De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De generalistische specialist of de specialistische generalist

Verwante presentaties


Presentatie over: "De generalistische specialist of de specialistische generalist"— Transcript van de presentatie:

1 De generalistische specialist of de specialistische generalist
Maarten van der Linde Lector Geschiedenis van Sociaal Werk

2

3 Deze school bestaat 114 jaar
1899: Opleidingsinrigting voor Sociale Arbeid te Amsterdam 1906: omgedoopt tot School voor Maatschappelijk Werk 1959: Sociale Academie 1986: Fusies Karthuizer & Aemstelhorn & CICSA

4 xxxxxxxxxxxxxxx 4/3/2017 Marie Muller-Lulofs xxxxxxxxxxxxx

5 Definitie? Liever niet…
De Amsterdamse School MW gaf geen vastomlijnde definitie van “MW”. Het gaat over concrete noden, tekorten, risico’s en rechten en de vraag welke opleidingsinhoud daarbij hoort.

6 1e jaar: Brede vorming, bildung
Theorie en praktijk 1e jaar: Brede vorming, bildung 2e jaar: ‘Stelsel­matige, theo­retische en practische vorming van hen die aan eenigen belangrij­ken taak van sociale arbeid zich willen wijden’. 3e jaar: praktijkjaar

7 Terugkerende worstelingen
Persoonlijke vorming en scholing Algemeen en specialistisch Theorie en praktijk

8 We hebben vaak een versimpeld beeld van het vroegere sociaal werk.
Beeldvorming We hebben vaak een versimpeld beeld van het vroegere sociaal werk. Versterkt door: Afkeer van liefdadigheid Het “De vorige tandarts was een prutser-syndroom”.

9 32 werkvelden anno werklozenzorg, arbeidsbeurs, oudelieden-zorg, arbeidszorg voor onvolwaardigen, zorg voor lichamelijk gebrekkigen, slecht-horenden, doof-stommen, blinden, zenuw-lijders, psychopathen, zwakzinnigen en krankzinnigen, hulpverlening bij rampen en ongelukken, kinderuitzending, zorg voor wezen en halfwezen, zorg voor de verwaarloosde jeugd, bescherming van vrouwen en meisjes,

10 32 werkvelden anno zorg voor de ongehuwde moeder en haar kind, reclassering van volwassenen, hulp aan zwervers en landlopers, drank-bestrijding en hulp aan drankzuchtigen, landverhuizing en emigratie, volkscrediet-wezen en woekerbestrijding, het werk der kruisverenigingen, woningopzicht, fabrieksinspectie, sociale fabrieksleiding, volkshuiswerk, jeugdwerk, vrije jeugd-vorming.

11 De eerste “specialisaties”
Armenzorg Toynbeewerk: club- en buurthuis Opzichterschap in fabrieken Opzichterschap voor arbeiderswoningen Zorg voor wezen en verstoten kinderen

12 Toename van werk en wetten Groei van werk door wetten
Kinderwetten Leerplicht, schoolartsen Volkshuisvesting, bedrijfsMW Werkloosheid De ontoelaatbare gezinnen Pandhuiswet, Geldschieterswet Overkreditering als misbruik

13 Eerste clustering einde jaren twintig
Maatschappelijke steun, sociaal-hygiënische arbeid (‘Arbo’), woningopzicht en kinderbescherming; Kinderverzorging, volks-ontwikkeling en jeugdwerk.

14 Verzorgingsstaat, welvaart
Sociale zekerheid 1957: AOW 1965: Bijstandswet 1968: AWBZ Na wederopbouw vanaf 1958 tot 1973 periode van ongekende welvaart.

15 1946-1960 Tweede specialisatieronde
Drie brede specialisaties: Maatschappelijk Werk Sociaal Cultureel Vormingswerk Personeelswerk. Dit leidde er toe dat de School voor Maatschappelijk Werk in 1959 werd omgedoopt tot ‘Sociale Academie’

16 Welvaart en welzijn Geleidelijk aan gaat de overheid vanaf 1948
het gehele sociale, sociaal-culturele en sociaal- pedagogische werk subsidiëren. Welzijnsideologie. College 6: Gesch. Sociaal Werk:

17

18 Maatschappijkritiek, sociale aktie

19 1968-1983: 13 studierichtingen in 30 sociale academies
Maatschappelijk Werk Kreatief-Educatief Werk Opbouwwerk Kreatieve Therapie Cultureel Werk Arbeidsvoorziening Inrichtingswerk Beroepskeuzewerk Personeelswerk Arbeidsmarktpolitiek/Personeelsbeleid Bejaardenwzwerk Welzijnsbeleid Jeugdwelzijnswerk

20 1990: teruggebracht naar vier
MWD CMV SPH P&A Creatieve Therapie wist zelfstandigheid te behouden

21 Uitbraak SJD uit MW Academie Nijenburgh bakermat
Bij MW domineert therapeutische gerichtheid 1985 specialisatie Sociaal Raadslieden binnen MW Haalbaarheidsonderzoek zelfstandige opleiding HBO SJD 1989 Start HBO SJD 1989 START HBO SJD

22 Arbeid en Recht Personeelswerkers hebben zich ook losgemaakt uit Social Work Aparte Instituten voor Arbeid Herstel nodig van samenwerking met ‘harde’ sectoren van recht en arbeid

23 Conclusies Tweedeling MWD/CMV lange traditie.
Recht en Arbeid hoorden erbij. SPH betrekkelijke nieuwkomer. Ruimte nodig voor interdisciplinaire minoren en profielen rond actuele maatschappelijke noden, Wees terughoudend met het overhoop gooien van studierichtingen.

24 Dank voor uw aandacht


Download ppt "De generalistische specialist of de specialistische generalist"

Verwante presentaties


Ads door Google