De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010

2 financiële steun voor bedrijven
IWT en integratie IWT slechts onrechtstreeks betrokken in het proces van integratie academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteiten Evenwel: IWT beheert een aantal instrumenten voor ondersteuning onderzoek die zich richten naar zowel hogescholen als universiteiten: mogelijk wederzijdse invloed Hiernaast: vanuit valorisatie-oogpunt: zicht op rol onderzoek aan universiteiten en hogescholen in valorisatie en disseminatie LVDL-IWT financiële steun voor bedrijven

3 basisgegevens over het IWT

4 agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
opgericht in 1991 door de Vlaamse regering vanaf : extern agentschap van de Vlaamse overheid opdrachten zijn decretaal bepaald, aangepast door het “Wetenschaps & Innovatiedecreet” van 30 april 2009 voogdijminister is Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

5 IWT missie (decreet 30 april 2009)
ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op innovatie in Vlaanderen, waarbij door kennisontwikkeling of verspreiding van nieuw ontwikkelde kennis nieuwe producten, productieprocessen, wijzen van arbeidsorganisatie of diensten tot stand worden gebracht met het oog op valorisatie ter ondersteuning van economische of maatschappelijke behoeften

6 IWT taken 1. Financiële steun verlenen aan projecten
2. Advies en gespecialiseerde dienstverlening aanbieden 3. Coördinatie van innovatie actoren 4. Stimulering netwerkvorming en samenwerking 5. Bevorderen deelname aan internationale programma’s 6. Beheer specifieke initiatieven Vlaamse Regering 7. Bijdragen tot beleidsvoorbereiding

7 overzicht van het IWT aanbod
subsidies advies en begeleiding bedrijven O&O-bedrijfs-projecten en kmo-programma Interna-tionale program-ma”s Enterprise Europe Network Info-loket onderzoeks-instellingen SBO TETRA land-bouw TBM advies personen doct. beurs Baekeland mandaat onderzoeks-mandaat VIS en inter-mediairen VIS-haalbaarheidsst., collec-tief onderz., technol. advies an innovatiestimulering PIM Innovatie-centra beleids-advies evaluatie en beheer ad hoc initiatieven (incl. SOC en CP) overheid door-lichting EFRO innovatief aanbesteden subsidies niet specifiek plat-formen studies VIN

8 begroting van het IWT: detail*
programma begrotingslijn O&O-bedrijfsprojecten incl. VIS (en universitaire interfaces) EF Postdoctorale OZM incl. Doctorale Beurzen en Baekeland EF Strategisch Basis Onderzoek EE TETRA-Fonds EE LandbouwOnderzoek EE Toegepast. Biomedisch Onderzoek EE Subtotaal IBBT Competentiepolen Overige initiatieven Vlaamse Reg incl. Mediaprojecten (e-VRT) EF Subtotaal Werkingsmiddelen IWT Totaal * Het betreft hier de budgettair vastgelegde steun en voor 2010 beschikbare vastleggingsmiddelen. EF

9 begroting IWT: algemene evolutie

10 financiële steun voor bedrijven
IWT en integratie Huidige presentatie: IWT instrumenten integratie Valorisatie en complementaire rol t.o.v. universiteiten LVDL-IWT financiële steun voor bedrijven

11 Doctoraatsbeurzen Voorbereiding doctoraat
Personeelskosten als beurs + werkingskosten 100% subsidie Jaarlijks: 200 mandaten voor vier jaar Ongeveer 500 aanvragen per jaar 28 miljoen euro op jaarbasis Evaluatie met interview kandidaat door jury: bespreking uitvoering en toepassingsmogelijkheden

12 Doctoraatsbeurzen: wijziging 2009
Wijziging voorjaar 2009 (implementatie 2009): Enkel voor strategisch basisonderzoek = vernieuwend en doctoraatswaardig maar met economisch toepassingspotentieel in geval van succes Geen enkele diplomabeperking Opening naar maatschappelijke finaliteit voorzien (nog niet actief) Opening naar deelname inwoners niet EU lidstaat voorzien (nog niet actief) Vereenvoudiging evaluatie tweede mandaat (op basis advies promotor) LVDL-IWT financiële steun voor bedrijven

13 Doctoraatsbeurzen & hogescholen
Ook verleden: open voor kandidaten met diploma van hogeschool mits toegelaten tot doctoraat Beperking op basis studiegebieden, gedefinieerd vanuit academische invalshoek: vertaald naar diploma’s voor ontvankelijkheid Diplomabeperking: afgeschaft wijziging besluit 2009 Enige beperking: inhoudelijk: moet strategisch basisonderzoek zijn 2009: 10 mandaten toegekend aan kandidaten uit hogeschool T

14 Doctoraatsbeurzen: toekomst
Nu reeds open Geen beperking onderwerp Geen beperking instrument op verdere integratie Integratie en inbedding in onderzoek zal onvermijdelijk leiden tot verhoogde vraag voor doctoraatsbeurzen → druk op begroting? Momenteel: iets lagere slaagkans kandidaten met hogeschooldiploma: stijgen? → druk op begroting Aandacht: slaagkans redelijk houden voor alle studenten

15 Onderzoeksmandaten (OZM)
Steun voor gevorderde onderzoekers in samenwerking bedrijf Personeelskosten als beurs + werkingskosten 100% subsidie Onderzoeksorganisatie eigenaar IPR, bedrijf begeleidende rol 2009: 30-tal mandaten. 1,9 miljoen euro Beperking op basis van diploma: academische diploma’s

