De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College voor zorgverzekeringen

Verwante presentaties


Presentatie over: "College voor zorgverzekeringen"— Transcript van de presentatie:

1 College voor zorgverzekeringen

2 Kwaliteitsforum 4 juli 2013 Welkom! #kwaliteitsforum

3 Programma 14.30 Opening 14.45 Parallelsessies
A – Consultatie Toetsingskader B – Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden 15.45 Pauze 16.05 Landelijk Samenwerkingsverband kwaliteitsstandaarden (LSKS) Discussie 17.00 Sluiting en borrel

4 Kwaliteitsbibliotheek
College voor zorgverzekeringen Kwaliteitsbibliotheek

5 Parallelsessies A – Consultatie Toetsingskader
Marja Appelman & Celeste van der Vliet B – Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden Ineke Roede Restaurant Bestuurskamer

6 Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten
Diemen, 4 juli 2013 Marja Appelman

7 Inhoud Aanleiding Inhoud Toetsingskader Consultatie

8 Aanleiding Hulp en leidraad bij ontwikkeling
Criteria voor opname in register Toetsingskader bevordert kwaliteit van kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten 8

9 Het Toetsingskader bouwt voort op bestaande handleidingen en notities
Richtlijn voor richtlijnen Zorgstandaarden in model Indicatorstandaard Handboek CQI-ontwikkeling Informatiestandaard Notitie cliënteninbreng 9

10 Het consultatiedocument vervangt het voorlopige Toetsingskader van augustus 2012
10

11 Inhoud Toetsingskader
Criteria Toelichting Verantwoording Procedure 5 criteria voor kwaliteits-standaarden 5 criteria voor meet-instrumenten Algemene toelichting Toelichting per criterium Algemene toelichting Toelichting per criterium Toelichting proces van aanmelden tot opname in register Vragen per criterium Kwaliteitsstandaarden Meet-instrumenten 11

12 Criteria Toetsingskader Kwaliteitsstandaarden
Relevante partijen betrokken Gezamenlijk aangedragen Bevat beschrijving van indicatiestelling, inhoud van zorg en organisatie zorgproces Bevat cliëntenversie, samenvatting, meetinstrumenten, bewijsvoering en onderhoudsplan (of plan voor totstandkoming) Informatiestandaard: welke gegevens, terminologie, uitwisselingsspecificaties (of plan voor totstandkoming)

13 Criteria Toetsingskader Meetinstrumenten
Relevante partijen betrokken Gezamenlijk aangedragen Werkinstructie beschikbaar Vragenlijst is betrouwbaar, valide, vergelijkbaar en discriminerend Indicator is betrouwbaar, valide, vergelijkbaar en discriminerend (of plan voor totstandkoming)

14 Criterium 1: relevante partijen betrokken
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Criterium 1: relevante partijen betrokken “De relevante partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard/meetinstrumenten of hebben er gemotiveerd van af gezien” (Vertegenwoordigers van) cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars Motiveer relevantie Gemotiveerd afzien van betrokkenheid Taken en verantwoordelijkheden Cliëntenperspectief Belangenverstrengeling IGZ Cliënten in staat gesteld rol te vervullen 14 14

15 Consultatie Onze vragen aan u: Is het Toetsingskader duidelijk?
Is het Toetsingskader operationeel hanteerbaar? 15

16 Consultatie Document downloaden via www.cvz.nl
Reacties tot 19 juli 2013 naar CVZ geeft een algemene reactie op verzamelde commentaar In oktober 2013 definitief Toetsingskader klaar 16

17 Praktijktoets Zorgstandaard COPD
College voor zorgverzekeringen Praktijktoets Zorgstandaard COPD Diemen, 4 juli 2013 Celeste van der Vliet, CVZ Fransje van Vlaardingen, CVZ Pé Mullenders, CVZ Emiel Rolink, Long Alliantie Nederland

18 College voor zorgverzekeringen
Inhoud Aanleiding Doel Aanpak Resultaat

19 College voor zorgverzekeringen
Aanleiding

20 College voor zorgverzekeringen
Aanleiding Doorlichtingsonderzoek Inzicht functioneren verzekerde zorg in de praktijk Hoe toereikend en toegankelijk is het verzekerde pakket aan zorg voor COPD? Perspectief patiënt aanbod vraag pakket F B A C D E G

