De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Topsportschool zwemmen 14/03/2014 Koen Van Buggenhout – topsportcoördinator VZF.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Topsportschool zwemmen 14/03/2014 Koen Van Buggenhout – topsportcoördinator VZF."— Transcript van de presentatie:

1  Topsportschool zwemmen 14/03/2014 Koen Van Buggenhout – topsportcoördinator VZF

2 Inhoud  Missie en visie VZF topsport  Missie en visie VZF topsportschool  Sportief programma topsportschool  Begeleiding topsportschool  Kostprijs topsportschool VZF

3 Inhoud  Elitezwemmers  Elitestudenten  Selectie topsportschool  Vragen VZF

4 Missie VZF  Zwemsport in Vlaanderen in al zijn aspecten bevorderen  Basisopdrachten  Extra subsidie mogelijk voor facultatieve opdrachten  Facultatieve opdracht topsport: integraal topsportbeleid VZF

5 Missie VZF topsport Federaties worden inzake topsport gesubsidieerd voor (1):  Structurele topsportwerking  Begeleiding en omkadering van geregistreerde elitesporters, beloftevolle jongeren en jonge sporttalenten  Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden VZF

6 Missie VZF topsport Federaties worden inzake topsport gesubsidieerd voor (2):  Programma’s van talentdetectie en talentontwikkeling buiten de topsportschool (FT, TdT)  De participatie in een topsportschool  (organisatie van EK, WK, …) VZF

7 Missie VZF topsport  Binnen topsportfederaties verschillende categorieën  Zwemmen = focussport (categorie 1)  Behalen van medailles en finales (top 8) op OS, EK en WK in Olympische disciplines (doelstelling topsportactieplan)  Topsportschool is deel van integraal topsportbeleid VZF

8 Visie VZF topsport  Nieuwe topsportcoördinator – topsportcommissie  Elitewerking en jeugdwerking  Interdisciplinaire benadering  Eén campus model  Transparantie en communicatie VZF

9 Missie VZF topsportschool  Voortrekkersrol op het vlak van talentontwikkeling  Mogelijkheden om door te stromen naar de elitewerking  Wedstrijdresultaten op Europese Jeugdkampioenschappen zwemmen of andere jeugdtornooien zijn géén einddoel  Voorbereiding op hoger onderwijs VZF

10 Visie VZF topsportschool  Jeugdcoördinator topsport  Coaches topsportschool  Interdisciplinaire benadering  Meerjarenplanning ifv talentontwikkeling  Transparantie en communicatie (3-4 oudercontacten) VZF

11 Dames ProgHeren Prog 100 Cr1:02,551:01,152,24%100 Cr0:57,180:56,431,31% 400 Cr4:41,214:43,38-0,77%400 Cr4:26,044:26,71-0,25% 100 Rg1:12,301:10,093,06%100 Rg1:06,381:05,641,11% 100 Ss1:20,251:18,751,87%100 Ss1:14,081:10,265,16% 100 Vl1:10,341:10,150,27%100 Vl1:04,941:02,573,65% 200 Ws2:31,472:36,61-3,39%200 Ws2:22,292:16,554,03% Gemiddeld0,54%Gemiddeld2,50% BJK evolutie laatste 10 jaar

12  Gemiddeld progressie, gemiddeld achteruitgang op 200 wisselslag en 400 vrije slag  Progressie meisjes is kleiner als progressie jongens (1/5)  Om tot elite te komen is de stap langs EJK bijna een must, maar geen zekerheid (manier waarop… MP)  Meisjes ondervertegenwoordigd in jeugdselecties en elite VZF

13 Meerjarenplanning VZF topsport  Ontwikkelingsleeftijd en groeisprint  Multifunctionele ontwikkeling vs vroegspecialisatie  Gevoelige fysiologische- en fysieke ontwikkelingsfasen  Verschillen tussen jongens en meisjes  Mentale, cognitieve en emotionele ontwikkeling VZF

14 Meerjarenplanning VZF topsport  Overzichtstabel  Ontwikkelingslijnen op elk niveau  Sportief programma op elk niveau  Under construction!! VZF

15 Visie VZF topsportschool  Jeugdcoördinator topsport  Coaches topsportschool  Interdisciplinaire benadering  Meerjarenplanning ifv talentontwikkeling  sportief programma VZF

16 Sportief programma topsportschool Op basis van (ontwikkelings-)leeftijd, uren + inhoud:  Zwemtrainingen  Droogtrainingen  Stagemomenten  Mentale sessies, voedingssessies, testmomenten, … VZF

17 Sportief programma topsportschool Mogelijkheden uren zwem-/droogtrainingen meisjes VZF LeeftijdUren zwemUren droog

18 Sportief programma topsportschool Mogelijkheden uren zwem-/droogtrainingen jongens VZF LeeftijdUren zwemUren droog

19 Sportief programma topsportschool  Trainingsstages van de jeugdselecties  Trainingsstages tijdens schoolvakanties (uitzondering voorbereiding EJK)  Trainingsstage voorbereiding internationaal zomertornooi  Trainingsstage voorbereiding BJK VZF

20 Begeleiding topsportschool  Coördinator topsportschool: Kim Van Malderen  Jeugdcoördinator topsport en coach: Inge Leeten  Coaches: Brigitte Becue, Sven Vereecken & Sven Verschoren  Droogtrainingen: Stefan Deckx en Kim Van Malderen  Kiné en paramedische begeleiding: Kim Van Malderen VZF

21 Begeleiding topsportschool  Fysiologie: Jan Olbrecht  Mentale begeleiding: Nathan Kahan  Voedingsbegeleiding: Kelly Van Meerbeeck  Medische begeleiding: Vincent Vanbelle  Domeinexperts Bloso VZF

22 Kostprijs topsportschool  Kostprijs eerste graad:  190 euro boeken, eten via internaat (4,5 euro)  200 euro zwemgeld  Kostprijs tweede + derde graad:  165 euro boeken, eten via school (4,5 euro)  300 euro zwemgeld VZF

23 Kostprijs topsportschool  Kostprijs internaat:  21 euro (verzekering, copies, huur locker)  11 euro per dag  Andere kosten?  Uitstappen school of VZF: 50 – 100 euro  Trainingsstage voorbereiding BJK: 500 euro (facultatief) VZF

24 Elitezwemmers  Jasper Aerents  Louis Croenen  Kim Janssens  Jolien Sysmans  Lander Hendrickx VZF

25 Elitestudenten  Basispakket: 4u wiskunde + 1u extra mogelijk  Belang van studieresultaten  Nemen van eigen verantwoordelijkheid  Studieresultaten ex-leerlingen topsportschool Studieresultaten ex-leerlingen topsportschool VZF

26 Selectie topsportschool VZF

27 Selectie topsportschool  Aanmelden voor 1 mei 2014   Talentidentificatietesten 14 mei 2014  Evaluatiecommissie topsportschool VZF

28 Selectie topsportschool  Voordracht in mei of in augustus  Selectiecommissie Bloso 21 mei  Feedback 22 mei  Topsport in de kijker 24 mei  Opendeurdag eerste graad 26 april VZF

29 Vragen VZF

30 Bedankt VZF

31


Download ppt " Topsportschool zwemmen 14/03/2014 Koen Van Buggenhout – topsportcoördinator VZF."

Verwante presentaties


Ads door Google