De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120."— Transcript van de presentatie:

1 3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120

2 I NHOUD VANAVOND Vragen les 1? Toets Decompressie Inschrijven duikstekken Indelen zwembad oefeningen. 2 Gagnan 3*/Divemaster 2010

3 D ECOMPRESSIE Een verhaal over geiten, varkens,pudding, bier en … duikers

4 B ROOKLYN B RIDGE (1868 – 1883) 4 Gagnan 3*/Divemaster 2010

5 D E BOUWER 5 Gagnan 3*/Divemaster 2010 John August Roebling 1806 -1869 Washington August Roebling 1837- 1926

6 C AISSONS 6 Gagnan 3*/Divemaster 2010

7 C AISSONS (C HARLES -J EAN T RIGER ) 7 Gagnan 3*/Divemaster 2010

8 C AISSONS (B ROOKLYN B RIDGE ) 8 Gagnan 3*/Divemaster 2010

9 W ERKEN IN EEN C AISSON 9 Gagnan 3*/Divemaster 2010

10 L UCHTSLUIS 10 Gagnan 3*/Divemaster 2010

11 P AUL B ERT 1833 – 1886 Wetenschapper Politicus Gagnan 3*/Divemaster 2010 11

12 P AUL B ERT O 2 giftig (Paul Bert Effect) Caisson ziekte (1878)  Oorzaak: Stikstof belletjes  Oplossing: Langzaam naar boven Klachten: terug Geef O 2 Gagnan 3*/Divemaster 2010 12

13 B ERT ’ S D ECO TANK 13 Gagnan 3*/Divemaster 2010

14 S IR J OHN S COTT H ALDANE 1860 – 1936 Vader van John Burdon Sanderson Haldane (1892 – 1964) Gagnan 3*/Divemaster 2010 14

15 D E ONDERZOEKER 15 Gagnan 3*/Divemaster 2010 •Onderzoek vuile lucht •Ademhaling (CO 2 prikkel) •Duiken –Ventilatie van duikhelmen –Tot 60 m diep –Duiktabellen –Getrapte Decompressie

16 O NDERZOEK 16 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Opgelost Stikstof Drukverlaging Belletjes Hoe kun je veilig de druk verlagen ? Deco Ziekte

17 P ROEFDIEREN 17 Gagnan 3*/Divemaster 2010

18 S OORTEN WEEFSELS 18 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Trage Weefsels (vet, bot, huid) Snelle Weefsels ( bloed, spieren, ruggemerg, hersenen)

19 D RUKVERSCHIL 19 Gagnan 3*/Divemaster 2010

20 Z UURSTOF V ENSTER Gagnan 3*/Divemaster 2010 20

21 H ALVERINGSTIJD Gagnan 3*/Divemaster 2010 21 Na 20 minNa 40 minNa 60 min Na 80 minNa 100 minNa 120 min

22 H ALVERINGSTIJD VOOR T 5 22 Gagnan 3*/Divemaster 2010 0,78 3,12 Na 5 Min 50% 1,17 1,95 1,17 25% Na 10 Min 0,585 2,535 Na 15 Min 12,5% 0,2925 2,8275

23 N 2 O PNAME EN A FGIFTE Gagnan 3*/Divemaster 2010 23

24 C OMPARTIMENT D RUK 24 Gagnan 3*/Divemaster 2010 30 m 3 min12 min

25 M AXIMALE O VERVERZADIGING Gagnan 3*/Divemaster 2010 25 0 -10 -20 -30 -40 -50 Halvering van de Druk (2:1)

26 T OEGESTANE D RUK 26 Gagnan 3*/Divemaster 2010 30 m 3 min12 min

27 M ODEL 27 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Opname van N 2 Door Weefsels Afgifte van N 2 Door Weefsels Maximale N 2 druk in Weefsels

28 O PSTIJGING 28 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Getrapt Geleidelijk

29 D UIKTABEL 29 Gagnan 3*/Divemaster 2010

30 W AT G EBEURDE ER D AARNA ? Royal Navy U.S. Navy DCIEM NOB 30 Gagnan 3*/Divemaster 2010

31 T ABELLEN (N ULTIJDEN ) Gagnan 3*/Divemaster 2010 31 10 889 39 131210 91536 161412 142033 201715 202530 25 20 3027 3025 294024 4035 375021 555150 566018 8075 7210015 110125150 14720012 150400300 N.L.9 WienkeBühlmannNOBDCIEMPadi RDPU.S. NavyDiepte

