De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 van atheneum 4 Broeikaseffect •Hoe werkt het natuurlijke broeikaseffect? •Waardoor zorgt de mens voor een versterkt broeikaseffect?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 van atheneum 4 Broeikaseffect •Hoe werkt het natuurlijke broeikaseffect? •Waardoor zorgt de mens voor een versterkt broeikaseffect?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Hoofdstuk 1 van atheneum 4

3 Broeikaseffect •Hoe werkt het natuurlijke broeikaseffect? •Waardoor zorgt de mens voor een versterkt broeikaseffect?

4 Energiebalans •Instraling en uitstraling? •Welke factoren beïnvloeden deze instraling en uitstraling?

5 Mars •Roodachtig door ijzeroxide •Temperaturen tussen -140 en 20 graden Celsius (oa. door seizoenen) •Dunne atmosfeer (95% koolstofdioxide) 5

6 Mars en zijn atmosfeer 6

7 Wind •Hoe ontstaat wind?

8 Mondiale luchtstromen •Luchtdruk •Hogedrukgebied (maximum) •Lagedrukgebied (minimum) •Wind

9 Luchtdruk?

10 Weerkaart van Europa

11 Wind •Waarom is de wind nooit uitgewaaid ondanks dat de wind van hoge, naar lage drukgebieden waait?

12 Westenwinden Passaten Depressies Dit zijn de meest voorkomende minima en maxima, het is niet altijd zo.

13 Wet van Buys Ballot Lucht beweegt van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied, waarbij met de wind in de rug geldt dat op het noordelijk halfrond de wind een afwijking heeft naar rechts en op het zuidelijk halfrond naar links. De aanhoudende zuid-oostenwinden bij de evenaar heten passaten.

14 Draaiing van de aarde verklaart deze wet •Aarde: ronddraaiende bol •Snelheid aarde evenaar groter dan Nederland •Ook lucht rond de evenaar stroomt sneller! •Lucht boven evenaar hogere snelheid dan bij de polen •Raakt voor op de lucht op hogere breedtes •En andersom!

15 Zie je een depressie en het equatoriale minimum?

16 Zeestromen (driften) •Aangedreven door de wind •Water beweegt vooral horizontaal Westenwinddrift Zeestromen o.i.v. passaten Golfstroom

17 Warmteopname van de Golfstroom

18 Zeestromen •Driftstromen  aan de oppervlakte  aangedreven door de wind •Doordat het water verdampt blijft er meer zout over in zee  het wordt zwaarder en gaat zinken •Compensatiestromen  diep in zee  het water stroomt terug om voor het weggestroomde water te compenseren

19 El Niño (oorzaken) •Uitzonderlijk warm water ten westen van de Grote Oceaan •Warm water wordt teruggeduwd naar het oosten (bijvoorbeeld door stormen)

20 El Niño (gevolgen) •Minder vis in het oosten van de oceaan •Veel wateroverlast ten oosten van de oceaan •Droogte ten westen van de oceaan •Zelfs in Nederland een nat voorjaar

21 Verzin een onderschrift

22 Weer en klimaat •Het weer is: de toestand van de lucht op een bepaalde plaats en een bepaald moment. •Het klimaat is: het gemiddelde weer over 30 jaar berekend.

23 Köppen klimaatsysteem •Wladimir Köppen bedacht in 1918 een systeem om klimaten (in het Duits) te classificeren aan de hand van: •Temperatuur •Neerslag

24 Mondiale klimaatgebieden volgens Köppen

25 Köppen klimaatsysteem •Eerst een hoofdletter voor de hoofdgroep A = Tropische klimaten B = Droge klimaten C = Zeeklimaten D = Landklimaten E = Koude klimaten

26 Köppen klimaatsysteem •B en E klimaten krijgen een extra hoofdletter: BS = Steppeklimaat (Steppe = steppe) BW = Woestijnklimaat (Wüste = woestijn) ET = Toendraklimaat (Tundra = toendra) EF = Vorstklimaat (Frost = vorst)

27 Köppen klimaatsysteem •De A, C en D klimaten krijgen een extra kleine letter die de aanwezigheid van een droge periode aangeeft: s = droge zomers (sommertrocken) w = droge winters (wintertrocken) f = geen droge periode (fehlt) m = moesson (monsun)

28 Basisregels •Hoe dichter bij de evenaar, hoe warmer •Hoe verder van de kust, hoe groter het verschil tussen de zomer en de wintertemperatuur •Hoe verder van de kust, hoe droger •Klimaten lopen geleidelijk in elkaar over •Hoe hoger, hoe kouder

29 Controle •http://www.weernetwerk.nl/http://www.weernetwerk.nl/ •Klopt het beeld van vandaag met de theorie?

30 Klimaatgebieden volgens Köppen Natuurlijke vegetatiezones

31 Klimaatzones •Mondiale luchtcirculatie: uitwisseling van lucht en warmte •De mondiale zee- en oceaanstromen: transport van water en warmte •Leidt tot bepaalde verdeling van temperatuur en neerslag •Op basis daarvan: klimaatzones

