De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tekst1 KVD. tekst1 Illustratie aan de hand van opbouw Pliniusbrief I.6 (jachtpartijtje) Dit briefje lijkt een kattebelletje, maar ‘t zit gesofisticeerder.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tekst1 KVD. tekst1 Illustratie aan de hand van opbouw Pliniusbrief I.6 (jachtpartijtje) Dit briefje lijkt een kattebelletje, maar ‘t zit gesofisticeerder."— Transcript van de presentatie:

1 tekst1 KVD

2 tekst1

3 Illustratie aan de hand van opbouw Pliniusbrief I.6 (jachtpartijtje) Dit briefje lijkt een kattebelletje, maar ‘t zit gesofisticeerder in elkaar dan op het eerste zicht lijkt.

4 tekst1 C. PLINIUS TACITO SUO S. Ridebis, et licet rideas 1. Ego ille, quem nosti, apros 2 tres et quidem 3 pulcherrimos cepi. "Ipse?" inquis. Ipse, non tamen ut omnino 4 ab inertia 5 mea et quiete discederem. Ad retia 6 sedebam; erat in proximo non venabulum 7 aut lancea 8, sed stilus 9 et pugillares 10 ; meditabar 11 aliquid enotabamque 12, ut, si manus vacuas, plenas tamen ceras 13 reportarem 14. Nu zul je zeker lachen, en met reden. Stel je voor: ik, ja de ik die je kent, heb drie evers gevangen, drie kanjers nog wel! 'Zelf?' vraag je. Jazeker, maar ik heb er mijn gemak en rust niet volledig voor moeten laten. Ik Zat bij de netten. Geen lans of werpspies had ik bij de hand, maar mijn stift en schrijftafeltjes. Bedacht ik iets, dan tekende ik het op. Zo kon ik wel met lege handen, maar toch niet met lege wastafeltjes thuiskomen. Toon aan dat Plinius dit briefje schrijft volgens de regels van een goed opgebouwd betoog.

5 tekst1 Non est quod 15 contemnas hoc studendi 16 genus; mirum est, ut animus agitatione 17 motuque corporis excitetur; iam 18 undique silvae et solitudo ipsumque illud silentium, quod venationi 19 datur, magna cogitationis 20 incitamenta 21 sunt. Proinde 22, cum venabere 23, licebit auctore me ut 24 panarium 25 et lagunculam 26 sic etiam pugillares 10 feras 1. Experieris non Dianam 27 magis montibus quam Minervam 28 inerrare 29. Vale. Spot niet te gauw met die manier van studeren. Het is verwonderlijk hoe de geest geactiveerd wordt door de bezigheid en de beweging van het lichaam. De bossen rondom en de verlatenheid en de stilte, precies die stilte die vereist is voor de jacht, zijn echte prikkels voor de geest. Wat ik je aanraad: als je nog eens op jacht gaat, neem dan niet alleen je pick-nick mee maar ook je schrijftafeltjes. Je zult ondervinden dat Minerva al evenzeer in het gebergte doolt als Diana. Gegroet.

6 tekst1 C. PLINIUS TACITO SUO S. Ridebis, et licet rideas 1. Ego ille, quem nosti, apros 2 tres et quidem 3 pulcherrimos cepi. "Ipse?" inquis. Ipse, non tamen ut omnino 4 ab inertia 5 mea et quiete discederem. Ad retia 6 sedebam; erat in proximo non venabulum 7 aut lancea 8, sed stilus 9 et pugillares 10 ; meditabar 11 aliquid enotabamque 12, ut, si manus vacuas, plenas tamen ceras 13 reportarem 14. Nu zul je zeker lachen, en met reden. Stel je voor: ik, ja de ik die je kent, heb drie evers gevangen, drie kanjers nog wel! 'Zelf?' vraag je. Jazeker, maar ik heb er mijn gemak en rust niet volledig voor moeten laten. Ik Zat bij de netten. Geen lans of werpspies had ik bij de hand, maar mijn stift en schrijftafeltjes. Bedacht ik iets, dan tekende ik het op. Zo kon ik wel met lege handen, maar toch niet met lege wastafeltjes thuiskomen. captatio benevolentiae (prikkelen van de nieuwsgierigheid)

7 tekst1 C. PLINIUS TACITO SUO S. Ridebis, et licet rideas 1. Ego ille, quem nosti, apros 2 tres et quidem 3 pulcherrimos cepi. "Ipse?" inquis. Ipse, non tamen ut omnino 4 ab inertia 5 mea et quiete discederem. Ad retia 6 sedebam; erat in proximo non venabulum 7 aut lancea 8, sed stilus 9 et pugillares 10 ; meditabar 11 aliquid enotabamque 12, ut, si manus vacuas, plenas tamen ceras 13 reportarem 14. Nu zul je zeker lachen, en met reden. Stel je voor: ik, ja de ik die je kent, heb drie evers gevangen, drie kanjers nog wel! 'Zelf?' vraag je. Jazeker, maar ik heb er mijn gemak en rust niet volledig voor moeten laten. Ik zat bij de netten. Geen lans of werpspies had ik bij de hand, maar mijn stift en schrijftafeltjes. Bedacht ik iets, dan tekende ik het op. Zo kon ik wel met lege handen, maar toch niet met lege wastafeltjes thuiskomen. narratio (vermelding van het gegeven)

