De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herziening Regeling Afstudeersteun

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herziening Regeling Afstudeersteun"— Transcript van de presentatie:

1 Herziening Regeling Afstudeersteun
6 februari

2 Inhoud Doel van nieuwe regeling Wat gaat er veranderen?
Voorwaarden student Voorwaarden vereniging

3 Doelen van de regeling Toekenning ondersteuning aan studenten bij het uitvoeren van bestuurswerk Uitgangspunt hierbij is dat studenten met een goede studievoortgang worden ondersteund

4 Hoe krijg ik afstudeermaanden?
Je bent student aan de UT én voldoet aan de algemene voorwaarden Actief bij een organisatie met afstudeermaanden

5 Wat verandert er? Periode recht op bestuursmaanden
Studievoortgangsnormen voor studenten Hoogte bestuursmaand Nieuwe verdeling van bestuursmaanden voor verenigingen Afstudeermaanden => Bestuursmaanden

6 Algemene voorwaarden voor student (1/5)
Gehele jaar ingeschreven als voltijdsstudent aan de UT Student betaalt collegegeld aan de UT Bestuursfunctie bekleed bij een organisatie/ functie waaraan bestuursmaanden zijn toegekend in de verdeling bestuursmaanden Per jaar maximaal 12 maanden Maximaal 18 maanden per student tijdens de gehele periode van inschrijving aan de UT Geen bestuursmaanden tijdens 1e jaar van inschrijving: ook voor HBO-doorstromers! Deeltijdstudenten komen NIET voor bestuursbeurzen in aanmerking

7 Algemene voorwaarden voor student (2/5)
Nieuw: Bedrag Bestuursmaand Huidig 1 Bestuursmaand = 1 maand Stufi Nieuw 1 Bestuursmaand = 300 euro

8 Algemene voorwaarden voor student (3/5)
Nieuw: Periode van recht op bestuursmaanden. Huidig Periode dat student studiefinanciering ontvangt. Nieuw Bachelor +1 jaar & Master +1 jaar Niet in het eerste jaar van inschrijving

9 Algemene voorwaarden voor student (4/5)
Nieuw: Studievoortgangseisen Student dient minimaal 45 EC te hebben behaald in jaar voorafgaand aan bestuursjaar. Voorbeeld: Bestuursjaar van 1 februari 2012 tot 31 januari 2013 Jaar waarin 45 EC moet worden behaald: 1 februari 2011 tot 31 januari 2012 OF Student dient afsluitend Bachelordiploma hebben behaald. Actief geweest in jaar voorafgaand aan bestuursjaar? Aantal ontvangen bestuursmaanden Aantal te behalen EC 3 45 6 30 9 15 12

10 Algemene voorwaarden voor student (5/5)
Nieuw: Studievoortgangseisen Voor bepaalde bestuursfuncties: deel onvoorwaardelijk - deel voorwaardelijk, afhankelijk van behaalde EC’s. Aantal bestuursmaanden Onvoorwaardelijk Voorwaardelijk Voorwaarden: aantal te behalen EC in bestuursjaar 3 2/3 deel 1/3 deel 45 EC 6 30 EC 9 15 EC Genoeg maatregelen die voorgang studie stimuleren (harde knip, etc),

11 Hoe krijgt mijn organisatie bestuursmaanden?
Verdeling bestuursmaanden Hoe krijgt mijn organisatie bestuursmaanden? Een studentenorganisatie moet bestuursmaanden toegewezen krijgen door de UT

12 Verdeling bestuursmaanden
Wat is er anders? Huidig Aantal afstudeermaanden in eerste principe verdeeld op tijdsbesteding van studenten Nieuw Aantal afstudeermaanden verdeeld op type activiteiten en grootte van studentenorganisatie

13 Verdeling bestuursmaanden
Verdeling bestuursmaanden op basis van: Algemene uitgangspunten Ledenaantal – (geldt niet voor stichtingen) Activiteitenaanbod Door wie gebeurt dit? Een Toetsingscommissie Deel studenten + deel medewerkers UT Nog nader vast te stellen

