De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120."— Transcript van de presentatie:

1 3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120

2 I NHOUD VANAVOND Vragen les 1? Toets Decompressie Inschrijven duikstekken Indelen zwembad oefeningen. 2 Gagnan 3*/Divemaster 2010

3 D ECOMPRESSIE Een verhaal over geiten, varkens,pudding, bier en … duikers

4 B ROOKLYN B RIDGE (1868 – 1883) 4 Gagnan 3*/Divemaster 2010

5 D E BOUWER 5 Gagnan 3*/Divemaster 2010 John August Roebling Washington August Roebling

6 C AISSONS 6 Gagnan 3*/Divemaster 2010

7 C AISSONS (C HARLES -J EAN T RIGER ) 7 Gagnan 3*/Divemaster 2010

8 C AISSONS (B ROOKLYN B RIDGE ) 8 Gagnan 3*/Divemaster 2010

9 W ERKEN IN EEN C AISSON 9 Gagnan 3*/Divemaster 2010

10 L UCHTSLUIS 10 Gagnan 3*/Divemaster 2010

11 P AUL B ERT 1833 – 1886 Wetenschapper Politicus Gagnan 3*/Divemaster

12 P AUL B ERT O 2 giftig (Paul Bert Effect) Caisson ziekte (1878)  Oorzaak: Stikstof belletjes  Oplossing: Langzaam naar boven Klachten: terug Geef O 2 Gagnan 3*/Divemaster

13 B ERT ’ S D ECO TANK 13 Gagnan 3*/Divemaster 2010

14 S IR J OHN S COTT H ALDANE 1860 – 1936 Vader van John Burdon Sanderson Haldane (1892 – 1964) Gagnan 3*/Divemaster

15 D E ONDERZOEKER 15 Gagnan 3*/Divemaster 2010 •Onderzoek vuile lucht •Ademhaling (CO 2 prikkel) •Duiken –Ventilatie van duikhelmen –Tot 60 m diep –Duiktabellen –Getrapte Decompressie

16 O NDERZOEK 16 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Opgelost Stikstof Drukverlaging Belletjes Hoe kun je veilig de druk verlagen ? Deco Ziekte

17 P ROEFDIEREN 17 Gagnan 3*/Divemaster 2010

18 S OORTEN WEEFSELS 18 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Trage Weefsels (vet, bot, huid) Snelle Weefsels ( bloed, spieren, ruggemerg, hersenen)

19 D RUKVERSCHIL 19 Gagnan 3*/Divemaster 2010

20 Z UURSTOF V ENSTER Gagnan 3*/Divemaster

21 H ALVERINGSTIJD Gagnan 3*/Divemaster Na 20 minNa 40 minNa 60 min Na 80 minNa 100 minNa 120 min

22 H ALVERINGSTIJD VOOR T 5 22 Gagnan 3*/Divemaster ,78 3,12 Na 5 Min 50% 1,17 1,95 1,17 25% Na 10 Min 0,585 2,535 Na 15 Min 12,5% 0,2925 2,8275

23 N 2 O PNAME EN A FGIFTE Gagnan 3*/Divemaster

24 C OMPARTIMENT D RUK 24 Gagnan 3*/Divemaster m 3 min12 min

25 M AXIMALE O VERVERZADIGING Gagnan 3*/Divemaster Halvering van de Druk (2:1)

26 T OEGESTANE D RUK 26 Gagnan 3*/Divemaster m 3 min12 min

27 M ODEL 27 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Opname van N 2 Door Weefsels Afgifte van N 2 Door Weefsels Maximale N 2 druk in Weefsels

