De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwante presentaties


Presentatie over: ""— Transcript van de presentatie:

1 www.PratenOnline.nl secretariaat@pratenonline.nl

2 PratenOnline Multicomponent internet interventie voor jongeren met depressieve klachten PratenOnline = E-mental health

3 E-Mental Health DEFINITIE: Het gebruik van ICT in het primaire zorgaanbod binnen de totale zorgketen: preventie, behandeling en zorg DIGITALISERING VAN DE ZORG: Verwachting: 50% van alle GGZ activiteiten gaan via Internet (2005-2015)

4 E-MENTAL HEALTH STEPPED CARE MODEL inform atie scree- ning advies op maat zelf hulp korte inter- ventie behan - deling prev. terug- val zorg diag- nostie k Preventie  ---------------------------- Behandeling -------------------- >Zorg

5 Werkvormen E-mental health E-mail therapie •Meest gebruikt •Communicatie verloopt asynchroon •Beveiligde & onbeveiligde varianten Chat therapie: •Minder vaak gebruikt •Communicatie verloopt synchroon

6 Aanleiding ontstaan PratenOnline in 2004: •3-8% van de jeugdigen is depressief •Suïcide = doodsoorzaak nr.2 onder jeugdigen •Totale behandelkosten depressie jaarlijks €388 miljoen •Wachttijden bij GGZ jeugd instellingen dikwijls lang •Reguliere zorg is te hoogdrempelig

7 Jongeren en ICT •96% van de jeugdigen heeft internet toegang •Jongens internetten circa17 uur per week, meisjes circa 13 uur per week •Jeugdigen voelen zich thuis op internet en zijn erg handig met computers •Internet = medium bij uitstek om jongeren te bereiken, op elk gebied

8 DOELSTELLING PRATENONLINE: •Jongeren 12 – 23 jaar met depressieve klachten •Kunnen anoniem en kosteloos individueel chatten met •Professionele hulpverleners •Die allen werken volgens de Oplossingsgerichte Therapie •Op een tijd die de jongeren uitkomt (géén wachtlijst) •Oók ‘s avonds, óók in de weekenden •Net zolang tot het doel waarvoor ze kwamen bereikt is

9 Sterke kanten E-mental health: •Toegankelijkheid van de interventies •Bereik van de interventies •Efficiëntie en effectiviteit •Gebruikers ervaren meer controle •Anonimiteit en vrijblijvendheid m.n. voor jongeren Minder sterke kanten: •Therapietrouw (!) •Techniek

10 Kenmerken Internettherapie •geen non-verbale informatie •geen “ruis” •“accelerated intimacy”; •4-5 keer trager dan face-to-face communicatie •veel meer tijd om te denken •veel meer tijd om te formuleren

11 PRATENONLINE EN HET STEPPED CARE MODEL INFORMATIE: -Wie kan helpen -Wat kan helpen -Links ZELFHULP: •Forum “DUMP & DEEL”

12 E-MENTAL HEALTH STEPPED CARE MODEL: PRATENONLINE Infor- matie scree- ning advies op maat zelf hulp korte inter- ventie behan - deling prev. terug- val zorg diag- nostie k Preventie  ---------------------------- Behandeling -------------------- >Zorg PratenOnline

13 HOE WERKT DE CHAT?

14 SCREENING: 13 item depressietest; drempelscore = vanaf 17 ADVIES OP MAAT: •Andere websites •Live hulp KORTDURENDE INTERVENTIE EN BEHANDELING: Online chatten met PratenOnline hulpverleners

15 DE TEST

16 NA DE TEST: •Score onder 17: advies op maat •Score vanaf 17: direct aanmeldingsformulier, anoniem!! •Jongere kiest zelf datum voor chatafspraak •Geen wachtlijst! •Jongere heeft afspraken, tot het doel waarvoor hij kwam is bereikt, bij dezelfde hulpverlener

17 Veiligheid en anonimiteit •Jongere logt in met zelfgekozen inlognaam en wachtwoord •Geen emailadres •Beveiligde https verbinding in de chatapplicatie

18 PRATENONLINE EN OT •Alle hulpverleners werken volgens de principes van de: •De forum moderator werkt volgens de principes van de: •De chatcoördinator werkt volgens de principes van de: Oplossingsgerichte Therapie

19 Nut van OT voor PratenOnline Nut van PratenOnline voor OT

20 NUT en NOODZAAK van E-mental health voor jongeren -Grote onderbehandeling van jongeren met psychische klachten -Behoefte aan anonimiteit en vrijblijvendheid bij jongeren -Aantrekkelijkheid door het laagdrempelige karakter -Internet is hét medium van jongeren -Jongeren geven aan zich geholpen te voelen door de hulp van PratenOnline, zowel de chat als het forum -Geringe “therapietrouw” is bij Oplossingsgerichte benadering géén probleem

21 “The computer has no eyebrows” (Isaac Marks)

22 Behalve PratenOnline, wat is er nog meer aan online interventies? (2007) Depressie: 14 aanbieders (+- 5 voor jongeren) Preventie: 12Behandeling: 2 Angst: 2 aanbieders (vanaf 18 jr) Preventie: 0Behandeling: 2 Psychische klachten allerlei: 27 (+- 10 voor jongeren) Preventie: 17Behandeling: 10 (bron: E-mental health: high tech, high touch, high trust – Trimbos Instituut, 2007)

23 Is internet therapie effectief? Studie Trimbos Instituut •Nog weinig onderzoek gedaan •Bevindingen positief Effectiviteit chathulpverlening PratenOnline

24 PRATENONLINE, ENKELE GETALLEN: •900.000 bezoeken op de site waarvan 17% met een niet-Nederlandse herkomst •100.000 berichten op het forum •14.000 jongeren deden de test •60% is tussen de 12 en 18 jaar •83% is meisje •160 – 200 chatgesprekken per maand

25 ENKELE RESULTATEN •Afname score depressie test vóór en na behandeling: 10 punten lager op de DT •Tevredenheid over de chatgesprekken: 8,32 •Doel waarvoor ze kwamen werd voor ruim 60% bereikt •Voor 94% is de situatie ná PratenOnline beter dan daarvoor •En dit alles in 3 tot 5 chatgesprekken

26 Kwaliteit van de hulpverlening •Inwerkperiode •Intervisie •Scholingsdagen •SRS na elke chatsessie

27 UITDAGING VOOR DE TOEKOMST: -Online aanbod ontwikkelen voor alle aandachtsgebieden volgens het stepped-care model -Angstklachten, eetproblemen…. -Preventie, advies op maat, (kortdurende) behandeling, nazorg…. -Financiering…. (nu nog: Innovatiefonds Zorgverzekeraars)

28 INZET PRATENONLINE: •Samenwerken met verwante aanbieders •PratenOnline voor volwassenen •Eigen hulpverlening uitbreiden naar andere aandachtsgebieden •De gewonnen prijsvraag M & ICT: CHOICE

29 LIVE DEMONSTRATIE CHATGESPREK

30 www.PratenOnline.nl secretariaat@pratenonline.nl


Download ppt ""

Verwante presentaties


Ads door Google