21 Toepassen toetsingskader Zorgstandaard COPD
College voor zorgverzekeringen Toepassen toetsingskader Zorgstandaard COPD

22 College voor zorgverzekeringen
Doel: uitvoerbaarheid criteria TK testen uitvoerbaarheid verantwoordingsdocumenten testen beeld krijgen van beoogde werkwijze KI inzicht krijgen in toets verantwoordingdocumenten nagaan of gerenommeerde, actuele zorgstandaard voldoet Resultaat: ingevulde verantwoordingsdocumenten toets volgens criteria lijst met verbeterpunten uitvoering

23 College voor zorgverzekeringen
Aanpak Dag 1: Verzamelen en lezen documentatie

24 College voor zorgverzekeringen
Zorgstandaard COPD, inclusief kwaliteitsindicatoren, LAN Patiëntenversie Zorgstandaard Goede zorg voor iedereen met COPD, LAN/Longfonds Patiëntenvereniging Voorstel voor het implementatieplan van de Zorgstandaard COPD, LAN Consultatiedocument Toetsingskader (versie 10 juni 2013), CVZ Pakketscan COPD, CVZ Indicatorstandaard / Checklist voor indicatoren, Zichtbare Zorg Publieke indicatoren over de kwaliteit van de huisartsenzorg, IQ/NHG Haalbaarheidsstudie indicatoren huisartsenzorg en etalage+-gegevens, NIVEL Transparante Ketenzorg Diabetes Mellitus en COPD Rapportage zorggroepen 2011, LOK Overzicht en definitie van indicatoren voor COPD in de huisartsenzorg, NHG Jaarverslag Astmafonds 2011

25 College voor zorgverzekeringen

26 College voor zorgverzekeringen
Aanpak Dag 1: Verzamelen en lezen documentatie Dag 2: Rolverdeling: Pé  LAN Celeste  KI Fransje  onderzoeker Dag 3: Uitwerking documenten  VWdoc KS naar LAN met vragen Dag 4: VWdoc KS besproken en gecompleteerd met LAN VWdoc Meetinstrumenten besproken Dag 5: Uitwerking documenten Beide VWdoc naar LAN gestuurd met vragen. Schrijven evaluatie

27 College voor zorgverzekeringen
Resultaat

28 Resultaat (Zorgstandaard COPD)
College voor zorgverzekeringen Resultaat (Zorgstandaard COPD) Zorgstandaard COPD weliswaar niet gericht op TK, maar basis (Zorgstandaarden in model) wel gelijk Patiënten goed betrokken (Zorgstandaard COPD vanuit perspectief patiënt, uitgebreide samenwerking patiëntenorganisaties -waaronder Longfonds-, patiëntenversie) Ook zorgverzekeraars al goed betrokken (sommige zorgverzekeraars zijn lid, maar ook ZN is betrokken)

29 Resultaat (Zorgstandaard COPD)
College voor zorgverzekeringen Resultaat (Zorgstandaard COPD) Long Alliantie Nederland (LAN) is goed georganiseerd en verenigd en heeft transparante werkwijze Kwaliteitsindicatoren maken onderdeel uit van Zorgstandaard COPD Verbeterplannen -Zorgstandaard COPD is levend document-: Implementatieplan (ook MJA KI) Informatiestandaard ontbreekt nog, maar is in ontwikkeling Doorontwikkeling kwaliteitsindicatoren Ontwikkeling Ziektelastmeter COPD

30 Criteria voor kwaliteitsstandaarden
College voor zorgverzekeringen Criteria voor kwaliteitsstandaarden

31 Criteria voor kwaliteitsstandaarden
College voor zorgverzekeringen Criteria voor kwaliteitsstandaarden 1. Zijn de relevante partijen betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard of hebben er gemotiveerd van af gezien? Ja 2. Hebben de betrokken partijen de kwaliteitsstandaard gezamenlijk voorgedragen? (Nog) niet van toepassing / Ja 3. De kwaliteitsstandaard bevat een beschrijving van de indicatiestelling, de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces. Ja

