De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

workshop Werving en behoud van vrijwilligers

Verwante presentaties


Presentatie over: "workshop Werving en behoud van vrijwilligers"— Transcript van de presentatie:

1 workshop Werving en behoud van vrijwilligers

2 Aan de orde komt Werving blijft altijd nodig
Waarom komen vrijwilligers Waarom verdwijnen vrijwilligers Succesvol werven De juiste mens op de juiste plaats krijgen/houden Werving in de praktijk

3 Werving blijft altijd nodig
Natuurlijk verloop: mensen veranderen van opvatting mensen komen in andere situaties o ze worden ouder o ze verhuizen o ze krijgen meer kennis o ze krijgen werk

4 De vrijwilligers’markt’ heeft trekjes van de normale arbeidsmarkt
De werknemer heeft behoefte aan: Flexibiliteit Uitdaging Kortlopende contracten Originaliteit

5 Waarom komen vrijwilligers
93%: het vrijwilligerswerk dat ik doe is nuttig 88%: veel plezier in het vrijwilligerswerk dat ik doe 83%: het goede contact met mijn collega-vrijwilligers 74%: wat ik doe wordt gewaardeerd in mijn sociale omgeving 73%: vrijwilligerswerk verbreedt mijn levenservaring 70%: ik kan dingen doen waar ik goed in ben 57%: ik ben gevraagd 52%: dit werk is een uitdaging 23%: ik zie resultaten Meer antwoorden mogelijk op dezelfde vraag! (bron: Geven in Nederland 2003)

6 Checklist I Wat heeft onze vereniging vrijwilligers te bieden o.a.:
Zijn we een vereniging waar iemand graag bij hoort/ trots op is? Kan een vrijwilliger zijn tijd aangenaam besteden? Heeft onze vereniging boeiende/leuke/interessant taken? Welke taken verbreden iemands levenservaring? Welke taken houden vrijwilligers actief?

7 Checklist II Welke maatschappelijke ontwikkelingen veroorzaken het
komen en gaan van onze vrijwilligers? Zapgedrag Hapklare brokken 'pool' van losse krachten voor snelle interessante klussen Bedrijven Werknemersvrijwilligerswerk Toenemende werkloosheid enz.

8 Steeds meer vrijwilligers
Deelname aan vrijwilligerswerk in 12 maanden voorafgaande aan de onderzoeksdatum mei 2002 mei 2000 juni 1999 juli 1996 Ten minste één keer in 12 maanden % % % 36% Minimaal maandelijks % % % 29% (bron: Geven in Nederland 2003)

9 Waarom verdwijnen vrijwilligers
Natuurlijk verloop Slechte sfeer Slecht imago Niet-reële verwachtingen bij bestuur Geen (zichtbare) waardering Slechte omstandigheden

10 Succesvolle wervingsmethoden
Via familie/vrienden/jongeren onderling ,5% Via instellingen (o.a. door folders die daar lagen) ,0% Via collega's en relaties ,5% Overige methoden o.a. Free Flex ,7% buurtkranten en dergelijke ,6% artikelen in dagbladen ,0% Via radio of televisie ,7% NB: en en SMS-sen: kan zowel naar één persoonlijk als naar een grote groep

11 U moet weten Welke taken u heeft (checklist IV)?
Wat u de vrijwilliger te bieden heeft ( checklist I)? Wat voor soort vrijwilliger u voor een bepaalde taak nodig heeft? Wat u de (toekomstige) vrijwilliger wilt vragen (checklist V)?

12 Checklist IV Welke taken liggen er in onze vereniging:
Bestuurlijke taken Voorzitter Organiserende taken Wervingsactiviteiten Uitvoerende taken

13 Case Enthousiastelingen werven spontaan vrijwilligers.
Binnen drie maanden zijn de nieuwelingen verdwenen. Vraag 1: Wat had er gedaan moeten worden om de vrijwilligers te behouden Vraag 2: Hoe verder als de vrijwilliger zich aangemeld heeft? Vraag 3: Hoe houdt u hen vast?

14 Checklist V Wat vraagt onze vereniging van de vrijwilligers per taak:
Tijdinvestering Hoeveel uur per week en op welke tijdstippen? Deskundigheid Kan iedereen het, of is specialisme vereist? Stressbestendigheid?

15 Kennismakingsgesprek
Taakomschrijving Verantwoordelijkheden Concrete taak Inwerk- en en begeleidingsschema. (zicht op) deskundigheidsbevordering Inspraakmogelijkheden / ideeënbus Afspraken over onkostenregeling en verzekering

16 Werving in de praktijk Voor welke taken werft u?
Op welke groep(en) richt u zich? Welke eisen stelt u? Hoe organiseert u de werving? Hoe werft u?

17 Hoe organiseert u de werving
Blijvend Werkgroep Werving

18 Hoe werft u Persoonlijk overhandigen folder met insteekblad waarop functie staat Folder met insteekvel leggen op plaatsen waar vrijwilliger komt Folder met insteekblad overhandigen aan ‘tussenpersonen’ Ondersteuning via de lokale media Houden van informatiebijeenkomsten

19 Case In een bestuur wordt voor volgend jaar het 25 jarig bestaan voorbereid. Het bestuur heeft een paar grootse plannen uitgedokterd. Zo wil men een tentoonstelling, een open dag en een optocht organiseren. Om deze plannen uit te voeren lijken er al genoeg vrijwilligers te zijn. Ook is er net voldoende geld om de activiteiten te realiseren. Het bestuur denkt vooruit. Het wil door het uitvoeren van deze plannen nog meer vrijwilligers werven. De plannen zijn de vorige maand gepresenteerd aan de vrijwilligers. Maar er hebben er zich veel te weinig aangemeld: de één heeft geen tijd, de ander geen zin en een volgende laat weten dat het zijn laatste seizoen is. Dan toch maar een aantal nieuwe vrijwilligers werven, denkt het bestuur 1. Wat is er fout is gegaan? 2. Wat is een goede aanpak?

20 U kunt worden geholpen door......
Ruim 150 vrijwilligerscentrales of Steunpunten Vrijwilligerswerk Speciale informatienummer Uw koepel of bond Serviceclubs zoals Rotary, Lions, Soroptimisten Maatschappelijk betrokken ondernemers Scholen/stageaires Fondsen

21 Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Bedrijven streven naar meer dan alleen winst maken Werknemers-vrijwilligerswerk is een manier om maatschappelijke betrokkenheid te verwezenlijken

22 Uitgangspunten: werknemers-vrijwilligerswerk
Win-win-win situatie Inzet medewerker(s) is vrijwillig Activiteiten: individueel, in teamverband, incidenteel of langere periode

23 Voordelen bedrijf: werknemers-vrijwilligerswerk
Bijdrage aan imago bedrijf Medewerkers zijn trots op het bedrijf en dragen dit uit Werken in een andere omgeving werkt blikverruimend Werken bij anderen is goede methode om in nieuwe netwerken te komen Gezamenlijke activiteiten dragen bij aan teambuilding

24 Werving en behoud vrijwilligers
eerst denken, dan doen! Veel succes


Download ppt "workshop Werving en behoud van vrijwilligers"

Verwante presentaties


Ads door Google