De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen
Rechtvaardige behandeling van het kleuteronderwijs

2 Agenda Wie zijn wij 10 (Pijn)punten Vandaag realiseerbare voorstellen
Overhandiging uitgebreide bundel Mogelijkheid tot stellen van vragen.

3 Wie zijn wij De Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen Opgericht in 2008
Over de “netten” heen: Op te komen voor alle 3000 kleuterscholen. Vertegenwoordiging kleuters en kleuterleidsters. Kleuters zijn tot op heden niet vertegenwoordigd daar waar de beslissingen voorbereid worden. De "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen” wordt opgeheven de dag dat de kleuterscholen gelijkwaardig behandeld worden.

4 1.1 Lestijdentabellen Het lestijdenpakket creëert ongelijkheid tussen kleuterscholen. Hoe meer kleuters hoe groter de klasgroepen. Sedert 1982 is er een constante stijging in het aantal tweewerkende ouders. Sedert 1982 is er een constante stijging in het aantal kleuters dat aanwezig is op onze scholen. Momenteel is 95 % van de kleuters steeds aanwezig op school. Afwezigheid duurt slechts 1 of enkele dagen.

5 1.2 Lestijdentabellen Huidige situatie

6 1.3 Lestijdentabellen Gewenste situatie

7 1.4 Lestijdentabellen Huidige en gewenste

8 1.5 Lestijdentabellen Klasgrootte

9 2.1 Werkingsbudget: Basis
Voor 1 kleuter op 3 ontvangt de school € 0,00 subsidie Voor de kleuters ingeschreven na 1 februari ontvangt de school € 0,00 subsidie. Ook voor deze kleuters heeft elke school recht op subsidie.

10 2.2 Werkingsbudget: Basis
Een basisschool ontvangt: voor een kleuter 6 punten (voor een leerling 8 punten) Hierovereen komt nog eens een omrekeningscoëfficiënt van 0,8848 6 punten x 0,8848=5,3 punten. 5,3 kleuterpunten / 8 leerlingpunten = 66% subsidie t.o.v. een leerling.

11 2.3 Werkingsbudget: Basis
De kleuters in een basisschool worden geteld op 1 februari. De subsidies worden op volgende wijze berekend: De waarde van een punt wordt jaarlijks bepaald. Momenteel is de waarde € 82,043256 5,3 x € 82, = 434,83 euro per kleuter

12 2.4 Werkingsbudget vergelijking met L.O. en ASO

13 2.5 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken
14 % van het het totale werkingsbudget van de kleuterscholen in Vlaanderen wordt gescheiden van de rest. Dan worden deze 14 % aan de scholen uitgekeerd na berekening afhankelijk van de leerlingenkenmerken. Deze 14 % zorgt op het terrein voor verschillen tot 107 %. Kan iemand ons uitleggen waarom de verschillen per school zo groot moeten zijn? Is hier geen sprake van discriminatie?

14 2.6 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken
De verdeelsleutel volgens leerlingenkenmerken is overdreven hoog. Spreekt het gezin een andere taal: +38% = € 177 Opleidingsniveau moeder laag: +25% = € 111 Schooltoelage voor gezin: +23% = € 107 Woont in bepaalde wijk: +21% = € 92 Bij samenvallende criteria: +107% = € 487 werkingsbudget voor die kleuter

15 2.7 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken

16 2.8 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken

17 2.9 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken

18 2.10 Subsidie volgens leerlingkenmerken

19 2.11 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken

20 2.12 Subsidie volgens leerlingenkenmerken
Niet alle kleuters zijn gelijk! Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" heeft daarom een klacht ingediend bij het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding. De klacht is nog in behandeling.

21 2.12 Subsidie volgens Leerlingenkenmerken
De “Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen” vraagt een verlaging van de subsidie volgens leerlingenkenmerken en een verhoging van de basissubsidie. De huidige overcompensatie voor GOK-kleuters zorgt voor RIJKE en ARME scholen. Dit is nooit de bedoeling geweest van het decreet.

