De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities… hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities… hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 1."— Transcript van de presentatie:

1 Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities… hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 1

2 2 • www.bethanië.be • www.opvoedingswinkel.be • www.partnersinparenting.be • www.yar-vlaanderen.be www.yar-vlaanderen.be • hink-stap-sprong: handleiding over ontwikkeling en opvoeding (Voets e.a. Garant..)

3 Agenda • Paradigma : hechting en adoptie • Betekenis en samenhang van gedrag • Positie en handelen hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 3

4 Hechting hechting en adoptie jo voets 2012 wat nuhechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 4

5 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 5

6 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nuhechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 6

7 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen De baby, de moeder, de overgrootvader • Gehecht? hechting en adoptie jo voets 2012 wat nuhechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 7

8 gehechtheid • Het voelen en zoeken van nabijheid en contact met een specifieke ouder in tijden van angst, spanning, ziekte….enz. hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 8

9 9 ONVEILIG GEHECHT ( 1 OP 3 KINDEREN ) • ANGSTIG-VERMIJDEND (ACTIEVE VERMIJDING) – IK KAN ALLES ZELF (accent op autonomie) – VERBODEN TOEGANG • ANGSTIG-AMBIVALENT – HOU ME VAST (accent op aanklampen) – MEGA BOOS, BANG, VERDRIETIG – MACHTSSTRIJD – AANTREKKEN EN AFSTOTEN • GEDESORGANISEERD – GEEN VASTE STRATEGIE OF STIJL(accent op aanklampen en vermijden) – CHAOS – ANGST EN VEILIG SIMULTAAN – J CHRONISCHE TRAUMA4S EN/OF VERWAARLOZING

10 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Intern werkmodel • Het VERINNERLIJKEN GEHECHTHEIDSRELATIES • = blauwdruk • = intern werkmodel. • Determineert de verdere ontwikkeling en relaties • Is leerbaar en veranderbaar 10

11 opvoedingscyclus • Symbiose autonomie • (symbiose1) symbiose2autonomie hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 11

12 symbiose • Complete interafhankelijkheid • Samenleven maakt leven mogelijk • Symbiose > separatie>autonomie hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 12

13 autonomie • Zelf is basis = het Zijn • vroeg (on)bewust aanwezig • Ontwikkelen is vanuit het Zelf naar het Ik gaan, een eigen vertaling en Identificatie met het Zelf. • zoektocht naar authenticiteit en harmonie • Ik-mezelf-thema-de samenleving: veréénzelvigd • Content – coherent. hechting en adoptie jo voets 2012 wat nuhechting en adoptie jo voets 2012 wat nu13

14 Symbiose naar autonomie • Symbiose: hechting • Autonomie (ouder-kind grens) • Vaardigheden • Identiteit • Intimiteit • generativiteit hechting en adoptie jo voets 2012 wat nuhechting en adoptie jo voets 2012 wat nu14

15 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Hechting als systeem • actoren • Verbinding • Thema • context 15

16 kuleuven 2011 jo voets jv@ogl.be verbinding vader context moeder kind thema) jv@ogl.beJo voets (ont) hechtAntwerpen 2006

17 kuleuven 2011 jo voets jv@ogl.be verbinding vader context moeder kind ) jv@ogl.beJo voets (ont) hechtAntwerpen 2006 controle autonomiezorg ?

18 Adoptie: systeem en betekenis hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 18 Vader?A-vader moeder Baby/…A-moeder

19 hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 19 Symbiose14j trauma A- vader A- moeder A- zoon moeder

20 hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 20 Dader- slachtoffer17j

21 hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 M. A-Z16 V. zus 21

22 Principes: circles of courage • Belonging • Competentie • Identiteit • Wederkerigheid (zorg) hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 22

23 Opvoeden zonder verwachtingen? • Autonomie versus verwachting • Adoptie met ‘behoud’ van Zelf • Schuld/Angst als slechte raadgever hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 23

24 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu ALARMSIGNALEN • AANTREKKEN EN AFSTOTEN • SOCIALE RELATIES ZONDER VEEL ONDERSCHEID TUSSEN PERSONEN (allemans kind, niemands kind) • NEIGING TOT VERSMELTEN: symbiose • Angst voor verwerping • GEVOEL VAN LEEGTE – OPVULLEN door spanning op te zoeken cq te verdoven – ZUCHTIGHEID NAAR ETEN OF MATERIËLE DINGEN • Grenzen nodig met grensgevechten • Het bestaan wordt telkens ‘bevochten’ • Zie me graag? • IK > mezelf > thema 24

25 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Hechting binnen het ecologisch model van Belsky Sociaal netwerk opvoedings- geschiedenis PersoonlijkheidOpvoeden Sturen Steunen stimuleren Kind- kenmerken Werk Ontwikkeling van het kind partnerrelatie 25 Sensitiviteit & responsiviteit

26 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Belsky • Opvoeden is multi-factorieel bepaald • Asymmetrische dependentie: de kracht van de ouders >oudere broers >kindkenmerken. • Opvoedingsgeschiedenis en persoonlijkheid van de ouders wordt meegevormd door partnerrelaties, sociaal netwerk, werk en =ouderlijke stijl • Opvoeden is niet geven wat kinderen willen, maar wat kinderen nodig hebben (om te ontwikkelen) 26

