De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014 30/06/2014 inleiding l 1 l.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014 30/06/2014 inleiding l 1 l."— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014 30/06/2014 inleiding l 1 l

2  Algemene inleiding: Luk Lemmens  Algemene toelichting budget: Ludwig Caluwé  Toelichting per gedeputeerde en beleidsdomeinen  Vragen Programma persmoment 30/06/2014 Inleiding door Luk Lemmens l 2 l

3  Interne Staatshervorming: verevening  Besparingen oktober: 3%-5%-8% per gedeputeerde  Beslissing Vlaamse Regering: 6 milj/2014  Aangepaste Meerjarenplanning: o Zonder belastingverhoging o Zonder naakte ontslagen Meerjarenplanning: inleiding 30/06/2014 Luk Lemmen s l 3 l

4  20 mio: Tekort overeenkomstig oorspronkelijke meerjarenbegroting  2,5 mio: In oorspronkelijke meerjarenbegroting voor 2014 reeds geschrapte uitgaven interne staatshervorming  1,5 mio: Onderschatting personeelsuitgaven  0,5 mio: Betwiste verevening  4,0 mio: Overname waterlopen TOTAAL 28,5 miljoen Oorspronkelijke begrotingsopdracht 2014 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 4 l

5  8 mio:herraming inkomsten  10 mio:vervroegde uitbetalingen in ‘13 van toekomstige uitgaven en niet aangaan van leningen in ’13+’14  10,5 mio:reële besparing op de uitgaven (subsidies, dotaties, personeel en werking ) TOTAAL 28,5 miljoen Geleverde inspanningen voor begroting 2014 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 5 l

6  39,3 mio: vermindering inkomsten provinciefonds (2014: 6 miljoen – 2019: 7,1 miljoen) Opgelost door: -Niet door: in te grijpen in ontwerp-begroting 2014 integendeel: ook aankoop Suikerrui voor verhuis Zilvermuseum gaat door. (gefinancierd door schrapping andere investeringen) (totaal aantal investeringen blijft op 220 miljoen) Bijkomende uitdagingen meerjarenbudget (2014-2019) 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 6 l

7  Helft: o Hogere raming inkomsten o Raming onderbenutting werkingskosten  Helft: o Bijdrage Pidpa o Activering vastgoed Welke maatregelen wel? 30/06/2014 Ludwig Caluwé l 7 l

8  Ingrijpende verevening  Pensioneringen – werkingsmiddelen  Nieuw subsidiereglement: bovenlokale projecten Cultuur 30/06/2014 Luk Lemmens l 8 l

9  Nieuw museum: oplossing zilver en diamant  Herdenking WO I  Beleidsbrief: o Efficiënter, bovenlokaal subsidiebeleid o Cultuur zonder leeftijd o Kwaliteitsverhoging amateurkunsten o Erfgoedbeheer en depotwerking Cultuur 30/06/2014 Luk Lemmens l 9 l

10  Minder studies  Uitvoeren resultaten studies  Zuiniger en efficiënter werken Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 30/06/2014 Luk Lemmens l 10 l

11  15 miljoen voor fietsostrades  12 miljoen voor fietsinfrastructuur  Nieuw Ruimtelijk Structuurplan  Gebiedsgericht beleid: Fortengordels Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 30/06/2014 Luk Lemmens l 11 l

12 Alle acties passen in een economisch globaal kader  Waar: speerpuntsectoren o Detailhandel, chemie, haven, logistiek, creatieve industrie, agro- complex, bouw, metaal,…  Wat: economische uitdagingen o innovatie o knelpuntberoepen o ondernemingszin stimuleren o Taakstelling: bedrijfshuisvesting, bedrijventerreinen, investeerders  Hoe: gebiedsgericht i.s.m soc. econ. middenveld o Uitvoering van het Vlaams economisch beleid op het terrein o Lokaal beleid op gemeentelijk vlak o Provincie met streken: Antwerpen – Turnhout - Mechelen Economie 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 13 l

13  Praktijkonderzoekcentra: o Hooibeekhoeve o Proefbedrijf pluimveehouderij: opening nieuwe stallen in mei 2014  Hoeve- en streekproducten o Verbreding van de activiteiten o www.lekkersmetstreken.be www.lekkersmetstreken.be  Verdere ontwikkeling glastuinbouw Landbouw 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 14 l

14  Nieuw provinciehuis tegen 2017  Aankoop Etnografisch Museum ->Zilvermuseum  Verkoop vastgoed o Arrondissementscommissariaat (Jan Van Rijswijcklaan) o Qvit klooster (Ploegstraat) o PVI (Provinciaal Veiligheidsinstituut) o Fabiolazaal (Jezusstraat) o Dienstgebouw Hoge Mouw (Kasterlee) o Parkhuis (Koningin Elisabethlei) o TPA (Koningin Elisabethlei) Patrimonium 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 15l

15  BBC  5 grootste investeringen aangerekend in 2014: o Project Nieuw Provinciehuis o Plantijn Hogeschool – campus wetenschap en techniek o Aanleg fietsostrades, bovenlokale fietspaden en -infrastructuur o Aankoop en renovatie Zilvermuseum o Werken aan waterinfrastructuur Financiën 28/11/2013 Ludwig Caluwé l 16 l

