De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Made in Illegality STOP DE ECONOMISCHE RELATIES VAN BELGIE MET DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN AV PCV 22 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Made in Illegality STOP DE ECONOMISCHE RELATIES VAN BELGIE MET DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN AV PCV 22 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Made in Illegality STOP DE ECONOMISCHE RELATIES VAN BELGIE MET DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
AV PCV 22 maart 2014

2

3 In een notendop België en de EU (en haar andere lidstaten) moeten maatregelen nemen tegen de Israëlische kolonisatie en bezetting van de Palestijnse gebieden. Een coalitie van 20 organisaties lanceerde de campagne “Made in Illegality”. Ze roepen België en de EU op, alle economische en commerciële banden met nederzettingen door te knippen. Campagnedossier op website

4

5 ENKELE CIJFERS OVER DE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN
Sinds 1967 zijn er 250 Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied gebouwd. Er wonen kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, waarvan in Oost-Jeruzalem. De bevolking in de nederzettingen verdubbelde sinds De nederzettingen slokken 80% van het water van bezette gebieden op. Gemiddeld beschikt een kolonist over 6 x meer water dan een Palestijn. Elk jaar keert de Israëlische regering minstens 330 miljoen euro meer uit aan voordelen voor kolonisten dan aan burgers die in Israël zelf wonen.

6

7

8

9 OPDELING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN IN ZONE A, B EN C
Bij de Oslo-akkoorden (’93) werd de Westoever opgedeeld in drie zones. Israël zou zich hier geleidelijk aan terugtrekken. De A-zone, 18% van de Westoever, onder civiele en veiligheidscontrole van de Palestijnse Autoriteit (PA). De B-zone onder civiele controle van de PA en een gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse veiligheidscontrole. De C-zone, 61 % van de Westoever, onder civiele en veiligheidscontrole van Israël. Hier zijn de meeste Israëlische nederzettingen, waterbronnen en vruchtbaar land.

10 Oslo-akkoorden en de A-B-C- gebieden
A (17.2%) = Administratie en veiligheidscontrole voor PA B (23.8%) = Burgerlijke administratie voor de Palestijnen, veiligheidscontrole voor Israël C (59%) = Burgerlijke en veiligheidscontrole voor Israël Jordaanvallei, voorraadschuur van Palestina, 94% niet langer toegankelijk voor Palestijnen 10

11 11 11

12 DE ISRAËLISCHE NEDERZETTINGEN ZIJN ILLEGAAL
Israëls nederzettingenbeleid is illegaal en vormt een ernstige schending van het internationaal recht. Artikel 49 van de Vierde Conventie van Genève verbiedt een bezettende macht om haar burgers te verplaatsen naar bezet gebied. Daarnaast ondermijnt de kolonisatie het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk. Het Internationaal Gerechtshof besloot in juli 2004 dat de Muur die Israël in Palestijns gebied bouwde, illegaal is. De Europese Unie veroordeelt de nederzettingen en bevestigt dat ze illegaal zijn.

13 EEN BLOEIENDE NEDERZETTINGENECONOMIE
De Israëlische overheid moedigt bedrijven in de industriële en landbouwsector aan zich in de nederzettingen te vestigen. Ze geeft: genereuze subsidies ( fiscale voordelen, kortingen enz.); fondsen voor de bouw van infrastructuur voor kolonisten (zoals nederzettingenwegen). Volgens de Wereldbank is de nederzettingeneconomie vooral erg bloeiend in de landbouwsector. De Israëlische ngo Kerem Navot stelt dat Palestijnen de afgelopen decennia een derde van hun landbouwgrond verloren.

14 DE NEDERZETTINGEN ONDERMIJNEN DE PALESTIJNSE ECONOMIE
De nederzettingen vormen voornaamste obstakel voor de ontwikkeling van de Palestijnse economie: Het ingenomen Palestijnse land bevat de meerderheid van de vruchtbare velden, de waterreserves en andere natuurlijke rijkdommen. Ze veroorzaken een verlies van $ 3,4 miljard of 85% van het bnp. Een groot deel van de Palestijnen is verplicht in de nederzettingen te werken. Een peiling uit 2013 van de Arab World for Research and Development bij Palestijnse arbeiders in de nederzettingen wees uit dat: 65 % van de ondervraagden blootgesteld aan giftige stoffen; slechts 11% werkzekerheid heeft; 77% op dagelijkse basis wordt geworven, 50% geen ziekteverzekering heeft; Palestijnen gemiddeld $ 2 à 4,8/u verdienen (minimumloon in Israël $ 6/u is).

