De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontscheping in Normandie - Dag J

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontscheping in Normandie - Dag J"— Transcript van de presentatie:

1 Ontscheping in Normandie - Dag J
Bij dageraad,geloofden de Duitsers hun ogen niet,als ze voor hen een zee vol schepen zagen De operatie Neptunus, eerste fase van het plan Overlord, die tot doel had Europa terug te veroveren, was begonnen.

2

3

4

5 De langste dag van de oorlog is begonnen :
6 juni 1944. Een grijze dageraad verschijnt boven de kusten van normandië. Laaghangende wolken, een grijze woelige zee. Een morgenstond zoals de anderen voor de honderden Duitse wachten die, gedurende weken, ongerust de horizont afspeurden ? In werkelijkheid hebben de goden er anders over beslist. Overlord, de lang verwachte landing, is begonnen. Een immense armada is op zee. Honderden schepen varen samen naar de Normandische kust. En plots barst het onweer los. In opeenvolgende golven, lieten honderden bommenwerpers hun bommen vallen op de Duitse verdedigingstellingen. Opduikend uit de mist namen de oorlogsbodems het bombardement over en duizende obussen van alle kaliber komen neer op de forten van de atlantische muur die verdwijnen in de rook en het stof. Weldra, is het het uur van de aanval. De landingsboten naderen, de valdeuren worden neergelaten. Zwaar beladen, met angst in het hart, springen de mannen in de schuimende golven terwijl het Duitse verzet losbarst. Honderden lichtpunten gaan branden op de steile kusten « het lijken wel de plots van een immens electrisch pokerspel". De langste dag van de oorlog is begonnen :

6

7 Om 6u30, de eerste amerikaanse aanvalsgolven landen op de de Utah en Omaha stranden. In de britse en canadeese sector, werd de aanval een uur later ingezet wegens het uur tijdsverschil van het getij. Des amerikanen ontschepen op Omaha.

8 De avond van 6 juni, voertuigens en soldaten zijn aan land gezet (parachutisten inbegrepen). De verliezen (doden, gewonden en verdwenen) bedragen man, wat merkelijk lager is dan aanvankelijk werd gevreesd.

9 Met uitzondering van Omaha, waar de uitslag van het gevecht lange tijd aan een zijden draadje hangt, wordt de Atlantische muur overal zonder pardon doorbroken en de geallieerden dringen een twaalftal km het land binnen.

10 De 4e divisie gaat aan land op Utah-Beach

11

12 Op 6 juni 1944 om 6u30, ontscheept het 8e regiment van de 4e amerikaanse infanterie divisie onder bevel van generaal Barton, gesteund door amphibie tanks, voor de duinen van La Madeleine, gelegen op enkele km van de plaats Sainte-Marie-du-Mont. Wegens een navigatiefout, hebben de eerste aanvalsgolven plaats gevonden op ongeveer 2 kilometers ten zuiden van de voorziene plaats. Wonderbare vergissing overigens omdat de verdediging van de Duitsers hier het minst stevig is. Geflankeerd aan de linkerkant door talrijke grote kustvaartuigen, komen de landingsboten aan wal op het strand voor de forten van de Atlantic wal die reeds deels vernietigd waren door de vooraqfgaande lucht- en artillerie bombardementen. De troepen ondervinden maar weinig weerstand om landinwaarts op te rukken.

13

14 Amphibie Tanks Sherman DD (Duplex Drive), een amphibie tank, in De vlotschermen werden aangebracht om de golven op te vangen.

15

16

17 Op de kust worden eerst de hindernissen opgeruimd door de genietroepen zodat het gros van het leger zonder moeilijkheden kan landen, niettegenstaande de sporadische salvo’s van de Crisbec batterij. Zonder dralen trekken de mannen van generaal Barton door de moerassen door de wegen te volgen en rukken verder op naar het binnenland. In de vroege namiddag wordt in de buurt van Pouppeville het contact gemaakt met de parachutisten

18 Als er een plaats is waar de landing bijna misxlukt was is dit wel degelijk het strand van Omaha Beach. Omaha Beach 

19 De plaats is om wille van zijn topografie, gemakkelijk te verdedigen
De plaats is om wille van zijn topografie, gemakkelijk te verdedigen. De Duitsers hadden overal kanonnen, mitaeursnesten, mortiers, Mijnenvelden en prikkeldraad geïnstalleerd

20

21 Tank geschutstoren in een « Widerstandnest » voor Omaha Beach.

22

23

24  Geland om 6h30, de eerste golven, worden op het strand vastgehouden door het vijandelijk vuur. De lucht bombardementen van de afgelopen nacht, evenals de artilleriesalvos vanop kruisers voor de aanval, zijn niet efficient genoeg geweest. De Duitse verdedigingstellingen, nagenoeg intact, nemen het strand langs de flanken onder vuur en zaaien dood en vernieling in de rangen van de aanvallers. Het toppunt van ongeluk is dat de amphibie tanks bijna allemaal gezonken zijn voor ze de kust konden bereiken, zodat de infanterie de noodzakelijke artilleriesteun moeten missen. Met het verloop van tijd, blijft de de toestand verslechten. Het strand, dat kleiner en kleiner wort door het opkomende tij, wordt versperd door gesneuvelden die met de golven aanspoelden, door ontelbare gewonden en wrakken van door obussen vernietigde voertuigen. De aanvalsboten die versterking aanbrengen spietsen zich vast op de versterkingen die de genie, niet tijdig heeft kunnen verwijderen

25 Kazemat waarin een kanon van 88mm op Omaha strand.
De avond van dag-J, heeft het bruggenhoofd van Omaha nauwelijks 2 km diepte. De operatie, slecht begonnen, eindigt niettegenstaande succesvol, maar tegen welke prijs! De verliezen aan manschappen liepen op tot meer dan manschappen (vijftien maal meer dan op het Utah strand), waarvan officieel - een duizendtal gesneuivelden.

