De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Voorlichting schootsveld
Heeft als doel De schutterijen te informeren hoe ze de veiligheid van het schootsveld kunnen waarborgen.

3 Voorlichting schootsveld
Samengesteld en verzorgd door. John v d Beek Peter Berben. Thijs Aengevaeren.

4 Voorlichting schootsveld
De volgende punten worden behandeld: Proeven schootsveld Het rapport schootsvelden Witteveen & Bos. Hoe uitzetten van een schootsveld. Inventariseren van de huidige problemen.

5 Toezicht veiligheid Verantwoordelijkheid:
Organiserende vereniging (vergunninghouder). Leiding en toezicht: Baancommandant.

6 Handleiding Veiligheid schootsveld
Taken en verantwoordelijkheden van de: Baancommandant; Wedstrijdleider; Schootsveldbewaker; Buksmeester; Schutter; Optekenaar; Bond- en federatiebestuur.

7 Proeven schootsveld

8 Voorlichting schootsveld
Praktijkproef valgebeid kogels te Kessel

9 Voorlichting schootsveld
Praktijkproef valgebied te Boshoven

10 Voorlichting schootsveld
Conclusie van de beide Praktijkproeven Alle kogels wijken 10° naar links af. De wind heeft een grote invloed op de kogel. De mondingsnelheid mag niet boven de 230m/s komen.

11 Voorlichting schootsveld
Praktijk gegevens vergeleken met het computerprogramma van Witteveen & Bos. Vergelijking schootsveldmetingen en ballistische berekeningen situatie gemiddelde schootsveldmeting (m) berekening tegenwind (m) berekening windstil (m) berekening meewind (m) Praktijk 477 434 476 517 Berekening 513 518 558

12 Voorlichting schootsveld
Onder een hoek van 48°, wind mee, windstil en tegenwind. Afstand in meters

13 Voorlichting schootsveld
Aan de hand van de simulaties kan geconcludeerd worden dat een kogel een maximale afstand aflegt van ca. 685 meter bij een afstand van 10 meter tot de aanlegpaal, 230 m/s en 10 m/s wind mee. Door : van 10 mtr naar 8 mtr te gaan wordt de inslag verkort met +/- 25 meter. de mondingsnelheid van 230 m/s terug naar 190 m/s te brengen verkort het valgebied met 50 meter. het schieten bij een windsnelheid van 5 m/s i.p.v. 10 m/s reduceert het valgebied met ca. 75 meter in lengte richting en 25 meter in breedterichting.

14 Voorlichting schootsveld
Daar de wind grote invloed heeft moet men de windrichting goed in de gaten houden.

15 Voorlichting schootsveld
De windsnelheid neemt met de hoogte toe. De sterkte van de toename is afhankelijk van de ruwheid van het terrein en de stabiliteit van de atmosfeer

16 Voorlichting schootsveld
Schootsveld handreiking :

17 Voorlichting schootsveld
Plaatsen bomen en aanlegpalen :

18 Voorlichting schootsveld
Het plaatsen van de schietbomen en aanlegpalen. Plaats eerst de boom met hark. Richt deze op het middelpunt achter in het schootsveld, zodat de hark hier haaks op staat. Trek de denkbeeldige lijn door en plaats de aanlegpalen hier haaks op. Plaats de aanlegpalen 0,80 meter vanuit de middellijn.

19 Voorlichting schootsveld
Bovenaanzicht

20 Voorlichting schootsveld
Bepalen hoek schietboom / aanlegpalen

21 Voorlichting schootsveld
Afwijking naar links corrigeren

22 Voorlichting schootsveld

23 Voorlichting schootsveld
Ter voorkoming over-kruis schieten: Linker aanlegpaal Rechter aanlegpaal A/B lat C/D lat E lat links E lat rechts D/C lat B/A lat

24 Voorlichting schootsveld
Controleer de mondingsnelheid bij iedere verandering van het: Merk kruit. BA10 / TP10; Lotnummer van het kruit en slaghoedje: (meestal jaar van fabricage) Merk slaghoedje; Kruit ladingsgewicht; Werk secuur bij het herladen.

25 Voorlichting schootsveld
Inventariseren van de huidige problemen.

26 Google Earth Verplaatsbaar schootsveld overlay op schaal

27 Google Earth Verplaatsbaar schootsveld overlay op schaal
Bedoelt voor zich te oriënteren waar mogelijk een schootsveld kan komen

28 Google Earth Verplaatsbaar schootsveld overlay op schaal
Veronderstelde vaardigheid: Er wordt enige ervaring met het gebruik van het programma Google Earth verwacht. Dit programma is gratis te downloaden op: Openen Schootsveld Overlay Open op de site het gewenste VoorbeeldSchootsveld.kmz. Google Earth open automatisch het overlay dat gesitueerd is op het terrein waar in 2006 het OLS in Stramproy is gehouden, dit is verplaatsbaar naar andere locaties.

29 Meer informatie http://sites.google.com/site/olsbuksmeester/
De link naar deze site is ook te vinden op de site van de OLS federatie

30 Vragen?

31 Bedankt voor de aandacht.


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google