De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RETROSPECTIE LEVERCIRRHOSE Leverziekten & Geelzucht Groep 5: Marianne Heling Mark de Groot 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RETROSPECTIE LEVERCIRRHOSE Leverziekten & Geelzucht Groep 5: Marianne Heling Mark de Groot 1."— Transcript van de presentatie:

1 RETROSPECTIE LEVERCIRRHOSE Leverziekten & Geelzucht Groep 5: Marianne Heling Mark de Groot 1

2 OPBOUW PRESENTATIE  Wat is en wat doet de lever ?  Wat is levercirrhose ?  Wat is geelzucht ?  De vragen van ons retrospectie groepje  Gelegenheid tot het stellen van vragen  Bronvermelding 2

3 WAT IS EN DOET DE LEVER ? [1] EEN OVERZICHT: Normale lever:  Weegt 1,5 kg  Bloedaanvoer: - Vena Portae - Aterie Hepatica  Bloedaanvoer: via de Vena Hepatica naar de Vena Cava Inferior  Lymfesysteem & Galsysteem  8 Leversegmenten 3

4 WAT IS EN DOET DE LEVER ? [2] FUNCTIES  Eiwitverwerking: - Aanmaak van eiwitten - Afbraak van eiwitten  Koolhydraatverwerking: - Opslag van glycogeen (glucose ketens) - Aanmaak van glucose  Vetverwerking: - Aanmaak van vet - Aanmaak van cholesterol en triglyceriden - Afbraak en ombouwen van vetten 4

5 WAT IS EN DOET DE LEVER ? [3] FUNCTIES  Galproductie [600 ml/dag]: - Water, galzouten, electrolyten, bilirubine - Afbraak van oude rode bloedcellen (bilirubine)  Hormonen: Insuline, glucagon, oestrogenen, groeihormoon  Geneesmiddelen: - Omzetten van geneesmiddelen - Afbraak van geneesmiddelen  Alcohol  Immunologische functie 5

6 WAT IS LEVERCIRRHOSE ? [1]  “Eigenlijk is levercirrhose dan ook geen ziekte maar een laat gevolg van diverse ziektebeelden” 1  Leverweefsel sterft af  NORMAAL: vormt zich nieuw weefsel  CIRRHOSE: de leveropbouw is verstoord, er vormt zich littekenweefsel (fibrose)  Leverfuncties hollen achteruit  Kan door veel ziektenbeelden ontstaan 6

7 WAT IS LEVERCIRRHOSE ? [2] AANTAL DODEN IN EU EN UK 7

8 WAT IS GEELZUCHT ?  “Ophoping van bilirubine in het bloed” 2  NORMAAL: albumine vervoert bilirubine naar de lever, waar bilirubine verwerkt wordt  GEELZUCHT: bilirubine kan de lever niet bereiken of kan door een verstopping niet door de galbuis komen  Oogwit kleurt geel bij 45 mmol/L 8

9 DE VERWERKING VAN EEN RODE BLOEDCEL 9

10 VRAAG 1: “Geef drie voorbeelden van leverziekten die met geelzucht gepaard kunnen gaan.” [1]  PSC [Primair Scleroserende Cholangitis] - Chronische ontsteking aan galwegen - Door verlittekening vernauwen de galwegen - Galwegen kunnen daardoor afgesloten worden - o.a. bilirubine kan niet worden afgevoerd en komt in het bloed terecht -> GEELZUCHT - Komt meer voor bij mannen 10

11 VRAAG 1: “Geef drie voorbeelden van leverziekten die met geelzucht gepaard kunnen gaan.” [2]  ALF [Acuut Lever Falen] - veroorzaakt door massale sterfte levercellen (levercelnecrose) - kan leiden tot ernstige verstoring leverfuncties - bilirubine wordt niet (goed) verwerkt - is dan niet in water oplosbaar en komt in de bloedbaan terecht -> GEELZUCHT 11

12 VRAAG 1: “Geef drie voorbeelden van leverziekten die met geelzucht gepaard kunnen gaan.” [3]  HEPATITIS B - ontsteking aan de lever, door virus veroorzaakt - levercellen raken ontstoken - daardoor kan het zijn dat bilirubine wordt niet (goed) verwerkt - dat is dan niet in water oplosbaar en komt in de bloedbaan terecht -> GEELZUCHT 12

