De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM HEESCH. 4 VMBO-TL/GL 2012-2013 Tiny Arts Teamleider Bovenbouw HEESCH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM HEESCH. 4 VMBO-TL/GL 2012-2013 Tiny Arts Teamleider Bovenbouw HEESCH."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM HEESCH

2 4 VMBO-TL/GL 2012-2013

3 Tiny Arts Teamleider Bovenbouw HEESCH

4 MENTOREN LEERJAAR 4 Mw. Quirina Hoenselaars Traplokaal Mw. Jeannette Bremmer Traplokaal Mw. Eliza Wesselman Lok. S 13 Dhr. Aart-Jan de Wit Lok. S 13 Mw. Lia Thomassen Lok. S 12 Dhr. Bernhard Seelen Lok. S 12

5 PROGRAMMA - Welkom - Kennismaking en info van mentor - Schoolafspraken - Vierde leerjaar - Examenzaken - Decanaat - Korte info reis naar Berlijn - Examenvreestraining - Ouderportaal

6 4 VMBO TL/GL 2012-2013 •4 klassen van 22-26 leerlingen •6 mentoren •Kleine mentorgroepen •Veel contact leerling-mentor-ouders •OLM-gesprekken

7 Info voor ouders - Jaarkaart 2012-2013: data - Infoblad ouders en leerlingen > mail - Website Het Hooghuis > Heesch - Schoolgids 2012-2013 - Algemeen - Locatie Heesch - PTA-boekje

8 4 VMBO TL/GL Afspraken t.a.v.: •Op tijd in de les •Tijdens pauzes in aula / op schoolplein •Rookvrije school •Geen mobieltjes in de les •…….

9 4 VMBO TL/GL •Leerlingen volgen 7 vakken ……. •Intersectoraal > CSPE •Wekelijks 1 lesuur Examentraining •1,5 uur huiswerk per dag! •Werk netjes! •Maak goede planning •Tot 16.30 uur beschikbaar voor school •Goede balans met sport •Evt. “werk” op een laag pitje…..

10 SCHOOLEXAMEN-PERIODEN - Periode 1: Gemiddelde PTA-cijfers uit klas 3 - Periode 2: Cijfers 20 aug. t/m 9 nov. 2012 - Periode 3: SE-week 1: 12 t/m 16 nov. 2012 - Periode 4: Cijfers 19 nov. 2012 t/m 22 maart 2013 - Periode 5: SE-week 2: 25 maart t/m 3 april 2013

11 SCHOOLEXAMEN -Periode 3: SE-week 1: 12 t/m 16 nov. 2012 Herkansing: 12 december 2012 -Periode 5: SE-week 2: 25 maart t/m 3 april 2013 - Herkansing: 16 april 2013 -Eén vak -Hoogste cijfer telt

12 Rapportage Data cijferoverzichten leerjaar 4: 130 novemberResultaat t/m SE-week 227 februariTussentijds periode 4 39 aprilVoorlopig SE-eindcijfer 424 aprilDefinitief SE-eindcijfer

13 SCHOOLEXAMEN - Moet voldoende zijn afgesloten: -Sectorwerkstuk -Lichamelijke opvoeding -Kunstvakken-1 - Telt mee in slaag/zak regeling: -Maatschappijleer

14 HET EXAMENCIJFER Gemiddelde Schoolexamens: ……… Centraal Schriftelijk Examen: ……… + :2 = diplomacijfer LET OP: een 5,5 kan een voldoende en onvoldoende zijn!!! (Examenreglement en Programma voor toetsing & afsluiting staat 1 oktober op de website)

15 SLAAG-/ZAKREGELING Zie: www.exameneisen.nl/exameneisen Eerste uitgangspunt: Gemiddelde voor de vakken van het Centraal Schriftelijk moet minimaal 5,5 zijn.

16 SLAAG-/ZAKREGELING We hebben het over de afgeronde diplomacijfers. - Alles een 6 of hoger. - Één 5 en de rest 6 of hoger. - Één 4 met minimaal één 7 en de rest 6 of hoger. - Twee 5-en met minimaal één 7 en de rest 6 of hoger.

