De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM HEESCH Ontvangst van de ouders met koffie/thee in de aula.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM HEESCH Ontvangst van de ouders met koffie/thee in de aula."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM HEESCH Ontvangst van de ouders met koffie/thee in de aula.
Centraal welkom namens SL en mentoren leerjaar 4. Meeste ouders > vaker geweest. Aantal instromers in leerjaar 4. Hoop dat dit laatste jaar is dat u deze Info-avond bij de start van schooljaar bezoekt. M.a.w.: Op 29 juni hoop ik u hier allen met een geslaagde zoon/dochter weer gezamenlijk in de uala te treffen. Voordat het zover is moet er nog veel gaan gebeuren. Belangrijk daarbij is dat school en ouders in belang van leerling daar gezamenlijk goed in optrekken ter stimulering, controle etc. Over m.n. de organisatie van het Examenjaar gaan de mentoren u zo dadelijk nader informeren. Avond heeft 2 –ledig doel: Info over Examenjaar Kennismaking met de mentor

2 4 VMBO-TL/GL 2012-2013 We hebben dit jaar 96 Examenkandidaten.
2 daarvan zaten hier vorig jaar ook al. We gaan voor 100% geslaagden!

3 Tiny Arts Teamleider Bovenbouw
HEESCH Tiny Arts Teamleider Bovenbouw 3

4 MENTOREN LEERJAAR 4 Mw. Quirina Hoenselaars Traplokaal
Mw. Jeannette Bremmer Traplokaal Mw. Eliza Wesselman Lok. S 13 Dhr. Aart-Jan de Wit Lok. S 13 Mw. Lia Thomassen Lok. S 12 Dhr. Bernhard Seelen Lok. S 12 Om niet alle gras weg te maaien zullen de mentoren u verder een identiek verhaal vertellen in de volgende lokalen. Als u niet zeker weet wie de mentor van uw zoon/dochter is > lijst bij ART

5 PROGRAMMA - Welkom - Kennismaking en info van mentor - Schoolafspraken
- Vierde leerjaar - Examenzaken - Decanaat - Korte info reis naar Berlijn - Examenvreestraining - Ouderportaal

6 4 VMBO TL/GL 2012-2013 4 klassen van 22-26 leerlingen 6 mentoren
Kleine mentorgroepen Veel contact leerling-mentor-ouders OLM-gesprekken 4 VMBO> totaal in > 96 examenkandidaten

7 Info voor ouders Jaarkaart 2012-2013: data
Infoblad ouders en leerlingen > mail Website Het Hooghuis > Heesch Schoolgids - Algemeen - Locatie Heesch PTA-boekje Waar kan men als ouders info vinden/Hoe zijn de ouders geinformeerd?

8 4 VMBO TL/GL Afspraken t.a.v.: Op tijd in de les
Tijdens pauzes in aula / op schoolplein Rookvrije school Geen mobieltjes in de les ……. Graag even aandacht voor een aantal regels en afspraken. Meeste gaat momenteel (erg) goed. Blijft soms nodig de puntjes weer op de i te zetten. M.n. aantal rokers > stiekum. 1 week afzonderlijk op de gang/in lokaal.

9 4 VMBO TL/GL Leerlingen volgen 7 vakken ……. Intersectoraal > CSPE
Wekelijks 1 lesuur Examentraining 1,5 uur huiswerk per dag! Werk netjes! Maak goede planning Tot uur beschikbaar voor school Goede balans met sport Evt. “werk” op een laag pitje….. Aandachtspunten waarvan belangrijks is dat school en ouders eenduidig optrekken 9

10 SCHOOLEXAMEN-PERIODEN
- Periode 1: Gemiddelde PTA-cijfers uit klas 3 - Periode 2: Cijfers 20 aug. t/m 9 nov. 2012 - Periode 3: SE-week 1: 12 t/m 16 nov. 2012 - Periode 4: Cijfers 19 nov t/m 22 maart 2013 - Periode 5: SE-week 2: 25 maart t/m 3 april 2013 Dit schooljaar onderscheiden we 5 zgn. cijferblokken of perioden. Deze zijn als volgt. Staat ook voorin het PTA-boekje aangegeven.

