De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VISUSSTOORNISSEN : 0 TOT 3 JAAR Ilse De Veuster Oogheelkunde UZA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VISUSSTOORNISSEN : 0 TOT 3 JAAR Ilse De Veuster Oogheelkunde UZA."— Transcript van de presentatie:

1 VISUSSTOORNISSEN : 0 TOT 3 JAAR Ilse De Veuster Oogheelkunde UZA

2 Oog

3 refractie •Optica : retina = brandpunt •Samenspel van corrigerende lenzen + cornea+ lens+ oogaslengte : beeld gefocuseerd op retina ( fovea)

4 Visusstoornissen : refractie •dioptrie = 1/ f – Vb 3 D = 1/f (m) ~ f = 1/ 3 = 0,33 m = 33 cm –Vb 2 D = 1/f ~ f = ½ = 50 cm •Accommodatie ~ convergentie –Vwp : 33cm ~ 3 D en convergentie

5 Visus Kegeltje = 1 boogminuut = 5 µ op retina Onderzoeksafstand: 4 - 5 - 6 m Te vergelijken met Megapixel Visus = ‘minimal angle of resolution’ (MAR)

6 Normale visuele ontwikkeling •Ontwikkeling in 1 ste levensjaren •Maturatie oog + centrale zenuwstelsel •Visuele stimuli evenwaardig beide ogen •  nl visus/stereopsis/rechte oogstand

7 Visusstoornissen •Refractie + cornea / lens / ooglengte •Retina •Nervus opticus •Visuele cortex / associatieve centra

8 Visusstoornissen : refractie •Hypermetropie : beeld achter retina •myopie : beeld voor retina •astigmatisme : deel van beeld onscherp

9 Visusstoornissen : media •Cornea, lens, vitreum troebelingen •Vb corneale littekens post infectie •Vb cataract •Vb vitreumbloedingen ( shaken baby)

10 Visusstoornissen : retina •Staafjes : duisternis - periferie •kegeltjes: licht/ kleur - centraal/ macula

11 Visusstoornissen : Nervus opticus •Nervus opticus/chiasma/ cgl

12 Prenatale ontwikkeling oog

13 °- 3 jarige ltd •Groei + verandering •Neonatus : ant segment =75 – 80%volwassene •Posterieure segment/ 2 = volwassene

14 Refractie oog = 2/3 cornea •Cornea :~ kromming –Neonatus : 48,4 D –Prematuur : 53,1 D –1 maand baby : 45,9 D –3 jr oude baby:42,7 D • astigmatisme tegen regel < 5 jr

15 Pupil •Diameter : –26 weken postconceptie : 4,7 mm –29 weken postconceptie : 3,4 mm –kind: –anisocorie: 0.5 tot 1.0 mm ( nl bij 9%) • pupilreactie op licht : 30,6 weken postconceptie

16 Oogaslengte •Neonatus : 16,78 mm •Eerste 18 maanden : + 4,3 mm •2e tot 5e levensjaar : +1,2 mm •Tot 13 jarige leeftijd : +1,3 mm

17 Refractie •Neonatus : + 2 D •< 4,5 jr : Astigmatisme tegen de regel •Erfelijkheid + visuele imput + oculaire pathologie  duisternis / visuele imput : inhibitie axiale groei ~~hypermetropie  wazige imput in licht(OLsutuur): myopie

18 Groei •Voorste deel van het oog = 80% van de volwassen afmetingen •Maturatie retina : 15 –45 maanden •Myelinisatie van nervus opticus : 2 jr

19

20 Visus •Neonatus : 6/240 2-3 mnd: 6/180 – 6/90 6 mnd : 6/18 –6/9

21 Visus •Neonatus : 6/240 2-3 mnd: 6/180 – 6/90 6 mnd : 6/18 –6/9

22 Visueel gedrag 20/40 geen interoculair verschil3-5 jr 20/30 geen interoculair verschil> 5 jr Afhankelijk van gebruikte visus test leeftijdsgebonden normaal waarden

23 Bepaling visus :Preferential looking

24 Bepaling visus •Preferential looking : resolutie visus –20/20 op 1- 3 jarige ltd •VEP : respons occipitale cortex op visuele stimulus –20/20 op 6-12 mnd •Optotypen : LEA

25 Bepaling visus Optotypen •Illuminantie •max contrast •crowding •log MAR/ afstand •~~ capaciteiten van het kind

26 Gezichtsveld

27 Visuele functies •Visus : ver nabij •gezichtsveld •kleurzin •contrast •nachtzicht/donkeradaptatie

28 Maturatie EO spier functie •Vestibulaire oogbewegingen34 weken gestatie •OKNgeboorte •Geconjugeerde hor bewgeboorte •Visuele fixatiegeboorte •Stabiele oogstand1 mnd •Fixatie reflex2 mnd •Geconjugeerde vert bew2 mnd •Volgbeweging3 mnd •Accommodatie4 mnd •Fusionele convergentie6 mnd

