De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities…

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities…"— Transcript van de presentatie:

1 Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities…
hechting en adoptie jo voets wat nu 1

2 www.bethanië.be www.opvoedingswinkel.be www.partnersinparenting.be
hink-stap-sprong: handleiding over ontwikkeling en opvoeding (Voets e.a. Garant..) hechting en adoptie jo voets wat nu 2

3 Agenda Paradigma : hechting en adoptie
Betekenis en samenhang van gedrag Positie en handelen hechting en adoptie jo voets wat nu 3

4 4 hechting en adoptie jo voets wat nu Hechting

5 Klik op het pictogram als u een afbeelding wilt toevoegen
hechting en adoptie jo voets wat nu 5

6 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu
6

7 De baby, de moeder, de overgrootvader
7 hechting en adoptie jo voets wat nu De baby, de moeder, de overgrootvader Gehecht?

8 gehechtheid Het voelen en zoeken van nabijheid en contact met een specifieke ouder in tijden van angst, spanning, ziekte….enz. hechting en adoptie jo voets wat nu 8

9 ONVEILIG GEHECHT ( 1 OP 3 KINDEREN)
ANGSTIG-VERMIJDEND (ACTIEVE VERMIJDING) IK KAN ALLES ZELF (accent op autonomie) VERBODEN TOEGANG ANGSTIG-AMBIVALENT HOU ME VAST (accent op aanklampen) MEGA BOOS, BANG, VERDRIETIG MACHTSSTRIJD AANTREKKEN EN AFSTOTEN GEDESORGANISEERD GEEN VASTE STRATEGIE OF STIJL(accent op aanklampen en vermijden) CHAOS ANGST EN VEILIG SIMULTAAN J CHRONISCHE TRAUMA4S EN/OF VERWAARLOZING hechting en adoptie jo voets wat nu 9

10 Intern werkmodel Het VERINNERLIJKEN GEHECHTHEIDSRELATIES = blauwdruk
Determineert de verdere ontwikkeling en relaties Is leerbaar en veranderbaar hechting en adoptie jo voets wat nu 10

11 opvoedingscyclus Symbiose autonomie (symbiose1) symbiose2 autonomie
hechting en adoptie jo voets wat nu 11

12 symbiose Complete interafhankelijkheid Samenleven maakt leven mogelijk
Symbiose > separatie>autonomie hechting en adoptie jo voets wat nu 12

13 autonomie Zelf is basis = het Zijn vroeg (on)bewust aanwezig
1313 hechting en adoptie jo voets wat nu autonomie Zelf is basis = het Zijn vroeg (on)bewust aanwezig Ontwikkelen is vanuit het Zelf naar het Ik gaan, een eigen vertaling en Identificatie met het Zelf. zoektocht naar authenticiteit en harmonie Ik-mezelf-thema-de samenleving: veréénzelvigd Content – coherent.

14 Symbiose naar autonomie
1414 hechting en adoptie jo voets wat nu Symbiose naar autonomie Symbiose: hechting Autonomie (ouder-kind grens) Vaardigheden Identiteit Intimiteit generativiteit

15 Hechting als systeem actoren Verbinding Thema context
hechting en adoptie jo voets wat nu 15

16 vader thema) context moeder kind kuleuven 2011 jo voets jv@ogl.be
1616 verbinding thema) vader context moeder kind kuleuven 2011 jo voets Jo voets (ont) hecht Antwerpen 2006

17 ? vader ) context moeder kind controle zorg autonomie
1717 verbinding ) vader context moeder kind ? controle zorg autonomie kuleuven 2011 jo voets Jo voets (ont) hecht Antwerpen 2006

18 Adoptie: systeem en betekenis
Vader? A-vader moeder Baby/… A-moeder hechting en adoptie jo voets wat nu 18

19 A-moeder A-zoon A-vader Symbiose14j trauma moeder hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 19

20 Dader- slachtoffer17j hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 20

21 hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 21
M. A-Z16 V. zus hoorcollege orthopedagogiek jo voets 2012 21

