De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid

2 SOCIALE DIENSTENORGANISATIE
ADMB VOOR WERKGEVERS ONDERNEMERS BEDRIJFSLEIDERS VOOR ZELFSTANDIGEN ONDERNEMERS VENNOOTSCHAPPEN VOOR ALLE LEDEN ZELFSTANDIGEN LOONTREKKENDEN Per 1/01/2009: 1100 personeelsleden

3 WERKGEVERS ADMB Sociaal Bureau, erkend sociaal secretariaat voor werkgevers ADMB Studiedienst PROVIKMO, Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het werk VEKMO, Milieu-, veiligheid- & voedingsdienst voor KMO ADMB Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden Borgstellingkas Bouwunie PV Bouwunie ADMB Select ADMB Interim – Construct Interim ADMB Assistance Medicontrol ADMB School ADMB International KMO Direct, ADMB ondernemingsloket ADMB Information Services

4 ZELFSTANDIGEN Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
Sociale Bijdragen - Kinderbijslagen Sociale Begeleiding – Rechtsbijstand KMO Direct - ADMB Ondernemingsloket

5 ALGEMEEN (Voor alle leden)
ADMB Verzekeringen, specialisatie in sociale verzekeringen VEKMO, milieu, veiligheid, voeding en bouwcoördinatie Atlanta - De Haan, Gezinsvakanties aan zee Nieuwsbrieven

6 SOCIAAL BUREAU Loonadministratie van werkgevers met werknemers 35 kantoren in Vlaanderen Wallonië: Bierges, Libramont en Mons Leveren van informatica-uitrustingen, software en juridisch advies aan 10 samenwerkende Sociaal Secretariaten Loonverwerking, salarisevolutie, arbeidsovereenkomsten, werkgeversbijdragen Algemene informatie voor werkgevers (barema’s, indexaties, CAO, … Alle voorgeschreven aangiften: (RSZ,belastingen, kinderbijslag, preventiedienst, educatief verlof, ...) Sociaal & juridisch advies (ondersteund door ADMB Studiedienst) HORA

7 ADMB Studiedienst Onderzoek, verwerking en verspreiding van sociale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer Informatie aan en ondersteuning van de ADMB diensten Afzonderlijke bijstandscontracten voor derden 15 specialisten - juristen

8 PROVIKMO Externe Dienst voor Preventie & Bescherming op het Werk
Partner inzake welzijn op het werk voor meer dan werkgevers die samen zo’n werknemers tewerkstellen arbeidsgeneeskundige onderzoeken op jaarbasis bezoeken aan de ondernemingen/instellingen 100 arbeidsgeneesheren, 25-tal ingenieurs, veiligheidsexperten niveau 1, preventieadviseurs ergonomie, psychosociaal welzijn, bedrijfshygiëne 110 onderzoekslocaties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië 14 medische dispensariumwagens Sterke uitgebouwde afd. risicobeheersing en documentatiedienst Multidisciplinaire en kwaliteitsgeborgde dienstverlening op maat

9 ADMB KINDERBIJSLAGFONDS
Kinderbijslag voor loontrekkenden Bijslagtrekkende gezinnen Kinderen Euro KB per maand (2008) Stipte betalingen Vlotte administratie

10 MEDICONTROL 130 ervaren geneesheren Controles in gans Vlaanderen
Snelle schriftelijke info Stappenplan advies Daling van afwezigheid 15 % vervroegde werkhervatting in ‘08

11 BOUW Borgstellingskas Bouwunie
Voor aannemers van private en/of openbare werken Financiële waarborgen Patronale Vereveningsdienst Bouwunie (< 10 werknemers) Terugbetaling gewaarborgd loon in bouw

12 ZELFSTANDIGEN Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen
Innen van sociale bijdragen: aanvulling pensioenloopbaan toekenning kinderbijslag wettelijke ziekteverzekering Invullen informatieplicht Rechtsbijstand - Sociale begeleiding zelfstandigen in West-Vlaanderen (2008) vennootschappen in West-Vlaanderen (2008)

