De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR. A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR T IJ D S G E E S T Uit een marktonderzoek dat Woonstichting Etten-Leur uitvoerde bleek dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR. A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR T IJ D S G E E S T Uit een marktonderzoek dat Woonstichting Etten-Leur uitvoerde bleek dat."— Transcript van de presentatie:

1 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR

2 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR T IJ D S G E E S T Uit een marktonderzoek dat Woonstichting Etten-Leur uitvoerde bleek dat de woonconsument in de toekomst vraagt om een grotere woning die aanpasbaar is aan de gezinssamenstelling en om een diversiteit aan voorzieningen in de woning.

3 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR CONCEPTCONCEPT CONCEPT Het A+ concept is gebaseerd op een industriële bouwwijze met staalskeletbouw. AMBITIES - Industrieel bouwen - Korte bouwtijd - Eenvoudige montage op de bouwplaats - Bieden van keuzevrijheid - flexibiliteit

4 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR CONSTRUCTIECONSTRUCTIE Principe constructie Aansluiting fundering Kokers portaal

5 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR CONSTRUCTIECONSTRUCTIE Constructieve plattegrond verdiepingsvloer Dwarsdoorsnede Langsdoorsnede

6 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR D E T A IL S Infra+ vloer

7 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR D E T A IL S Verticale doorsnede woningscheidende wand Horizontale doorsnede woningscheidende wand

8 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR D E T A IL S Detail dak / dakrand

9 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR D E T A IL S Detail voorgevel

10 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR PLATTEGRONDENPLATTEGRONDEN

11 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR O N T W E R P V R IJ H E I D ARCHITECT (volgens slimbouwen) • Meer regie over en controle op het bouwproces • Afwijkingen op het ontwerp zijn in de voorbereiding besproken, daarna geen onverwachte verrassingen en improvisatie • Meer ruimte en aandacht voor de vormbepalende elementen (gevel, afbouw) ??? • Meer mogelijkheden door innovatie • Lagere bouwkosten door efficienty • Meer kwaliteit en tevredenheid gebruikers / opdrachtgevers • De ontwerper levert een wezenlijke bijdrage aan een duurzame gebouwde omgeving

12 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR O N T W E R P V R IJ H E I D CONSUMENT • Goedkoper bouwen • Meer kwaliteit zoals thermisch comfort, hogere geluidsisolaties en energiebesparing • Ruimte om extra wensen (ruimte, architectuur, extra comfort) te • realiseren • Het gebouw kan op een economische basis worden aangepast aan andere eisen of zelfs andere functies • Kortere bouwtijd, daardoor eerder tot beschikking • Geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen • Voor jongeren wordt de bouw- en installatiesector weer interessant • Door de kostprijsverlaging wordt het voor starters eenvoudiger om woonruimte te verwerven

13 A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR O N T W E R P V R IJ H E I D A+ WONING ETTEN-LEUR • Bouwtijd 3,5 maanden in plaats van 8 maanden (uiteindelijk 5 maanden) • Binnen 2 weken water- en winddicht • Keuze uit varianten verschillend voor huurders / kopers • Beperkte grondmaat 5,40 x 8,30 m • Indelingsvarianten niet erg flexibel • Infra+ vloer als dak

14 STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

15 Ti jd s g e e st TIJDSGEEST De Star-Frame modelwoning van Corus Ijmuiden is in 1997 opgeleverd. In de jaren daaraan voorafgaand en in 1997 zelf vindt er in Nederland ongekende economische groei plaats: “Begin 1991 noteerde de graadmeter van de Amsterdamse beurs, de AEX-index nog een koers van 250. Over de laatste dertien jaar is de koers vertienvoudigd. Maar 1997 slaat werkelijk alles. "Het kan niet op!" zoals een woordvoerder van de beurs het omschreef. De basis onder deze enorme koersstijging is deels gelegen in de combinatie van een lage rente en een explosieve stijging van de winsten van bedrijven, maar ook het psychologisch element speelt sterk mee.” (www.sps.nl/economie, 31 dec. 1997)www.sps.nl/economie Het was dus een economisch klimaat waarin men vol vertrouwen de toekomst tegemoet ging. Door dit vertrouwen en de stijgende winsten van bedrijven, werden innovaties gestimuleerd. STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

16 CONCEPTCONCEPT CONCEPT Schijfvormige elementen (wanden, vloeren en daken ) zijn het uitgangspunt bij staalframebouw. Staalframebouw gebeurt met complete panelen voor wanden, gevels en daken. Aan de basis daarvan staan frames van koudgevormde C- en U-profielen, gemaakt uit dun staalplaat. AMBITIES • snel te bouwen • licht van gewicht • grote vrije overspanningen • wooncomfort • goede bouwfysische prestaties • unieke, maatvaste elementen STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

