De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door: Monique Vos en Riekie van Beers Endocrinologieverpleegkundigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door: Monique Vos en Riekie van Beers Endocrinologieverpleegkundigen"— Transcript van de presentatie:

1 Preventieve maatregelen ter voorkoming van een Addison-crisis (Noodinjectie Solu-Cortef)
Door: Monique Vos en Riekie van Beers Endocrinologieverpleegkundigen Catharina-ziekenhuis Eindhoven

2 Inhoud presentatie Preventieve maatregelen (Buitenlandse) reizen brief
SOS-medaillon of Witte Kruis penning Wat te doen bij een (dreigende) Addison-crisis Solu-Cortef Spuitinstructie voordoen (workshop)

3 PREVENTIEVE MAATREGELEN
Patiënt zelf en de betrokken behandelaren herkennen de risicofactoren en weten hoe te handelen (symptomen Addison crisis). Neem de hydrocortison tabletten stipt volgens voorschrift in. Jaarlijks bespreken met patiënt over indicatie voor- en belang van hydrocortison gebruik, bij voorkeur in het bijzijn van de partner of een nabij familielid/collega’s. Jaarlijks wordt in een brief aan de huisarts een standaard alinea opgenomen met het behandeladvies in geval van ziekte, ongeval of stress. Meld bij elke nieuwe dokter (specialist) dat u hydrocortison gebruikt.

4 PREVENTIEVE MAATREGELEN (vervolg)
Instructie geven over verhogen van dosering hydrocortison bij ziekte of ernstige stress. Ieder onderzoek of behandeling wordt vooraf op risico’s geëvalueerd. Aandringen op gebruik van SOS-medaillon of Witte kruispenning. Verifiëren aanwezigheid van noodinjectie hydrocortison in thuissituatie. Instructie geven over toediening van noodinjectie (patiënt zelf, familielid of iemand uit de (werk)omgeving). Informeren naar buitenlandse reizen, geef zo nodig brief mee (Engelstalig). Verstrek schriftelijke informatie, inclusief telefoonnummer voor 24- uurs bereikbaarheid dienstdoende internist. Verwijzing patiëntenvereniging.

5 (Buitenlandse) reizen brief
Ook Engelstalig Naam en geboortedatum patiënt Medische voorgeschiedenis: niet (volledig) functionerend stresssysteem (ziektebeeld) Medicatiegebruik; normale dosis hydrocortison Behandeladvies omtrent hydrocortisongebruik in geval van ziekte of ongeval, stress Solu-cortef i.m Belangrijke telefoonnummers (internist, behandelend ziekenhuis, dienstdoende arts)

6 (Buitenlandse) reizen brief
Catharina-ziekenhuis Eindhoven Interne Geneeskunde De heer/ mevrouw geboortedatum heeft niet functionerende bijnieren ten gevolge van Hij/zij gebruikt daarvoor dagelijks: Hydrocortison/cortisonacetaat in een dosis van mg. En 9-fluorhydrocortison in een dosis van mg. Bij stress-situaties (koorts, infecties, ongeval) dient hij/zij de dosis hydrocortison/cortisonacetaat te verdubbelen en vervolgens voor nadere instructies met de behandelend arts contact op te nemen. Hij/zij beschikt over 1 ampul Solu-Cortef (= 100 mg hydrocortison welke in noodsituaties (braken, coma) intramusculair dient te worden toegediend. Aansluitend dient contact te worden opgenomen met de behandelend specialist. Belangrijke telefoonnummers: Catharina-ziekenhuis Eindhoven, Polikliniek Interne Geneeskunde: (uitsluitend tijdens kantooruren) Endocrinologen: Dr. B. Bravenboer en Dr. M. Blonk Catharina-ziekenhuis Eindhoven, algemeen telefoonnummer Buiten kantooruren kunt u via vragen om in contact te worden gebracht met de dienstdoende internist/assistent interne die altijd bereikbaar is. Catharina-ziekenhuis Eindhoven, The Netherlands Department of Internal Medicine Mr./ Mrs born on suffers from non functioning adrenal glands as a consequence of He/ she is being treated with (daily dose): Hydrocortisone/cortisone acetate mg. And 9-fluorhydrocortisone mg. He/She has been instructed to double the dose of hydrocortisone/cortisone acetate during episodes of stress (fever, infection, trauma) and to contact his/her physician. He/she has the disposal of 1 ampoule of Solu-Cortef (= 100 mg of hydrocortisone) which has to be administred intramuscularly in case of emergency (vomitin, coma). Therafter his/her endocrionologist should be notified. Important telephone numbers: Catharina-hospital Eindhoven department, of Internal Medicine: (0) (only during office hours) Endocrinologist: Dr. B. Bravenboer, Dr. M. C. Blonk Catharina-hospital Eindhoven, general telephone number: (0) (24 hours per day) Out of office hours you can call numer 0031-(0) and request to get in touch with the internist on duty.