32 Overige factoren 1. Reliëf (loef- en lijzijde) Bijvoorbeeld: Sierra Nevada in de VS Loefzijde Lijzijde

33 2. Moessons = regentijd  door koele zeewind in tropische gebieden gaat het heel hevig regenen

34 3. Passaten  oostelijke winden rond de evenaar •Hierdoor waait warm water in westelijke richting

35 (herh.)Zeestromen (driften) •Aangedreven door de wind •Water beweegt vooral horizontaal Westenwinddrift Zeestromen o.i.v. passaten Golfstroom

36 Klimaat in het geologische verleden •Afwisseling van interglacialen (warm) en glacialen (koud) •Oorzaken: - verschuiving continenten - vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen - baan van de aarde rond de zon en stand van de aarde ten opzichte van de zon - verandering zeestromen

37 Energiebalans van de aarde Vooral Instraling met een korte golflengte Vooral uitstraling met een lange golflengte •http://www.begeleidzelfstandigleren.com/aardrijkskunde/vijfdes/atmosfeer/2_warmtebalans.ht ml

38 Landschapszones = fysisch-geografische zones •klimaten > natuurlijke vegetatie •geografische breedteligging, reliëf en bodem, afstand tot de zee

39 Warme klimaten

40 Tropische landschapszone  A •Hele jaar > 18 graden Celsius •Neerslag: hele jaar door of moesson •Tropisch regenwoudklimaat (Af of Am) en savanneklimaat (As of Aw) •Natuurlijke vegetatie: tropisch regenwoud, mangrovebos, savanne •Zelfvoorzienende landbouw •Reliëf: terrasbouw •Commerciële landbouw op plantages •Veeteelt •Bosbouw

41

42 Droge klimaten Steppe Woestijn Steppe Woestijn

43 Aride (droge) landschapszone •Temperatuur varieert: dag en breedteligging •Steppeklimaat (> 250 mm per jaar)  BS •Woestijnklimaat (< 250 mm per jaar)  BW •Steppeklimaat: semi-aride •Het is er droog: - invloed hogedrukgebied op 30 graden NB/ZB - lijzijde van een gebergte (bijv. Gobi Woestijn) •Natuurlijke vegetatie: steppe, woestijn •Landgebruik: - woestijn - semi-aride gebieden: nomadische veeteelt - oases: akkerbouw (irrigatie)

44

45 Subtropische landschapszone •Temperatuur: zomer hoog, winter gematigd •Neerslag: vooral in één seizoen •Middellandse Zeeklimaat  Cs •Natuurlijke vegetatie: mediterrane vegetatie (vaak laag struikgewas) •Landgebruik: - mediterrane landbouw - commerciële tuinbouw - irrigatielandbouw

46

47 Boreale landschapszone •Temperatuur: –zomer hoog –winter kouder naarmate noordelijker (NH) •Neerslag in het hele jaar •Landklimaat of continentaal klimaat  Df •Natuurlijke vegetatie: naaldwoud Drunken forest Taiga

48 Gematigde landschapszone •Uitzondering op boreale zone •Ligging dicht bij zee: gematigde werking •Temperatuur zomer lager, winter hoger dan boreale zone •Neerslag in alle jaargetijden •Gematigd zeeklimaat  Cf •Natuurlijke vegetatie: loofwoud •Landgebruik: –In beide zones wonen veel mensen. –Veel veeteelt en akkerbouw (commercieel). –Natuurlijke plantengroei grotendeels verdwenen

49 Zeeklimaat vergeleken met landklimaat

50 Koude klimaten Toendraklimaat Poolklimaat

51 Polaire landschapszone •Geen echte warme periode •Onderscheid tussen: •- toendraklimaat  ET •- sneeuwklimaat  EF •- hooggebergteklimaat  EH •Neerslag: vaak hele jaar door in kleine hoeveelheden •Natuurlijke vegetatie: toendra of geen •Landgebruik: - nomadische veeteelt - visserij en jacht

52

53 Oefening baart …

54 Tekentalent •Teken de mondiale luchtcirculatie op het bord. Maak het zo compleet mogelijk.

55 Verklaarvragen Voorbeeld: •Geef een verklaring voor het relatief warme klimaat in West-Europa. •Situatiebeschrijving + algemene regel •Situatie: De warme golfstroom ten westen van Europa geeft warmte af aan de lucht. •Regel: Warme zeestromen hebben invloed op de temperatuur op land, waardoor klimaten veranderen.

56 Rollen van oceanen •Welke verschillende functies hebben oceanen ook alweer (uit de film)?


Download ppt "Hoofdstuk 1 van atheneum 4 Broeikaseffect •Hoe werkt het natuurlijke broeikaseffect? •Waardoor zorgt de mens voor een versterkt broeikaseffect?"

Verwante presentaties


Ads door Google