17 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE CONSTRUCTIE “Het bouwsysteem wordt gekenmerkt door de toepassing van geprefabriceerde elementen voor al dan niet dragende wanden, stabiliteitswanden, vloeren, gevels, binnenspouwbladen en daken uitgevoerd in een staalframe.” (bron: KOMO-attest STAR-FRAME BOUWSYSTEEM) STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

18 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE VLOERELEMENTEN Afmetingen Star-Frame vloerelementen: lengte : variabel tot maximum 7500 mm; breedte : variabel tot maximum 3600 mm; dikte : afhankelijk van vereiste overspanning en t.g.v. brandveiligheid, thermische- en/of geluidisolatie. Standaard uitgevoerd met C200- profielen, dan wel conform opgave casco-constructeur. •FLEXIBELE INDELING DOOR LEIDINGEN IN DE VLOER !!! • TE COMBINEREN MET STEENACHTIGE VLOEREN !!! • RA ≥ 51 [dB(A)] (luchtgeluidisolatie voor binnengeluid = rel. laag) • Ln,A ≤ 54 [dB(A)] (contactgeluidisolatie voor loopgeluid = rel. hoog) STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

19 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE WANDELEMENTEN Afmetingen Star-Frame gevelwandelementen en binnenspouwbladen: Lengte : variabel tot maximum 7500 mm; Hoogte : variabel tot maximum 4200 mm; Dikte : afhankelijk van vereiste overspanning en eisen t.g.v. brandveiligheid en/of geluidisolatie. Standaard uitgevoerd met C100 profielen (dragende uitvoering) met aan de spouwzijde een koudebrugonderbreking bestaande uit 28 mm minerale wol en in geval van Thermische profielen CT120 (niet-dragende uitvoering), dan wel conform opgave casco-constructeur. • BUITENSCHIL NAAR KEUZE: - PREFAB GEVELWANDELEMENT MET ALS BUITENSCHIL VAN HOUTACHTIG PLAATMATERIAAL (TRIPLEX OF OSB) -PREFAB BINNENSPOUWBLAD MET STIJL EN REGELWERK (EVT. SPOUWANKERS!) GEVELBEKLEDING DIENT BEVESTIGD TE WORDEN ZOALS VOORGESCHREVEN STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

20 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE WANDELEMENTEN Afmetingen Star-Frame woningscheidende wandelementen: Lengte : variabel met een maximum van 7500 mm; groter wandlengten kunnen worden gerealiseerd door meerdere wandelementen onderling te koppelen; hoogte : variabel tot een maximum van 3800 mm; dikte : afhankelijk van vereiste overspanning en eisen t.g.v. brandveiligheid en/of geluidisolatie. Standaardprofielen C100; in geval van kopgevels C100 voorzien van een koudebrugonderbreking aan buiten(spouw)zijde, dan wel conform opgave casco-constructeur. • DE TOTALE WONINGSCHEIDENDE WAND BESTAAT UIT EEN TWEETAL WANDELEMENTEN MET DAARTUSSEN EEN SPOUW!!! STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

21 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE WANDELEMENTEN Afmetingen Star-Frame dragende binnenwandelementen: lengte : variabel tot een maximum van 7500 mm; hoog : variabel tot een maximum van 3800 mm; dikte : afhankelijk van vereiste overspanning en eisen t.g.v. brandveiligheid en/of geluidisolatie. Standaardprofielen C100, dan wel conform opgave casco-constructeur. OPBOUW: (= MAATWERK!) • Stalen frame van stijlen en regels / houtachtig plaatmateriaal (triplex of OSB) / metalen schoormateriaal ((kruis of strook of plaat) a.h.v. constructieve berekening • thermische isolatie, geluidsisolatie en/of isolatie t.a.v. brandwerendheid = optioneel • aan beide zijden bekleding met een enkel of dubbele gipskartonplaat, gipsvezelplaat of gipsplaat. STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

22 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE DAKELEMENTEN Afmetingen Star-Frame platdak vloerelementen: lengte : variabel tot een maximum van 7500 mm; breedte : variabel tot een maximum van 3600 mm; dikte : afhankelijk van vereiste overspanning en eisen t.g.v. brandveiligheid en/of geluidisolatie. Standaard C200 profielen, dan wel conform opgave casco-constructeur. • DAKBEDEKKINGSMATERIAAL TER PLAATSE VERWERKT!!! Dakbedekkingmateriaal en overgangsconstructies dienen te worden verwerkt conform de verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende producent. STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

