De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KLAS 2 EIGENTIJDSE LEREN

Verwante presentaties


Presentatie over: "KLAS 2 EIGENTIJDSE LEREN"— Transcript van de presentatie:

1 KLAS 2 EIGENTIJDSE LEREN
-Twan Rovers -Decaan Hooghuis Lyceum Heesch -Vragen stellen -meeschrijven hoeft niet: website -Vertellen over de bovenbouw van het Hooghuis Heesch

2 KLAS 2 De meeste leerlingen naar klas 3 theoretische leerweg +
grootste deel van de leerlingen: klas 3 de Theoretische leerweg + op onze locatie in Heesch. Hier kom ik zo dadelijk uitgebreid over terug.

3 KLAS 2 Sommige leerlingen naar klas 3 kaderberoepsgerichte leerweg op de locaties Hooghuis Lyceum Oss Zuid/ West Informatieavond 26 februari 2007 Op basis van tussenstand en beoordeling vaardigheden Deze ouders worden in februari benaderd. Uitnodiging over informatieavond over de verschillende afdelingen (meer praktijk) Voorlopig advies Pas na het laatste rapport wordt definitief beslist. In maart niet aangemeld, dan is er geen aanmelding meer mogelijk voor Oss Zuid/ West

4 KLAS 2 Sommige leerlingen naar klas 3 Havo Open dagen Havo’s Oss
-Titus Brandsma Lyceum (2 maart: hele dag v.a uur) -Maasland College (16 maart: uur) -Mondriaan College (16 maart: uur) Een paar leerlingen die het erg goed doen Ook deze leerlingen + ouders worden op de hoogte gebracht of zijn misschien al op de hoogte De meeste contacten met het TBL Meeste leerlingen blijven gewoon hier. Nu wat meer over het VMBO

5 4 leerwegen VMBO Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg In principe diploma’s vmbo in: BASIS: (Oss) KADER: (Oss) Blauw: Voor ons het meest interessant: Gemengd/ Theoretische Leerweg

6 Verschillen tussen leerwegen
Gemengde leerweg 5 Theorievakken + Beroepsgericht programma Theoretische leerweg 6 Theorievakken Twee verschillende diploma’s G.L. > Beroepsgericht progr. -P.I.T. (komt zo dadelijk weer) Theoretische leerweg 6 theorievakken

7 Hooghuis Lyceum Heesch
In klas 4: Theoretische leerweg + = 6 theorievakken + beroepsgericht programma Bij ons: Theoretische leerweg + 6T + BER. GER. PROGR. (PIT) Dadelijk meer over PIT NA EINDEXAMEN GEMENGDE LEERWEG VAK LATEN VALLEN NIET ALLE > LATER MEER Heel even in schema laten zien

8 Verschillen tussen leerwegen
Hooghuis Lyceum Heesch 6 Theorievakken + PIT Gemengde leerweg 5 Theorievakken + PIT Theoretische leerweg 6 Theorievakken Hierboven ziet u het nog een keer in schema Dit is pas van toepassing in klas 4, nu eerst naar klas 3

9 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
3 jaar geleden. Leerlingen kiezen sector + bijbehorend beroepsprogramma Vroeger: in klas 2 kiezen van een afstudeerrichting. 4 uur gerichte praktijk in de week Een verplicht vakkenpakket bijbehorend bij dit praktijkgedeelte Erg vroeg. Veel leerlingen kozen een richting en hadden spijt na 6 weken.

10 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Sinds 2 jaar. Verbetering door PIT Veel meer competentiegericht 2 jaar geleden begonnen met breed programma. PIT: verschillende thema’s (zorgcentrum/ restaurant/ jongerencentrum) Competenties: ander woord voor vaardigheden (samenwerken/ zelfstandig werken/ presenteren) Begin volgend schooljaar meer uitleg over PIT Competentie: hot item op MBO: v.a. aug verplicht. In klas 2 ook al aandacht voor vaardigheden. -In Pit weer:

11 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Vorig schooljaar Leerlingen kiezen wel vakkenpakket (dus meteen nadenken over vervolgopleiding) Vorig schooljaar: veel leerlingen moeite met kiezen van vakken Adhv. MBO’s/ Havo’s Nog steeds vroeg.

12 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Nu: nog langer uitstel van keuze. Leerlingen volgen in klas 3 ook bijna alle vakken I.v.m. mogelijkheden van aanbieden van bijna alle vakken en extra lesuren. Uw zoon/ dochter heeft vanaf volgend schooljaar nog meer uitstel van keuzes. Bijna alle vakken volgen: kom ik dadelijk op terug.

13 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Aparte lokalen voor verschillende vakken. PIT/ talen/ m&m/ science In tegenstelling tot klas 2: altijd in hetzelfde lokaal. Nu verschillende lokalen Worden op dit moment gebouwd Pit: stamlokaal = er al Talen: Eng/ Dui/ Fa M&M: ak/ gs/ ec Science: wis/ ns 1/ ns 2/ bio De uiteindelijke lessentabel

14 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Vak Lesuren NEDERLANDS 1 ENGELS 3 PIT 9 LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 WISKUNDE 4 FRANS of DUITS 3 ECONOMIE 2 GESCHIEDENIS 2 AARDRIJKSKUNDE 2 NATUURSCHEIKUNDE BIOLOGIE 2 STUDIELES 2 TOTAAL 36 PIT = NIEUW LEERLINGEN MAKEN KEUZE TUSSEN FRANS/ DUITS KEUZE GEMAAKT VANWEGE: TWEE TALEN SAMEN ZIJN VOOR MBO’S STEEDS MINDER INTERESSANT VMBO’S HELEMAAL AFSCHAFFEN VAN MET NAME FRANS ZELFS VOOR AFD. TOERISME: STEEDS MEER SPAANS/ CHINEES