7 SOS-medaillon of Witte Kruis penning
Medische aandoeningen die niet direct herkenbaar zijn voor geautoriseerde hulpverleners Te dragen om de hals, pols of als horloge Belangrijkste medische gegevens, telefoonnummer (voor aanvullende informatie) Stichting Witte Kruis: beheert 24 uur per dag uw medische gegevens. Kosten: 25 euro voor een penning, 25 euro registratiekosten en 14 euro per jaar voor de abonnementskosten SOS medaillon is te koop bij de meeste ANWB-kantoren, warenhuizen, juweliers, horlogers, apotheken en drogisterijen Gegevens invullen met vulpen (Oost-Indische inkt) of potlood (niet met balpen) i.v.m. dat niet alle soorten inkt zichtbaar blijven als de strook met vocht in contact komt Vraag uw arts om een en ander te controleren en eventueel aan te vullen

8 Witte kruis penning

9 SOS-Medaillon De SOS Talisman is een medaillon waarin een 32 centimeter lange alarmpas (invulstrookjes) van waterwerend materiaal is opgeborgen waarop u allerlei gegevens kunt invullen, zoals: Nationaliteit, naam, voornaam, geboortedatum en telefoonnummer Telefoonnummers van te waarschuwen personen: familie, huisarts, ANWB-alarmcentrale en dergelijke Geloof, eventueel met wens om geestelijke bijstand Bloedgroep of verwijzing naar kaart van het Rode Kruis Medische aantekeningen: allergieën, tetanusinentingen met laatste datum, zoals insuline, sintrom en dergelijke, opmerkingen met betrekking tot de drager (diabetici, hartpatiënten, epilepsie, enzovoort) Algemene aantekeningen, bijvoorbeeld waar papieren te vinden zijn, nummer van paspoort, contactlenzen, enzovoort

10 Wat te doen bij een (dreigende) Addison-crisis
Is de patiënt nog bij bewustzijn? Vraag instructies: luister goed en ga daarna pas handelen. Vraag wie je moet waarschuwen en waar je de injectiespullen kunt vinden. Is de patiënt niet meer bij bewustzijn? Roep eerst hulp in: Bel 112, vertel dat je iemand buiten bewustzijn hebt gevonden, die waarschijnlijk een Addison-crisis heeft en die binnen een half uur een injectie moet hebben. Bel de contactpersoon: Pak de injectiespullen.

