De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regelingen Zonne-energie en collectieve opwek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regelingen Zonne-energie en collectieve opwek"— Transcript van de presentatie:

1 Regelingen Zonne-energie en collectieve opwek
Karin Keijzer Energiefonds Overijssel, Zwolle, 10 april 2014

2 Regelingen algemeen Algemeen RVO: Specifiek woningen: subsidies en leningen van rijk, provincies of gemeenten Specifiek ondernemers:

3 Veel gebruikte en nieuwe regelingen Zonne-energie en collectieve opwek
Fiscaal: - EIA (energie investeringsafstrek) en MIA/Vamil Verlaagd tarief energiebelasting (postcoderoos) Leningen Energiebespaarfonds Regeling groen financiering Subsidies SDE+ R&D in de topsector Energie: TKI solar en Energo

4 SDE+ De regeling: exploitatievergoeding per opgewekte kwH gedurende 15 jaar voor zon-pv installaties >15 kwp grootverbruikaansluiting haalbaarheidsstudie >500 kwp Film SDE + site SDE - sde/video-sde-de-praktijk

5 SDE+ regeling Open van 1 april 2014 tot 18 december 2014
Verdeeld over 6 aanvraagperioden (fases) Oplopend basisbedrag in elke volgende fase Elke produktiecategorie een maximum basisbedrag -zon-pv €0, zonthermisch € 38,2/GJ Totaalbudget 2014 € 3,5 miljard Extra eisen zon-pv: -installatie minimaal 15 kWpiek -aansluiting > 3 x 80 ampere (grootverbruiker) Extra eis zonthermisch: Apertuuroppervlak minimaal 100 m2

6

7

8 Kenmerken SDE+ Lange termijn subsidie zekerheid (5, 12 of 15 jaar afhankelijk van technologie). SDE subsidies voor de productie van gas, WKK/warmte en elektriciteit. SDE focust zich op bedrijven en organisaties (zonder winstoogmerk). Subsidie budget 3,5 miljard in 2014: principe eerst komt het eerst maalt. Op de dag van de overboeking: loterij tussen alle volledige aanvragen. Vanaf 2013 gefinancierd door een extra heffing op de energierekening. 50% van huishoudens, 50% van de industrie.

9 Verlaagd tarief bij collectieve opwek
De regeling: leden van een coöperatie of VvE krijgen tot kWh een korting van € 0,075 per kWh op de energiebelasting over het toegewezen deel van hun elektriciteitsverbruik. Onderdelen: -Een coöperatie of VvE, -Een DE-productie-installatie. -Leden, die in de nabijheid wonen (postcoderoos)

10 productie Energiebedrijf A productievergoeding € 0,05 – 0,06/kWh
Energiebedrijf B Productieaandeel belastingkorting (€ 0,075 + BTW)/kWh Energiebedrijf A (€ 0,075 + BTW)/kWh Productieaandeel belastingkorting productievergoeding € 0,05 – 0,06/kWh Energiebedrijf C

11 Vereisten: 1. De Coöperatie of VvE
Coöperatie of VvE bestaat uitsluitend uit natuurlijke personen. Ondernemers, behoudens uitzondering niet toegestaan. De productie-installatie is juridisch en economisch eigendom van de coöperatie of VvE. Coöperatie heeft aanwijzing van de Belastingdienst.

12 Vereisten: 2. De productie-installatie
Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, waterkracht en biogas. Garanties van oorsprong GVO. Recht op korting beperkt tot netto levering op de aansluiting van de productie-installatie -Consequentie: een eigen (nieuwe) aansluiting nodig bij plaatsing op dak van andere eigenaar. Combinatie met andere (eerdere) rijkssteun niet mogelijk Bestaande installaties toegestaan.

13 Vereisten: 3. De leden Alleen natuurlijke personen
Woning binnen de postcoderoos Woning dient hoofdzakelijk als woning gebruikt te worden

14 Postcoderoos

15 Vereisten: 3a. De ondernemersleden
Ondernemersleden toegestaan, indien: geen leverancier, producent, handelaar van elektriciteit of netbeheerder; niet in groepsverband daarmee verbonden; geen woningcorporatie of exploitant onroerend goed; totaal niet meer dan 5% qua deelname, of naar oordeel inspecteur: coöperatie blijft van en voor particulieren.

16 Veel gestelde vragen

17 Meerdere installaties per coöperatie?
Ja, maar per productie-installatie een eigen postcoderoos en daarmee een eigen deel van de leden, die daaruit korting kunnen krijgen. Indien productie-installaties in hetzelfde postcodegebied met dezelfde hernieuwbare energiebron: mogelijk één postcoderoos

18 Welke financieringsconstructies zijn toegestaan?
Financial lease is nu toegestaan. Per 1/1/2014, alsnog toegestaan. Operational lease niet toegestaan. Financiering via een (bank)lening is wel toegestaan. Combinatie met (eerdere) rijkssteun is niet toegestaan, combinatie met provinciale of gemeentelijke steun wel.

19 Kunnen bestaande coöperaties ook gebruik maken van de regeling?
Ja, mits zij voldoen aan de voorwaarden. Dus niet, als er bedrijven lid zijn. Als de statuten bedrijfslidmaatschap toestaan, maar er zijn geen bedrijfsleden: wel toegestaan.

20 Is één leverancier voor alle leden vereist?
Nee, dat is de vrijheid van de coöperatie om in onderhandeling met de leverancier voor de productieafname dit mee te nemen voor de prijsafspraken.

21 Zijn de administratiekosten, die energiebedrijven in rekening mogen brengen gemaximeerd?
Nee, blijft een marktoverweging van de bedrijven

22 Betaalt de coöperatie de kosten voor een nieuwe aansluiting?
Ja en de netbedrijven zijn nog in overleg om naar de hoogte te kijken voor bepaalde tarieven.

23 Wordt de regeling na 4 jaar opgeheven?
Nee, het is een wetswijziging die tot een volgende wetswijziging van kracht blijft. Toegezegd is bij eventuele wijziging een passende overgangsregeling voor bestaande gevallen. Bestaande coöperaties en betreffende personen krijgen max. 10 jaar zekerheid bij aanpassing.

24 Verdere informatie: Saldering en zelflevering: ondernemen/duurzame-energie-opwekken/duurzame- energie/saldering-en-zelflevering Verlaagd tarief: Aanvraagformulier: anvraag_aanwijzing_voor_het_verlaagde_tarief_energiebelasting_voor_lokaal_duurzaam_opgewekte_elekticiteit

25 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Regelingen Zonne-energie en collectieve opwek"

Verwante presentaties


Ads door Google