22 3.1 Evaluatie maximumfactuur
De maximumfactuur van € 20 heeft geleid tot een verschraling van de deelname aan schooluitstappen en culturele manifestaties. 82% heeft dictactisch en pedagogisch waardevolle activiteiten geschrapt Leeruitstappen naar kinderboerderij, de zoo, circus, het bos, museum, .... Waardevolle culturele initiatieven op de helling: toneel, muziektheater, film, …

23 3.2 Evaluatie Maximumfactuur
Gebruik van didactisch tijdschriften bijna onmogelijk gemaakt Invoering maximumfactuur ingevoerd zonder enig overleg Kleuterscholen waren al kosteloos: Handboeken, schriften, verf, fotokopieen, stiften steeds gratis ter beschikking Ontbijtdagen, Sinterklaasdagen, sportdagen, … steeds gratis georganiseerd.

24 3.3 Afschaffen Maximumfactuur
Verhoging werkingsbudget slechts éénmalig en niet van toepassing op kleuterscholen daar zij slechts 66 % ontvangen. Geplande besparingen zorgen voor vermindering werkingsbudget. Bijdrage leeruitstap kan door OCMW betaald worden indien ouders deze niet kunnen betalen. Oudercomités dragen sommige kosten in “arme” kleuterscholen door het organiseren van allerlei activiteiten waar ouders vrijblijvend aan kunnen deelnemen.

25 3.4 Evaluatie Maximumfactuur
Een eerlijke evaluatie van de maximumfactuur in het kleuteronderwijs is zeer dringend nodig. Deze evaluatie leidt misschien zelfs tot het afschaffen van de maximumfactuur in het kleuteronderwijs. Liever vandaag nog dan morgen!!

26 3.5 Evaluatie Belofte Pascal Smet in het Vlaamse Parlement
Evaluatie Maximumfactuur: november 2010 Studiedienst Vlaams Parlement Oproep tot onderzoekscentra: Evaluatie Maximumfactuur: oktober 2011 Bevraging directies: tot op heden 0 vragen aan 0 directies

27 3.6 Evaluatie Maximumfactuur
OVERHEID BLIJFT TALMEN Tot op heden is er geen onderzoek gevoerd. Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen doet eigen bevraging bij 3000 kleuterscholen 450 directies antwoorden = representatieve groep De resultaten zijn opvallend.

28 3.7 Evaluatie Maximumfactuur

29 3.8 Evaluatie Maximumfactuur

30 3.9 Evaluatie Maximumfactuur

31 3.10 Evaluatie Maximumfactuur

32 3.11 Evaluatie Maximumfactuur

33 3.12 Evaluatie Maximumfactuur

34 3.13 Evaluatie Maximumfactuur

35 4.1 Vestigingsplaatsen kleuterscholen
Vestigingsplaatsen worden vergeten in de wetgeving. Vestigingsplaatsen worden daardoor benadeeld. Het ministerie spreekt over kleuterscholen. Eigenlijk zijn het kleuterscholen. Vele kleuterscholen zijn vestigingsplaatsen bij hoofdscholen

36 4.2 Vestigingsplaatsen kleuterscholen
Er worden slechts 2 u. kinderverzorging aan de vestigingsplaats toegekend. Er is geen werkingsbudget specifiek voor de vestigingsplaats Voor de uren zomerklas hangt de vestigingsplaats af van de hoofdschool Indien de vestigingsplaats minder dan 2 km van een andere school gevestigd is, wordt zij sterk benadeeld in de toekenning van de lestijden. De directeur ontvangt geen administratieve ondersteuning voor de vestigingsplaats.

37 4.3 Vestigingsplaatsen kleuterscholen
We vragen om een gelijke behandeling van de kleuterscholen die vestigingsplaatsen zijn en bij een hoofdschool behoren. Een halftijdse kinderverzorgster ook in elke vestigingsplaats. Een basiswerkingsbudget per vestigingsplaats. Een eigen aparte telling vanaf 1 september om de zomerklas in te richten Afschaffing van de regel betreffende de 2 km. Een aantal uren administratieve tewerkstelling per vestigingsplaats.

