De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

over complexe groene problemen en vierpolige oplossingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "over complexe groene problemen en vierpolige oplossingen"— Transcript van de presentatie:

1 over complexe groene problemen en vierpolige oplossingen
noties nieuwer nulpunt N N quadrupool nieuwste N N nieuw Jaap van Bruchem over complexe groene problemen en vierpolige oplossingen

2 Spiegeltje spiegeltje in de wei Wat is er toch aan de hand met mij
Het is inmiddels meer dan 15 jaar geleden, dat ik in De Vredehorst geconfronteerd werd met het feit ‘in Wageningen’ een veel inefficiënter boer te zijn geworden dan mijn vader – op de Kikkerhoeve in Groot Ammers. Dit betekende voor mij dat de Wageningse voedingsfysiologische ‘evidence based practice’ het onderspit gedolven had van de ‘practice based evidence’, c.q. de boeren ervaringskennis, i.c. de boerenwijsheid. De N-benutting in de melkveehouderij bleek dramatisch te zijn gedaald, van zo’n 50% in de 50er jaren van de vorige eeuw tot zo’n 15% in de jaren 80/90. Inmiddels was ik in contact gekomen met een mengsel van probiotische micro-organismen uit Japan, de zg. Effectieve Micro-organismen (EM). Maakten op ‘De Ossekampen’ een verschil van zo’n 5 kg melk per koe. En terugvliegend van een congres in Okinawa, resulteerde dit in onderstaand gedicht: Spiegeltje spiegeltje in de wei Wat is er toch aan de hand met mij Ze zeggen dat ik er niet meer in pas Vanwege mijn veel te sti(n)kstofrijke plas Groener gras en meer prik maakt ieder weer blij Rond de millenniumwissel gooiden we het roer om – op de APMinderhoudhoeve in Swifterbant. Op basis van (1) m’n ervaringen in de tropen, (2) m’n presentatie in De Vredehorst, en (3) mijn contacten met Jaap Bakker – een biologisch dynamisch tuinder in Lelystad – besloot ik de melkkoeien te gaan voeren ten faveure van de kwaliteit van de drijfmest – met een veel ruimere koolstof / stikstof (C/N) ratio. In de plaats van de gebruikelijke 950 Voedereenheden Melk (VEM) en 180 gram Ruw Eiwit (RE) per kilogram drogestof werd gekozen voor resp. 850 VEM en 120 RE. Daardoor werd de C/N ratio in de drijfmest meer dan verdubbeld – richting de 14. Welnu, waarom koos ik voor deze optie? Zowel uit mijn presentatie in De Vredehorst als de analyse door Frank Verhoeven van de N-kringlopen in een 100-tal Friese melkveehouderij bedrijven (dia 3) bleek dat (1) de productiviteit van melkveehouderijsystemen primair werd bepaald in de bodem, en dat (2) de N-milieubelasting primair veroorzaakt werd door de kunstmest N. Op basis van de ontwikkelingen in de jaren kon met een multiple regressie analyse een partiële kunstmest-N benutting worden berekend van slechts 5%. Een deel van de problemen wordt ook veroorzaakt doordat de academische wetenschap sterk versnipperd is, en het merendeel van de modellen gebaseerd is op ex situ bepaalde ‘evidence based’ hoofdfactoren, in de plaats van in situ 4-D kringloopanalyses van de nutriënten stromen in het bodem-plant-dier-mest syteem. Het is mogelijk om deze complexe problematiek te transformeren – om te vormen – in een complexe – i.e. een meervoudige – oplossing (zie dia’s 5 en 6). Mits adequaat gebalanceerd, kunnen agrarische bedrijven functioneren als waterzuiveraars (dia 7). Er ontstaat dan een super-symmetrische omgeving, waarin het ‘bottum up’ mogelijk is te reiken naar nog hogere niveaus van integratie (dia 8). Balanceren van onze groene ruimte vergt daarnaast een adequate afstemming tussen producenten en consumenten, tussen mannen (yang) en vrouwen (yin), en ‘last but not least’ tussen kinderen, volwassenen en senioren (zie dia’s 9, 10 en 11). In deze dia’s is ‘leeftijd’ geprojecteerd op de ‘kettingbreuk van 1en’ as, de ‘frequentie van de liefde’as, ook wel geduid als de ‘melodie van het al’. Dit verhaal – met meer dan 7 miljard actoren – is gigantisch complex. Dat laat zich niet sturen – dat is een kwestie van zelfsturing, van bewustwording, van aandacht geven. Wij kunnen daarbij helpen door te participeren (dia 12) in ons verhaal, in het schrijven van ons boek, i.c. van onze geschiedenis. Daartoe organiseren we (zie ) in 2012 een 9-tal feestelijke bijeenkomsten – landjuwelen. De start is op vrijdag 6 januari in Lunteren Jaap van Bruchem

