De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass juridische aspecten SaaS/Cloud TU Delft 25 april 2012 mr. drs. Walter H. van Holst Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass juridische aspecten SaaS/Cloud TU Delft 25 april 2012 mr. drs. Walter H. van Holst Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische,"— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass juridische aspecten SaaS/Cloud TU Delft 25 april 2012 mr. drs. Walter H. van Holst Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise

2 Onafhankelijk IT-advies combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Kenmerken Sinds 1991 Beëdigd informaticadeskundigen Best practices Kwaliteitsmanagement Professioneel netwerk Huisleverancier Kernwaarden Professioneel Pragmatisch Objectief Ambitieus Betrokken Betrouwbaar

3 Onze diensten StrategieContractering VoorstudiesContracten en SLA’s BeleidOnderhandeling VerandermanagementGeschillen InkoopBeoordeling (Out)sourcingAudits Europese aanbesteding Taxaties ContractmanagementDeskundigenberichten VernieuwingTevens Programma van eisenSecond opinions Pakket- en partnerselectieProjectbegeleiding ImplementatiebegeleidingWorkshops

4 Opleidingen & workshops Inkoop Tevens Europees aanbesteden Application Service Providing (ASP) Outsourcing IT-Services Procurement Library (ISPL) Implementatiemanagement Open source software (OSS) Contractering Service Level Agreements (SLA’s) ICT-contracten Onderhandelen over ICT-contracten Contractmanagement Contractmanagement voor ICT Vendormanagement

5 Programma •Levenscyclus relatie •Typen overeenkomsten •Privacy •Continuïteit •Intellectuele rechten •Internationaal privaatrecht

6 Levenscyclus uitbestedingsrelatie transitie exploitatie exit

7 Vestzakoutsourcingscontract •Cloud computing qua overeenkomst analoog aan uitbestedingsovereenkomst •Wat is de rol van de leverancier? •Reseller of service-integrator?

8

9 Gemene deler cloud computing contracten •Versterkte afhankelijkheid van leverancier en connectiviteit •Belang Service Level Agreement •Belang exitscenario’s Reguliere beëindiging, geschilsituatie, faillissement •Shared online i.p.v. offline on site Data niet (alleen) meer on site aanwezig Reguliere escrow niet adequaat Continuïteitsmanagement

10 Risico’s cloud computing •Vendor lock-in •Schending privacy wet- en regelgeving •Isolation failure (multitenancy) •Management interface compromise •Kwaadwillende insider •Resources en data aantrekkelijk doelwit door concentratie / schaalgrootte •Discontinuïteit leverancier

11 Programma •Levenscyclus relatie •Typen overeenkomsten •Privacy •Continuïteit •Intellectuele rechten •Internationaal privaatrecht

12 Infrastructure-as-a-Service (Iaas) Transitie afhankelijk van gebruikte standaarden Afrekenmodel op basis van gebruik Relatieve onbekendheid met aard van gegevens afnemer Technisch karakter van dienstverlening Relatief hoge mate van standaardisatie Aandachtspunt: bestaande licenties

13 Platform-as-a-Service (PaaS) Transitie is vaak herbouw Standaarden nog lang niet uitgekristallisseerd Afrekenmodel op basis van gebruik Technisch karakter van dienst

14 Software-as-a-Service (SaaS)

15 Kenmerken SaaS Transitierisico berust vaak bij leverancier •Migratie •Inrichting Afrekening op basis van transacties Ondersteuning van bedrijfsprocessen Flexibiliteit leverancier == flexibiliteit bedrijfsproces

16 Samenhang overeenkomst en SLA SLA is in opvatting Mitopics operationaliserende bijlage bij contract Consistentie contract en SLA essentieel Bonus-/malusregelingen en aansprakelijkheid

17 Programma •Levenscyclus relatie •Typen overeenkomsten •Privacy •Continuïteit •Intellectuele rechten •Internationaal privaatrecht

18 Belangrijkste wetgeving: •Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) •Begrippenkader Wbp

19 Begrippenkader Wbp: Betrokkene Persoonsgegevens Verwerking Verantwoordelijke Bewerker 95/46/EC: Data subject Personal data Data processing Controller Processor

20 Wbp compliance in cloud computing Cloudleverancier is bewerker Bewerkersovereenkomst is vereist Gezagsverhouding inzake veiligheid + continuïteit Onafgebroken keten van bewerkersovereenkomsten Dus inclusief onderaannemers zoals hosters Exportverbod persoonsgegevens buiten EER

21 Gezagsverhouding continuïteit + veiligheid Verantwoordelijke moet bewerker zijn continuïteits en veiligheidsbeleid kunnen opleggen SLA moet dit kunnen operationaliseren Integriteit van persoonsgegevens onderdeel van veiligheid

22 Programma •Levenscyclus relatie •Typen overeenkomsten •Privacy •Continuïteit •Intellectuele rechten •Internationaal privaatrecht

23 Continuïteitsmaatregelen Zo feitelijk mogelijk Periodiek oefenen Outputgeoriënteerd Meer dan techniek: operationele uitwijk

24 Continuïteitsmaatregelen •In-de-plaats-tredingsovereenkomst/- clausule? •Source escrow •Data escrow •Hot-standby? •Garantiestellingen?

25 Programma •Levenscyclus relatie •Typen overeenkomsten •Privacy •Continuïteit •Intellectuele rechten •Internationaal privaatrecht

26 Intellectuele rechten  IE en licentiekwesties – wie is rechthebbende?  (Maatwerk) software  Databankrechten in de cloud?  Producten: beschermde werken?  Aanpassingen? Toestemming?  Is een licentie afdoende?  Past de licentie in een cloud?  Is de cloudprovider werkelijk eigenaar van de werken?  Wie is aansprakelijk/procespartij bij inbreuk op werken van derden

27 7 april 2011 Juiste model? SaaS setting Licentienemer (SaaS Provider) Functionaliteits- afnemer (Klant) Sublicense? User Agmt? Licentiegever

28 7 april 2011 Juiste model? IaaS/PaaS setting Cloud Provider Licentienemer (Klant?) Licentiegever ? ? ?

29 Programma •Levenscyclus relatie •Typen overeenkomsten •Privacy •Continuïteit •Intellectuele rechten •Internationaal privaatrecht

30 Per e-mail: w.van.holst@mitopics.nl Overige informatie Nieuwsbrief:nieuwsbrief@mitopics.nl Internet: www.mitopics.nl Vragen?

31 Bronvermeldingen afbeeldingen: •Foto rangeerterrein Kijfhoek, Mawijk, wikimedia commons, CC-SA-3.0 •Foto boorplatform in de Noordzee, Christian Bickel, wikimedia commons, CC- SA-2.0 DE •Afbeelding cloud computing, Sam Johnston, wikimedia commons, CC-SA-3.0 •Foto cirrostratus met halo, Simon Eugster, wikimedia commons, CC-SA-2.5 •Foto toiletdeur, Rob Pongsajapan, Flickr, CC-BY-2.5 •Foto Braun food processor, Donovan Govan, wikimedia commons, CC-SA-3.0 •Foto ambulance, neiljohnuk, wikimedia commons, CC-BY-2.5 Licentie voor presentatie als geheel: Creative Commons-Gelijk Delen-Versie 3.0 Nederlands


Download ppt "Masterclass juridische aspecten SaaS/Cloud TU Delft 25 april 2012 mr. drs. Walter H. van Holst Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische,"

Verwante presentaties


Ads door Google