27 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Protectieve figuren/mechanismen (Rubin,97)  Kindkenmerken : 1. Marginaliteit: al op jonge leeftijd afstand nemen van het gezin of de weigering om zich met het gezin te identificeren (vgl. escape: kansarmoede) 2. Zichzelf kunnen troosten (ritueel) 3. Adopteerbaarheid: het vermogen om hulpbronnen aan te boren buiten het gezin, het vermogen mensen aan te trekken en gebruik te maken van wat ze bieden (Mouton 2000) Omgeving: 1. Zorgende volwassene (over tijden heen) 2. Psychotherapie (methode/timing) 3. Ondersteunende partnerrelatie jv@ogl.beAntwerpen 2006 27

28 28hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Vb.Roken, games, series,verdringen, idealiseren Ruppert F. Symbiose en trauma Angst, woede, verlaten zijn, zichzelf weggeven Zelfregie, ontwikkeling, inbedding…

29 Dissociatie: invoelen = aanvoelen = meevoelen • splitsing hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 29 Kwaliteit Vervorming allergie Regie Locus of control De Tijger ontwaakt. Peter Levine

30 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Parenting : sturen, steunen, stimuleren 30

31 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu grenzen • De ouder-kind grens • De leerkracht-leerling grens • De…………. • = scheiding van subsystemen • = definiëring van posities • = beveiliging van ontwikkeling • = containment • = vraagt stevigheid en gevoeligheid voor “thema” • Het thema staat tussen ouder/kind: verbindend 31

32 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Negatief proces versus ped. vaardigheden • Ouder • Sturen/steunen/stimuleren • kind Negatief proces 32

33 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Negatief proces – coërcief proces opstart Negatieve reactie actie-reactie agressie.59-.61.45-.50.26-.39 - negatief proces : aanhoudend negatief geladen ouder-kindinteractie Tiranniek proces : tiranniek gedrag om - voordelen te verwerven - negatieve gevolgen te vermijden = jv@ogl.beJo voets (ont) hechtAntwerpen 2006 33

34 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nuhechting en adoptie jo voets 2012 wat nu34 Negatief proces • Zelfcontrole van de ouder daalt • Zelfcontrole van het kind daalt • Het is een automatisch proces • Exclusieve neg. Interactie • Duur, intensiteit, frequentie • Absoluut en algemeen • Infecteert de gezinsstructuur/cultuur • Irritatie> negatief proces

35 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu (Ouderlijke) Positie versus meta-positie  Handelen  (re)actief  Acteren  Controle vanuit Stress  Hier-en-nu  Thema: concreet  Externe locus of control  Egocentrisch perspectief  Handelen en denken  (pro)actief  Regisseren  Controle (beheren)vanuit rust  Tijdsas: vroeger-nu-later  Thema:concreet - abstraherend  Interne locus of control  dynamisch interactief perspectief jv@ogl.beJo voets (ont) hechtAntwerpen 2006 35

36 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Opvoedingszones (Angenent) autonomie prosociaal Genegenheidvijandigheid antisociaal controle 36

37 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Innerlijke regulatie • Intact: maak contact met je zelf,neem waar, maak ruimte • Contact: zoek naar de juiste laag, modus van contact (middenveld) • Contract: plaats het thema, de vraag 37

38 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Containment: Ik- zwakte vraagt ik-sterkte angst verwerping woede positie krenking herbeleving regulatie adem kwaliteit vuur vervorming contact water Meta-positie reactie proactie containment Timen/doseren contact Je eigen leider 38

39 kuleuven 2011 jo voets jv@ogl.be verbinding vader (fysieke)context moeder kind thema) jv@ogl.beJo voets (ont) hechtAntwerpen 2006 Verbindend communiceren

40 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu Stiekem gedrag: liegen, stelen.59-.61.45-.50.26-.39 - liegen, stelen: alleen de dader is echt zeker (behalve…) - Splijtend thema: wantrouwen - Symbolische betekenis van stelen (hechting-verwerping-territorium) - Aanpak: verminderen van kans (preventie) - Reguleren van gezag: sturen>steunen>stimuleren jv@ogl.beJo voets (ont) hechtAntwerpen 2006 gezag woedebuien liegenstelen 40

41 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu AANPAK EN OMGANG • CONTAINMENT – Gevoelens van het kind begrijpen, weerspiegelen, en ze gerust stellen. – Moeilijke dingen helpen verteren; indamming bij overspoeling – Ruimte even om later de draad weer op te nemen – Meer van hetzelfde, minder van iets anders 41

42 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu AANPAK EN OMGANG • Stop machtsstrijd – Bij een machtstrijd ben je altijd de verliezer – Humor is een perfect wapen • Geen duizend regels – Te complex – (beperkte) regels en grenzen; voorspelbaarheid • crisis – Geen discussie over grenzen, geen straffen tijdens de crisis – Als emotionaliteit stijgt bij het kind, stijgt de neutraliteit bij de opvoeder – Na de crisis moet er herstel zijn – Innerlijke regulatie • Rituelen: handelingen, gebaren, voorwerpen, plaatsen 42

43 positie Pedagogische vaardigheden heeft grondvest van hechting (symbiose) nodig Pedagogische en therapeutische attitude als adoptieouder is zeer moeilijk Adoptie is niet koloniseren Adoptie is acceptatie van autonomie ondanks verwachtingen ….. hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 43

44 Dank voor uw aandacht • Vragen? hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 44


Download ppt "Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities… hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 1."

Verwante presentaties


Ads door Google