22 Principes: circles of courage
Belonging Competentie Identiteit Wederkerigheid (zorg) hechting en adoptie jo voets wat nu 22

23 Opvoeden zonder verwachtingen?
Autonomie versus verwachting Adoptie met ‘behoud’ van Zelf Schuld/Angst als slechte raadgever hechting en adoptie jo voets wat nu 23

24 ALARMSIGNALEN hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 24
AANTREKKEN EN AFSTOTEN SOCIALE RELATIES ZONDER VEEL ONDERSCHEID TUSSEN PERSONEN (allemans kind, niemands kind) NEIGING TOT VERSMELTEN: symbiose Angst voor verwerping GEVOEL VAN LEEGTE OPVULLEN door spanning op te zoeken cq te verdoven ZUCHTIGHEID NAAR ETEN OF MATERIËLE DINGEN Grenzen nodig met grensgevechten Het bestaan wordt telkens ‘bevochten’ Zie me graag? IK > mezelf > thema hechting en adoptie jo voets wat nu 24

25 Hechting binnen het ecologisch model van Belsky
partnerrelatie Sociaal netwerk Kind- kenmerken opvoedings- geschiedenis Persoonlijkheid Opvoeden Sturen Steunen stimuleren Werk Ontwikkeling van het kind Sensitiviteit & responsiviteit hechting en adoptie jo voets wat nu 25

26 Belsky Opvoeden is multi-factorieel bepaald
Asymmetrische dependentie: de kracht van de ouders >oudere broers >kindkenmerken. Opvoedingsgeschiedenis en persoonlijkheid van de ouders wordt meegevormd door partnerrelaties, sociaal netwerk, werk en =ouderlijke stijl Opvoeden is niet geven wat kinderen willen, maar wat kinderen nodig hebben (om te ontwikkelen) hechting en adoptie jo voets wat nu 26

27 Protectieve figuren/mechanismen (Rubin,97)
Kindkenmerken : Marginaliteit: al op jonge leeftijd afstand nemen van het gezin of de weigering om zich met het gezin te identificeren (vgl. escape: kansarmoede) Zichzelf kunnen troosten (ritueel) Adopteerbaarheid: het vermogen om hulpbronnen aan te boren buiten het gezin, het vermogen mensen aan te trekken en gebruik te maken van wat ze bieden (Mouton 2000) Omgeving: Zorgende volwassene (over tijden heen) Psychotherapie (methode/timing) Ondersteunende partnerrelatie hechting en adoptie jo voets wat nu 27 Antwerpen 2006

28 hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu 28
Ruppert F. Symbiose en trauma Vb.Roken, games, series,verdringen, idealiseren Angst, woede, verlaten zijn, zichzelf weggeven Zelfregie, ontwikkeling, inbedding… hechting en adoptie jo voets wat nu 28

29 Dissociatie: invoelen = aanvoelen = meevoelen
splitsing Kwaliteit Vervorming allergie Regie Locus of control De Tijger ontwaakt. Peter Levine hechting en adoptie jo voets wat nu 29

30 Parenting : sturen, steunen, stimuleren
30 Parenting : sturen, steunen, stimuleren hechting en adoptie jo voets wat nu 30

31 grenzen De ouder-kind grens De leerkracht-leerling grens De………….
= scheiding van subsystemen = definiëring van posities = beveiliging van ontwikkeling = containment = vraagt stevigheid en gevoeligheid voor “thema” Het thema staat tussen ouder/kind: verbindend hechting en adoptie jo voets wat nu 31

32 Negatief proces versus ped. vaardigheden
Ouder Sturen/steunen/stimuleren kind Negatief proces hechting en adoptie jo voets wat nu 32

33 Negatief proces – coërcief proces
opstart Negatieve reactie actie-reactie agressie negatief proces : aanhoudend negatief geladen ouder-kindinteractie Tiranniek proces : tiranniek gedrag om - voordelen te verwerven - negatieve gevolgen te vermijden = hechting en adoptie jo voets wat nu 33 Jo voets (ont) hecht Antwerpen 2006

