De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid."— Transcript van de presentatie:

1 Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid

2 2 Per 1/01/2009: 1100 personeelsleden SOCIALE DIENSTENORGANISATIE ADMB VOOR WERKGEVERS ONDERNEMERS BEDRIJFSLEIDERS VOOR ZELFSTANDIGEN ONDERNEMERS VENNOOTSCHAPPEN VOOR ALLE LEDEN ZELFSTANDIGEN LOONTREKKENDEN

3 3 WERKGEVERS  ADMB Sociaal Bureau, erkend sociaal secretariaat voor werkgevers  ADMB Studiedienst  PROVIKMO, Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk  VEKMO, Milieu-, veiligheid- & voedingsdienst voor KMO  ADMB Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden  Borgstellingkas Bouwunie  PV Bouwunie  ADMB Select  ADMB Interim – Construct Interim  ADMB Assistance  Medicontrol  ADMB School  ADMB International  KMO Direct, ADMB ondernemingsloket  ADMB Information Services

4 4 ZELFSTANDIGEN  Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen Sociale Bijdragen - Kinderbijslagen Sociale Begeleiding – Rechtsbijstand  KMO Direct - ADMB Ondernemingsloket

5 5 ALGEMEEN  ADMB Verzekeringen, specialisatie in sociale verzekeringen  VEKMO, milieu, veiligheid, voeding en bouwcoördinatie  Atlanta - De Haan, Gezinsvakanties aan zee  Nieuwsbrieven (Voor alle leden)

6 6 SOCIAAL BUREAU  Loonadministratie van werkgevers met werknemers  35 kantoren in Vlaanderen Wallonië: Bierges, Libramont en Mons  Leveren van informatica-uitrustingen, software en juridisch advies aan 10 samenwerkende Sociaal Secretariaten  Loonverwerking, salarisevolutie, arbeidsovereenkomsten, werkgeversbijdragen  Algemene informatie voor werkgevers (barema’s, indexaties, CAO, …  Alle voorgeschreven aangiften: (RSZ,belastingen, kinderbijslag, preventiedienst, educatief verlof,...)  Sociaal & juridisch advies (ondersteund door ADMB Studiedienst)  HORA

7 7 ADMB Studiedienst  Onderzoek, verwerking en verspreiding van sociale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer  Informatie aan en ondersteuning van de ADMB diensten  Afzonderlijke bijstandscontracten voor derden  15 specialisten - juristen

8 8 PROVIKMO Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk  Partner inzake welzijn op het werk voor meer dan werkgevers die samen zo’n werknemers tewerkstellen  arbeidsgeneeskundige onderzoeken op jaarbasis  bezoeken aan de ondernemingen/instellingen  100 arbeidsgeneesheren, 25-tal ingenieurs, veiligheidsexperten niveau 1, preventieadviseurs ergonomie, psychosociaal welzijn, bedrijfshygiëne  110 onderzoekslocaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 14 medische dispensariumwagens  Sterke uitgebouwde afd. risicobeheersing en documentatiedienst  Multidisciplinaire en kwaliteitsgeborgde dienstverlening op maat

9 9 ADMB KINDERBIJSLAGFONDS  Kinderbijslag voor loontrekkenden  Bijslagtrekkende gezinnen  Kinderen  Euro KB per maand (2008)  Stipte betalingen  Vlotte administratie

10 10 MEDICONTROL  130 ervaren geneesheren  Controles in gans Vlaanderen  Snelle schriftelijke info  Stappenplan advies  Daling van afwezigheid  15 % vervroegde werkhervatting in ‘08

11 11 BOUW Borgstellingskas Bouwunie  Voor aannemers van private en/of openbare werken  Financiële waarborgen Patronale Vereveningsdienst Bouwunie (< 10 werknemers)  Terugbetaling gewaarborgd loon in bouw

12 12 ZELFSTANDIGEN  Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen  Innen van sociale bijdragen: •aanvulling pensioenloopbaan •toekenning kinderbijslag •wettelijke ziekteverzekering  Invullen informatieplicht  Rechtsbijstand - Sociale begeleiding  zelfstandigen in West-Vlaanderen (2008)  vennootschappen in West-Vlaanderen (2008)

