De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1508037 workshop Werving en behoud van vrijwilligers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1508037 workshop Werving en behoud van vrijwilligers."— Transcript van de presentatie:

1 workshop Werving en behoud van vrijwilligers

2 Aan de orde komt •Werving blijft altijd nodig •Waarom komen vrijwilligers •Waarom verdwijnen vrijwilligers •Succesvol werven •De juiste mens op de juiste plaats krijgen/houden •Werving in de praktijk

3 Werving blijft altijd nodig Natuurlijk verloop: –mensen veranderen van opvatting –mensen komen in andere situaties o ze worden ouder o ze verhuizen o ze krijgen meer kennis o ze krijgen werk

4 De vrijwilligers’markt’ heeft trekjes van de normale arbeidsmarkt De werknemer heeft behoefte aan: –Flexibiliteit –Uitdaging –Kortlopende contracten –Originaliteit

5 Waarom komen vrijwilligers •93%: het vrijwilligerswerk dat ik doe is nuttig •88%: veel plezier in het vrijwilligerswerk dat ik doe •83%: het goede contact met mijn collega-vrijwilligers •74%: wat ik doe wordt gewaardeerd in mijn sociale omgeving •73%: vrijwilligerswerk verbreedt mijn levenservaring •70%: ik kan dingen doen waar ik goed in ben •57%: ik ben gevraagd •52%: dit werk is een uitdaging •23%: ik zie resultaten Meer antwoorden mogelijk op dezelfde vraag! (bron: Geven in Nederland 2003)

6 Checklist I Wat heeft onze vereniging vrijwilligers te bieden o.a.: –Zijn we een vereniging waar iemand graag bij hoort/ trots op is? –Kan een vrijwilliger zijn tijd aangenaam besteden? –Heeft onze vereniging boeiende/leuke/interessant taken? –Welke taken verbreden iemands levenservaring? –Welke taken houden vrijwilligers actief?

7 Checklist II Welke maatschappelijke ontwikkelingen veroorzaken het komen en gaan van onze vrijwilligers? –Zapgedrag •Hapklare brokken •'pool' van losse krachten voor snelle interessante klussen –Bedrijven •Werknemersvrijwilligerswerk –Toenemende werkloosheid enz.

8 Steeds meer vrijwilligers Deelname aan vrijwilligerswerk in 12 maanden voorafgaande aan de onderzoeksdatum mei 2002mei 2000juni 1999juli 1996 Ten minste één keer in 12 maanden 43% 37% 35% 36% Minimaal maandelijks 30% 25% 24% 29% (bron: Geven in Nederland 2003)

9 Waarom verdwijnen vrijwilligers •Natuurlijk verloop •Slechte sfeer •Slecht imago •Niet-reële verwachtingen bij bestuur •Geen (zichtbare) waardering •Slechte omstandigheden

10 Succesvolle wervingsmethoden Via •familie/vrienden/jongeren onderling 41,5% •Via instellingen (o.a. door folders die daar lagen) 25,0% •Via collega's en relaties 15,5% •Overige methoden o.a. Free Flex 9,7% •buurtkranten en dergelijke 5,6% •artikelen in dagbladen 2,0% •Via radio of televisie 0,7% NB: en en SMS-sen: kan zowel naar één persoonlijk als naar een grote groep

11 U moet weten •Welke taken u heeft (checklist IV)? •Wat u de vrijwilliger te bieden heeft ( checklist I)? •Wat voor soort vrijwilliger u voor een bepaalde taak nodig heeft? •Wat u de (toekomstige) vrijwilliger wilt vragen (checklist V)?

12 Checklist IV Welke taken liggen er in onze vereniging: •Bestuurlijke taken –Voorzitter •Organiserende taken –Wervingsactiviteiten •Uitvoerende taken

13 Case •Enthousiastelingen werven spontaan vrijwilligers. •Binnen drie maanden zijn de nieuwelingen verdwenen. Vraag 1: Wat had er gedaan moeten worden om de vrijwilligers te behouden Vraag 2: Hoe verder als de vrijwilliger zich aangemeld heeft? Vraag 3: Hoe houdt u hen vast?

14 Checklist V Wat vraagt onze vereniging van de vrijwilligers per taak: •Tijdinvestering –Hoeveel uur per week en op welke tijdstippen? •Deskundigheid –Kan iedereen het, of is specialisme vereist? •Stressbestendigheid?

15 Kennismakingsgesprek •Taakomschrijving •Verantwoordelijkheden •Concrete taak •Inwerk- en en begeleidingsschema. •(zicht op) deskundigheidsbevordering •Inspraakmogelijkheden / ideeënbus •Afspraken over onkostenregeling en verzekering

16 Werving in de praktijk •Voor welke taken werft u? •Op welke groep(en) richt u zich? •Welke eisen stelt u? •Hoe organiseert u de werving? •Hoe werft u?

17 Hoe organiseert u de werving •Blijvend •Werkgroep Werving

18 Hoe werft u •Persoonlijk overhandigen folder met insteekblad waarop functie staat •Folder met insteekvel leggen op plaatsen waar vrijwilliger komt •Folder met insteekblad overhandigen aan ‘tussenpersonen’ •Ondersteuning via de lokale media •Houden van informatiebijeenkomsten

19 Case In een bestuur wordt voor volgend jaar het 25 jarig bestaan voorbereid. Het bestuur heeft een paar grootse plannen uitgedokterd. Zo wil men een tentoonstelling, een open dag en een optocht organiseren. Om deze plannen uit te voeren lijken er al genoeg vrijwilligers te zijn. Ook is er net voldoende geld om de activiteiten te realiseren. Het bestuur denkt vooruit. Het wil door het uitvoeren van deze plannen nog meer vrijwilligers werven. De plannen zijn de vorige maand gepresenteerd aan de vrijwilligers. Maar er hebben er zich veel te weinig aangemeld: de één heeft geen tijd, de ander geen zin en een volgende laat weten dat het zijn laatste seizoen is. Dan toch maar een aantal nieuwe vrijwilligers werven, denkt het bestuur 1.Wat is er fout is gegaan? 2.Wat is een goede aanpak?

20 U kunt worden geholpen door •Ruim 150 vrijwilligerscentrales of Steunpunten Vrijwilligerswerk •Speciale informatienummer •Uw koepel of bond •Serviceclubs zoals Rotary, Lions, Soroptimisten •Maatschappelijk betrokken ondernemers •Scholen/stageaires •Fondsen

21 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen •Bedrijven streven naar meer dan alleen winst maken •Werknemers-vrijwilligerswerk is een manier om maatschappelijke betrokkenheid te verwezenlijken

22 Uitgangspunten: werknemers-vrijwilligerswerk •Win-win-win situatie •Inzet medewerker(s) is vrijwillig •Activiteiten: individueel, in teamverband, incidenteel of langere periode

23 Voordelen bedrijf: werknemers-vrijwilligerswerk •Bijdrage aan imago bedrijf •Medewerkers zijn trots op het bedrijf en dragen dit uit •Werken in een andere omgeving werkt blikverruimend •Werken bij anderen is goede methode om in nieuwe netwerken te komen •Gezamenlijke activiteiten dragen bij aan teambuilding

24 Werving en behoud vrijwilligers eerst denken, dan doen! Veel succes


Download ppt "1508037 workshop Werving en behoud van vrijwilligers."

Verwante presentaties


Ads door Google