17 HERKANSING C.E. - 1 vak herkansen; het hoogste cijfer telt. Tweede tijdvak / Herexamen: - 17 en 18 juni 2013

18 VERVOLGOPLEIDINGEN - Middelbaar Beroeps Onderwijs (M.B.O.) - ROC De Leijgraaf - Koning Willem 1 College - of evt. andere R.O.C.’s - H.A.V.O. -Titus Brandsma Lyceum (Oss) -Maasland College (Oss) -Mondriaan College (Oss) -Udens College (Uden)

19 - B.O.L.: (Beroeps Opleidende Leerweg) - 4 dagen school en 1 dag stage - B.B.L.: (Beroeps Begeleidende Leerweg) - 4 dagen werken en 1 dag school - Echte werknemer, zelf bedrijf zoeken. VERVOLGOPLEIDINGEN MBO

20 - Sector Landbouw:geen extra eisen - Sector Z. & W.:geen extra eisen - Sector Techniek:Wiskunde of Nask in pakket - Sector Economie:Wiskunde of Economie of Duits Uitzonderingen: -Creatieve opleidingen (Sint Lucas) -Sport en Bewegen EISEN SECTOREN MBO

21 DOORSTROOM 4 HAVO -6,8 gemiddeld of hoger in 6 theorievakken (dus geen PIT en Maatschappijleer) - Positieve adviezen vakdocenten - 4 profielen op Havo: 1.Cultuur & maatschappij 2.Economie & maatschappij 3.Natuur & techniek 4.Natuur & gezondheid

22 AANMELDEN - Inschrijfformulier downloaden via de site van het R.O.C. - ZELF DOEN!! SCHOOL MAG NIEMAND AANMELDEN. - POPULAIRE OPLEIDINGEN: (Creatieve opl., sportopl. + toneel, dans & fotografie) > TIJDIG AANMELDEN > November 2012 - Aanmelden op meerdere scholen, indien kans op uitsluiting.

23 DEADLINE AANMELDING - Verzoek om uw zoon/dochter aan te melden voor 1 maart 2013. - Deadline: 1 april 2013! - Voor verdere vragen over vervolgopleidingen: decaan: Twan Rovers Tel. 0412-224130 E-mail: trovers@hethooghuis.nl

24 BERLIJNREIS 2013 - Week voor Carnaval - Minstens 80 % deelname - Ruijs-reizen - Info-avond ouders en leerlingen (24 januari) - Kosten ongeveer €310,- - Inschrijven is verplichting te betalen.

25 BERLIJN

26 BERLIJNREIS 2013 - Programmaboekje - Aantrekkelijk programma - Inschrijven i.p. uiterlijk woensdag 19 sept. a.s.

27 BERLIJN

28 BEGELEIDING / ZORG Sociaal-/emotionele begeleiding: Examenvreestraining (bij faalangst voor examens) - Selectie i.o. leerling, mentor/ouders - Gesprek met trainer/persoonlijk leerplan - Zes bijeenkomsten in schooljaar - Lichaam: wat gebeurt er in je lijf? - Geest: welke gedachtes heb je? - Taak: Planning en voorbereiding examen (LWO/LGF: Handelingsplan i.o. met ouders)

29 - Inlogcode via mail - Via website locatie Heesch bereikbaar - Actueel cijferbeeld etc. OUDERPORTAAL

30 Resultaten In het (ingevouwen) resultatenscherm worden de gemiddelde rapportcijfer getoond. Door op een periode te klikken kun je deze uitklappen. Verder kun je door met je muis over de cijfers te bewegen, de toetsgegevens ophalen.

31 AANVULLENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE - U hebt in 2 e week van dit schooljaar een mail gekregen over de ouderbijdrage. -U ontvangt binnenkort via Carmel een nota + acceptgirokaart OUDERBIJDRAGE

32 ACTIVITEITEN LEERJAAR 4 Kick-off Examenjaar Outdooractiviteiten € 25,00 Culturele Eindejaarsshow € 10,00 Gala € 10,00 Diplomering € 10,00 Totaal € 55,00 Borg voor sleutel garderobekluisje€ 18,00 Reis naar Berlijn€ 310,00

33 VRAGEN - Vragen tijdens het jaar: bellen of mailen mag en kan altijd. -Tel.: -Mail: - Heeft u nog vragen?

34 DIPLOMA-UITREIKING!!! Donderdag 27 juni 2013


Download ppt "WELKOM HEESCH. 4 VMBO-TL/GL 2012-2013 Tiny Arts Teamleider Bovenbouw HEESCH."

Verwante presentaties


Ads door Google