38 5. Versnelde uitvoering renovatie
Versnelde uitvoering van de renovatie van de kleuterscholen in Vlaanderen. Momenteel is er een wachttijd van 9 jaar. Kleuterscholen moeten ook de kans krijgen om op korte termijn bijkomende lokalen te bouwen. De achterstand van renovatie is bij kleuterscholen het grootst

39 6.1 Kinderverzorgster Huidige situatie
Gemiddeld heeft in Vlaanderen elke kleuterschool een halve dag per week een kinderverzorgster. Vanaf 35 kleuters in een kleuterschool krijgt de kleuterschool 2x1/2 dag (8 u.) een kinderverzorgster toegewezen. Heeft een school 3 vestigingsplaatsen dan krijgt deze school 3x1/2 dag een kinderverzorgster. Iedere vestigingsplaats dus maar 1/2 dag per week Slechts bij een stijging van 55 (!) kleuters heeft een kleuterschool recht op 1 bijkomend uur kinderverzorging. Om een voltijdse kinderverzorgster in dienst te nemen zou een school 35 + (24 X 55)= kleuters moeten tellen !! De minister wil alle kleuters, ook die kleuters die nog niet zindelijk zijn, in de school.

40 6.2 Kinderverzorgster Gewenste situatie
In elke vestigingsplaats van elke kleuterschool een kinderverzorgster voor minimaal 8 uur. Tot en met 8 x 2,5 jarige instapkleuters = 8 uur kinderverzorging. Elke extra 2,5 jarige die instapt levert 1 extra uur kinderverzorging op.

41 6.3 Kinderverzorgster Alleen met die ondersteuning kan een kleuterjuf de kleuters daadwerkelijk streven naar het bereiken van de ontwikkelingsdoelen. Momenteel is een kleuterjuf van de onthaalklas nog te veel bezig met pampers, ongelukjes, jassen aandoen, eetmomenten, …. Samen met de uren zomerklas zijn er in de loop van het schooljaar ook bijkomende uren kinderverzorging noodzakelijk.

42 6.4 Kinderverzorgster Instaplestijden (=zomerklassen) over 3000 scholen verdelen lost het probleem niet op. 9000 uren extra lijkt veel maar dat is maar 3 uur per school. Vele uren zijn zinloos.

43 7.1 Gelijkschakeling administratieve ondersteuning
Administratieve ondersteuning gelijkschakelen voor lager en kleuteronderwijs. Minstens 1 voltijdse administratieve kracht per basisschool of autonome kleuterschool.

44 7.2 Gelijkschakeling administratieve ondersteuning
Huidige situatie: Aan ieder basisschool wordt een basis puntenenveloppe toegekend van 9 punten Daarnaast krijgt elke school nog een bijkomende enveloppe die wordt berekend door het aantal leerlingen te vermenigvuldigen met 0,1745 en door het aantal kleuters te vermenigvuldigen met 0,11517 Ook hier geldt het principe : 1 kleuter op 3 telt niet mee voor de administratie ondersteuning. 0,11517 is namelijk 66 % van 0,1745

45 7.3 Gelijkschakeling administratieve ondersteuning
Een kleuterschool met 200 kleuters heeft recht op 9 + (200 X 0,11517) = = 32 punten. Met deze 32 punten kan de kleuterschool een secretaris aanwerven voor 18 u. Een lagere school met 200 leerlilngen heeft recht op 9 + (200 X 0,1745) = = 44 punten. Met deze 44 punten kan de lagere school een secretaris aanwerven voor 25 u. Voor een voltijdse secretaris heeft een kleuterschool 469 kleuters nodig. Om een voltijdse secretaris aan te werven heeft een lagere school 309 leerllingen nodig. In het secundair onderwijs is de ondersteuning 400 % van de ondersteuning in het kleuteronderwijs .

46 8.1 Ondersteuning leerplicht vanaf 5 jaar
De leerplicht is een federale bevoegdheid. Toch voerde Vlaanderen de feitelijke leerplicht vanaf 5 jaar in. De overheid beslist en de school voert uit maar waar blijven de middelen? De school dient een aantal administratieve taken te vervullen. Toch staan hier geen middelen tegenover.