32 T ABELLEN EN S TATISTIEK TabelProfielenDuikenDCZ US Navy884835 % DCIEM10050003 % RDP2528151 Gagnan 3*/Divemaster 2010 32

33 K RITIEK OP H ALDANE Opname en Afgifte van Stikstof M-waarden Weefsel Model 33 Gagnan 3*/Divemaster 2010

34 O PNAME EN A FGIFTE VAN S TIKSTOF Gagnan 3*/Divemaster 2010 34 Opname Afgifte

35 H ALVERINGSTIJD EN B ELLETJES Gagnan 3*/Divemaster 2010 35 3625147.57 18548.26 17635.35 9.48.64 4.13.73 2.52.12 1.71.31 Belletjes Geen Belletjes (Bron: The Physics and Physiology of Decompression)

36 R ECHTS -L INKS S HUNT Gagnan 3*/Divemaster 2010 36 (Bron: TauchMedizin)

37 M-W AARDEN 37 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Haldane Bühlmann ZH-L16

38 M-W AARDEN ( PRAGMATISCH ) 38 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Omgevingsdruk Profiel M-Value Belletjes DCZ Symptomen Deco Tijd Risico Veiligheids Marge Symp- tomen Silent Bubbles Veel Geen Korter Langer Groter Kleiner

39 W EEFSEL M ODELLEN Parallelle Compartimenten Seriële Compartimenten Single Slab Model Maximum Likelihood 39 Gagnan 3*/Divemaster 2010

40 P ARALLELLE C OMPARTIMENTEN 40 Gagnan 3*/Divemaster 2010 T5T5 T10T20T40T75

41 S ERIËLE C OMPARTIMENTEN 41 Gagnan 3*/Divemaster 2010 T1T2T3T4 Decompressie Rest Stikstof

42 S INGLE S LAB M ODEL H.V. Hempleman (BSAC) 42 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Omgevingsdruk Stikstof niveau

43 M AXIMUM L IKELIHOOD Wiskunde & Statistiek (Kansberekening) 43 Gagnan 3*/Divemaster 2010

44 H ERHALINGSDUIKEN EN DCZ Gagnan 3*/Divemaster 2010 44 22.5%2021625 18.5%2021624 14.2%2021633 9.7%2021632 4.9%2122641 P (DCZ) Duik 3Duik 2Duik 1Dag MDD: 18 meter OI: 108 min Risico 2.3 % Wiskundige Projectie

45 D ECOMPRESSIEZIEKTE Belletjes Patent Foramen Ovale (PFO) Factoren die ontstaan Decompressieziekte bevorderen 45 Gagnan 3*/Divemaster 2010

46 B ELLETJES Gaskernen Microbelletjes (Silent Bubbles) Gasbellen 46 Gagnan 3*/Divemaster 2010

47 P ATENT F ORAMEN O VALE 47 Gagnan 3*/Divemaster 2010

48 P ATENT F ORAMEN O VALE 48 Gagnan 3*/Divemaster 2010

49 P ATENT F ORAMEN O VALE 49 Gagnan 3*/Divemaster 2010

50 O VERIGE F ACTOREN Persoonlijke kenmerken  Leeftijd  Uitdroging  Medicijnen en Alcohol  Kooldioxide  Angst en Zwaarlijvigheid  Ziekte en Ziek Geweest  Inspanning Omgevingsfactoren  Koude Profiel  Vakantie en Diepe Duiken 50 Gagnan 3*/Divemaster 2010

51 I NTERMEZZO R ICHARD P YLE Vis Gek Veel nieuwe vissoorten ontdekt Deco ongeval Deep Stops Gagnan 3*/Divemaster 2010 51

52 D AVID E. Y OUNT 1936 – 2000 Hoogleraar Natuurkunde Hawaii Belletjes Varying Permeability Model (VPM) Gagnan 3*/Divemaster 2010 52