15 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Klas 3: veel voorbereiding op vervolgstudie (open dagen/ bezoek roc/ stage/ luchtmacht/ landmacht/ pit/ BIJNA ALLE VAKKEN VOLGEND, DAN: IN KLAS 3 BELANGRIJKSTE JAAR VOOR VERVOLGOPLEIDING Open dagen/ informatieavond/ Stage/ bezoek ROC Leijgraaf/ Helicon/ luchtmacht/ landmacht/ pit

16 KLAS 3: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
In maart klas 3: kiezen van definitieve eindexamenpakket Kiezen adhv 3 examenrichtingen Na 2 voorlopige vakkenpakketkeuzes volgt dan in maart het kiezen van het eindexamenpakket voor klas 4 Kiezen adhv 3 examenrichtingen Uitleg

17 KLAS 4: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
1: Mens & Maatschappij Nederlands Engels P.I.T. Wiskunde Frans of Duits Aardrijkskunde of Geschiedenis Economie Vooral interessant voor leerlingen die aan een economische opleiding denken: (toerisme/ horeca/ administratie/ detailhandel/ groothandel) > Met wiskunde/ economie/ fa of dui

18 KLAS 4: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
2: Mens & Natuur Nederlands Engels P.I.T. Wiskunde Duits Biologie of Nask 2 Nask 1 Vooral interessant voor leerlingen die denken aan een opleiding richting de techniek. Wis/ nsI/ nsII/ Duits Duits wordt gegeven op technische opleidingen.

19 KLAS 4: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
3: Mens & Cultuur Nederlands Engels P.I.T. Frans of Duits Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Vooral voor leerlingen die moeite hebben met wiskunde (zwaar vak in klas 3 en 4). Verder vanwege biologie interessant voor leerlingen die denken aan een richting in de Zorg of Welzijn. Let op!! Bij mens & cultuur is Frans of Duits ook een verplicht vak.

20 KLAS 4: THEORETISCHE LEERWEG + op onze locatie
Overzicht van de 3 richtingen Conclusie voor de keuze in klas 2: Verplichte keuze tussen Frans of Duits. Kies je Frans, dan kun je niet meer richting Mens en Natuur! Duits is immers veel interessanter voor de technische vervolgopleidingen. Dus denkt uw zoon/ dochter aan een technische richting, dan beter met Duits ipv Frans

21 Gevolgen doorstroming na VMBO
Na behalen van diploma klas 4: 1. Doorstroming naar de hoogste niveau’s op het M.B.O. (90%) 2. Doorstroom mogelijk naar 4 Havo (10%) 90 % MBO 10 % HAVO Eerst een korte uitleg over mbo

22 Doorstroming naar de hoogste niveau’s op het M.B.O.
Weinig voorwaarden: -St. Lucas Boxtel: creatieve test -Sport & Bewegen (CIOS): sporttest -Technische opleidingen: wiskunde of nask I -Economische opleidingen: ec. of wis. of Dui. of Fa. Alle andere opleidingen van M.B.O.: VRIJ

23 Conclusie M.B.O. met 3 examenrichtingen
Alleen met Mens en Cultuur geen mogelijkheden naar een technische richting op het M.B.O. Voor de rest: alles open richting M.B.O. In deze examenrichting zit namelijk geen wiskunde of nask 1 Dus technische richtingen niet mogelijk Komt in principe niet voor > iemand heeft niets met wiskunde > bijna nooit kiezen voor technische richting

24 Doorstroming naar Havo
4 verschillende profielen: Cultuur & Maatschappij Frans of Duits in pakket Economie & Maatschappij Wiskunde in pakket Natuur & Techniek Wiskunde + Nask I + Nask II in pakket Natuur & Gezondheid Vanaf dit schooljaar nieuwe richtlijnen voor Havo 7 gemiddeld in klas 4 + vakeisen

25 Conclusie Havo met 3 examenrichtingen
1. Cultuur & maatschappij (Fa. of Dui.): -Alle 3 examenrichtingen zijn geschikt Overal zit Frans of Duits in. (vroeger was wiskunde verplicht voor Havo)

26 Conclusie Havo met 3 examenrichtingen
2. Economie & maatschappij (wiskunde): -Mens & Maatschappij + Mens & Natuur zijn geschikt In deze twee richtingen zit wiskunde. Economie is aan te raden voor dit profiel De meeste leerlingen voor Havo zullen kiezen voor Mens & Maatschappij.

27 Conclusie Havo met 3 examenrichtingen
3. Natuur & Techniek + Natuur & Gezondheid (wisk. + nask I + nask II) -Mens & Natuur is geschikt* * sterretje vanwege: Nask 2 kiezen in plaats van Biologie!

28 Conclusie klas 2 Duits of Frans
Komende maand: Keuze maken tussen Duits of Frans Verdere vakkenpakketkeuzes worden gemaakt in klas 3

29 VOOR VERDERE VRAGEN E-MAIL: t.rovers@hooghuislyceumheesch.nl
Deze presentatie verschijnt op website


Download ppt "KLAS 2 EIGENTIJDSE LEREN"

Verwante presentaties


Ads door Google