De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oftalmologie voor AME volgens KB van 22/07/2009 Dr Hedwig Van Verre oogarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oftalmologie voor AME volgens KB van 22/07/2009 Dr Hedwig Van Verre oogarts."— Transcript van de presentatie:

1 Oftalmologie voor AME volgens KB van 22/07/2009 Dr Hedwig Van Verre oogarts

2 Klasse 1 : soort oogonderzoeken • Initiëel oogonderzoek in ECLG door SLG erkende oogarts • Routine-oogonderzoek bij revisie of hernieuwing door AME bij piloten die voldoen aan de vastgestelde criteria • Grondig oogonderzoek door SLG erkende oogarts met een periodiciteit die bepaald wordt door de afwijking van de vastgestelde criteria • Oogonderzoek door oogarts

3 Klasse 1: initiëel oogonderzoek criteria van ongeschiktheid • <7/10 met één oog of <10/10 met beide ogen en optimale correctie • Hypermetropie > +5.OOD en myopie >-6.00D • Astigmatisme >2D en anisometropie >2D • Diplopie en sterke stoornis binoculair zicht • Keratoconus • Cataract-,retina- en glaucoomchirurgie • Refractieve chirurgie met pre-op correctie > +5.00D en -6.00D • Monoculariteit: verlies één oog • Kleurgestoorde die colour-unsafe wordt verklaard

4 Klasse 1: criteria voor normaal routine-oogonderzoek • Voldoet aan gezichtsvereisten (7/10 en 10/10) • Refractie tussen +/- 3 dioptrie • Astigmatisme kleiner of gelijk aan 3 dioptrie • Anisometropie kleiner of gelijk aan 3 dioptrie • Geen vermindering van ongecorrigeerde of best gecorrigeerde visus • Geen oogziekte, oogtrauma of oogchirurgie

5 Klasse 1: routine-oogonderzoek buiten criteria • Grondig oogonderzoek door SLG erkend oogarts: – >+3D en <+5D: 5-jaarlijks – >-3D en <-6D: 5-jaarlijks – >-6D: 2 jaarlijks – Astigmatisme >3D : 2-jaarlijks – Anisometropie > 3D: 2-jaarlijks – Refractieve chirurgie

6 Klasse1: oogonderzoek door oogarts • Verandering in ongecorrigeerde en gecorrigeerde visus • Oogziekte, oogtrauma of oogchirurgie

7 Klasse 2 : soort oogonderzoeken • Initiëel onderzoek in ECLG of door AME – Voldoet niet aan oogcriteria: ongeschikt – Voldoet aan oogcriteria: geschikt – Voldoet aan oogcriteria die moeten goedgekeurd worden door SLG • Routine oogonderzoek door AME – Normaal oogonderzoek door AME – Oogonderzoek door AME voor te leggen aan SLG – Oogonderzoek met doorverwijzing naar oogarts

8 Klasse 2 • Initiëel onderzoek: – KB: grondig onderzoek door oftalmoloog door SLG erkend; het meest recente brilvoorschrift dient voorgelegd te worden. Correctie tussen -5D en - 8D dient goedgekeurd door SLG. – Ministerie: een grondig onderzoek door een oftalmoloog ; EGE/AME is verantwoordelijk voor licentie.

9 Klasse 2: initiëel oogonderzoek criteria van ongeschiktheid • <5/10 met één oog of <10/10 met beide ogen en optimale correctie • Hypermetropie > +5.OOD • Myopie >-8.00D • Astigmatisme >3D • Anisometropie >3D • Diplopie • Sterke stoornis binoculair zicht • Refractieve chirurgie met pre-op correctie > +5.00D en -8.00D

10 Klasse 2: initiëel oogonderzoek voor te leggen aan SLG • Refractiestoornis tussen -5.00D en -8.00D • Amblyopie tot minimaal 3/10 • Gezichtsvelddefect • Keratoconus • Alle oogchirurgie • Functioneel verlies van zicht uit één oog • Kleurgestoorde die colour-unsafe wordt verklaard

11 Klasse 2: routine-oogonderzoek voor te leggen aan SLG • Myopie > -8D • Astigmatisme >3D • Anisometropie >3D • Visus van één oog onder de criteria • Keratoconus • Alle oogchirurgie

