De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 juli 2014 Meetmethoden voor aldehydes E Goelen •Inhoud •Parameterpakket(en) •Voorkomen in Vlaanderen •Informatiebronnen •Overzicht meetmethoden/recente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 juli 2014 Meetmethoden voor aldehydes E Goelen •Inhoud •Parameterpakket(en) •Voorkomen in Vlaanderen •Informatiebronnen •Overzicht meetmethoden/recente."— Transcript van de presentatie:

1 13 juli 2014 Meetmethoden voor aldehydes E Goelen •Inhoud •Parameterpakket(en) •Voorkomen in Vlaanderen •Informatiebronnen •Overzicht meetmethoden/recente ontwikkelingen – tendensen •Praktische informatie : eigen gebruik/validatie --- traject naar compendium •Welke methode gebruiken?

2 23 juli 2014 Parameterpakket(en) •Emissie : uitgebreid pakket –formaldehyde, acetaldehyde (ethanal), propionaldehyde (propanal), butyraldehyde (butanal), 2-propenal (acroleine), 2-furaldehyde (furfural), chlooracetaldehyde •Immissie : pakket (z)vos in omgevingslucht –Emissies, maar anderen die voorkomen bv benzaldehyde, crotonaldehyde (2- butenal),…, foto oxidatie –Meer interferentie (bv ozon, NOx) --------------------------------------------- •Werkplaatslucht : FOD WASO •Binnenhuis : …

3 33 juli 2014 Voorkomen in Vlaanderen Formaldehyde -87 % van het wegverkeer -%NMVOS fractie diesel : 12% form, 6.5 % acet, 3.6 % acroleine en ter vgl. conv benzine 5.6 % benz -2001 : 1426 ton/jaar wegverkeer ; 221 t/j industrie -Belangrijkste industriële bronnen (93 %): houtindustrie (36 %), basischemie (31 %), textielnijverheid (26 %) Emissies : formaldehyde 2-60 mg/m³ Immissies : INERIS studie Nancy Stadslucht 2.25-4.18 µg/m³ Binnenlucht 16-45 µg/m³ (>100 µg/m³) Menselijke blootstelling 9-25 µg/m³ Rond bedrijf in Vl : 60 µg/m³

4 43 juli 2014 Informatiebronnen •Workplace air sampling project (1990-1996 : MAT 1-CT 93-0002) –ppm (mg/m³) niveau –Analyst, May 1997, vol 122, pp 411-419 –“Sampling Intercomparisons for Aldehydes in Simulated Workplace Air” •Vergelijkende metingen (Univ Wuppertal- Aero Laser) •Vakliteratuur, standaarden (ISO, CEN, BIN, VDI), erk instanties (DFG, ASTM, EPA, NIOSH, OSHA, BIA, HSL,..) •Aldehydes (1997-2001 : SMT4-CT97-2190) ; CD rom en publicaties –Evaluatie bestaande meetmethoden en verbeteringen –Binnen/buiten/stadslucht : 0.5-200 ppb (f 1.2 = µg/m³) –Formaldehyde/acetaldehyde/acroleine/glutaraldehyde –Effect van interferenten : O 3, NH 3,NO 2,acetone, % RH

5 53 juli 2014 Overzicht meetmethoden aldehydes •Reactief, vluchtig ---- bemonstering en analyse moeilijk •Principe : Colorimetrie – Derivatisering ------ omzetting naar een meetbaar reactieproduct •Colorimetrie : 4 methoden m.n. CA (chromotropic acid), PA (pararosaniline), MBTH (n-methyl-benzthiazolon-2-hydrazone), purpald (triazole verbinding) •Gemodifieerde pararosaniline (EPA 316) : formaldehyde in emissies/impinger •http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate.html •Ultrapuur water – zure pararosaniline+natriumsulfiet ---purper---spectrof 570 nm •Specifiek voor formaldehyde •CA (OSHA ID 205); filter geïmpregneerd met bisulfiet, desorptie met ultrapuur water – zuur midden CA toevoegen ---kleur -----spectrof 580 nm •http://www.osha-slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html •Specifiek voor formaldehyde •Recent developments in the determination of formaldehyde –Reinhaltung der Luft, Vol 63 (2003), nr 7,8