28 O PSTIJGING 28 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Getrapt Geleidelijk

29 D UIKTABEL 29 Gagnan 3*/Divemaster 2010

30 W AT G EBEURDE ER D AARNA ? Royal Navy U.S. Navy DCIEM NOB 30 Gagnan 3*/Divemaster 2010

31 T ABELLEN (N ULTIJDEN ) Gagnan 3*/Divemaster N.L.9 WienkeBühlmannNOBDCIEMPadi RDPU.S. NavyDiepte

32 T ABELLEN EN S TATISTIEK TabelProfielenDuikenDCZ US Navy % DCIEM % RDP Gagnan 3*/Divemaster

33 K RITIEK OP H ALDANE Opname en Afgifte van Stikstof M-waarden Weefsel Model 33 Gagnan 3*/Divemaster 2010

34 O PNAME EN A FGIFTE VAN S TIKSTOF Gagnan 3*/Divemaster Opname Afgifte

35 H ALVERINGSTIJD EN B ELLETJES Gagnan 3*/Divemaster Belletjes Geen Belletjes (Bron: The Physics and Physiology of Decompression)

36 R ECHTS -L INKS S HUNT Gagnan 3*/Divemaster (Bron: TauchMedizin)

37 M-W AARDEN 37 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Haldane Bühlmann ZH-L16

38 M-W AARDEN ( PRAGMATISCH ) 38 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Omgevingsdruk Profiel M-Value Belletjes DCZ Symptomen Deco Tijd Risico Veiligheids Marge Symp- tomen Silent Bubbles Veel Geen Korter Langer Groter Kleiner

39 W EEFSEL M ODELLEN Parallelle Compartimenten Seriële Compartimenten Single Slab Model Maximum Likelihood 39 Gagnan 3*/Divemaster 2010

40 P ARALLELLE C OMPARTIMENTEN 40 Gagnan 3*/Divemaster 2010 T5T5 T10T20T40T75

41 S ERIËLE C OMPARTIMENTEN 41 Gagnan 3*/Divemaster 2010 T1T2T3T4 Decompressie Rest Stikstof

42 S INGLE S LAB M ODEL H.V. Hempleman (BSAC) 42 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Omgevingsdruk Stikstof niveau

43 M AXIMUM L IKELIHOOD Wiskunde & Statistiek (Kansberekening) 43 Gagnan 3*/Divemaster 2010

44 H ERHALINGSDUIKEN EN DCZ Gagnan 3*/Divemaster % % % % % P (DCZ) Duik 3Duik 2Duik 1Dag MDD: 18 meter OI: 108 min Risico 2.3 % Wiskundige Projectie

45 D ECOMPRESSIEZIEKTE Belletjes Patent Foramen Ovale (PFO) Factoren die ontstaan Decompressieziekte bevorderen 45 Gagnan 3*/Divemaster 2010

46 B ELLETJES Gaskernen Microbelletjes (Silent Bubbles) Gasbellen 46 Gagnan 3*/Divemaster 2010

47 P ATENT F ORAMEN O VALE 47 Gagnan 3*/Divemaster 2010

48 P ATENT F ORAMEN O VALE 48 Gagnan 3*/Divemaster 2010

49 P ATENT F ORAMEN O VALE 49 Gagnan 3*/Divemaster 2010

50 O VERIGE F ACTOREN Persoonlijke kenmerken  Leeftijd  Uitdroging  Medicijnen en Alcohol  Kooldioxide  Angst en Zwaarlijvigheid  Ziekte en Ziek Geweest  Inspanning Omgevingsfactoren  Koude Profiel  Vakantie en Diepe Duiken 50 Gagnan 3*/Divemaster 2010

51 I NTERMEZZO R ICHARD P YLE Vis Gek Veel nieuwe vissoorten ontdekt Deco ongeval Deep Stops Gagnan 3*/Divemaster

52 D AVID E. Y OUNT 1936 – 2000 Hoogleraar Natuurkunde Hawaii Belletjes Varying Permeability Model (VPM) Gagnan 3*/Divemaster