12 Klasse 2: routine-oogonderzoek met doorverwijzing naar oogarts • Al de abnormale of twijfelachtige gevallen (SLG erkende oogarts) • Belangrijke vermindering ongecorrigeerde visus (oogarts) • Vermindering van de gecorrigeerde visus (oogarts) • Elke oogaandoening door ziekte,trauma, oogchirurgie (oogarts)

13 Klasse 4 • Klasse 4 = klasse 2 • Visus binoculair minimaal 7/10 en voor slechtste oog 4/10

14 Routine-oogonderzoek • Anamnese • Visus voor ver,intermediair en dicht zonder correctie en met de beste optische correctie • Onderzoek van het voorsegment • Oogfundus • Rapport van oogdrukmeting: >40j 2-jaarlijks (klasse 1)

15 Routine-oogonderzoek: anamnese 1.Draagt U een bril of contactlenzen? 2.Oogoperatie: krasjes, laser,strabisme? 3.Oog moeten afdekken? 4.Oogtrauma? 5.Oogdruppels?

16 Routine-oogonderzoek: visus en correctie • Laatste brilvoorschrift moet worden geëist bij een initiëel onderzoek klasse 2 • Het laatste brilvoorschrift vragen bij een routine-oogonderzoek is praktisch als je de brilcorrectie zelf niet kan meten

17 AS VAN DE CILINDER VER DICHT sfeer cyl as Rechter oogLinker oog BRILVOORSCHRIFT

18 -7.25 60° -8.25 +1.00 150° = Algebraïsche som : (-7.25) + (-1.00) = -8.25 Teken van cylinder omdraaien: -1.00 wordt +1.00 As van cylinder 90° verdraaien: 60° + 90° = 150°

19 BRILVOORSCHRIFT +3.25 +2.00160° +5,25 -2.00 70° = Algebraïsche som : (+3.25) + (+2.00) = +5.25 Teken van cylinder omdraaien: +2.00 wordt -2.00 As van cylinder 90° verdraaien: 160° - 90° = 70°

20 BRILVOORSCHRIFT +1.25 +3,50180° +4,75 -3,50 90° = Algebraïsche som : (+1.25) + (+3.50) = +4.75 Teken van cylinder omdraaien: +3.50 wordt -3.50 As van cylinder 90° verdraaien: 180° - 90° = 90°

21 BRILVOORSCHRIFT -1.25 60° -2,25 +1.00 150° = Algebraïsche som : (-1.25) + (-1.00) = -2.25; (-5.00) + (-2.75) = -7.75 Teken van cylinder omdraaien: -1.00 wordt +1.00; -2.75 wordt +2.75 As van cylinder 90° verdraaien: 60° + 90° = 150°; 120° - 90° = 30° -7.75+2.75 30° -5.00 -2.75 120°

22 VDL,VNL,VML • Contactlenzen: – alleen monofocale, niet getinte contactlenzen toegelaten – Geen orthokeratologie • Bril: – Één enkele bril voor alle afstanden – Steeds identieke reserve bril – Halve maan bril bij emmetropen met presbytie

23 PUPILLICHT BEOORDELEN Routine-oogonderzoek: voorsegment

24

25 MACULA PAPIL Routine-oogonderzoek: oogfundus

26 Routine-oogonderzoek: tonometrie klasse 1 > 40jaar 2-jaarlijks • Drukmeting alleen geeft vals gevoel van veiligheid • Cave normotension glaucoom • Te evalueren samen met papil en gezichtsveld

27 Kleurenonderzoek • Abnormale Ishihara test • Colour-safe indien: – Normale anomaloscoop of – Normale Lantaarntest • Cave protanomalen: formulering van maximaal 4 eenheden is bedoeld voor normale trichromaten • Lantaarntest in België alleen mogelijk in Militair Hospitaal

28 Monoculariteit • Stereoscopie is niet vereist • Diplopie is altijd ongeschikt • Een sterk gestoord binoculair zicht is ongeschikt

29 Monoculariteit :klasse 2 initiëel • Minimum visus slechtste oog 5/10 • Amblyopie tot 3/10 – functioneel monoculair – sterk gestoord binoculair zicht • Verlies één oog toegelaten onder voorwaarden • Quid 2/10 slechtste oog door pathologie?