53 O PPERVLAKTE S PANNING 53 Gagnan 3*/Divemaster 2010 P omg = 2 bar P os = 0.5 bar P bel = 2.5 bar P omg = 2 bar

54 G ROEI VAN G ASBEL 54 Gagnan 3*/Divemaster 2010 P bel = 2.5 bar P omg = 3 bar

55 K RIMPEN VAN G ASBEL 55 Gagnan 3*/Divemaster 2010 P bel = 3 bar P omg = 2 bar

56 B RUCE W IENKE Reduced Gradient Bubble Model  Herhalingsduiken  Jojo-duiken  Meerdaagse duiken Toepassingen in  Computers (Suunto, Mares …)  Computer Programma’s (Abyss, GAP)  NAUI tabellen Gagnan 3*/Divemaster 2010 56

57 R EDUCED G RADIENT Gagnan 3*/Divemaster 2010 57

58 ‘N IEUWE ’ I NZICHTEN Jojo-duiken Herhalingsduiken Omgekeerde duikprofielen Stops Opstijgsnelheid 58 Gagnan 3*/Divemaster 2010

59 J OJO - DUIKEN 59 Gagnan 3*/Divemaster 2010 4 maal 20 meter6 maal 10 meter

60 H ERHALINGSDUIKEN 60 Gagnan 3*/Divemaster 2010

61 O MGEKEERDE D UIKPROFIELEN Gagnan 3*/Divemaster 2010 61 30 M – 15 Min O.I. 90 Min 10 M – 31 Min O.I. 90 Min 30 M – 15 Min

62 S TOPS Dieptestops Decompressiestops Veiligheidsstops 62 Gagnan 3*/Divemaster 2010

63 S TOP D IEPTE 63 Gagnan 3*/Divemaster 2010 33 min – 30 m Stop op 5 m – 13 min Stop op 10 m – 13 min

64 O PSTIJGSNELHEID 1878: 1 bar per 20 minuten 1908: 1 ½ - 9 meter per minuut 1920 – 1957 : 8 meter per minuut 1957 – 1993 : 18 meter per minuut 1993 – …: 10 meter per minuut 64 Gagnan 3*/Divemaster 2010

65 C OMPUTERS 65 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Wat voor computer heb jij ? Ik heb een gele polscomputer …

66 A LGORITMEN Gagnan 3*/Divemaster 2010 66 13ZH-L?? 2Suunto 4RGBM 3MH-12T C 2Haldane 1Comex 2Cochran AantalAlgoritme

67 K OPSTUKKEN 67 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Albert A. Bühlmann (1923 -1994) Ernst Völlm

68 W AAR BEN IK ? 68 Gagnan 3*/Divemaster 2010

69 K OPEN VAN EEN DUIKCOMPUTER Algemeen  Logische indeling/afleesbaarheid  Luchtintegratie  Nitrox  Verlichting  Zelf batterij vervangen Algoritme  Gasbelletjes  Rekening houden met herhalingsduiken, meerdaagse duiken, risicovolle profielen  Dieptestops  Maximale stijgsnelheid 10 meter per minuut  Persoonlijke instellingen 69 Gagnan 3*/Divemaster 2010

70 ‘O ORZAKEN ’ D ECO O NGEVALLEN Herhalingsduiken Meerdaagse Duiktrips Diepe Duiken Ongecontroleerde Opstijgingen Missen Deco Stops Uitdroging 70 Gagnan 3*/Divemaster 2010

71 D ECO O NGEVALLEN 200320022001200019991998 DOIDOIDOIDOIDOIDOI Meldingen94522642185321473032627323 29 Deco023002900100011001500100 % (O) 516931375531 % (T) 304420162416 Gagnan 3*/Divemaster 2010 71 30 Duikers 17 Herhalingsduike n 6 Blind vertrouwen duikcomputer

72 D ECO O NGEVALLEN 72 Gagnan 3*/Divemaster 2010 32 (1) 26Computer 59 (1) 6Tabel OnjuistJuistGebruik (9 gevallen medisch)

73 73 Einde Gagnan 3*/Divemaster 2010


Download ppt "3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120."

Verwante presentaties


Ads door Google