53 O PPERVLAKTE S PANNING 53 Gagnan 3*/Divemaster 2010 P omg = 2 bar P os = 0.5 bar P bel = 2.5 bar P omg = 2 bar

54 G ROEI VAN G ASBEL 54 Gagnan 3*/Divemaster 2010 P bel = 2.5 bar P omg = 3 bar

55 K RIMPEN VAN G ASBEL 55 Gagnan 3*/Divemaster 2010 P bel = 3 bar P omg = 2 bar

56 B RUCE W IENKE Reduced Gradient Bubble Model  Herhalingsduiken  Jojo-duiken  Meerdaagse duiken Toepassingen in  Computers (Suunto, Mares …)  Computer Programma’s (Abyss, GAP)  NAUI tabellen Gagnan 3*/Divemaster

57 R EDUCED G RADIENT Gagnan 3*/Divemaster

58 ‘N IEUWE ’ I NZICHTEN Jojo-duiken Herhalingsduiken Omgekeerde duikprofielen Stops Opstijgsnelheid 58 Gagnan 3*/Divemaster 2010

59 J OJO - DUIKEN 59 Gagnan 3*/Divemaster maal 20 meter6 maal 10 meter

60 H ERHALINGSDUIKEN 60 Gagnan 3*/Divemaster 2010

61 O MGEKEERDE D UIKPROFIELEN Gagnan 3*/Divemaster M – 15 Min O.I. 90 Min 10 M – 31 Min O.I. 90 Min 30 M – 15 Min

62 S TOPS Dieptestops Decompressiestops Veiligheidsstops 62 Gagnan 3*/Divemaster 2010

63 S TOP D IEPTE 63 Gagnan 3*/Divemaster min – 30 m Stop op 5 m – 13 min Stop op 10 m – 13 min

64 O PSTIJGSNELHEID 1878: 1 bar per 20 minuten 1908: 1 ½ - 9 meter per minuut 1920 – 1957 : 8 meter per minuut 1957 – 1993 : 18 meter per minuut 1993 – …: 10 meter per minuut 64 Gagnan 3*/Divemaster 2010

65 C OMPUTERS 65 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Wat voor computer heb jij ? Ik heb een gele polscomputer …

66 A LGORITMEN Gagnan 3*/Divemaster ZH-L?? 2Suunto 4RGBM 3MH-12T C 2Haldane 1Comex 2Cochran AantalAlgoritme

67 K OPSTUKKEN 67 Gagnan 3*/Divemaster 2010 Albert A. Bühlmann ( ) Ernst Völlm

68 W AAR BEN IK ? 68 Gagnan 3*/Divemaster 2010

69 K OPEN VAN EEN DUIKCOMPUTER Algemeen  Logische indeling/afleesbaarheid  Luchtintegratie  Nitrox  Verlichting  Zelf batterij vervangen Algoritme  Gasbelletjes  Rekening houden met herhalingsduiken, meerdaagse duiken, risicovolle profielen  Dieptestops  Maximale stijgsnelheid 10 meter per minuut  Persoonlijke instellingen 69 Gagnan 3*/Divemaster 2010

70 ‘O ORZAKEN ’ D ECO O NGEVALLEN Herhalingsduiken Meerdaagse Duiktrips Diepe Duiken Ongecontroleerde Opstijgingen Missen Deco Stops Uitdroging 70 Gagnan 3*/Divemaster 2010

71 D ECO O NGEVALLEN DOIDOIDOIDOIDOIDOI Meldingen Deco % (O) % (T) Gagnan 3*/Divemaster Duikers 17 Herhalingsduike n 6 Blind vertrouwen duikcomputer

72 D ECO O NGEVALLEN 72 Gagnan 3*/Divemaster (1) 26Computer 59 (1) 6Tabel OnjuistJuistGebruik (9 gevallen medisch)

73 73 Einde Gagnan 3*/Divemaster 2010


Download ppt "3 S TERS T HEORIE DEEL II Sheets: NOB / Rob Kool I120."

Verwante presentaties


Ads door Google