11 SCHOOLEXAMEN Periode 3: SE-week 1: 12 t/m 16 nov. 2012
Herkansing: 12 december 2012 Periode 5: SE-week 2: 25 maart t/m 3 april 2013 Herkansing: 16 april 2013 Eén vak Hoogste cijfer telt Na iedere SE-week is er de mogelijkheid om één van de vakken te herkansen. Dit staat ook beschreven in het Examenreglement > zie per 1 oktober digitaal op de website.> Hooghuis > Heesch > Onderwijs > Examenreglement 11

12 Data cijferoverzichten leerjaar 4:
Rapportage Data cijferoverzichten leerjaar 4: 1 30 november Resultaat t/m SE-week 2 27 februari Tussentijds periode 4 3 9 april Voorlopig SE-eindcijfer 4 24 april Definitief SE-eindcijfer 4 maal per jaar cijferlijst van de SE-cijfers mee naar huis. Steeds zijn de cijfers actueel in Ouderportaal/SOM te zien.

13 SCHOOLEXAMEN - Moet voldoende zijn afgesloten: Sectorwerkstuk
Lichamelijke opvoeding Kunstvakken-1 - Telt mee in slaag/zak regeling: Maatschappijleer Om deel te mogen nemen aan het CE dienen alle kandidaten met een voldoende af te sluiten: SWS LO Kunstvakken1 / CKV Let op: Het vak Maatschappijleer is alleen een Schoolexamen van. Dus geen Centraal Examen. Echter: het eindcijfer voor het SE van Mij-leer telt mee in de zgn. Slaag-zakregeling Een 7 voor MIJ-leer mag dus 2 maal een 5 tegenover staan. Als je al een 5 hebt voor mij-leer mag je dus slechts nog max. 1 5 als eindcijfer hebben, mits je voor een ander vak ook een 7 hebt behaald.

14 HET EXAMENCIJFER Gemiddelde Schoolexamens : ………
Centraal Schriftelijk Examen : ……… + :2 = diplomacijfer LET OP: een 5,5 kan een voldoende en onvoldoende zijn!!! (Examenreglement en Programma voor toetsing & afsluiting staat 1 oktober op de website) Hoe komt het Eindexamencijfer tot stand?

15 SLAAG-/ZAKREGELING Eerste uitgangspunt:
Zie: Eerste uitgangspunt: Gemiddelde voor de vakken van het Centraal Schriftelijk moet minimaal 5,5 zijn. Wellicht dat u afgelopen jaar heeft gelezen in de media over de strengere exameneisen. Daarmee werd deze regel bedoeld. Voor de vakken waar leerlingen deelnemen aan het CE moet je dus gem. een 5, 5 halen. Zie ook filmpje op: 15

16 SLAAG-/ZAKREGELING We hebben het over de afgeronde diplomacijfers.
- Alles een 6 of hoger. - Één 5 en de rest 6 of hoger. - Één 4 met minimaal één 7 en de rest 6 of hoger. Twee 5-en met minimaal één 7 en de rest 6 of hoger. Waar moet je cijferlijst / uitslag van het examen verder aan voldoen?

17 HERKANSING C.E. - 1 vak herkansen; het hoogste cijfer telt.
Tweede tijdvak / Herexamen: - 17 en 18 juni 2013 Na de uitslag van het eerste tijdvak mag ieder nog voor één vak deelnemen aan het zgn. 2e tijdvak. - Wanneer je nog niet geslaagd bent > herkansing één vak om je cijfer op te halen. Als je al geslaagd bent: om te “herprofileren” > cijfer verbeteren Mooiere cijferlijst Betere cijferlijst; bijv. om te voldoen aan gem. 6,8 voor doorstroom naar Havo-4.

18 VERVOLGOPLEIDINGEN - Middelbaar Beroeps Onderwijs (M.B.O.)
- ROC De Leijgraaf - Koning Willem 1 College - of evt. andere R.O.C.’s - H.A.V.O. -Titus Brandsma Lyceum (Oss) -Maasland College (Oss) -Mondriaan College (Oss) -Udens College (Uden) De Leijgraaf: vestigingen: Oss/ Veghel/ Uden/ Boxmeer/ Cuijk Koning Willem 1 College: ‘s Hertogenbosch/ Vught 18

19 VERVOLGOPLEIDINGEN MBO - B.O.L.: (Beroeps Opleidende Leerweg)
- 4 dagen school en 1 dag stage - B.B.L.: (Beroeps Begeleidende Leerweg) - 4 dagen werken en 1 dag school - Echte werknemer, zelf bedrijf zoeken. De meeste leerlingen: BOL: Het kan ook zijn vier blokken naar school, 1 blok stage. BBL: Zijn echte werknemer met salaris, zonder studiefinanciering en ze moeten zelf een bedrijf zoeken met leermeester. De diplomakwalificatie is in principe hetzelfde. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen (verpleegkunde BBL ziekenhuis is bv. Alleen geldig voor ziekenhuis en niet voor bv. Kinderverpleegkunde). Er is doorstroom mogelijk naar verschillende niveau’s op het MBO.

