beslissingen uitoefening voorkooprechten  Themabestand (AGIV)  TKPL  Bestand met alle gekende percelen (kadaster)  Themabestand  Bestand met alle percelen uit de TKPL met voorkooprechten 4

5 Harmoniseringdecreet  Wanneer is een voorkooprecht van toepassing ? (art.6)  50% of meer binnen perimeter RVV liggen EN opgenomen zijn in themabestand  Voorkooprecht pachter (art.8)  Voorkooprecht van de pachter heeft voorrang Vlaams decretaal voorkooprecht (reeds in werking sinds 01/01/2009)  Wijzigingen in samenstelling aanbieding voorkooprecht (art.9)  Alle percelen binnen de aanbieding moeten hetzelfde voorkooprecht en begunstigde hebben. => Percelen zonder voorkooprecht kunnen niet opgenomen worden binnen de aanbieding. Uitzondering: 1 ruimtelijk geheel vormen. 5

6 Harmoniseringdecreet VOORBEELD 1: 2 percelen zonder gemeenschappelijke grens  P1: RVV RVK (VLM) P2: geen RVV  P1: RVV RVK (VLM)VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV W&Z (W&Z)W&Z: P1 zonder RVV en P2 met RVV  P1: RVV RVK (VLM) P2: RVV RVK (VLM)  P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV P2: RVV RO (OCMW X) OCMW X: P1 zonder RVV en P2 met RVV 6 P1 P2

7 Harmoniseringdecreet VOORBEELD 2: 2 percelen met gemeenschappelijke grens  P1: RVV RVK (VLM)1 ruimtelijk geheel P2: geen RVV  P1: RVV RVK (VLM)VLM: P1 met RVV en P2 zonder RVV en W&Z: P1 zonder P2: RVV W&Z (W&Z)RVV en P2 met RVV MAAR 1 ruimtelijke geheel  P1: RVV RVK (VLM) P2: RVV RVK (VLM)  P1: RVV RO (Intercommunale X) IC X: P1 met RVV en P2 zonder RVV en OCMW P2: RVV RO (OCMW X) X: P1 zonder RVV en P2 met RVV MAAR 1 ruimtelijk geheel 7 P1 P2

8 Harmoniseringdecreet  Datum van aanbieding of aanvaarding RVV ? (art.11 - 14)  Datum van aanbieding: datum waarop het e-voorkooploket de aanbieding ontvangt (aanbiedingsdossier)  Datum van aanvaarding: datum waarop het e-voorkooploket de aanvaarding ter beschikking stelt van de instrumenterende ambtenaar  Verzoek om bijkomende info (art.13 - 14)  Buiten het e-voorkooploket  5 werkdagen na ontvangst van het verzoek  Beslissingstermijn  Verkoop uit de hand: 60 dagen na indiening  Openbare verkoop met aanvulling laatste bod: 15 dagen na indiening aanvulling 8

9 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket 9

10 10 Algemeen overzicht E-voorkooploket - Presentatielaag (schermen) - Business laag (validaties) - Data laag (databank) VLM website BegunstigdenWebaanbieders Aanbieder KFBN/Credoc Aanbieder dienst vastgoedakten e-Notariaat Toepassing DVA AGIV - TKPL - Themabestand Fedict - RRN - Timestamp AC, burgemeesters, enz. notarissen gemeenten (VVSG), VMSW (SHM), havenbedrijven, enz.

11 Aanloggen e-ID  Benodigdheden  Kaartlezer  Software  Gratis downloaden: http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/ 11 Klik hier voor Windows- PC’s Klik hier voor MAC-PC’s

12 Aanloggen e-voorkooploket  STAP 1  Website VLM (www.vlm.be)  link klikkenwww.vlm.be  Opgelet momenteel nog niet toegankelijk ! 12

13 Aanloggen e-voorkooploket  STAP 2 13 Klik op de link

14 Aanloggen e-voorkooploket  Geef de pincode van je e-ID in 14

15 Aanloggen e-voorkooploket 15 STAP 3 Kies actor en actorrol 1 actor en actorrol => automatisch

16 Aanloggen e-voorkooploket 16

17 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders) 17

18 Informatiedossiers  Informatiedossier  Nagaan of er op 1 of meerdere percelen voorkooprechten van toepassing zijn  Aanmaken en opzoeken  Enkel beschikbaar voor aanbieders NIET voor begunstigden 18

19 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen 19

20 Aanbiedingsdossiers  Aanbiedingsdossier  Aanbieding/kennisgeving van 1 of meerdere percelen met voorkooprecht door de aanbieder aan de begunstigde(n) 20