8 tekst1 Non est quod 15 contemnas hoc studendi 16 genus; mirum est, ut animus agitatione 17 motuque corporis excitetur; iam 18 undique silvae et solitudo ipsumque illud silentium, quod venationi 19 datur, magna cogitationis 20 incitamenta 21 sunt. Proinde 22, cum venabere 23, licebit auctore me ut 24 panarium 25 et lagunculam 26 sic etiam pugillares 10 feras 1. Experieris non Dianam 27 magis montibus quam Minervam 28 inerrare 29. Vale. Spot niet te gauw met die manier van studeren. Het is verwonderlijk hoe de geest geactiveerd wordt door de bezigheid en de beweging van het lichaam. De bossen rondom en de verlatenheid en de stilte, precies die stilte die vereist is voor de jacht, zijn echte prikkels voor de geest. Wat ik je aanraad: als je nog eens op jacht gaat, neem dan niet alleen je pick-nick mee maar ook je schrijftafeltjes. Je zult ondervinden dat Minerva al evenzeer in het gebergte doolt als Diana. Gegroet. argumentatio (argumentatie of verantwoording): fysieke ontspanning bevordert geestelijke inspanning

9 tekst1 Non est quod 15 contemnas hoc studendi 16 genus; mirum est, ut animus agitatione 17 motuque corporis excitetur; iam 18 undique silvae et solitudo ipsumque illud silentium, quod venationi 19 datur, magna cogitationis 20 incitamenta 21 sunt. Proinde 22, cum venabere 23, licebit auctore me ut 24 panarium 25 et lagunculam 26 sic etiam pugillares 10 feras 1. Experieris non Dianam 27 magis montibus quam Minervam 28 inerrare 29. Vale. Spot niet te gauw met die manier van studeren. Het is verwonderlijk hoe de geest geactiveerd wordt door de bezigheid en de beweging van het lichaam. De bossen rondom en de verlatenheid en de stilte, precies die stilte die vereist is voor de jacht, zijn echte prikkels voor de geest. Wat ik je aanraad: als je nog eens op jacht gaat, neem dan niet alleen je pick-nick mee maar ook je schrijftafeltjes. Je zult ondervinden dat Minerva al evenzeer in het gebergte doolt als Diana. Gegroet. peroratio (besluit): raad (‘combineer de studie met de jacht’) met uitvergroting (Diana (jacht) en Minerva (kunst, wijsheid) hand in hand - veralgemeent het gegeven dat tot nog toe vooral in concrete voorwerpen (venabulum et lancea t.o.v. stilus et pugillares bv.) ter sprake kwam)

10 boek 2 Illustratie: lezerssturing (manipulatie van de lezer) in Caesar DBG II.1

11 kaar t nl.wikipedia.o rg/wiki/gallis che_oorlog Context: na campagnes tegen de Helvetii en de Suebi laat Caesar z’n legioenen overwinteren bij de Sequani; zelf verblijft hij in Gallia Cisalpina.

12 Cum esset Caesar in Citeriore Galliâ 1 in hibernis 2, - ita uti supra demonstravimus, - crebri ad eum rumores afferebantur, litterisque item Labieni 3 certior fiebat 4 omnes Belgas 5... quam 6 tertiam esse Galliae partem dixeramus,..contra populum Romanum coniurare 7 obsidesque inter se dare. Coniurandi 7 has esse causas: primum quod vererentur ne 8 [omni pacatâ 9 Galliâ] ad eos exercitus noster adduceretur; deinde, quod ab nonnullis Gallis 11 sollicitarentur 12. ‘Overleg plegen om je vrijheid te bewaren’ heet hier ‘samenzweren’?! = in ‘t geheim = tegen wettig gezag gekleu rd Caesars voorstelling is geen neutrale, maar een "gekleurde" voorstelling van zaken. ‘tegen de legioenen van Caesar’ heet hier ‘tegen het Romeinse volk’ ‘een deels onwettig leger’ heet hier ‘ons leger’ (= leger van het Romeinse volk) ‘verwoest, geplunderd, uitgemoord’ heet hier ‘tot vrede gebracht’ Strikte scheiding tussen personage Caesar en schrijver Caesar IR: woorden zijn in de mond van een ander gelegd…