23 CONSTRUCTIECONSTRUCTIE DAKELEMENTEN Afmetingen Star-Frame hellend dakelementen: lengte : variabel tot een maximum van 7500 mm; breedte : variabel tot een maximum van 3600 mm; dikte : afhankelijk van vereiste overspanning en eisen t.g.v. brandveiligheid en/of geluidisolatie. Standaard Thermische profielen CT170, dan wel conform opgave casco-constructeur. • AAN DE BOVENZIJDE IS HET ELEMENT AFGEWERKT MET: - of een waterkerende en dampdoorlatende folie waarover een raster van tengels en panlatten afhankelijk van de keuze van dakbedekking; - of een houtachtig plaatmateriaal bestaande uit triplex, spaanplaat of OSB, ter plaatse van de naden voorzien van waterkerende en dampdoorlatende folie, waarover een raster van tengels en panlatten kan zijn aangebracht, afhankelijk van de keuze van de dakbedekking. De folie aan de bovenzijde en het raster van tengels of panlatten wordt bevestigd door middel van nagels of nieten. • DAKBEDEKKINGSMATERIAAL TER PLAATSE VERWERKT!!! STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

24 D E T A IL S Aansluitingen van (m.n. woningscheidende) wanden en vloeren zijn cruciaal voor o.a. de akoestiek en spelen daarom een belangrijk rol in het slagen van een bouwsysteem. STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

25 D E T A IL S Vloer-overgang bestaande bouw naar optopbouw kopgevel, volgens Star-Frame Bouwsysteem STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

26 D E T A IL S Aansluiting Woningscheidende wand - Vloeren, volgens Star-Frame Bouwsysteem STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

27 D E T A IL S Vloer-overgang bestaande bouw naar optopbouw, volgens Star-Frame Bouwsysteem STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

28 D E T A IL S Aansluiting Gevel - Dak, volgens Star-Frame Bouwsysteem STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

29 PLATTEGRONDENPLATTEGRONDEN PLATTEGRONDEN Plattegronden hebben een maximale beukmaat van 7500mm, binnenwanden en woningscheidende wanden zijn maximaal 3800mm hoog en buitengevels kunnen maximaal 4200mm hoog zijn. Beperkingen m.b.t. maximale afmetingen van schijfelementen zijn immers: Afmetingen Star-Frame vloerelementen: lengte : variabel tot maximum 7500 mm; breedte : variabel tot maximum 3600 mm; Afmetingen Star-Frame gevelwandelementen en binnenspouwbladen: Lengte : variabel tot maximum 7500 mm; Hoogte : variabel tot maximum 4200 mm; Afmetingen Star-Frame woningscheidende wandelementen: Lengte : variabel met een maximum van 7500 mm; groter wandlengten kunnen worden gerealiseerd door meerdere wandelementen onderling te koppelen; hoogte : variabel tot een maximum van 3800 mm; Afmetingen Star-Frame dragende binnenwandelementen: lengte : variabel tot een maximum van 7500 mm; hoog : variabel tot een maximum van 3800 mm; Afmetingen Star-Frame platdak vloerelementen: lengte : variabel tot een maximum van 7500 mm; breedte : variabel tot een maximum van 3600 mm; Afmetingen Star-Frame hellend dakelementen: lengte : variabel tot een maximum van 7500 mm; breedte : variabel tot een maximum van 3600 mm; STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR

30 O N T W E R P V R IJ H E I D Het Star-Frame Bouwsysteem geeft tevens veel ontwerpvrijheid aan de bewoners, vanwege de flexibiliteit van leidingen in vloer en (installatie-)wanden. Het Star-Frame Bouwsysteem geeft veel ontwerpvrijheid voor de architect, omdat alles op maat gemaakt wordt per project. Deze hoeft enkel rekening te houden met de maximale lengte-maat (7500mm!!!) van de prefab schijfelementen. Daarnaast is het bouwsysteem goed te combineren met andere bouwmethoden in nieuw- en renovatiebouw. STAR-FRAME BOUWSYSTEEM SEMINAR


Download ppt "A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR. A+ WONING ETTEN-LEUR SEMINAR T IJ D S G E E S T Uit een marktonderzoek dat Woonstichting Etten-Leur uitvoerde bleek dat."

Verwante presentaties


Ads door Google