De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NEDERLANDS TWEELINGEN REGISTER: DATAKOPPELING IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST MINNI MCMASTER, MSC VERGADERING BIOLINK NL ICIN UTRECHT - 3 JUNI 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NEDERLANDS TWEELINGEN REGISTER: DATAKOPPELING IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST MINNI MCMASTER, MSC VERGADERING BIOLINK NL ICIN UTRECHT - 3 JUNI 2013."— Transcript van de presentatie:

1 NEDERLANDS TWEELINGEN REGISTER: DATAKOPPELING IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST MINNI MCMASTER, MSC VERGADERING BIOLINK NL ICIN UTRECHT - 3 JUNI 2013

2 2 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek MINNI MCMASTER > BSc Bio-Medische Wetenschappen > MSc Neurosciences > Onderzoeksmedewerker NTR sinds januari 2012 > Medewerker Biolink NL sinds januari 2013 Inleiding

3 3 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek HET NEDERLANDS TWEELINGEN REGISTER (NTR) > Onderzoek naar genetische achtergrond van complexe eigenschappen > Opgericht in 1987 door prof.dr. D.I. Boomsma > Onderdeel afd. Biologische Psychologie, VU > +/- 40% van pasgeboren tweelingen geregistreerd > Soorten onderzoek > Vragenlijsten > Koppeling data > Experimentele- & labstudies > DNA biobanking Inleiding

4 4 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek NTR: GENETISCHE STUDIES IN KINDEREN, ADOLESCENTEN EN VOLWASSENEN Beoordeling gedragsproblemen op leeftijd 3, 5, 7, 9 &12 jaar door moeders, vaders en leerkrachten Beoordeling gedragsproblemen op leeftijd 12, 14 & 16 jaar door adolescent zelf Beoordeling gedragsproblemen (> 18 jaar) door volwassene zelf Inleiding

5 5 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek TWEELINGENONDERZOEK Lijken MZ tweelingparen meer op elkaar dan DZ tweelingparen? Monozygote (MZ) paren: 100% genetisch identiek Dizygote (DZ) paren: 50% genetisch identiek Inleiding

6 6 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek TOESTEMMING KOPPELING > Deelnemers (of hun ouders) wordt toestemming gevraagd om hun gegevens te koppelen > Ruim 90% geeft toestemming Inleiding

7 7 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek UITSTRIJKJES BAARMOEDERHALS KOPPELING NTR – PALGA > PALGA: landelijke pathologische database > Gegevens 5668 vrouwen aangeleverd > Toestemming koppeling > Data gekoppeld op > Meisjesnaam vrouw > Geboortedatum vrouw > Eerste voorletter vrouw (evt.) > Resultaat: variantie uitstrijkjes verklaard door > Gedeelde genetische factoren (37%) > Unieke omgevingsfactoren (63%) Voltooide koppelingen

8 8 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek ERFELIJKHEID VAN KANKER KOPPELING NTR – NEDERLANDSE KANKER REGISTRATIE > Gegevens 5962 personen aangeleverd > 162 personen succesvol gekoppeld > 134 hiervan in NKR > Resultaat > Aantal niet toereikend voor conclusies erfelijkheid > Wellicht toekomstig vervolgonderzoek > Vergelijking vragenlijsten NTR - info NKR > Mensen in NKR: rapporteren kanker in vragenlijst? > Zo nee (n=14), vaak huid (n=9) > Mensen die kanker rapporteren op vragenlijst: in NKR? Voltooide koppelingen

9 9 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek DRIELINGEN, CHORIONICITEIT & GEBOORTEGEWICHT KOPPELING NTR – PALGA > Gegevens 334 moeders aangeleverd > Toestemming koppeling > Data gekoppeld op gegevens moeder > Meisjesnaam > Geboortedatum > Eerste voorletter (evt.) > Resultaat > 234 succesvol gekoppeld (70%) > 30% niet gekoppeld: geboorte voor 1990 of geen/onzekere meisjesnaam moeder > Chrorioniciteit betere voorspeller geboortegewicht dan zygositeit Voltooide koppelingen

10 10 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek ERFELIJKHEID SETPOINT THYROXINE (T4) KOPPELING NTR – RIVM > 591 MZ & DZ tweelingparen geb. 2006/2007 > Toestemming koppeling (ouder/voogd) > Data hielprik gekoppeld op gegevens kind > Geslacht > Voornaam > Achternaam > Geboortedatum > Woonplaats > Resultaat: > 585 succesvol gekoppeld (99%) > Volledig handmatig nagekeken door RIVM > Variantie in T4 verklaard door > Genetische factoren (30%) > Omgevingsfactoren (34%) Voltooide koppelingen