32 Criteria voor kwaliteitsstandaarden
College voor zorgverzekeringen Criteria voor kwaliteitsstandaarden Bevat de kwaliteitsstandaard een cliëntenversie, een samenvatting, een set met bijbehorende meetinstrumenten, een onderhoudsplan en toelichting op bewijsvoering. Zo nee, is er een tijdspad geformuleerd wanneer wel? Ja: cliëntenversie, indicatoren Nee: samenvatting, onderhoudsplan (maar levend document), bewijsvoering (maar niet van toepassing) 5. Bevat de kwaliteitsstandaard een informatiestandaard waarin is uitgewerkt welke gegevens uit het primaire proces worden geregistreerd, hoe deze gegevens zijn gecodeerd in een door de partijen in het zorgveld geaccepteerd codestelsel en op welke wijze de informatiebehoefte is vertaald in elektronische uitwisselings-specificaties. Zo nee, is er een tijdspad geformuleerd wanneer wel? Nee, maar de LAN is hier wel mee bezig

33 Resultaat (Toetsingskader)
College voor zorgverzekeringen Resultaat (Toetsingskader)

34 Resultaat (Toetsingskader)
College voor zorgverzekeringen Resultaat (Toetsingskader) VWdoc KS eenvoudiger dan VWdoc MI VWdoc KS wat betreft ‘evidence’ meer gericht op richtlijnen Beschrijf evidence en afwijkingen van onderliggende richtlijnen Consistentie met kwaliteitsstandaarden in Register (= norm)

35 Resultaat (Toetsingskader)
College voor zorgverzekeringen Resultaat (Toetsingskader) Criteria en bijbehorende vragen lijken nog niet volledig in overeenstemming Lijst met verbeterpunten voor VWdoc-en en de bijbehorende toelichtingen vragen niet duidelijk genoeg bij VWdoc MI routekaart nodig begrippen behoeven toelichting of expertise. U kunt ook nog tot 19 juli verbeterpunten aangeven!

36 College voor zorgverzekeringen
Doorlichtingsmodel Aangeboden zorg is verzekerd, maar wordt niet gevraagd Gevraagde zorg is verzekerd, maar wordt niet aangeboden aanbod vraag pakket B A C D E G F Gevraagde zorg wordt aangeboden, maar is niet verzekerd 36 36

37 College voor zorgverzekeringen
Doorlichtingsmodel Te toereikend pakket aanbod vraag pakket B A C D E G Niet toegankelijk pakket (onderbehandeling) Te toegankelijk pakket (overbehandeling) Onvervulde zorgbehoefte Mogelijk nieuwe zorg F Ontoereikend pakket 37 37

38 Modulair opbouwen van kwaliteits-standaarden
Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

39 College voor zorgverzekeringen
Context Doel Toetsingskader en Register: Transparantie Borgen van kwaliteit Norm voor goede zorg Patiëntgericht Fase Toetsingskader: Vaststellen en doorontwikkelen PROMS Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden Alle betrokkenen zijn het er over eens dat de zorg zoals beschreven de ‘norm’ voor goede zorg is. Kwaliteitsstandaard: hét instrument voor integrale goede zorg. Belang en perspectief van de cliënt centraal. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zijn gevalideerde, eenvoudige vragenlijsten voor patiënten die inzicht geven in de medische effectiviteit van de door een zorgaanbieder geleverde zorg. 39 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 39

40 Positie modulaire opbouw in TK
Niet expliciet genoemd in Consultatiedocument Toetsingskader Streven naar modulaire opbouw ks Wordt al toegepast bv. zorgstandaarden Richtlijnen Doel discussie: Aanpassen/ doorontwikkeltraject Toetsingskader

41 Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Modulaire opbouw kwaliteitsstandaarden Het Kwaliteitsinstituut neemt het initiatief om: mogelijkheden te verkennen voor modulaire architectuur van kwaliteitsstandaarden deze ontwikkeling te bevorderen en verder vorm te geven In samenspraak met u!! Breder dan zorgmodule 41 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 41

