De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 1. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 2 Bedrijfsschade, ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 1. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 2 Bedrijfsschade, ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 1

2 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 2 Bedrijfsschade, ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering Door Drs.Wilco van Schijndel RA Troostwijk Expertises

3 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 3 SCHADE

4 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 4

5 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 5

6 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 6

7 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 7 ONDERNEMER GROTENDEELS VERBRAND......! NOG VEEL WAARDEVOLLE RESTANTEN......! VERZEKERAAR De eerste geluiden …

8 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 8 Hoeveel krijg ik? enne…… Wanneer ?!

9 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 9 (Contra)-expert Gedupeerde verzekerde PolitieBrandweerVerzekeraarIntermediair accountant Makelaar Recherche bureau Expertisebureau waar de expert in dienst is Vereniging van Eigenaren (flat) Winkelcentrum (vereniging van winkeliers) Reconditioneerders Schoonmakers Asbestsaneerders Slopers VHD Stichting Salvage Politiek Overheid Wetgeving MediaTegenpartij

10 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 10 Bedrijfsschade: Zwarte Magie

11 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 11 Wat is verzekerd ? Verzekerd belang & Verzekerde termijn

12 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 12 Betekenis verzekerbaar belang (Oude) Polisdefinitie: vaste kosten + winst Achterliggende gedachte: na een calamiteit moet een onderneming in staat zijn aan zijn doorlopende verplichtingen te voldoen en daarnaast de reguliere winst kunnen realiseren.

13 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 13 Logische vragen •Wat zijn vaste kosten ? •Winst voor of na belasting ? •En wat als er verlies geleden wordt?

14 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 14 Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002) •Art. 1.1: Bedrijfsschade: De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedings- termijn, van het in het polisblad omschreven bedrijf van verzekerde. •Art. 1.2: Brutowinst: De opbrengst uit bedrijfs- activiteiten, verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies.

15 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 15 Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002) •Art 1.3: Effectief bedrag: De brutowinst over een periode gelijk aan de overeengekomen schadevergoedingstermijn. •Art 1.5: Extra kosten: De kosten die worden gemaakt om de bedrijfsschade te beperken. •Art 1.9: Schadevergoedingstermijn: Vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat ……

16 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 16 Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002) •Art. 2.5.6: Boeten: Van de verzekering is uitge- sloten bedrijfsschade als gevolg van boeten ten gevolge van contractbreuk, vertraagde uitvoering van, of het niet uitvoeren van opdrachten. •Art. 2.5.7: Afschrijving van debiteuren: Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van debiteuren. •Art 5.2: De extra kosten die met instemming van (de expert van) verzekeraars zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zonodig boven het verzekerd bedrag

17 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 17 Boekhouden Ver van uw bed ??

18 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 18 Ervaringen vanuit de praktijk Onderverzekering als gevolg van: • onjuiste berekening van het verzekerbaar belang • belangberekening gebaseerd op verouderde gegevens • onjuist gebruik accres-decres clausule

19 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 19 Accres-decres clausule (1) •Basis voor primaire premiebetaling: verzekerde som •Na afloop polisjaar wordt door verzekerde of zijn accountant het werkelijk verzeker- bare belang op basis van de jaarrekening opgegeven aan tussenpersoon/verzekeraar

20 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 20 Accres-decres clausule (2) •Over het verschil tussen het werkelijk belang en de verzekerde som wordt premie naverrekend of gerestitueerd (in beide gevallen met een maximum van 30%) •In geval van schade is geen sprake van onderverzekering zolang het werkelijk belang niet groter is dan 130% van de verzekerde som

21 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 21 Doel accres-decres clausule Een bedrijfsschadepolis dekt de toekomstige schade (gerekend vanaf schadedatum). Hiervoor dient de verzekerde som toereikend te zijn. Deze verzekerde som is echter veelal gebaseerd op historische cijfers. Om de groei van een bedrijf op te vangen is de 30% factor geintroduceerd.

22 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 22 Voorbeeld

23 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 23 Conclusie Accres-decres is een nuttig onderdeel van de bedrijfsschadepolis, maar geen garantie tegen onderverzekering. Het bedrijf uit het voorbeeld groeit met gemiddeld 15,5% per jaar en is bij onjuist gebruik van de clausule toch onderverzekerd

24 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 24 Accres-decres missers •In de bepaling van de verzekerde som wordt al met de 30% overdekking rekening gehouden •Verzekerde som wordt gebaseerd op het vorig jaar, terwijl het budget van het volgend jaar voor de hand ligt •Verondersteld wordt dat indienen van de opgave werkelijk belang automatisch leidt tot aanpassing van de verzekerde som

25 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 25 Advies ?

26 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 26 En hoeveel betaal je dan teveel? De rente over teveel betaalde premie….

27 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 27 Casus berekening BS-belang Hand-out

28 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 28 Uitwerking

29 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 29 Voorbeeld bedrijfsschadeberekening

30 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 30 Schadeberekening en relatie met opgave verzekerbaar belang ?

31 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 31 Relatie materiële en BS-polis •Noodzakelijke termijn voor herbouw en herinvestering •Huurderving •Overige franjedekkingen •Niet mis te verstane toelichting NBBU

32 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 32 Steeds terugkerende discussies (1) •Normstelling •Niveau van extra kosten •Inverdien-effecten (binnen polis, termijn) •Benadering vanuit eigen kostprijs  voorbeeld

33 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 33 Voorbeeld Een bedrijf met 40 personeelsleden heeft een halve dag stilgelegen. De bedrijfsschade wordt als volgt berekend: 40 fte * 4 uur * € 25 = € 4.000 Is dit correct, te hoog (waarom ?) of te laag (waarom ?)

34 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 34 Steeds terugkerende discussies (2) •Verkopen versus Facturering (meubels, keukens etc.) •Waarde van commerciele relatie met de klant; verwijzing naar eigen polis e.d. •Liquiditeitsproblemen/extra intrestlasten bij niet tijdige bevoorschotting

35 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 35 Stelling 52 weken dekkingsperiode is bijna nooit toereikend ofwel: Veel van uw klanten zijn voor BS onderverzekerd

36 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 36 Milieu-eisen en -regelgeving Meer dan eens veroorzaker van meer dan 50% van de bedrijfsschade !

37 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 37 U wist het al: DE KOSTEN VAN DE EIGEN EXPERT ZIJN GEDEKT IN DE POLIS!!

38 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 38 Bedrijfsschade-taxatie •Vooraf wordt gecontroleerd of verzekerd bedrag en verzekerde termijn toereikend lijken, op basis van fictieve rampscenario’s •Eventueel in combinatie met risico- inspectie

39 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 39 Later nog vragen of behoefte aan kopie presentatie ? w.vanschijndel@troostwijk.com

40 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 40


Download ppt "Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 1. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel 2 Bedrijfsschade, ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google