16  Investeren in de toekomst! o Bouw scholen = masterplan o Talentklassen Onderwijs 28/11/2013 Inga Verhaert l 16 l

17  2014 is overgangsjaar  Nieuwe taken = kansen  Écht jeugdbeleid voeren o Fuifbussen, preventie gehoorschade, … o Focus op inclusief en kwetsbare groepen Jeugd 30/06/2014 Inga Verhaert l 17 l

18  Slim Besparen!  Energie o Groepsaankoop versie 2.0  ICT o Goede profielen aantrekken  Communicatie o Minder uitbesteden o Nieuwe huisstijl o Digitale dienstverlening voor de burger Energie / ICT/ Communicatie 30/06/2014 Inga Verhaert l 18 l

19  Verhoogde dotatie  Landloperskolonie Wortel/Merksplas o Éénmalig 11 miljoen euro  De Merel in Brecht o Op naar 1000 ha  Herdenking WO I o Militair erfgoed vzw Kempens Landschap 30/06/2014 Inga Verhaert en Peter Bellens l 19 l

20  Geen naakte ontslagen  Geen aanwervingsstop  Geen automatische vervanging  Modern en flexibel personeelsbeleid Personeel 30/06/2014 Bruno Peeters l 20 l

21  Terugplooien op de kerntaken  Investeren in sportinfrastructuur domeinen: verhuis sportclubs Rivierenhof  Vol inzetten op G-sport Sport 30/06/2014 Bruno Peeters l 21 l

22  Verkoop gebouw PVI  Tweede oefenplaat en uitbouw Campus Vesta Veiligheid 30/06/2014 Bruno Peeters l 22 l

23  Efficiëntieoefening personeel  Blijven investeren in infrastructuur  Binnenlandmarketing met TPA Vrije Tijd 30/06/2014 Bruno Peeters l 23 l

24  Nieuwe kerntaken -> opportuniteiten o Sociale Planning/Sociale Kaart o Netwerkvorming o Impulsbeleid/Subsidies ->thematische oproepen  Speerpunten o Opvoedingsondersteuning o (kinder)Armoede o Preventie van zelfdoding bij jongeren o Intrafamiliaal geweld o (jong)Dementie Welzijn en gezondheid 28/11/2013 Peter Bellens l 24 l

25  Wonen o Focus: Anders Wonen bv. Co-housing  Gelijke kansen en toegankelijkheid o Onderzoek naar invoering vrijetijdspas o Elders verworven competenties Platteland  Nieuw plattelandsbeleidsplan  PDPO III - eerste oproep in juni  Prominant Welzijn en gezondheid 28/11/2013 Peter Bellens l 25 l

26  ‘Provinciale initiatieven sociale economie’ o vernieuwde decreten->provinciaal beleidsplan o Realisatie van 150 arbeidsplaatsen tegen 2018 o Energiesnoeiers–Routedokters– Landschapsdokters Europa  Nieuwe programmaperiode 2014-2020 o Centrale thema’s o Co-financieringsbudget - 1.027.633 euro  Vernieuwd educatie aanbod - Europaweken Sociale economie 28/11/2013 Peter Bellens l 26 l

27  Gielsbos o Kennis- en expertisecentrum met externe dienstverlening o Masterplan wonen – 11 mio in 2014  Kamp C o Bouw van multifunctionele hal o Uitbouwen van het bedrijventerrein  de Warande o Nieuw beleidsplan – stevige koerswijziging o Renovatie en investeringen 28/11/2013 Peter Bellens l 27 l Gielsbos, Kamp C, de Warande

28  Waterbeleid o Van 1000 naar 2200km waterlopen o Projecten Integraal Waterbeleid  Regionale landschappen en bosgroepen o Kerninstrumenten landschapsbeleid o Gebiedsdekkend  Omgevingsvergunning en handhaving o Bevoegdheidsherverdeling o POVC draaischijf voor overleg betrokkenen Leefmilieu - Integraal Waterbeleid 30/06/2014 Rik Röttger l 28 l

29  Klimaatneutrale provincie o Klimaatplan o Vriend van o Repair Café  Landschapsbeelden & Biodiva o Samen creatief ondernemen voor natuur, landschap én economie Leefmilieu Natuur en landschap 30/06/2014 Rik Röttger l 29 l

30  Duurzame ontwikkeling landschap o Kerntaak provincies o Regisseursrol in het buitengebied o positieve beleving & kwaliteitsvolle zorg open ruimte  Gebiedsprogramma Rupelstreek  Landschapspark Zuidrand  Landduinenregio Gebiedsgericht beleid 30/06/2014 Rik Röttger l 30 l

31  0,7%  Samenwerking, educatie & sensibilisering  Nieuwe kansen wereldsolidariteit & bovenlokale educatie  Evaluatie regiowerking 2013 – 2014  Noodhulp Noord-Zuid en Duurzame ontwikkeling 30/06/2014 Rik Röttger l 31 l

32  Donderdag 28/11 om 14.30 uur  Vrijdag 06/12 om 14.30 uur openingsrede gouverneur  Begrotingsbesprekingen: o Dinsdag 10/12 om 14 uur o Woensdag 11/12 om 14 uur o Donderdag 12/12 om 14 uur o Dinsdag 17/12 om 14 uur  Woensdag 18/12 om 9 uur: niet budgetgerelateerde punten Geplande provincieraden 30/06/2014 Planning provincieraden l 32 l

33 Zijn er nog vragen? 30/06/2014 Einde l 33 l


Download ppt "Persconferentie voorstel begroting provincie Antwerpen 2014 30/06/2014 inleiding l 1 l."

Verwante presentaties


Ads door Google