29 Visuele ontwikkeling •Geboorte –Beperkt kleurzin –VA 20/200 – 20/400 –Geringe fixatie mogelijkheid –Beperkt GZV –Immature retina –Hypermetropie –Geen accommodatie

30 Visueel gedrag PR 0-2 mnd sporadische fixatie en volgbeweging springerige saccaden meestal exodeviatie, zz eso

31 Visueel gedrag centrale fixatie en volgbeweging2-6 mnd accurate binoculaire volgbeweging monoculaire volgbeweging asymmetrie rechte oogstand met enkele exo en geen eso centrale fixatie met reiken naar voorwerpen6 mnd – 2jr accurate volgbeweging rechte oogstand

32 Binoculair zicht •3- 7 mnd : stereopsis

33 Visusstoornissen •Visus : (ver en) nabij •Gezichtsveld

34 Visusstoornissen •Frequent voldoende binoculaire visus om nl ontwikkeling mogelijk te maken •AMBLYOPIE  toekomst •Psychosociale impact

35 Amblyopie •Lage visus  abnormale visuele ontwikkeling secundair aan abnormale visuele stimulatie •Tot 7 jarige leeftijd •Kritische periode voor visuele ontwikkeling = 1 week en 3 maanden

36 Amblyopie •Lage visus  abnormale visuele ontwikkeling secundair aan abnormale visuele stimulatie •Tot 7 jarige leeftijd •Kritische periode voor visuele ontwikkeling = 1 week en 3 maanden

37 Amblyopie •Abnormale visuele stimulatie –Patroon distorsie = wazig retinaal beeld –Corticale suppressie •Inhibitie corticale activiteit van wazige/dev oog •Enkel bij binoculaire conditie •Voor of in primaire visuele cortex •Verstoring van ontwikkeling binoculaire cort cn

38 Amblyopie •Afwijkingen striate cortex •Afwijkingen corpus geniculatum

39 Oorzaken •° - 3 jr ltd: –strabisme –refractie afwijkingen –organische afwijkingen ( ptosis, coloboma, …). • ° - 3 jr ltd : prematuur, vertraagde ontw

40 •Behandeling –Bril / plakken / heelkunde • begeleiding na accurate diagnose

41 Onderzoeksmethode •Rode reflex •lichtreflet

42

43

44 Onderzoeksmethode •VEP

45 Onderzoeksmethode •ERG

46 Oogleden

47

48 Ptose

49

50

51

52

53

54 Visus stoornissen en ontwikkeling •Ontwikkeling andere zintuigen •Sociale integratie/ communicatie •Motorische ontwikkeling

55 Sensoriële ontwikkeling •Tastzin : voorwerpen/ lichaam/ individuen •Gehoor = minder motiverend tot exploratie •  12 mnd

56 Motorische ontwikkeling •Vertraagde fijne motorische ontwikkeling •Geen oog – hand coördinatie

57 Visus en fijne motoriek *volgt met ogen individuen bekijken hand voor gezicht Korte fixatie niet bew object *reiken naar visueel gefix vwp vwp hand naar hand raakt vwp met wijsvinger *pincetgreep zoekt naar vwp uit GZV *Opbouwen met 3 blokken bekijkt prentboeken en wijst *Bouwt toren > 6 blokken herkent personen op foto’s –3 mnd –6 mnd –1 jr –18 mnd –2jr

58 Motorische ontwikkeling •Rechtop zitten ( 6-12 mnd) •Buik- rug lig (6 mnd) •Alleen rechtop staan •Stap beweging mits steun ( 12 mnd) •  nl ontwikkeling van houding

59 Motorische ontwikkeling •Opdrukken in buiklig met armpjes •Naar rechtop zitten •Alleen stappen •  vertraagde ontwikkeling van zelf geïniteerde bewegingen > 12 mnd

60 Cognitieve ontwikkeling •Object permanentie -constantheid •Oorzakelijke relatie : actie – reactie •Classificatie •afmetingen

61 Sociale ontwikkeling •Glimlach mama •Glimlachen op geluid/ fysisch contact •Spel leeftijdsgenoten : gemis aan visuele clues en faciale expressie

62 Zelfredzaamheid •Vaardigheden ontwikkelen via kijken en imitatie –Kauwen, zelf eten, tanden poetsen > 2jr –Toilet training

63 Zelfbeeld •Onderscheid ik vs omgeving : tast/geluid •Praten in 2e, 3e persoon, eigen naam

64 Taalontwikkeling •Lipbewegingen imitatie •Directe noden •Beschrijven van huidige activiteiten •Geringe vragen •herhalingen

65 ontwikkeling afhankelijk van andere capaciteiten

66

67


Download ppt "VISUSSTOORNISSEN : 0 TOT 3 JAAR Ilse De Veuster Oogheelkunde UZA."

Verwante presentaties


Ads door Google