11 11 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek CHORIONICITEIT KOPPELING NTR – PALGA: ACHTERGROND MCMA 1 chorion 1 amnion > Belangrijk voor bepalen belang prenatale omgeving voor ontwikkeling van kinderen DCDA 2 chorion 2 amnion MCDA 1 chorion 2 amnion Huidige koppelingen

12 12 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek CHORIONICITEIT KOPPELING NTR – PALGA: RESULTATEN > Gegevens 21871 moeders verstuurd aan PALGA > Toestemming koppeling > Pseudonimisatie via Trusted Third Party > 11095 zonder hit (geen resultaat uit PALGA) > 1296 wel hit, maar onbruikbaar, bijv. geen tweeling of datumverschil > 9523 succesvol gekoppeld (44%) > Waarvan 9055 met informatie chorioniciteit Huidige koppelingen MCMAMCDADCDATotaal MZM8010676001747 DZM410616761786 MZF12811276521907 DZF39315721668 DOS_MF2349701006 DOS_FM132908941 Totaal218245963789055

13 13 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek CHORIONICITEIT KOPPELING NTR – PALGA: RESULTATEN > Identifiers 95% correct gekoppelden > Achternaam moeder > Geboortedatum moeder > Geslacht moeder (V) > Datumverschil geboorte en ontvangst placenta in PALGA > 93% hiervan met postcode > 9055 met info chorioniciteit > 272 verwijderd (discrepantie zygositeit/chorioniciteit) > Bijv. DZ tweeling met MCMA vliezen > 3x MCMA bij DOS tweeling > 8783 records voor analyse, bijv: > Geboortegewicht > Leeftijd 1 e tand > Gedragsproblemen op 3-jarige leeftijd Huidige koppelingen

14 14 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek CHORIONICITEIT KOPPELING NTR – PALGA: MOEILIJKHEDEN > Interpretatie arbeidsintensief > Fouten geboortedatum / spelfouten achternaam > Tweelingen zelfde achternaam (soms ook initialen) > Moeders met twee tweelingen (zelfs 2+3!) > Officiële voorletter / roepnaam > Postcode verandert > Meisjesnaam uit samengestelde achternaam > Discrepantie zygositeit/chorioniciteit > Landelijke dekking (bijv PALGA sinds 1991) Huidige koppelingen

15 15 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek MEDICATIE BIJ KINDEREN KOPPELING NTR – ACHMEA HEALTH DATABASE > Gegevens +/- 10000 kinderen (7-11 jaar) aanleveren > Toestemming koppeling (ouder/voogd) > Onderzoeksvraag > Krijgen kinderen, die volgens de NTR vragenlijsten een verhoogde kans hebben op aandoeningen, medicatie hiervoor? > Informatie Achmea Health Database: medicijngebruik > Voorbeelden wetenschappelijke resultaten > Inzicht comorbiditeit > Interactie aandoeningen, gedrag, medicatie > Aandoeningen kind voorspeller volwassene? Toekomstige koppelingen

16 16 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek KOPPELING NTR – CITO > Huidige status: verkennende gesprekken > Mogelijke onderzoeksvraag: > Verschilt de cito-score bij tweelingen in verschillende klassen meer dan bij tweelingen in dezelfde klas? Toekomstige koppelingen

17 17 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek KOPPELING COHORT STUDIES – KANKERREGISTRATIES > BBMRI rainbow project RP7 > Koppeling verschillende cohorten met informatie over kanker aan PALGA / NKR > NTR onderdeel hiervan > Doel: creëren infrastructuur voor biomarker-georiënteerd onderzoek Toekomstige koppelingen

18 18 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek TOEKOMSTPLANNEN KOPPELINGEN NEDERLANDS TWEELINGEN REGISTER > GBA > Toestemming al verkregen > Opschonen NAW database > CBS > o.a. sociaal-economische status > Perinatale Registratie Nederland > o.a. APGAR score > Gegevens echo (pilot VUMC) Toekomstige koppelingen

19 19 Faculteit der Psychologie en Pedagogiek COLLEGA’S > dr. C.E.M. van Beijsterveldt > prof.dr. D.I. Boomsma > dr. T.J. Glasner > D.J. Lamb, MSc > dr. J.M. Vink > dr. A.H.M. Willemsen > prof.dr. P.A. van den Brandt > drs. W.J. de Bruijn > G. van Grootheest, MSc > dr. L.I.H. Overbeek > dr. L. Roozendaal > dr. H.M. Smeets  drs. N. Zwaveling - Soonawala Einde


Download ppt "NEDERLANDS TWEELINGEN REGISTER: DATAKOPPELING IN VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST MINNI MCMASTER, MSC VERGADERING BIOLINK NL ICIN UTRECHT - 3 JUNI 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google