6 63 juli 2014 Overzicht meetmethoden aldehydes Pararosaniline •Reactieproducten niet commercieel beschikbaar voor ext calib •Niet geschikt voor set aldehydes : beperkte info in bepaalde gevallen •Interferenties /evaluatie emissiemetingen (J/P/D/A- en BP) •Acetaldehyde (4-20 mg/m³ ) : 1.4-1.8 % ; furfural (4-16 mg/m³) : 0.1-0.7 % Acroleine (4-22 mg/m³) : 0.3-1.1 % ; glutaraldehyde (4-21 mg/m³) : 0.6-1.5 % ; hexamethyleentetramine : 38 % ; methanol : quasi 0 % ; fenol : 0 % •Reagentia gebruikt voor spectrofotometrische bepaling van formaldehyde

7 73 juli 2014 Formaldehyde monitor Hantzsch reactie •Hantzsch method (sub ppb-ppb range) /interferenties (bv glyoxal, H 2 O 2 ) •vloeib fase reactie: form/NH 3 /2,4 pentadione –pyridine/Hg lamp (400 nm)/ fluorescentie op 510 nm. ; ontwikkeling van aero laser (D Haaks)

8 83 juli 2014 Overzicht meetmethoden aldehydes Derivatisering •DNPH : 2,4,dinitrophenylhydrazine ---DNP hydrazone/acetonitrile ; HPLC – UV detector (360 nm)/DAD/MS ; meest geciteerde methode / hydrazon standaarden BCR-IRMM/TNO ; BIN norm ; Vogel et al, Fresenius, vol 366, p 781-791 (2000) •HMP : 2 (hydroxymethyl)piperidine ---- oxazolidine deriv/tolueen ; GC-NPD detector/MS/FID ; web site NIOSH (XAD/silicagel) •Breed toepasbaar : impingers, filters, patronen, actieve staalname, passieve staalname, ppm en ppb niveau •Standaarden commercieel beschikbaar : geen eigen synthese nodig •Simultaan informatie over alle aanwezige aldehydes Andere •FTIR/DOAS/PAD

9 93 juli 2014 Derivatisering met DNPH : extra info Chemische interferenties van ozon en stikstofoxides •Bijproducten tgv DNPH + 0 3 ----- co elutie met formaldehyde en C3-C5 carbonyls verderop •Interferentie met formaldehyde : 2,4-dinitrofenol 2,4-dinitroaniline ; 1,3-dinitrobenzeen •DNPH + NOx ----- DNPA (2,4 dinitrofenylazide) ; kan co elueren met form. hydrazon •O 3 oxideert hydrazine (DNPH) groepen tot NO x •Zuur midden met specifiek HCl -----2,4 dinitrochloorbenzeen ( HCl niet gebruiken) •Reactie van oxidantia met DNPH ----- reduceert de capaciteit van bemonsteringseenheid (back- up) •Besluit •- dubbele golflengte detectie : 360 nm en 300 nm •- optimaliseer scheiding formald hydr en DNPA •- nooit HCL gebruiken als zuur midden •-ozon scrubber eventueel gebruiken : bv Sigma Aldrich, Waters voor eigen preparatie (KIopl) •Potter et al, Anal Chem, vol 68, pp3354-3358, 1996 ; Hayen et al, Reinh der Luft, 63,2003 nr 7

10 103 juli 2014 Acroleine bijproducten •info JEM, 2001, vol 3, pp 306-310 JEM, 1999, vol 1, pp 39-43 MNBDH /O 3 en NO X --- Methyl 2-4 dinitroaniline (scheiding met hydrazones Ok)

11 113 juli 2014 Besluit : “Welke methode gebruiken?” -Internationale literatuur (chemical abstracts database 1967 - ) : ong 1500 artikels; 50 % DNPH / prestaties in internationale ringtesten – haalbare 3 de lijns -Gebruik in Vlaanderen : werkgroep methode ontwikkeling –compendium lucht -Emissie : formaldehyde (deriv – color – Hantzsch) ; andere aldehydes (deriv) -Immissie : deriv


Download ppt "13 juli 2014 Meetmethoden voor aldehydes E Goelen •Inhoud •Parameterpakket(en) •Voorkomen in Vlaanderen •Informatiebronnen •Overzicht meetmethoden/recente."

Verwante presentaties


Ads door Google