13 13 ADMB ONDERNEMINGSLOKET We maken het ondernemen gemakkelijker  ontvang bij ons uw ondernemingsnummer  vraag uw BTW-activering via ons, snel en efficiënt  verkrijg de nodige vergunningen: registratie als aannemer, vergunning FAVV, ambulante handel, beroepskaart,…  regel uw sociaal statuut  krijg antwoord op al uw startersvragen  nieuw sinds juli 2009: zelfde service voor vrije beroepen en andere niet-handelsondernemingen DE KORTSTE WEG NAAR ONDERNEMEN

14 14 ADMB Information Services ICT Resource Consulting U bent op zoek naar de juiste ICT profielen voor uw IT-afdeling en u bent lang niet de enige !  ICT dienstverlening aan middelgrote en grote ondernemingen • rekening houdend met úw specifieke bedrijfs- en projectcontext • rekening houdend met de specifieke technische competenties en soft skills van de ICT-consultants • rekening houdend met úw budget  Beschikbare competenties: • Software ontwikkelaars: Java, Oracle, Microsoft.Net, mainframe, IBM i-Series • IT architecten, functioneel analisten en projectleiders  Combinatie van marktkennis, > 20 jaar sectorervaring en de stabiliteit en continuïteit van ADMB.

15 15 ADMB SELECT  HRM voor alle bedrijven, KMO's, social-profit en overheid.  Rekrutering en selectie, filesearch, opleiding, hrm-advies en outplacement.  Specialist in de diepgaande analyse van het potentieel van medewerkers (testing, assessment en developmentcenter).  Erkenningen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.  Team van ervaren (senior) hr-consultants en hr-assistenten.  Lid Federgon (in het bezit van Federgon Quality Label).  Erkend in het kader van de 'kmo-portefeuille'

16 16  Opleidingen, seminaries en informatiesessies  Grote diversiteit aan onderwerpen, met specialisatie in sociale zekerheid en dito wetgeving, hrm, 'people'skills, communicatie, veiligheid,...  Aanbod voor een brede doelgroep : kmo's, social-profit, boekhouders,...  Sprekers met sterke specialisatie in hun vakdomein, o.m. ADMB Studiedienst, ADMB Select, ADMB Sociaal Bureau, ADMB iS,...  Elektronische nieuwsbrief ADMB Actua+: gratis abonneren  Aandacht voor kwaliteit : Cedeo-gecertifieerd  Elke opleiding, ook wettelijk verplichte, komen in aanmerking voor 50% subsidi ë ring via de kmo-portefeuille ADMB SCHOOL

17 17 ADMB INTERIM Als HR partner van uw personeelsdienst bieden wij volgende mogelijkheden aan  Tijdelijke vervangingen van uw vast personeel  Rekruteren en selectie van vast personeel  Opvangen van de pieken en van speciaal werk  Tewerkstelling jobstudenten  Deskundigheid in HR-Pakket: o.m. inhouse-constructies, carrièrebegeleiding… Wij beschikken over  Een interactief netwerk van vestigingen in Vlaanderen  Gespecialiseerde departementen : - Office and Careers (bedienden) - Construct : bouwsector - Nieuw-Europese cel

18 18 Onze Troeven zijn  Kwaliteit  Kennis van zaken  Total service  Gedrevenheid en snelheid  Het meedenken met de klant-gebruiker Vertegenwoordigers van ADMB Interim adviseren u graag over  De mogelijkheden van de ganse groep  Specifieke sociale thema's : plukkaarten, jobstudenten, veiligheid,…  Internationale tewerkstelling Wij zijn lid van Federgon ADMB INTERIM