21 Aanbiedingsdossiers raadplegen 21

22 Aanbiedingsdossiers raadplegen 22

23 Aanbiedingsdossiers raadplegen 23  Quicksearches  Binnenkort zitdag  dossier nog niet afgesloten  binnen 7 dagen bevestigde zitdag  Nog te beslissen  dossier nog niet afgesloten  nog geen beslissing binnen het loket of bevestigde zitdag in de toekomst  Binnenkort te beslissen binnen het loket  dossier nog niet afgesloten  nog geen beslissing binnen het loket en beslissingstermijn duurt nog 7 dagen  Binnenkort automatische niet uitoefening  ANU is ingeschakeld  Nog geen beslissing en ANU niet opgeschort  ANU binnen 7 dagen

24 Aanbiedingsdossiers raadplegen 24

25 Aanbiedingsdossiers raadplegen  CaPaKey  Unieke kadastrale identificatiecode van een perceel  Bestaat uit:  NIS-code (gemeente en afdeling): 5 cijfers  Sectie: 1 letter  Grondnummer: 4 cijfers,  Bisnummer: 2 cijfers  Exponent: 1 letter  Macht: 3 cijfers  00000LETTER0000/00LETTER000 Let op: lege cijfervelden worden met nul “0” ingevuld lege lettervelden worden met underscore “_” ingevuld 25

26 Aanbiedingsdossiers raadplegen  CaPaKey  Voorbeeld 1 Afdelingsnummer (= gemeentenummer) : 12345 Sectie : A Grondnummer : 1 Bisnummer : 03 Exponent : B / Macht : 2 => 12345A0001/03B02  Voorbeeld 2 Afdelingsnummer : 54321 Sectie : B Grondnummer : 142 Bisnummer : geen Exponent : geen Macht : geen => 54321B0142/00_000 26

27 Aanbiedingsdossiers raadplegen 27

28 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Statussen  Ter beschikking  RVV kaderadvies (zie beheer)  Niet uitoefenen (alle beslissingen op niet uitoefening)  Begunstigde koper (min. 1 beslissing op uitoefening)  Afgesloten geen RVV van toepassing  Afgesloten verkoop onder dezelfde voorwaarden (akte verleden)  Afgesloten verkocht openbare verkoop (akte verleden)  Afgesloten aanpalendheid niet correct (zie deel 1)  Afgesloten bevoorrechte koper  Afgesloten geen verkoop (beheerder VLM)  Afgesloten materiële vergissing (beheerder VLM)  Dringend afsluiten (7 maanden na indiening)  Afgesloten begunstigde gemeld (8 maanden na indiening) 28

29 29

30 30

31 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen bij verkoop uit de hand  RVV uitgeoefend door pachter 31

32 32

33 33

34 Aanbiedingsdossiers 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  RVV uitgeoefend door pachter  Laatste bod  Recht van hoger bod na de eerste zitdag zonder hoger bod  Afgesloten materiële vergissing  Definitieve zitdag na hoger bod  Recht van hoger bod na de eerste zitdag met hoger bod  Geen definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier  Bevestiging definitieve zitdag na hoger bod  Recht van hoger bod na de eerste zitdag met hoger bod  Definitieve zitdag na hoger bod ingegeven bij indiening aanbiedingsdossier  Wijziging zitdag  Binnen de termijnen (30 dagen en 10 dagen) 39

40 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  Massavorming/splitsing  Massavorming  Op de eerste zitdag werden percelen toegevoegd bij de percelen uit het aanbiedingsdossier  Enkel mogelijk indien aangegeven in het aanbiedingsdossier (veld: massavorming mogelijk)  Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1 en P2 + P3  Splitsing  Op de eerste zitdag werden percelen afgesplitst van de percelen uit het aanbiedingsdossier  Vb. AD: P1 en P2 Eerste zitdag: P1 40

41 Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanvullingen openbare verkoop  Massavorming/splitsing  Mogelijkheden  Geen massavorming/splitsing  Massavorming  Splitsing  Massavorming en splitsing 41

42 Aanbiedingsdossiers raadplegen 42

43 Aanbiedingsdossiers raadplegen 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanbiedingsdossiers beslissen 48

49 Aanbiedingsdossiers beslissen  Beslissingen ingeven  STAP 1: Opzoeken aanbiedingsdossier (zie voorgaand)  STAP 2: Ingeven van de beslissing 49

50 50

51 51

52 52

53 Aanbiedingsdossiers beslissen 53

54 54 Aanbiedingsdossiers beslissen

55 55 Aanbiedingsdossiers beslissen

56 56 Aanbiedingsdossiers beslissen

57 57 Aanbiedingsdossiers beslissen

58 58

59 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanbiedingsdossiers beslissen  Beheer 59

