De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carl Decaluwe Voorzitter Werkgroep 2: Betaalbare Energie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carl Decaluwe Voorzitter Werkgroep 2: Betaalbare Energie."— Transcript van de presentatie:

1

2 Carl Decaluwe Voorzitter Werkgroep 2: Betaalbare Energie

3 Opdracht en kader voor de congresnota Uitgangspunt Toegepast personalisme Insteek Betaalbare energie Opzet is niet een echte lange- termijn nota ! Moet herkenbaar verstaanbaar (= niet technisch !) Deze nota energie

4 Er zijn veel cijfers ! (1) de dure olie kost gezin €600/jaar meer de koopkracht gezin neemt toe met 388 € / jaar

5 Er zijn veel cijfers ! (2) Prijsevoluties aandeel productiekost in totaal elekr-prijs

6 Er zijn veel cijfers (3)

7 Er zijn veel cijfers ! (4)  Veel & grote verschillen ngl. VARIABELEN : gezinssamenstelling, kwaliteit woning, verwarmingsbron, rijgedrag, enz. enz.  energiefactuur kan zeer sterk variëren  GEEN DOEMDENKEN ! Wel ‘facts & figures’  Hoedanook NIET MINIMALISEREN We worden er allen in mindere of meerdere mate mee geconfronteerd !!  de GEVOLGEN zijn dus zeer divers, de OORZAKEN eveneens.

8 Dus : uitgangspunt Energie = levensnoodzakelijk + elke dag hogere prijs voor vat een vat olie ► Gevoelen te moeten ondergaan ►► vrees- en angstgevoelens ZULLEN WE ONZE ENERGIE NOG WEL KUNNEN BETALEN ? CD&V –antwoord : ► Niet afwachten en ondergaan ! ►► Het zit in ons. Mensen weerbaar maken en steunen. WE HEBBEN MEER IN HANDEN DAN WE ZELF BESEFFEN !

9 1. Minder verbruiken is minder betalen (1) De goedkoopste kWu is de niet verbruikte kWu  In de woningen is nog heel wat te doen  In bedrijven kan nog substantieel worden bespaard  In één legislatuur het woningenbestand aanpakken  Minder verbruiken, het zit in alles wat we dagdagelijks doen

10 Minder verbruiken is minder betalen (2)  Gerichte informatie energiezuinig (ver)bouwen verstrekken  Premies gaan fiscale aftrekken vooraf Principe van meest premie voor meest energiewinst Premielandschap moet overzichtelijker en eenvoudiger Lokale energie-loketfunctie Derdebetalerssysteem  Besparen op 3 v’s in bedrijven (verwarming, ventilatie, verlichting) Ondersteunende programma’s & enovatiekredieten  Slectieve toepassingen energiedoorlichtingen Gemeentelijk georganiseerde klusjesdiensten  Actieprogramma woningen > 30 jaar en woningen zonder dakisolatie  Productbeleid sterker inzetten als instrument (bijv. gloeilamp)

11 2. Anders verbruiken (1) = goedkoper, prijsstabieler, EN ecologisch De fossiele optie (olie, gas, steen- en bruinkool) is eindig + wordt duur (!) MAAR VOORAL : heeft een nog ongekende weerslag op het mondiaal klimaat We moeten naar een DUURZAME ENERGIEPRODUCTIE gaan, en zetten maximaal in op de Hernieuwbare EnergieBronnen (HEB).

12 Anders verbruiken (2)  Principe van de brandstofneutraliteit Faciliteren van teruglevering op het net  Premiestelsel zonne-energie in meerjarenperspectief uitbouwen Premies voor zelfbouw en bouw in coöperatief verband  Verkeer vraagt extra maatregelenpakket (alg. mobiliteitsbeleid) Verkeer vraagt vooral aanpak aan de bron  Wind ; hinderpalen wegwerken Wind ; gemeenten als producent  Biomassa ; nodig en belangrijk, maar duurzaamheidscriteria zijn dringend nodig

13 3. Een duurzame toekomst, voor iedereen (1)  De armoedespiraal doorbreken behoort tot de kernopdrachten van het energiebeleid.  Ook de - vaak bejaarde - eigenaar van de slecht geïsoleerde woning moet mee.  Gratis kWu draagt niet bij tot de duurzame samenleving van de toekomst.

14 Een duurzame toekomst voor iedereen (2) -Energiedoorlichtingen in bestaande sociale woningen -Energieprestatiecertificaten voor huurwioningen -Huursubsidie aan energieprestatie koppelen -Gratis kWu heroriênteren -Werking federale energiefondsen evalueren : niet de electriciteit gratis maken, maar de toegang er toe.

15 4. Géén betaalbare energie zonder  ingrepen, die de marktwerking waarborgen en obstructies wegwerken / de consumenten beschermen  Voldoende gespreide productiecapaciteit  Uitgebreide transmissienetten  Vlot kunnen veranderen van leverancier  Een uniforme energiefactuur  Doelmatig klachtenmanagement  De overheid mag via de eigen instrumenten de energieprijzen niet nodeloos opdrijven.

16 5. Als de betaalbare energie … niet meer betaalbaar is ! Er is al veel gedaan voor mensen in energiearmoede, maar het probleem van de energiearmoede neemt in omvang nog toe ! Voor mensen onderaan de maatschappelijke ladder is de kost ten gevolge van de stijgende energieprijzen het grootst. Ze worden verder in de armoede weggedrukt. De kernboodschap is dat we deze mensen niet in de steek mogen laten. Het voorkomen van hoge energierekeningen (zie punt 3), en van schuldopbouw tout cours, staat daarin voorop.


Download ppt "Carl Decaluwe Voorzitter Werkgroep 2: Betaalbare Energie."

Verwante presentaties


Ads door Google