14 Verdeling bestuursmaanden
Algemene randvoorwaarden Activiteiten kunnen slechts éénmaal gecompenseerd worden Tenminste 60% van de leden dient aan de UT te studeren én Tenminste 80% van de leden dient aan de UT of Saxion te studeren

15 Ledenaantal – verdeling bestuursmaanden
Vast Variabel Bestuursmaanden Vaste deel van de bestuursmaanden = gebaseerd op ledenaantal Variabel deel van de bestuursmaanden = gebaseerd op activiteitenaanbod Voor stichtingen/verenigingen zonder leden, gelden andere criteria

16 Voorbeeld Ledenaantal – Vaste deel Op basis van ‘soort’ vereniging:
Studie Sport Gezelligheid Cultuur Internationaal Overig Stichtingen Belangenbehartigers Ledenaantal Aantal maanden 0 – 49 50 – 100 5 101 – 150 8 151 – 300 12 301 – 500 16 Meer dan 500 25 Voorbeeld Beoordeling op activiteit(en) (later in presentatie) Nog niet vastgesteld

17 Activiteitenaanbod – Variabele deel
Hoe komt een vereniging aan bestuursmaanden uit variabele deel? 1) Een activiteit organiseren: - Die in de aard van de vereniging ligt; - Een bijzonder karakter heeft óf een positieve uitstraling heeft voor de UT - Substantiële tijdsbesteding benodigd is. Voorbeelden: nationaal toernooi, studiereis, etc 2) Een kroeg/clubhuis beheren - Vereniging is verantwoordelijk voor beheer - Omzet van minimaal X euro per jaar Toetsingscommissie beoordeelt het aantal maanden dat een vereniging krijgt.

18 Stichtingen– verdeling bestuursmaanden (1/2)
Toekenning bestuursmaanden op basis van: Duur en omvang van evenement Of Mate waarin stichting voorziet in behoefte van student van de UT Vast Bestuursmaanden

19 Stichtingen– verdeling bestuursmaanden (2/2)
Duur en omvang van evenement Mate waarin stichting voorziet in behoefte van student van de UT Minimaal 100 unieke bezoekers (evenement) Stichting voorziet in behoefte van minimaal 100 studenten. . Duur activiteit Omvang activiteit Klein Middel Groot X Middelklein

20 Incidentele aanvragen
Voor wie? Studentenorganisaties die een uitzonderlijke activiteit organiseren en nieuwe studentenorganisaties Toekenning bestuursmaanden op basis van: Duur en omvang evenement Oprichting vereniging: vaste toekenning van 4 maanden. In eerste instantie studentenorganisaties die geen bestuursmaanden krijgen, omdat ze te klein zijn.

21 Overzicht – Voorwaarden student
Als student moet je: Ingeschreven zijn bij de UT en collegegeld betalen In één van de volgende studiefases zitten: BA+1 of MA+1 Niet in je eerste jaar van inschrijving zitten Het jaar voorafgaand 45 EC hebben behaald

22 Overzicht – Toekenning bestuursmaanden
Vereniging Vast deel: op basis van ledenaantal Variabel deel: op basis van activiteiten/kroegbeheer Stichting Omvang & Duur evenement OF Mate waarin stichting voorziet in behoefte van student Incidentele bestuursmaanden -Studentenorganisaties die een uitzonderlijke activiteit organiseren -Nieuwe studentenorganisaties

23 Ledenaantal – verdeling bestuursmaanden
Concept: Studie Ledenaantal Aantal maanden 0 – 199 200 – 400 9 401 – 600 19 601 – 800 29 801 – 1000 39 1001 – 1500 51 Meer dan 1500 60

24 Ledenaantal – verdeling bestuursmaanden
Concept: Gezelligheid/Sport/Cultuur Ledenaantal Aantal maanden 0 – 99 100 – 200 9 201 – 250 15 251 – 300 20 301 – 400 28 401 – 500 36 501 – 700 44 701 – 1000 52 Meer dan 1000 60

25 Vragen achteraf? Mail naar academischevorming@union.utwente.nl


Download ppt "Herziening Regeling Afstudeersteun"

Verwante presentaties


Ads door Google