13 ADMB ONDERNEMINGSLOKET
We maken het ondernemen gemakkelijker ontvang bij ons uw ondernemingsnummer vraag uw BTW-activering via ons, snel en efficiënt verkrijg de nodige vergunningen: registratie als aannemer, vergunning FAVV, ambulante handel, beroepskaart,… regel uw sociaal statuut krijg antwoord op al uw startersvragen nieuw sinds juli 2009: zelfde service voor vrije beroepen en andere niet-handelsondernemingen DE KORTSTE WEG NAAR ONDERNEMEN

14 ADMB Information Services ICT Resource Consulting
U bent op zoek naar de juiste ICT profielen voor uw IT-afdeling en u bent lang niet de enige ! ICT dienstverlening aan middelgrote en grote ondernemingen rekening houdend met úw specifieke bedrijfs- en projectcontext rekening houdend met de specifieke technische competenties en soft skills van de ICT-consultants rekening houdend met úw budget Beschikbare competenties: Software ontwikkelaars: Java, Oracle, Microsoft .Net, mainframe, IBM i-Series IT architecten, functioneel analisten en projectleiders Combinatie van marktkennis, > 20 jaar sectorervaring en de stabiliteit en continuïteit van ADMB.

15 ADMB SELECT HRM voor alle bedrijven, KMO's, social-profit en overheid.
Rekrutering en selectie, filesearch, opleiding, hrm-advies en outplacement. Specialist in de diepgaande analyse van het potentieel van medewerkers (testing, assessment en developmentcenter). Erkenningen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Team van ervaren (senior) hr-consultants en hr-assistenten. Lid Federgon (in het bezit van Federgon Quality Label). Erkend in het kader van de 'kmo-portefeuille'

16 ADMB SCHOOL Opleidingen, seminaries en informatiesessies
Grote diversiteit aan onderwerpen, met specialisatie in sociale zekerheid en dito wetgeving, hrm, 'people'skills, communicatie, veiligheid, ... Aanbod voor een brede doelgroep : kmo's, social-profit, boekhouders, ... Sprekers met sterke specialisatie in hun vakdomein, o.m. ADMB Studiedienst, ADMB Select, ADMB Sociaal Bureau, ADMB iS, ... Elektronische nieuwsbrief ADMB Actua+: gratis abonneren Aandacht voor kwaliteit : Cedeo-gecertifieerd Elke opleiding, ook wettelijk verplichte, komen in aanmerking voor 50% subsidiëring via de kmo-portefeuille

17 ADMB INTERIM Als HR partner van uw personeelsdienst bieden wij volgende mogelijkheden aan Tijdelijke vervangingen van uw vast personeel Rekruteren en selectie van vast personeel Opvangen van de pieken en van speciaal werk Tewerkstelling jobstudenten Deskundigheid in HR-Pakket: o.m. inhouse-constructies, carrièrebegeleiding… Wij beschikken over Een interactief netwerk van vestigingen in Vlaanderen Gespecialiseerde departementen : - Office and Careers (bedienden) - Construct : bouwsector - Nieuw-Europese cel

18 ADMB INTERIM Onze Troeven zijn Kwaliteit Kennis van zaken
Total service Gedrevenheid en snelheid Het meedenken met de klant-gebruiker Vertegenwoordigers van ADMB Interim adviseren u graag over De mogelijkheden van de ganse groep Specifieke sociale thema's : plukkaarten, jobstudenten, veiligheid,… Internationale tewerkstelling Wij zijn lid van Federgon