15 DE NEDERZETTINGEN WORDEN VERSTERKT DOOR DE HANDEL MET DE EU EN BELGIË
Europa is belangrijkste bestemming voor export van Israëlische producten. Export van fruit en groenten bedroeg in 2010 in totaal $ 2,1 miljard, waarvan 66% voor de Europese markt. Nederzettingenproducten vormen een belangrijk deel van deze export. Exportfirma’s zoals Mehadrin, Arava Export Growers en Hadiklaim. Exportmarkt van twee fabrikanten in nederzettingen: Ahava (cosmeticaproducten) en Sodastream (toestellen voor frisdranken). In België worden Israëlische producten verhandeld uit nederzettingen: Fruit, groenten, wijn. Afgewerkte producten zoals apparaten van Sodastream. Het label “Made in Israel” schendt rechten van de Belgische en Europese consument (Recht op correcte informatie).

16 EUROPESE BEDRIJVEN DIE DEELNEMEN AAN DE NEDERZETTINGENPOLITIEK
G4S, een Brits-Deense multinational; Alstom en Veolia, Franse multinationals; De bankengroep Dexia NV, waarvan de Belgische staat hoofdaandeelhouder is.

17 VERPLICHTING OM NEDERZETTINGENBOUW NIET TE STEUNEN
François Dubuisson, professor internationaal recht, publiceerde rapport “De internationale verplichtingen van de EU en haar lidstaten betreffende de economische relaties met de Israëlische nederzettingen” : Derde staten moeten alle economische relaties met Israëlische instellingen verbreken indien die bijdragen tot instandhouding of erkenning van de illegale situatie van bezetting. Hieruit vloeien drie verplichtingen voor derde staten voort: Het internationaal humanitair recht doen respecteren; Een illegale situatie niet als wettelijk erkennen; Geen hulp of assistentie verlenen aan instandhouding van illegale situatie. - EU Richtsnoeren van juli 2013 zijn niet toereikend.

18 Juridische verplichtingen van België
België moet vergewissen dat zijn beleid niet direct of indirect de bestendiging en de uitbreiding van de nederzettingen ondersteunt. België moet maatregelen nemen om een einde te stellen aan alle banden tussen zijn economie en de economie van de Israëlische nederzettingen.

19 De ondertekenende organisaties eisen dat de Belgische regering :
De invoer van nederzettingsproducten verbiedt; Nederzettingen uitsluit uit de bilaterale akkoorden en samenwerking met Israël; Belgische bedrijven ontraadt, in nederzettingen te investeren en er commerciële relaties mee te onderhouden.

20 Andere bijkomende maatregelen :
Bedrijven die actief zijn in nederzettingen, of er gevestigd zijn, uitsluiten van publieke markten en openbare aanbestedingen. Belgische en Europese burgers ontraden om onroerend goed in de nederzettingen te kopen. Richtlijnen voor reizigers zodat ze steun vermijden aan bedrijven en toeristische sites, gesitueerd in nederzettingen of uitgebaat door kolonisten.

21 Voorlopers “Trading Away Peace: How Europe helps sustain illegal Israeli settlements”, Rapport van 22 ngo’s, oktober 2012. Standpunt Pax Christi Internationaal, 30 januari 2013: Beleidsbeïnvloeding van Pax Christi en Broederlijk Delen in 2013 omtrent de correcte etikettering van Israëlische nederzettingsproducten.

22 Gevolgen voor PCV-BD? Staan achter principe van desinvestering en steunen nu ook verbod op Israëlische nederzettingenproducten (zie FAC op website van ). Dit wordt niet gekaderd binnen de Boycot-Divestment-Sancties campagne aangezien we een invoerverbod vragen, op basis van juridische argumenten. Het is geen consumentenboycot. Deelname aan campagne ‘Made in Illegality’: Onderschrijving rapport en beleidsdocumenten. Deelname aan seminarie op vrijdag 28 maart 2014: “Nederzettingen, struikelblok voor vrede.’ Petitie voor vrijwilligers en achterban in april.


Download ppt "Made in Illegality STOP DE ECONOMISCHE RELATIES VAN BELGIE MET DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN AV PCV 22 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google