13 VRAAG 2: “Welke niet-leveraandoening kan ook geelzucht geven? Verklaar uw antwoord.” [1]  GALSTENEN - galblaas geeft geconcentreerd gal af - dat kan gaan kristalliseren -> galsteen - de galsteen kan klem komen te zitten in een afvoergang van de gal - kan gebeuren in de ductus choledochus - afvalstoffen kunnen niet meer weg en zullen ophopen - bilirubine komt terecht in het bloed 13

14 VRAAG 2: “Welke niet-leveraandoening kan ook geelzucht geven? Verklaar uw antwoord.” [2]  KANKER [bijv. PANCREASCARCINOOM] - Er bestaat een mogelijkheid dat er zich een tumor vormt op de route van bilirubine (in de afvoergangen, in de lever zelf) - de tumor kan gaan groeien en daardoor gebieden afsluiten (bijv. ductus choledochus) - daardoor kan bilirubine niet weg en komt in het bloed -> GEELZUCHT 14

15 VRAAG 3: “Wat is biochemisch het verschil tussen de verschillende vormen van geelzucht?” [1]  Verhoogde afbraak van erytrocyten - bijv. na interne bloeding - lever kan de hoeveelheid bilirubine niet meer bolwerken - hierdoor wordt een hoeveelheid niet verwerkt en komt in het bloed terecht, wat leidt tot geelzucht 15

16 VRAAG 3: “Wat is biochemisch het verschil tussen de verschillende vormen van geelzucht?” [2]  Verstoorde werking van de lever - bijv. veroorzaakt door een leverziekte - de werking is verstoord waardoor de leverfuncties niet (goed) worden uitgevoerd - bilirubine wordt niet goed verwerkt - te hoge concentraties van deze stof leiden tot geelzucht 16

17 VRAAG 3: “Wat is biochemisch het verschil tussen de verschillende vormen van geelzucht?” [3]  Blokkade in de afvoer van de galvloeistof - stoffen hopen zich op - o.a. ook bilirubine - bilirubine wordt niet afgevoerd - zal uiteindelijk in de bloedbaan terecht komen 17

18 VRAAG 4: “Verzin een therapie om de verhoging van de bloedfactor die geelzucht geeft, te verlagen.” [1]  De bloedfactor is bilirubine - toepassen van ‘lichttherapie’ * persoon onder TL-buizen plaatsen * TL-buizen zenden wit en blauw licht uit * lengte therapie afhankelijk van geelzucht -> langere therapie bij hogere bilirubine-concentraties * Hierdoor bilirubine oplosbaar in water, waardoor het uitgescheden kan worden 18

19 VRAAG 4: “Verzin een therapie om de verhoging van de bloedfactor die geelzucht geeft, te verlagen.” [2] 19

20 VRAAG 4: “Verzin een therapie om de verhoging van de bloedfactor die geelzucht geeft, te verlagen.” [3]  De bloedfactor is bilirubine - behandeling met bilirubine oxidase * oraal innemen van 2,0 mg/dag van dit enzym (4 dagen) * bilirubine oxidase kan bilirubine oxideren * bilirubine wordt minder toxisch en is in wateroplosbaar * Op ratten getest: > bilirubine concentratie zakte -> 11,3 naar 6,3 mg/dl na 8 dagen > werkt alleen bij een molair ratio van totale serum bilirubine / rat serum albumine (B/RSA) > 0.35 20

21 GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN 21

22 BRONVERMELDING  BOEK: Marieb, Human Anatomy & Physiology 6th Edition  PERSONEN: 1Drs. B. Vroom, internist in het UMC te Utrecht, uitspraak van november 2002  INTERNET: 2www.medischestartpagina.nl 3AMC Levercentrum www.levercentrum.nl 4Patiëntvereniging www.leverpatientenvereniging.nl 5www.gezondheidsplein.nl 22

23 BRONVERMELDING [VERVOLG]  INTERNET [vervolg]: BMJ: bmj.bmjjournals.com 6Rates of liver cirrhosis rise in England, fall in Europe 7ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system 8Hepatology SCIENCE DIRECT: www.sciencedirect.com 9Technical implications of living donor liver transplantation: a single-center experience PUBMED: www.ncbi.nlm.nih.gov 10Oral treatment for jaundice using immobilized bilirubin oxidase 23

24 BRONVERMELDING [VERVOLG]  INTERNET [vervolg]: 11Achmeahealth www.achmeahealth.nl 12www.hepatitis.org 24


Download ppt "RETROSPECTIE LEVERCIRRHOSE Leverziekten & Geelzucht Groep 5: Marianne Heling Mark de Groot 1."

Verwante presentaties


Ads door Google