19 19  platform tussen de verschillende diensten van de groep ADMB dat de know how en de expertise bij u aan huis brengt  tijdelijk vervanging van uw personeelsmedewerker  opleiding en ondersteuning van uw nieuwe personeelsmedewerker  opzetten of optimaliseren van uw personeelsadministratie  organiseren van recruteringsacties en /of sollicitatiegesprekken binnen uw bedrijf  inhouse constructies om uw personeelsadministratie uit te voeren  begeleiden en ondersteunen van uw sociale verkiezingen, crisismaatregelen, opleidingsplannen, nieuwe wettelijke maatregelen,...  ondersteuning bij opmaak van personeels gerelateerde zaken: cao's, arbeidsreglement, loonbonus, onthaalbrochure,...  ondersteuning en begeleiding bij specifieke projecten op maat van de klant ADMB Assistance

20 20  adviesverlening aan Belgische werkgevers over tewerkstelling van buitenlandse onderdanen in alle beroepen  administratie in verband met de aanvraag van arbeidskaarten en expat statuten  adviesverlening aan Belgische ondernemingen over het werken met buitenlandse onderaannemers en zelfstandigen  adviesverlening aan buitenlandse bedrijven over het werken in onderaanneming in Belgi ë  dienstverlening aan buitenlandse bedrijven inzake loonadministratie, arbeidswetgeving, registratie, Limosa, etc.  adviesverlening voor startende buitenlandse zelfstandigen  adviesverlening aan buitenlandse werknemers inzake leven en werken in Belgi ë ADMB INTERNATIONAL

21 21 ADMB VERZEKERINGEN NV  Erkend als verzekerings- en kredietmakelaar  Volledig aanbod voor zelfstandigen, werkgevers en loontrekkenden  Specialist “aanvullend sociale verzekeringen” en “employee benefits”  Gelabelde polissen exclusief voor cliënten van ADMB Nieuw en uniek: ADMB Omnifisc  Beheer van polissen  euro verzekeringspremie  Kantoren in Brugge Sint-Andries, Oostende, Roeselare, Leuven, Overijse, Dendermonde, Sint-Niklaas en Antwerpen  50 medewerkers  4 regiomanagers voor klantenbezoek  24/24 uur bereikbaar

22 22 VEKMO  Milieu, veiligheid, voeding en bouwcoördinatie voor KMO  Milieuvergunningen, beroepschriften  Advies afvalwater en afvalstoffen  Veiligheidsaudit en milieucheck-up  Asbestinventaris  Opleiding & sectorstudies  Milieucoördinator  HACCP  Bouwcoördinatie  Industriële hygiëne en ergonomie  Consulting: ondersteuning aan bedrijven (bedrijfsorganisatie,milieubeheer,…)  ABM: Adviesbureau Marketing en Onderzoek  VEKMO C&C, deskundig in keuring en certificatie  EPB, EPC, energieprestatie in de drie regio's  ATEX en Legionella  Ondersteuning van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

23 23 ADMB VAKANTIEHUIS ATLANTA - DE HAAN  Gezinsvakanties aan zee (Seizoengebonden)  Seminariemogelijkheden

24 24 UITGEBREID NETWERK VAN KANTOREN

25 25 E-zine’s  ADMB Actua brengt het nieuws uit de verschillende diensten van ADMB tot bij u.  ADMB Actua+ hier vindt u de opleidingen en seminaries in terug die het immens breed werkveld bestrijken van de sociale wetgeving en haar onmiddellijke omgeving.  PROVIKMO Actua informeert niet alleen over nieuwe topics in het e- infosysteem maar nu ook periodiek over nieuwe artikels op de volledige website.  Vekmo-zine met aangelegenheden rond Voeding, Milieu, Opleiding, Coördinatie veiligheid en gezondheid, Consulting, Bouwcoördinatie, Keuring en zoveel meer.  KMO Direct e-zine is een 3-maandelijkse nieuwsbrief voor de externe klanten van KMO Direct.  E-cor e-zine is een informatieve e-zine specifiek voor onze boekhouders 3 maandelijks informatieblad  ADMB Info een informatieblad voor aangeslotenen en rechthebbenden  CME Services Info een franstalig informatieblad voor franstalige klanten in Brussel en Wallonië NIEUWSBRIEVEN

26


Download ppt "Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid."

Verwante presentaties


Ads door Google