11 Solu-Cortef 100 mg Kan i.v (infuus) of i.m (in de spier) toegediend worden i.m toediening kan een ziekenhuisopname mogelijk voorkomen! Bij spoed is de i.v toediening de meest gekozen methode (door professionele hulpverleners) Wanneer er nog geen i.v mogelijkheden aanwezig zijn mag de injectie door omstanders gezet worden i.m Dosis mag om de 2,4 of 6 uur worden herhaald indien de klinische toestand van de patiënt het vereist, na 12 uur is hydrocortison vrijwel volledig uitgescheiden Piekserumspiegel na 30 tot 60 minuten Werking begint wel direct na inspuiting Niet bewaren boven de 20 graden, niet invriezen (het liefste in de koelkast bewaren) Bewaren in de omverpakking 5 jaar houdbaar

12 Injectie been De meest geschikte plaats is de dijbeenspier. In de zijkant lopen geen grote bloedvaten en zenuwen, daarnaast is de spiermassa vrij groot Het middelste gedeelte tussen de knieschijf en de lies is de meest geschikte plek om te injecteren

13 Injectie arm Het bovenste derde gedeelte van de bovenarm is eveneens een geschikte plaats. Indien de insteekplaats te laag gekozen wordt is de kans groot dat een bloedvat of zenuwbaan geraakt wordt.

14 Injectie bil Een geschikte plaats is de bil (in het zenuw- en vaatarme bovenste buitenste bilkwadrant) waarbij de kans op irritaties en complicaties klein is. Laat de patiënt zo vlak mogelijk liggen met de knieën licht gebogen zodat de spieren zo goed mogelijk ontspannen zijn

15 Benodigdheden noodinjectie Solu-Cortef
2 of 5 ml. Spuitje Naald i.m (voor in de spier) + optreknaald 2 kamer ampul Solu-Cortef Gaasje met alcohol Pleister Naaldencontainer

16 Werkwijze Was uw handen.
Neem de ampul en geef druk op de gele plastic dop. Het solvent vermengt zich met de poeder. Even zwenken, niet schudden. De poeder lost zich op. Neem een spuitje van 2 ml. En zet de optreknaald op de spuit. Het beschermende plastic schijfje in het centrum van de gele plastic dop verwijderen. Zet de naald met spuit in het centrum van de stop tot de tip net zichtbaar is aan de onderkant. De ampul omkeren en de dosis optrekken. Vervang de optreknaald voor een injecteernaald. Controleer op luchtbellen en verwijder deze door tegen de spuit aan te tikken. Ontlucht de naald door een druppel te voorschijn te laten komen. Doe de beschermhuls om de naald.

17 Toedienen van de injectie
Plaatsbepaling: Verdeel het bovenbeen verticaal in twee helften en deel het vervolgens in drie-en. Het middelste gedeelte aan de buitenzijde is het meest geschikt om te injecteren. Ontspan het been. Houd de huid strak, of neem een huidplooi. Naald met een snelle beweging loodrecht voor 2/3 inbrengen. Trek de zuiger iets op. Als er bij het opzuigen een spoortje bloed mee komt, trek dan de naald terug. Neem een nieuwe naald en injecteer opnieuw. Spuit de vloeistof langzaam in. Verwijder de naald en druk tegelijk met een deppertje af. Deponeer de spuit met naald in een afvalcontainer.

18

19 Complicaties Hematoomvorming= blauwe plek door ophoping van bloed.
Aanprikken van een bloedvat, zenuwbanen of botvlies. Tijdelijke verlamming van de geïnjecteerde extremiteit Pijn Infiltraat (lokale ontsteking met afzetting van vocht in de directe omgeving), abces (met pus gevulde ruimte) of necrose (afsterven van weefsel) door onjuist injecteren van bepaalde vloeistoffen, verkeerde plaats of verkeerde manier. Overgevoeligheidsreacties op toegediend medicijn (lokaal of algemeen). Vorming van fibrose (bindweefsel).

20 Aandachtspunten Spuit nooit in: Te opereren been.
Been met oedeem of trombose. Pijnlijk of ontstoken plaatsen. Verlamde benen, dan in bovenarm spuiten Plaatsen die rauw of rood zien. Plaatsen die hard aanvoelen. Zichtbare bloedvaten. Moedervlekken Hematomen (= blauwe plekken).


Download ppt "Door: Monique Vos en Riekie van Beers Endocrinologieverpleegkundigen"

Verwante presentaties


Ads door Google