16 OZM & hogescholen Toegang beperkt tot specifieke diploma’s in ‘technologische’ gebieden Diploma’s specifiek gedefinieerd in besluit: drempel voor kandidaten vanuit hogescholen, maar ook voor nieuwe diploma’s Reorganisatie voorzien in de loop 2010 Momenteel: fase bevraging & effectenmeting: interactie werkveld voorzien na deze fase Implementatie: eind 2010

17 OZM: toekomst Integratie academiserende opleidingen in onderzoeksomgeving: verhoogde vraag verwacht ↔ geen toegang door diplomabeperking. Aanpassing voorzien tegen eind Opening diplomavereisten deel van aanpassing: implementatie afhankelijk van budgettaire ruimte Budget: uit budgetlijn bedrijfsprojecten → door financiële crisis: plafond op budget OZM vanaf Hiernaast: verhoogde instroom door onzekere economische situatie → additionele introductie kandidaten vanuit geïntegreerde opleidingen: hoge selectiviteit

18 Strategisch basisonderzoek (SBO)
Projectmatige steun voor onderzoeksprojecten die vernieuwend en risicovol zijn, maar in geval van succes mogelijkheden bieden voor toekomstige toepassingen Nauwe interactie bedrijfsleven: begeleidingscommissie → opvolgings-O&O projecten Ver van markt: kennisopbouw 100% subsidie voor onderzoeksorganisaties 36,7 miljoen euro op jaarbasis

19 SBO & hogescholen Geen beperking tot toegang: open voor alle O&O actoren: instellingen hoger onderwijs en kennisinstellingen die voldoen aan Europese definitie onderzoeksorganisatie Hoewel toegankelijk voor onderzoeksgroepen uit hogescholen: in realiteit bijdrage vanuit hogescholen verwaarloosbaar. Beperkend criterium: inhoudelijke doelstelling in de evaluatie In portfolio: aanwezigheid SOCs, onderzoeksinstituten, occasioneel competentiepool

20 SBO: toekomst Geen beperking van instrument naar integratie
Impact integratie op instrument: grotere vraag naar onderzoeksfondsen verwacht → druk op budget? Selectiviteit nu reeds hoog. Huidige afwezigheid niet gerelateerd aan beperking in toegang maar aan eigen keuze van instellingen voor type onderzoek en beperkte activiteit hogescholen in strategisch basisonderzoek → complementariteit → zie ook TETRA

21 TEchnologie TRAnsfer fonds (TETRA)
Projectmatige steun Uitvoering door kennisinstellingen Nauwe samenwerking bedrijven: cofinanciering vereist: 92,5% subsidie, 7,5% vanuit bedrijven Projecten gericht op disseminatie → dicht bij markt → sterke collectieve dimensie → ontwikkeling Martktconforme transfer: reeds betaalde bijdrage in mindering 8,9 miljoen euro

22 TETRA & hogescholen Opvolger van fonds met focus op hogeschool: HOBU fonds Momenteel: zoals SBO: open voor alle O&O actoren Universitaire inbreng ong. 20%

23 TETRA: toekomst Geen beperking naar integratie
Invloed integratie op instrument: beperkt: ook nog activiteiten gelinkd aan professionele bachelor opleidingen Complementariteit SBO: illustreert keuze instellingen voor type onderzoek. TETRA: dicht bij markt sterke bedrijfsinteractie, belangrijk voor disseminatie KMO’s → vandaag: hogescholen sterk in dit segment → aansluiting TETRA projecten bij onderwijs → band professionele Bachelor opleidingen → bedrijfsinteracties bieden meerwaarde in hogescholen, ook voor andere opleidingen  niet verliezen door integratie

24 Bedrijfssteun Rechtstreekse steun aan bedrijven: rechtstreekse staatsteun toegekend onder de Europese kaderregeling: steun van 15%-75% Mogelijk samenwerken met kennisinstelling als ‘onderaannemer’: wordt volledig vergoed door bedrijf: geen beperking KMO programma: bedrijfssteun gericht naar KMO’s Sterke aanwezigheid van hogescholen als partner in KMO programma: 11% alle projecten met hogeschool. Financiering bedrijf: 65% bij ontwikkeling en 40% studies

25 Conclusies IWT slechts onrechtstreeks betrokken in het proces van integratie academiserende hogeschoolopleidingen in de universiteiten IWT instrumenten: weinig beperking naar verdere integratie: instrumenten zijn klaar voor evoluties toekomst Vice versa: invloed beperkt, maar druk op budget: vooral bij doctoraatsbeurzen en SBO programma Globaal: positief, maar aandachtspunten

26 Conclusies: aandachtspunten (1)
Open competitie voor instrumenten gericht naar basisonderzoek: Verhoogde instroom verwacht: druk op begroting, vooral bij SBO en doctoraatsbeurzen Hogescholen staan momenteel sterk in segment samenwerking met bedrijven dicht tegen markt: belangrijke rol valorisatie en disseminatie Band met bedrijven niet verliezen: band vooral door aanwezigheid professionele Bachelor opleidingen, maar ook meerwaarde voor academiserende opleidingen

27 Conclusies: aandachtspunten (2)
Opdeling SBO-TETRA op basis van de keuze voor het type onderzoek door de instellingen: hogescholen hebben vandaag complementaire rol t.o.v. onderzoek dat klassiek gebeurt in de universiteiten (vaak vanuit band professionele Bachelor opleidingen) Complementaire positie t.o.v. universiteiten heeft meerwaarde naar valorisatie: niet verliezen: focus op waar men sterk in staat. Moeten academiserende opleidingen in link naar onderzoek volledig niche universiteit overnemen of deel focus hogescholen behouden? Integratie kan door traditionele band met bedrijfsleven positieve impact hebben op samenwerking met industrie in strategisch basisonderzoek


Download ppt "Integratie academiserende opleidingen hogescholen in de universiteiten Maarten Sileghem 28 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google