De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De generalistische specialist of de specialistische generalist Maarten van der Linde Lector Geschiedenis van Sociaal Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De generalistische specialist of de specialistische generalist Maarten van der Linde Lector Geschiedenis van Sociaal Werk."— Transcript van de presentatie:

1 De generalistische specialist of de specialistische generalist Maarten van der Linde Lector Geschiedenis van Sociaal Werk

2

3 Deze school bestaat 114 jaar n 1899: Opleidingsinrigting voor Sociale Arbeid te Amsterdam n 1906:omgedoopt tot School voor Maatschappelijk Werk n 1959: Sociale Academie n 1986: Fusies Karthuizer & Aemstelhorn & CICSA

4 Marie Muller-Lulofs 1854-1954

5 Definitie? Liever niet… n De Amsterdamse School MW gaf geen vastomlijnde definitie van “MW”. n Het gaat over concrete noden, tekorten, risico’s en rechten en de vraag welke opleidingsinhoud daarbij hoort.

6 Theorie en praktijk n 1 e jaar: Brede vorming, bildung n 2 e jaar: ‘ Stelsel­matige, theo­retische en practische vorming van hen die aan eenigen belangrij­ken taak van sociale arbeid zich willen wijden’. n 3 e jaar: praktijkjaar

7 Terugkerende worstelingen n Persoonlijke vorming en scholing n Algemeen en specialistisch n Theorie en praktijk

8 Beeldvorming n We hebben vaak een versimpeld beeld van het vroegere sociaal werk. Versterkt door: n Afkeer van liefdadigheid n Het “De vorige tandarts was een prutser-syndroom”.

9 32 werkvelden anno 1920 -1- n werklozenzorg, arbeidsbeurs, oudelieden-zorg, arbeidszorg voor onvolwaardigen, zorg voor lichamelijk gebrekkigen, slecht-horenden, doof- stommen, blinden, zenuw-lijders, psychopathen, zwakzinnigen en krankzinnigen, hulpverlening bij rampen en ongelukken, kinderuitzending, zorg voor wezen en halfwezen, zorg voor de verwaarloosde jeugd, bescherming van vrouwen en meisjes,

10 32 werkvelden anno 1920 -2- n zorg voor de ongehuwde moeder en haar kind, reclassering van volwassenen, hulp aan zwervers en landlopers, drank- bestrijding en hulp aan drankzuchtigen, landverhuizing en emigratie, volkscrediet-wezen en woekerbestrijding, het werk der kruisverenigingen, woningopzicht, fabrieksinspectie, sociale fabrieksleiding, volkshuiswerk, jeugdwerk, vrije jeugd-vorming.

11 De eerste “specialisaties” n Armenzorg n Toynbeewerk: club- en buurthuis n Opzichterschap in fabrieken n Opzichterschap voor arbeiderswoningen n Zorg voor wezen en verstoten kinderen

12 Toename van werk en wetten Groei van werk door wetten n Kinderwetten n Leerplicht, schoolartsen n Volkshuisvesting, bedrijfsMW n Werkloosheid n De ontoelaatbare gezinnen n Pandhuiswet, Geldschieterswet n Overkreditering als misbruik

13 Eerste clustering einde jaren twintig n Maatschappelijke steun, sociaal-hygiënische arbeid (‘Arbo’), woningopzicht en kinderbescherming; n Kinderverzorging, volks- ontwikkeling en jeugdwerk.

14 Verzorgingsstaat, welvaart n Sociale zekerheid n 1957: AOW n 1965: Bijstandswet n 1968: AWBZ n Na wederopbouw vanaf 1958 tot 1973 periode van ongekende welvaart.

15 1946-1960 Tweede specialisatieronde Drie brede specialisaties: n Maatschappelijk Werk n Sociaal Cultureel Vormingswerk n Personeelswerk. n Dit leidde er toe dat de School voor Maatschappelijk Werk in 1959 werd omgedoopt tot ‘Sociale Academie’

16 College 6: Gesch. Sociaal Werk: 1940-1980 16 Welvaart en welzijn Geleidelijk aan gaat de overheid vanaf 1948 het gehele sociale, sociaal-culturele en sociaal- pedagogische werk subsidiëren. Welzijnsideologie.

17

18 Maatschappijkritiek, sociale aktie

19 1968-1983: 13 studierichtingen in 30 sociale academies n Maatschappelijk Werk n Opbouwwerk n Cultureel Werk n Inrichtingswerk n Personeelswerk n Bejaardenwzwerk n Jeugdwelzijnswerk n Kreatief-Educatief Werk n Kreatieve Therapie n Arbeidsvoorziening n Beroepskeuzewerk n Arbeidsmarktpolitie k/Personeelsbeleid n Welzijnsbeleid

20 1990: teruggebracht naar vier n MWD n CMV n SPH n P&A n Creatieve Therapie wist zelfstandigheid te behouden

21 Uitbraak SJD uit MW n Academie Nijenburgh bakermat n Bij MW domineert therapeutische gerichtheid n 1985 specialisatie Sociaal Raadslieden binnen MW n 1987-1988 Haalbaarheidsonderzoek zelfstandige opleiding HBO SJD n 1989 Start HBO SJD n 1989 START HBO SJD

22 Arbeid en Recht n Personeelswerkers hebben zich ook losgemaakt uit Social Work n Aparte Instituten voor Arbeid n Herstel nodig van samenwerking met ‘harde’ sectoren van recht en arbeid

23 Conclusies n Tweedeling MWD/CMV lange traditie. n Recht en Arbeid hoorden erbij. n SPH betrekkelijke nieuwkomer. n Ruimte nodig voor interdisciplinaire minoren en profielen rond actuele maatschappelijke noden, n Wees terughoudend met het overhoop gooien van studierichtingen.

24 n Dank voor uw aandacht


Download ppt "De generalistische specialist of de specialistische generalist Maarten van der Linde Lector Geschiedenis van Sociaal Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google