3 analyse N stromen VEL/VANLA bedrijven 1995/96
% melk/vlees krachtvoer N benutting bedrijf % drijfmest ruwvoer kg N / ha milieubelasting kunstmest % meest kansrijke interventies

4 analyse N stromen VEL/VANLA bedrijven 1995/96

5 super-symmetrische oplossing ▲ complexe transformator ▲ complex vraagstuk
i - e π - Φ ◄ ►◄ ► polariteit bewustzijn brix – orbs fotonen - fractalen elektromagnetisme cymatica - radionica vuur - ether - ormus aarde - water - lucht de melodie van het al prebiotica / probiotica intuïtieve ontwikkeling informatie - intentie complexiteit - global scaling akker/tuinbouwsystemen dierhouderijsystemen compost / mestkwaliteit familie opstellingen koper/zinksporen nieuwe valuta broncorrector allergenen vrij voedselkwaliteit in situ onderzoek bodem diversiteit gevitaliseerd water regionale economie natuurlijke weerstand geneeskrachtige kruiden balanceren bedrijfsystemen homeopathisch verdunde melk paramagnetisch gesteentemeel geopatisch ontstoren gebouwen vrije energie - negatieve entropie ultragevoelige detectie apparatuur biologische transmutatie van elementen helende frequenties - holographic scaling complementaire geneeskunst - ecotherapie pH - redox potentiaal - condensator capaciteit neuro/bio feedback – emotioneel lichaamswerk differentiaal / elementair analyse kringloop nutriënten stromen multiplet regionale coöperaties - voedsel/pecunia in overvloed herbenutten van warmte en CO2 overunity motoren

6 advies melkveehouderij gesprek met boer en boerin
quadrupool melkveehouderij advies melkveehouderij gesprek met boer en boerin balans tussen doen en laten probiotica i.p.v. antibiotica 3 kilo stro / hooi p.d.p.d. (kracht)voer gentechvrij geneeskrachtige kruiden  OEB negatief   850 VEM   120 RE  ureum < 20 familieteelt omega vetzuren modale productie vervanging  20% GPS i.p.v. snijmaïs homeopathisch verdunde melk minder scherpe A2 type koeien stijging organische stof in bodem compost/stalmest i.p.v. kunstmest rantsoen sturen op mestkwaliteit minder bemesten / later maaien biologische gewasbescherming blijvend grasland / weidegang chromatogram – kristallogram fenomenologisch waarnemen lichtkwaliteit producten rauwe-melk tap Jaap van Bruchem – –

7 Paul & Ilse Blokker – Midwoud – 2011 (voorlopig)
28 / 32 % melk & vlees 76 / 28 (kracht)voer 17 / 9 benutting bedrijf 107 / 296 % (drijf)mest 194 / 59 (ruw)voer 253 / 78 (kunst)mest depositie fixatie 53 / 0 kg N / P2O5 per ha milieubelasting bodemopbouw -5 / -18 102 / 131 % meest effectieve interventies N P2O5

8 stapsgewijs naar hogere niveaus van aggregatie
Leren leven en (re)creëren in landgoederen ontworpen volgens universeel patent ▲ quadruplet ▲ Boeren die in resonantie met de natuur gezond / vitaal voedsel produceren ▲ triplet ▲ Ecologische methoden om stress, ziekten, plagen en onkruiden te weren ▲ duplet ▲ Groene ruimte voor voedselproductie en natuur in changement ▲ singulet ▲ Flora / fauna in ‘n zelfregulerend en gezond bodem-plant-dier arrangement ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ - ‘n nieuw millennium - nieuwe geluiden -

9 junioren 0-24 jr 18 20 19 17 16 15 14 13 8 9 10 11 12 5 3 6 7 4 2 1 yin junioren 18 20 19 17 16 15 14 13 8 9 10 11 12 5 3 6 7 4 2 1 yang

10 volwassenen jr 18 20 19 17 16 15 14 13 8 9 10 11 12 5 3 6 7 4 2 1 yin volwassen 18 20 19 17 16 15 14 13 8 9 10 11 12 5 3 6 7 4 2 1 yang

11 senioren jr 18 20 19 17 16 15 14 13 8 9 10 11 12 5 3 6 7 4 2 1 yin senior 18 20 19 17 16 15 14 13 8 9 10 11 12 5 3 6 7 4 2 1 yang

12 (agrarisch) bedrijf / project
quadrupool deelnemer voorbeeld geboorte naam (m/v) Jacob van Bruchem (m) geboorte datum geboorte plaats Groot Ammers roepnaam Jaap straat - huisnummer Lange Spruit 17 postcode - woonplaats 5374 JE Schaijk expertise / beroep balanceren complexe (agrarische) systemen (agrarisch) bedrijf / project adopteer een binnenlands / buitenlands bedrijf / project telefoon / fax / mobil / / website retouradres: info: contributie – 1 €cent per dag


Download ppt "over complexe groene problemen en vierpolige oplossingen"

Verwante presentaties


Ads door Google