26

27 Gold Beach Gold Beach is de codenaam gegeven aan de sector toegekend aan het XXXe Britse korps. Ten oosten van Arromanches, was de kust laag en moerassig. Het is daar dat moest ontscheept worden, bij Asnelles en Ver-sur-mer,door  de 50e Northumbrian divisie van generaal Graham. De aanval begon om 7h 25, dus een uur later dan de Amerikanen, als gevolg van het verschil van het uur van lage tij. .

28

29

30 De vijandelijke weerstand concentreert zich op de twee flanken van de sector, in ‘t bijzonder in Asnelles. Na een ontschepng zonder veel moeilijkheden op de plaats « Les Roquettes » stoot de 231e brigade, terwijl naar het westen wordt opgerukt, op een sterke tegenstand . De weerstandsnesten in het dorp Hamel, dat gespaard was gebleven van de bombardementen, brengen zware verliezen toe aan de Britse soldaten. Er zijn meerdere aanvallen nodig op verschillende geblindeerde weerstandsnesten, na aanvoer van versterkingen wordt de plaats maar in de namiddag veroverd.

31 De mannen van de 50è divisie dringen verder het binnenland in.

32

33 De US kruiser Arkansas opent het vuur op de normandische kust.
Le rol van de marine in de ontscheping De geallieerde armada die het kanaal oversteekt in de nacht van 5 op 6 juni telt niet minder dan boten van alle grotes (zonder de sloepen te tellen die op de grote vrachtschepen waren geladen, en die ontscheept werden in de nabijgheid van de kust). De armada is hoofdzaklijk samengesteld uit boten van de Britjse en Amerikaanse marine, maar ook Noorse, Hollandse, Poolse, Deense, Griekse en Franse.

34 Om 5h 45, De vloot opent het vuur op de Duitse verdedigingslinie.

35 Kolonne schepen op weg naar Normandië

36

37

38

39 De marine verzekert het aanwal brengen van duizenden
manschappen en matereel.

40 De transportsdchepen zoufen manschappen en meer dan voertuigen van alle soorten (tanks, kamions….) vervoerd hebben over het kanaal en deze aan land gezet hebben op de Normandische kusten tijdens de dag van 6 juni. Enkele tientallen oude handels- en ooglogsboten (zoals oa de franse kruiser Courbet) werden in lijn gezet langs de kusten om als golfbreker te dienen.

41 Effect van de lochtbombardementen op de batterij van Longues
De rôl van de luchtmacht bij de landing Begin juni 1944, beschikte généraal Eisenhower, bevelhebber van de operatie Overlord, over meer dan vliegtuigen van alle types, die geplaatst werden onder het commando van Chief Marshal sir Trafford Leigh Mallory, terwijl de Duitsers over minder dan duizend toestellen konden beschikken. Deze disproportie in luchtstrijdkrachten is een van de sleutels die de landing heeft doen slagen.

42 De martelaar van Normandië, prijs voor de bevrijding van Frankrijk
Volgens de vooruitzichten in de Overlord operatie, zou de bevrijding van Normandië moeten voltooid zijn in drie weken. Het zal vier maal langer duren om het doel te bereiken. De geallieerden verliezen in de gevechten meer dan manschappen, waaronder doden. Maar de Duitsers hebben tijdens de veldslag het grootste deel van hun troepen in het westen verloren, met bijna krijgsgevangenen, gekwtest of gedood alsook het grootste deel van hun materieel en hun tanks. Zij hebben drie maanden weerstand geboden, tot op de uiterste limieten van hun mogelijkheden, tot de totale ineenstorting. In deze omstandigheden zal de bevrijding van Frankrijk zo snel en gemakkelijk verlopen. De gealieerden zijn in Parijs de 25 augustus, Patton voor Verdun op 31.

43 Bijna 20000 doden bij de burgerbevolking
 Bijna doden bij de burgerbevolking. Caen, Lisieux, Coutances, Saint-Lô, Vire en veel andere vernielde steden; vredige verwoeste dorpen. Economische activiteiten sterk ontregeld. Kunstwerken en culturele schatten voor altijd verdwenen. Normandië zal lange tijd de sporen van de oorlog met zich meedragen. De stad Caen na de veldslag

44

45 Einde Het is goed dat vandaag niemand dit vergeet; het is ook goed dat iedereen de opoffering van een streek en zijn inwoners gedenkt alsook de jonge mannen, gekomen van over de Atlantische oceaan en van over het Kanaal, die nu hun laatste rustplaats hebben in de Normandische aarde die ze kwamen bevrijden.


Download ppt "Ontscheping in Normandie - Dag J"

Verwante presentaties


Ads door Google