20 EISEN SECTOREN MBO - Sector Landbouw: geen extra eisen
- Sector Z. & W.: geen extra eisen - Sector Techniek: Wiskunde of Nask in pakket - Sector Economie: Wiskunde of Economie of Duits Uitzonderingen: -Creatieve opleidingen (Sint Lucas) -Sport en Bewegen

21 DOORSTROOM 4 HAVO 6,8 gemiddeld of hoger in 6 theorievakken
(dus geen PIT en Maatschappijleer) - Positieve adviezen vakdocenten - 4 profielen op Havo: 1.Cultuur & maatschappij 2.Economie & maatschappij 3.Natuur & techniek 4.Natuur & gezondheid -6,8 OF HOGER VOOR DE 6 THEORIEVAKKEN. -HOE HOGER DE CIJFERS HOE MINDER AFHANKELIJK VAN ADVIEZEN. -INDIEN HAVO, DAN IN KLAS 4 EEN PROFIEL KIEZEN.

22 AANMELDEN Inschrijfformulier downloaden via de site van het R.O.C.
ZELF DOEN!! SCHOOL MAG NIEMAND AANMELDEN. POPULAIRE OPLEIDINGEN: (Creatieve opl., sportopl. + toneel, dans & fotografie) > TIJDIG AANMELDEN > November 2012 - Aanmelden op meerdere scholen, indien kans op uitsluiting. Na de aanmelding, vraagt het ROC info van deze school, van decaan, mentor en vakdocenten. Daarna volgt intake-gesprek. Soms beter starten in lager niveau.

23 DEADLINE AANMELDING Verzoek om uw zoon/dochter aan te melden voor
1 maart 2013. - Deadline: 1 april 2013! Voor verdere vragen over vervolgopleidingen: decaan: Twan Rovers Tel Meld gerust op meerdere plekken aan! Afwijzen komt (behalve sport en creativiteit) niet veel voor, soms wel lager niveau aanbieden.

24 BERLIJNREIS 2013 Week voor Carnaval Minstens 80 % deelname
Ruijs-reizen Info-avond ouders en leerlingen (24 januari) Kosten ongeveer €310,- - Inschrijven is verplichting te betalen.

25 BERLIJN

26 BERLIJNREIS 2013 Programmaboekje Aantrekkelijk programma
Inschrijven i.p. uiterlijk woensdag 19 sept. a.s. 26

27 BERLIJN

28 BEGELEIDING / ZORG Sociaal-/emotionele begeleiding:
Examenvreestraining (bij faalangst voor examens) Selectie i.o. leerling, mentor/ouders Gesprek met trainer/persoonlijk leerplan Zes bijeenkomsten in schooljaar Lichaam: wat gebeurt er in je lijf? Geest: welke gedachtes heb je? Taak: Planning en voorbereiding examen (LWO/LGF: Handelingsplan i.o. met ouders)

29 OUDERPORTAAL Inlogcode via mail Via website locatie Heesch bereikbaar
Actueel cijferbeeld etc.

30 OUDERPORTAAL Resultaten
In het (ingevouwen) resultatenscherm worden de gemiddelde rapportcijfer getoond. Door op een periode te klikken kun je deze uitklappen. Verder kun je door met je muis over de cijfers te bewegen, de toetsgegevens ophalen.

31 OUDERBIJDRAGE AANVULLENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE - U hebt in 2e week van dit schooljaar een mail gekregen over de ouderbijdrage. U ontvangt binnenkort via Carmel een nota + acceptgirokaart

32 ACTIVITEITEN LEERJAAR 4
Kick-off Examenjaar Outdooractiviteiten € ,00 Culturele Eindejaarsshow € ,00 Gala Diplomering Totaal € ,00 Borg voor sleutel garderobekluisje € 18,00 Reis naar Berlijn € 310,00

33 VRAGEN - Vragen tijdens het jaar: bellen of mailen mag en kan altijd.
-Tel.: -Mail: - Heeft u nog vragen? Persoonlijke gegevens mentor

34 DIPLOMA-UITREIKING!!! Donderdag 27 juni 2013
Hoop van harte u dan allen te mogen ontmoeten…………


Download ppt "WELKOM HEESCH Ontvangst van de ouders met koffie/thee in de aula."

Verwante presentaties


Ads door Google