30 Monoculariteit: klasse2 initiëel voorwaarden • 10/10 zonder correctie beste oog • Geen refractieafwijkingen • Geen atcd van refractieve chirurgie • Geen onderliggende pathologie • Bevredigende vliegtest • Mogelijk operationele beperkingen door DGLV

31 Klasse1 revisie: één oog <7/10 • Verlies zicht uit één oog: ongeschikt • <7/10 één oog: geschikt indien – Binoculair gezichtsveld normaal – Pathologie: aanvaardbaar – Bevredigende vliegtest – OML

32 Refractieve chirurgie • Cave mensen die een refractieve chirurgie verzwijgen of aan orthokeratologie doen • Actief vragen naar refractieve chirurgie • Doorsturen naar dienst oftalmologie van het militair hospitaal voor contrastvisus en verblindingstest – < 40 j : 5 jaarlijks – Vanaf 40 j : 3 jaarlijks

33 Oogchirurgie: altijd ongeschikt • SLG kan geschiktheid overwegen na chirurgie: – Cataract:3 maand – Retina:6 maand – Glaucoom:6 maand – Refractieve chirurgie: geen periode vermeld alleen voorwaarden

34 Refractieve chirurgie • Voorwaarden tot geschiktheid: 1.Pre-op: klasse1: +5/-6klasse2: +5/-8 2.Voldoende stabilisatie van de refractie : niet meer dan 0.75 dioptrie/dag 3.Verblinding : normaal 4.Mesopisch contrast: normaal 5.Opvolging door oftalmoloog erkend SLG • Geschiktheidsonderzoek – 6 maand na chirurgie – <40j: 5-jaarlijksvanaf 40j: 3-jaarlijks

35 Refractive surgery in civil airmen(USA): techniek Bron: FAA april 2006

36 Refractive surgery: technieken Bron: FAA april 2006

37 Refractive surgery civil airmen(USA): resultaten RKPRK LASIK < -6 D-6/-10 D< -6 D-6/-10 D 10/10 zc2/3 geen bril 1/3 occasioneel 62,5%58,6%68,6%50,6% 5/10 zc88%93,3%83%90,8%76,9% Slechter na interventie 3,7%7,8%1,4%7,7% Bron: FAA april 2006

38 Refractieve chirurgie: historische evolutie Tot eind ‘80Tot eind ‘90Tot eind 2009Toekomst RKPRK (+Lasik+RK) LASIK (+ PRK)Lasek(?) Lasik met beperkte indicatie Grootste probleem Corneaperforatie Onvoorspelbaarheid refractie Visus fluctuatie Patiëntcomfort Hase Cornea ectasie (0.2% à 0,9%)

39 Refractieve chirurgie : stabilisatie visus 6 maanden • http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/SurgeryandLifeSupport /LASIK/ucm061270.htm#after http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/SurgeryandLifeSupport /LASIK/ucm061270.htm#after • Geen wettelijke wachttijd, FDA tabel Bron: FDA

40 KB van 22/07/2009: beschouwingen • Gevolg van Europese reglementering • Het kleine aantal luchtongevallen te wijten aan medische problemen wordt aangewend om medische criteria zeer soepel te maken • Goede zintuigen worden als nutteloos beschouwd vermits moderne technologie hun taak overneemt

41 KB van 22/07/2009: beschouwingen • De controle van de zintuigen wordt gereduceerd tot cijfers. De interpretatie door specialisten met kennis in beide domeinen (zintuigen en luchtvaartgeneeskunde) wordt geweerd. • De oftalmologische wetteksten zijn zeer omslachtig maar stellen inhoudelijk niets meer voor. • Indien deze medische criteria niet meer vliegongevallen geven,is luchtvaartgeneeskunde binnen enkele jaren arbeidsgeneeskunde.

42 AME • Wordt de spilfiguur van alles, maar wordt ook verantwoordelijk voor alles • Brochure met richtlijnen over oftalmologisch onderzoek is electronisch te verkrijgen bij Dr Larminier: frans.larminier@mil.befrans.larminier@mil.be • Telefoon Militair Hospitaal : – Secretariaat oftalmologie: 02/264.45.41 – Dr. Larminier: 02/264.45.42


Download ppt "Oftalmologie voor AME volgens KB van 22/07/2009 Dr Hedwig Van Verre oogarts."

Verwante presentaties


Ads door Google