13 boek 2 Illustratie aan de hand van - vergelijking van vertalingen van Caesar DBG I.1 - vertalingen van Ovidius, Narcissus en Echo

14 tekst1 Gallia est omnis divisa in partes tres quarumunam incoluntBelgae aliamAquitani tertiam[ii] quiipsorum linguâCeltae nostrâGalliappellantur. Hi omnes linguâ, institutis, legibus inter se differunt. Gallosab AquitanisGarunna flumen a BelgisMatrona et Sequanadividit. Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, en het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’ en in de onze ‘Galliërs’ heten. Zij allen verschillen onderling door hun taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs, En de Marne en de Seine scheiden hen van de Belgen. DBG I.1

15 VE RT vr1 Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) 1. Hoe wordt omnis verschillend weergegeven? Voor de vertaal-vragen: zie cursus p.6

16 ant w Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) Hoe wordt omnis verschillend weergegeven?

17 VE RT vr2 Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) 2. Hoe wordt est divisa verschillend weergegeven?

18 ant w Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) Hoe wordt est divisa weergegeven?

19 VE RT vr4 Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) 3. Voor de vertaling van de betrekkelijke bijzin ingeleid door quarum unam... zijn er duidelijk twee opties. Welke?

20 ant w Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) Voor de vertaling van de betrekkelijke bijzin ingeleid door quarum unam... zijn er duidelijk twee opties. Welke? Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981)

21 VE RT vr5 Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) 4. Welke vertaling volgt het meeste de letter van de Latijnse tekst?

22 ant w Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. vert. J.J.A.L Humblé (1975) Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) Welke vertaling volgt het meeste de letter van de Latijnse tekst?

23 ant w Gallië bestaat in zijn geheel uit drie delen, waarvan de Belgen er één bewonen, de Aquitaniërs een ander, het derde degenen die in hun eigen taal ‘Kelten’, in de onze ‘Galliërs’ heten. Allen verschillen onderling in taal, instellingen en wetten. De Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs. De Marne en de Seine scheidt hen van de Belgen. Gallië bestaat in zijn volle uitgestrektheid uit drie delen. Eén daarvan wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs genoemd worden. Deze volken verschillen alle drie onderling op het punt van taal, instellingen en wetten. De Galliërs worden door de Garunna van de Aquitaniërs, door de Matrona en Sequana van de Belgen gescheiden. vert. F.H. van Katwijk ‑ Knapp (1981) Groot ‑ Gallië bestaat uit drie delen. Het eerste wordt bewoond door de Belgen, een ander door de Aquitaniërs en het derde door mensen die in hun eigen taal Kelten en in de onze Galliërs heten. Deze volkeren verschillen van elkaar inzake taal, instellingen en wetgeving. De Galliërs zijn van de Aquitaniërs gescheiden door de Garonne en van de Belgen door de Marne en de Seine. vert. P. Claes (1989) Naar welke vertaling gaat je voorkeur? En waarom? vert. J.J.A.L Humblé (1975)

24 boek 2 Illustratie aan de hand van - vergelijking van vertalingen van Caesar DBG I.1 - vertalingen van Ovidius, Narcissus en Echo

25 boek 2 Forte puer, comitum seductus ab agmine fido, dixerat: "Ecquis adest?" et "adest" responderat Echo. Het echo-effect vormt hier een vertaalprobleem. Hoe hebben rasvertalers dit opgelost? (werkvertaling Peristylium) Toen de jongen toevallig van z'n groep trouwe makkers was afgedwaald, zei hij: "Is er iemand?" en "Er is!" Had echo geantwoord. Toevallig riep de jongen, die ver van zijn trouwe jachtgroep geraakt was: 'Is er iemand hier?' en Echo schreeuwde: 'Hier!' MdS

26 boek 2 Ille fugit fugiensque "Manus complexibus aufer; ante" ait "emoriar quam sit tibi copia nostri.“ Rettulit illa nihil nisi: "Sit tibi copia nostri." Het echo-effect vormt hier een vertaalprobleem. Hoe hebben rasvertalers dit opgelost? (werkvertaling Peristylium) Hij vluchtte en al vluchtend zei hij: "Neem je armen uit hun omhelzing! Ik sterf nog liever dan dat jij macht krijgt over ons!". Zij antwoordde niets anders dan: "Moge jij macht krijgen over ons!". Hij zet het op een lopen, schreeuwend: 'Weg die armen, nee, nog liever wil ik sterven dan dat jij mijn hart mag winnen!' 'Dat jij mijn hart mag winnen...' was haar antwoord, verder niets. MdS


Download ppt "Tekst1 KVD. tekst1 Illustratie aan de hand van opbouw Pliniusbrief I.6 (jachtpartijtje) Dit briefje lijkt een kattebelletje, maar ‘t zit gesofisticeerder."

Verwante presentaties


Ads door Google