60 Beheer 60

61 Beheer 61

62 Beheer 62

63 Beheer 63

64 Beheer  Rechten  Consultatie (standaardrechten)  Overzicht voorkooprechten  Raadplegen aanbiedingsdossier  Raadplegen actoren  Zoek aanbiedingsdossier  Beheer  Beheer contactpersonen  Beheer kaderadviezen  Uitoefenen voorkooprecht  Beslissing uitoefenen  Niet – uitoefenen voorkooprecht  Beslissing niet uitoefenen Opgelet voor niet werkbare combinaties ! Vb. beslissing uitoefenen en niet raadplegen aanbiedingsdossier 64

65 Beheer 65

66 Beheer  ANU (automatische niet uitoefening)  Verkoop uit de hand  30 dagen na indiening automatisch de beslissing tot niet uitoefening  Voor 30 dagen: beslissing ingeven of ANU opschorten 66

67 Beheer 67

68 Beheer 68

69 Beheer 69

70 Beheer 70

71 Beheer  Kaderadvies  Verkoop uit de hand en openbare verkoop met aanvulling laatste bod  Indien het aanbiedingsdossier aan de opgegeven voorwaarden voldoet, onmiddellijk bij indiening de beslissing tot niet uitoefening ingeven 71

72 Beheer  Kaderadvies  Meerdere kaderadviezen met 1 criteria: OF  KA1: aard perceel = weiland  KA2: gebruik = pacht => P1: weiland en P2: pacht => Kaderadvies van toepassing  1 kaderadvies met meerdere criteria: EN  KA: aard perceel = weiland en gebruik = pacht => P1: weiland en P2: pacht => Kaderadvies niet van toepassing => P1: weiland en pacht en P2: weiland en pacht => Kaderadvies van toepassing 72

73 Beheer 73

74 Beheer 74

75 Beheer 75

76 Beheer 76

77 Beheer 77

78 Beheer 78

79 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanbiedingsdossiers beslissen  Beheer  Algemeen 79

80 Algemeen 80

81 Algemeen  Home  Startpagina  Vanuit elke pagina toegankelijk 81

82 Algemeen  Jaarrapporten  Algemene statistieken over de gegevens van het e-voorkooploket Bv. aantal uitoefening t.o.v. het aantal aanbiedingen  1 maal per jaar (enkel voor begunstigden) 82

83 Algemeen  Overzicht voorkooprechten  Overzicht van alle percelen uit het themabestand waar u als begunstigde voorkooprecht hebt 83

84 Algemeen 84

85 Algemeen  Online help  Hoe-vragen  Meer info over de verschillende functionaliteiten  Veelgestelde vragen  Trefwoorden  Search: zoeken op trefwoorden 85

86 Algemeen 86

87 Algemeen 87

88 Algemeen  Contact  Vragen die niet terug te vinden zijn in de online help  Klachten over het e-voorkooploket 88

89 Algemeen 89

90 Algemeen 90

91 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanbiedingsdossiers beslissen  Beheer  Algemeen  Varia 91

92 Varia  Extra geldigheidsperiode na onbeschikbaarheid systeem  Aanbieder  Indienen aanbiedingsdossier  Indienen van aanvullingen  Begunstigde  Ingeven beslissingen  Oplossing  Bepaalde tijdsduur de termijnen verkorten of verlengen  Voorbeeld 92

93 Varia  Voorbeeld  Aanbiedingsdossier verkoop uit de hand Datum indiening is 01/03/2012 => Einde beslissingstermijn: 30/04/2012  Uitval systeem: 29/04/2012 tem 01/05/2012 => 2 dagen  Gevolg: beslissingstermijn verlengen met 2 dagen => 02/05/2012 93

94 Varia  Hoe weten ? => zichtbaar in het aanbiedingsdossier 94

95 Varia  Overzichtsmail  Informatieve dagelijkse mail met info over de aanbiedingen voor uw organisatie  Geen info = geen mail  Mailadres van de actor  WAT  Nieuwe aanbiedingen  Aanvullingen (tenzij beslissing niet uitoefening)  Afsluitingen aanvulling laatste bod owv materiële vergissing (tenzij beslissing niet uitoefening)  Beslissingen van andere begunstigden, indien beslissing uitoefening  Afsluitingen (tenzij verkocht openbare verkoop – verkocht onder dezelfde voorwaarden) 95

96 96

97 Programma  Deel 1: Harmoniseringdecreet (theorie)  Deel 2: E-voorkooploket (praktijk)  Algemeen overzicht  Aanloggen e-voorkooploket  Informatiedossiers (aanbieders)  Aanbiedingsdossiers raadplegen  Aanbiedingsdossiers beslissen  Beheer  Algemeen  Varia  Planning 97

98 Planning  2008-2009: conceptuele analyse  2010-2011: functionele en technische analyse  2011-2012: ontwikkeling  E-voorkooploket van toepassing  Streefdatum: 1 juni 2012  najaar 2012 (1 oktober 2012 ?)  Mail (gegevens actor) 98

99 Vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Infosessie e-voorkooploket Begunstigde van voorkooprechten."

Verwante presentaties


Ads door Google