42 Modulaire kwaliteitsstandaard
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Modulaire kwaliteitsstandaard De kwaliteitsstandaard is opgebouwd uit modules Module: afgerond onderdeel van een zorgtraject/ niet meer opsplitsbaar beginnend met een concrete uitgangsvraag in PICO-termen opgesteld, en afgesloten door een advies P = patient I = intervention (interventie) C = comparison (waarmee vergelijken: andere interventie, placebo) O = outcome (uitkomstmaat van belang) Door alle vier aspecten van de vraag te benoemen, formuleer je de vraag zo nauwkeurig mogelijk, met als resultaat een opbrengst die het meest precieze antwoord geeft op de vraag. 42 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 42

43 Voordelen modulaire opbouw
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Voordelen modulaire opbouw Nieuwe inzichten eenvoudiger opnemen door aanpassen module Snellere check mogelijk in welke andere kwaliteitsstandaarden deze nieuwe module ook van betekenis is Het Register heeft meerwaarde: nieuwe modules kenbaar relatie met het geformuleerde meetinstrument Integrerend effect onderscheid tussen richtlijnen, zorgstandaarden en zorgmodules (internationaal) uitwisseling modules ……….van KS in Register. Deze ontwikkeling betekent een belangrijke innovatie in het veld van kwaliteitsstandaarden. 43 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 43

44 Modulaire vs conventionele tekst
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Modulaire vs conventionele tekst Eenvoudiger op te nemen en te begrijpen Gemakkelijker te onderhouden Directer terug te vinden en te herzien Extra mogelijkheden dmv hyperlinks versterkt die voordelen Een modulaire opbouw houdt in: het eenmalig vastleggen van repeterende informatie het opdelen van informatie in kleinere tekstblokken het aan elkaar verbinden van gerelateerde teksten Minder overlap/ minder tegenspraak 44 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 44

45 Module in kwaliteitsstandaard
45 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

46 Voorbeeld Zorgmodule voeding
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Voorbeeld Zorgmodule voeding Leg uit: Verschil zorgmodule (afkomstig uit langdurende zorg) en modulaire opbouw KS. Zorgmodule: generiek vs ziekte-specifiek NDF=Nederlandse Diabetes Federatie Andere voorbeelden: stoppen met roken, palliatieve zorg, beweegprogramma’s, Arbeid, Zelfmanagement. 46 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 46

47 Voorbeeld model kwaliteitsstandaarden
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Voorbeeld model kwaliteitsstandaarden Vanuit perspectief patiënt: welke modules kiezen we, aanpassen, wat nog ontwikkelen? 47 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 47

48 Mogelijkheid afstemming op individuele behoefte
College voor zorgverzekeringen College voor zorgverzekeringen Mogelijkheid afstemming op individuele behoefte 48 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013 48

49 Ervaringen met modulaire richtlijnen
Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KIMS) Orde Medisch Specialisten Marleen Ploegmakers: Ervaringen met modulaire richtlijnen 49 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

50 Hoe kwaliteitsstandaarden modulair opbouwen?
50 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

51 Discussievragen Ervaringen met modulaire opbouw van kwaliteitsstandaarden Voedingsmodule in zorgstandaarden Zorg toespitsen op het individu (combinaties van modules in een individueel zorgplan). Wat zijn bevorderende/ belemmerende factoren voor modulaire opbouw? Hoe kan het Kwaliteitsinstituut modulaire opbouw van kwaliteitsstandaarden ondersteunen en stimuleren? 51 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

52 Dank voor uw interesse in het Kwaliteitsinstituut en uw bijdrage aan de discussie!
52 Ineke Roede & Willemijn Krol | 4 juli 2013

53 Pauze!

54 Landelijk Samenwerkingsplatform Kwaliteitsstandaarden (LSKS)
Drs. Noortje Sax Directeur NVvP

55 Discussie

56 Volgende Kwaliteitsfora
Donderdag 19 september, uur LET OP! Verschoven van 12 naar 19 september Meerjarenagenda Transparantiekalender Dinsdag 29 oktober, uur Informatiestandaarden Onderzoekersforum Meer informatie op onze website en LinkedIn.

57 Meer informatie http://www.cvz.nl/kwaliteit
of #kwaliteitsforum


Download ppt "College voor zorgverzekeringen"

Verwante presentaties


Ads door Google