19 ADMB Assistance platform tussen de verschillende diensten van de groep ADMB  dat de know how en de expertise bij u aan huis brengt tijdelijk vervanging van uw personeelsmedewerker  opleiding en ondersteuning van uw nieuwe personeelsmedewerker opzetten of optimaliseren van uw personeelsadministratie organiseren van recruteringsacties en /of sollicitatiegesprekken binnen uw bedrijf inhouse constructies om uw personeelsadministratie uit te voeren begeleiden en ondersteunen van uw sociale verkiezingen, crisismaatregelen , opleidingsplannen, nieuwe wettelijke maatregelen, ... ondersteuning bij opmaak van personeels gerelateerde zaken: cao's, arbeidsreglement, loonbonus, onthaalbrochure ,... ondersteuning en begeleiding bij specifieke projecten op maat van de klant

20 ADMB INTERNATIONAL adviesverlening aan Belgische werkgevers over tewerkstelling van buitenlandse onderdanen in alle beroepen administratie in verband met de aanvraag van arbeidskaarten en expat statuten adviesverlening aan Belgische ondernemingen over het werken met buitenlandse onderaannemers en zelfstandigen adviesverlening aan buitenlandse bedrijven over het werken in onderaanneming in België dienstverlening aan buitenlandse bedrijven inzake loonadministratie, arbeidswetgeving, registratie, Limosa, etc. adviesverlening voor startende buitenlandse zelfstandigen adviesverlening aan buitenlandse werknemers inzake leven en werken in België

21 ADMB VERZEKERINGEN NV Erkend als verzekerings- en kredietmakelaar
Volledig aanbod voor zelfstandigen, werkgevers en loontrekkenden Specialist “aanvullend sociale verzekeringen” en “employee benefits” Gelabelde polissen exclusief voor cliënten van ADMB Nieuw en uniek: ADMB Omnifisc Beheer van polissen euro verzekeringspremie Kantoren in Brugge Sint-Andries, Oostende, Roeselare, Leuven, Overijse, Dendermonde, Sint-Niklaas en Antwerpen 50 medewerkers 4 regiomanagers voor klantenbezoek 24/24 uur bereikbaar

22 VEKMO Milieu, veiligheid, voeding en bouwcoördinatie voor KMO
Milieuvergunningen, beroepschriften Advies afvalwater en afvalstoffen Veiligheidsaudit en milieucheck-up Asbestinventaris Opleiding & sectorstudies Milieucoördinator HACCP Bouwcoördinatie Industriële hygiëne en ergonomie Consulting: ondersteuning aan bedrijven (bedrijfsorganisatie,milieubeheer,…) ABM: Adviesbureau Marketing en Onderzoek VEKMO C&C, deskundig in keuring en certificatie EPB, EPC, energieprestatie in de drie regio's ATEX en Legionella Ondersteuning van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming

23 ADMB VAKANTIEHUIS Seminariemogelijkheden ATLANTA - DE HAAN
Gezinsvakanties aan zee (Seizoengebonden) Seminariemogelijkheden

24 UITGEBREID NETWERK VAN KANTOREN

25 NIEUWSBRIEVEN E-zine’s
ADMB Actua brengt het nieuws uit de verschillende diensten van ADMB tot bij u. ADMB Actua+ hier vindt u de opleidingen en seminaries in terug die het immens breed werkveld bestrijken van de sociale wetgeving en haar onmiddellijke omgeving. PROVIKMO Actua informeert niet alleen over nieuwe topics in het e-infosysteem maar nu ook periodiek over nieuwe artikels op de volledige website. Vekmo-zine met aangelegenheden rond Voeding, Milieu, Opleiding, Coördinatie veiligheid en gezondheid, Consulting, Bouwcoördinatie, Keuring en zoveel meer. KMO Direct e-zine is een 3-maandelijkse nieuwsbrief voor de externe klanten van KMO Direct. E-cor e-zine is een informatieve e-zine specifiek voor onze boekhouders 3 maandelijks informatieblad ADMB Info een informatieblad voor aangeslotenen en rechthebbenden CME Services Info een franstalig informatieblad voor franstalige klanten in Brussel en Wallonië

26


Download ppt "Wij gidsen u naar een sterk sociaal economisch beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google