34 Negatief proces Zelfcontrole van de ouder daalt
hechting en adoptie jo voets wat nu 3434 Negatief proces Zelfcontrole van de ouder daalt Zelfcontrole van het kind daalt Het is een automatisch proces Exclusieve neg. Interactie Duur, intensiteit, frequentie Absoluut en algemeen Infecteert de gezinsstructuur/cultuur Irritatie> negatief proces

35 (Ouderlijke) Positie versus meta-positie
Handelen (re)actief Acteren Controle vanuit Stress Hier-en-nu Thema: concreet Externe locus of control Egocentrisch perspectief Handelen en denken (pro)actief Regisseren Controle (beheren)vanuit rust Tijdsas: vroeger-nu-later Thema:concreet - abstraherend Interne locus of control dynamisch interactief perspectief hechting en adoptie jo voets wat nu 35 Jo voets (ont) hecht Antwerpen 2006

36 Opvoedingszones (Angenent)
autonomie prosociaal Genegenheid vijandigheid antisociaal controle hechting en adoptie jo voets wat nu 36

37 Innerlijke regulatie Intact: maak contact met je zelf,neem waar,
maak ruimte Contact: zoek naar de juiste laag, modus van contact (middenveld) Contract: plaats het thema, de vraag hechting en adoptie jo voets wat nu 37

38 Containment: Ik- zwakte vraagt ik-sterkte
herbeleving regulatie angst vervorming Timen/doseren contact Meta-positie verwerping Je eigen leider krenking kwaliteit reactie containment positie proactie contact woede water vuur adem hechting en adoptie jo voets wat nu 38

39 vader thema) (fysieke)context moeder kind Verbindend communiceren
3939 verbinding thema) Verbindend communiceren vader (fysieke)context moeder kind kuleuven 2011 jo voets Jo voets (ont) hecht Antwerpen 2006

40 Stiekem gedrag: liegen, stelen
gezag woedebuien liegen stelen liegen, stelen: alleen de dader is echt zeker (behalve…) Splijtend thema: wantrouwen Symbolische betekenis van stelen (hechting-verwerping-territorium) Aanpak: verminderen van kans (preventie) Reguleren van gezag: sturen>steunen>stimuleren hechting en adoptie jo voets wat nu 40 Jo voets (ont) hecht Antwerpen 2006

41 AANPAK EN OMGANG CONTAINMENT
Gevoelens van het kind begrijpen, weerspiegelen, en ze gerust stellen. Moeilijke dingen helpen verteren; indamming bij overspoeling Ruimte even om later de draad weer op te nemen Meer van hetzelfde, minder van iets anders hechting en adoptie jo voets wat nu 41

42 AANPAK EN OMGANG Stop machtsstrijd
Bij een machtstrijd ben je altijd de verliezer Humor is een perfect wapen Geen duizend regels Te complex (beperkte) regels en grenzen; voorspelbaarheid crisis Geen discussie over grenzen, geen straffen tijdens de crisis Als emotionaliteit stijgt bij het kind, stijgt de neutraliteit bij de opvoeder Na de crisis moet er herstel zijn Innerlijke regulatie Rituelen: handelingen, gebaren, voorwerpen, plaatsen hechting en adoptie jo voets wat nu 42

43 positie Pedagogische vaardigheden heeft grondvest van hechting (symbiose) nodig Pedagogische en therapeutische attitude als adoptieouder is zeer moeilijk Adoptie is niet koloniseren Adoptie is acceptatie van autonomie ondanks verwachtingen ….. hechting en adoptie jo voets wat nu 43

44 Dank voor uw aandacht Vragen? hechting en adoptie jo voets 2012 wat nu
44


Download ppt "Hechting en adoptie: over systemen, posities en condities…"

Verwante presentaties


Ads door Google