De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie van de Arbocatalogus Van weten wat er anders kan Naar daadwerkelijk anders doen Workshop VVT 23 juni 2011 Aukje van den Bent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie van de Arbocatalogus Van weten wat er anders kan Naar daadwerkelijk anders doen Workshop VVT 23 juni 2011 Aukje van den Bent."— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie van de Arbocatalogus Van weten wat er anders kan Naar daadwerkelijk anders doen Workshop VVT 23 juni 2011 Aukje van den Bent

2 Programma… •Inspiratie voor implementatie •Je eigen plan

3 Implementeren Aandacht organisere n Tell & Sell Mooie verhalen vertellen Boeiend onderwijze n Werkvormen die raken De toon van de muziek Ander gedrag, nieuwe gewoontes

4 Wat Onderst. mid. en oplossingen ac Hoe Implementatie gereedschapskist Wie Betrokkenen, functies en rollen Nu Wat wil je anders? Toekomst Wat wil je wel? Weten – wensen – durven – kunnen - DOEN Waar doe je het voor?

5 •Wat is er ooit gebeurd? Wat gebeurt dagelijks, is bijna gewoon, maar eigenlijk niet wenselijk? Wat zou heel erg zijn als ooit zou gebeuren? •Voorbeelden: Kinderopvang – Aanstekelijk geklaag - Geluk

6 Het nu. Wat wil je anders? •Welk gedrag zie je? Wat gaat er mis of kan beter? •Voorbeelden: –Medewerkers tillen met verkeerde tilhouding, ziekteverzuim door fysieke klachten hoog. –Je hoort verhalen over agressie maar er zijn geen meldingen. –Je hoort geroddel, ziet mensen snel boos en geïrriteerd raken en het verzuim is stijgend.

7 Hoe ziet de toekomst eruit? •Welk gedrag is gewenst? Wat hoor, zie, ruik, merk, voel je dan? •Voorbeelden: -Vrolijke verhalen aan het koffiezetapparaat -Medewerkers die elkaar complimenten geven -Hoge inzetbaarheid medewerkers (laag verzuim) -Leerpunten en acties dankzij de meldingen -De tillift toont gebruikerssporen

8 Oplossingen •Wat is de inhoudelijke oplossing? Hoe kom je van het ‘nu’ naar de ‘toekomst’? •Voorbeelden: –Vele ondersteunende middelen en praktijkvoorbeelden uit de arbocatalogus VVT. –Bv. incident-meldingskaart, brochure alarm slaan, gespreksleidraad.

9 Voor en door wie? Mw team A Arbo-co ORMgt Leiding A Geeft geld? Goede voorbeeld? Signaleert? Faciliteert? Jaagt aan? Stuurt?Last? Anders doen?

10 Op weg naar anders ‘doen’ Is het nodig dat mensen: •Weten, bv wat voor-nadelen verschillend gedrag is, dat ander gedrag mogelijk is; •Wensen, bv dat ze een drive voor gezond en veilig werken hebben; •Kunnen, over de vaardigheden beschikken; •Durven, bv lef om boven maaiveld uit te komen.

11 Voorbeelden invullen w-w-k-d-d •Weten: een presentatie, een quiz, een demonstratie, een speurtocht of een wedstrijd. •Wensen: reclame maken,‘zorg dat je erbij komt’, ‘afschrikken’, of ‘motiveren’. Emoties raken. Bloed, zweet en tranen. •Kunnen: oefenen en trainen. Experimenteren in veilige situaties. Eerst stap voor nieuw gedrag tot gewoonte. •Durven: mengvormen van hierboven.  Kijk eens naar je verschil huidig en toekomst. Waar zit ‘t ‘m in?

12 Voorbeeldig (1)

13 Voorbeeldig (2)

14 Voorbeeldig (3) Quizvraag nr 5: Wat is het alarmnummer van onze organisatie? •112; •555; •987; •Help (4357).

15 Voorbeeldig (5) Foto’s maken •Doel: bewustzijn en betrokkenheid bij specifiek arbo-thema vergroten. •Vorm: medewerkers gaan met camera de eigen organisatie in. Maken foto’s van groene en rode situaties. In teamoverleg presentatie. T/m actiepunten. •Toepassing: fysieke belasting of specifiek tillen, veiligheid, etc.

16 Voorbeeldig (6) Organogram als stoplicht-landkaart •Doel: Beslissers betrekken bij beeldvorming. Draagvlak voor besluit. •Vorm: Plaats in het organogram kleuren waar je specifieke arborisico’s vermoedt. Vergelijk je inschatting.

17 Voorbeeldig (7) Signalenspel •Doel: in de toekomst durven mw elkaar aan te spreken als ze signalen van stress bij elkaar zien. •Vorm: in een workshop spelen ze ‘t als spel: in kleine groepjes, ‘als jij stress hebt zie ik dat door …’, de ander reageert ‘jullie kennen me goed/wat je nog niet van me weet/ oid’. •Hulpmiddel: checklist signalen.

18 Je eigen plan (slot) Hoe ga je het doen? •Wat zit er in je gereedschapskist? Rugzak? Trukendoos? Communicatievat? Verrassingspakket? Aandach t organise ren Tell & Sell Mooie verhalen vertellen Boeiend onderwij zen Werkvorm en die raken De toon van de muziek Ander gedrag, nieuwe gewoonte s

19 Tot slot Nog vragen? Dank voor de aandacht! Aukje van den Bent www.degoedepraktijk.nl bent@bactic.nl 06-14913865


Download ppt "Implementatie van de Arbocatalogus Van weten wat er anders kan Naar daadwerkelijk anders doen Workshop VVT 23 juni 2011 Aukje van den Bent."

Verwante presentaties


Ads door Google