47 8.2 Ondersteuning leerplicht vanaf 5 jaar
Extra taken controle op de aanwezigheid huisbezoeken in het kader van zorg+ verzamelen van de aanwezigheden per klas verschaffen van een attest bij overgang naar het lager onderwijs samenwerken met CLB en Kind en Gezin. eventueel het organiseren van een taalexamen ouders informeren dossier per 5-jarige

48 9.1 Middagtoezicht 90 % van de kleuters blijft 's middags op school eten Bij kleuters vraagt dit meer inzet en extra personeel Juffen en meesters mogen niet ingeschakeld worden. (Recht op middagpauze)

49 9.2 Middagtoezicht Subsidie nodig om middagtoezicht te organiseren
Kleuterscholen vragen bijdrage ouders. In strijd met principe van kosteloosheid. Rijke scholen vragen geen bijdrage Creert ongezond opbod tussen scholen onderling

50 10. Instaplestijden Elke kleuter meer dan op 1 februari van het voorgaande schooljaar brengt 1 lestijd op. Zo worden duizenden uren verdeeld over 3000 kleuterscholen. Vele uren kunnen niet georganiseerd worden. Wat ben je met een juf die 3 u. per week komt? Vele uren komen terecht waar ze niet echt nodig zijn. Vestigingsplaatsen worden benadeeld door de eigen scholen.

51 Wat kan er reeds vandaag voor het kleuteronderwijs gebeuren?
VOORSTELLEN VAN DE "WERKGROEP KLEUTERSCHOLEN VLAANDEREN" Lestijdentabellen herzien Lestijdentabellen hervormen Maximumfactuur afschaffen Kinderverzorging uitbreiden Instaplestijden berekenen per vestigingsplaats = hogere kostprijs

52 Voorstel 1: Lestijdentabellen herzien
Het aanwendingspercentage van 99,375 % afschaffen! Het aanwendingspercentage is ingevoerd als een besparingsmaatregel. Hierdoor worden kleuterscholen een tweede maal benadeeld. Kostprijs: slechts euro

53 Voorstel 2: De tabellen hervormen
De 2 % grootste klassen worden eerst aangepakt. Kostprijs: €

54 Voorstel 3: Maximumfactuur evalueren
Het kleuteronderwijs in Vlaanderen is kosteloos. De facturen hebben in het kleuteronderwijs nooit voor problemen gezorgd. De invoering van de maximumfactuur heeft wel voor problemen gezorgd. Daarom pleit de "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen" voor een afschaffing van de maximumfactuur. In afwachting van de resultaten van een wetenschappelijke studie kan het zeer lage bedrag verhoogd worden. Kostprijs : 0 Euro

55 Voorstel 4: Kinderverzorging uitbreiden
In elke kleuterschool een basispakket van 8u. kinderverzorging Bijkomend 1u. kinderverzorging per 2,5-jarige. Kostprijs : euro

56 Voorstel 5: Instaplestijden berekenen per vestigingsplaats
Elke kleuter meer dan op 1 februari van het voorgaande schooljaar = 1 bijkomende lestijd. Instaplestijden = zomerklas mag ingericht worden vanaf 4 bijkomende lestijden = lagere kostprijs Kostprijs: € 0

57 Voorstel 6 De basissubsidie verhogen. De GOK-subsidie verlagen.
De basissubsidie is vast 66 % De GOK-subsidie kan oplopen tot 107 % ONS VOORSTEL Basissubsidie van 100% voor iedereen. GOK-subsidie tot 33 % afhankelijk van schoolbevolking. KOSTPRIJS € 0

58 Totale kostprijs van onze wensen voor morgen
€ € € 0+ € € 0+ €0 = € Alle 3000 kleuterscholen varen er wel bij !!!

59 Uitdelen uitgebreide bundel
U krijgt nu de uitgebreide bundel uitgereikt die dieper in de materie gaat ter nalezing.

60 U heeft nu de mogelijkheid tot het stellen van vragen


Download ppt "Werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen"

Verwante presentaties


Ads door Google