De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding van jonge scheidsrechters 19 november 2011 Welkom!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding van jonge scheidsrechters 19 november 2011 Welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding van jonge scheidsrechters 19 november 2011 Welkom!

2 Vaststellingen. O Aangesloten gediplomeerde SR’s: 177 O Actieve SR’s: 70 of 39,55 % Per provincie O WVL : 112/43 => 38,39% O OVL: 41/17 => 41,46% O Limburg: 24/10 => 41,66 % O Aantal ACTIEVE scheidsrechters is erg laag

3 Vaststellingen. NIET ACTIEF PER LEEFTIJDSCATEGORIE Gepilomeer denniet actiefwel actiefActief/gedipl. niet actief / gediplomeerd lid van de VKBF als SR per leeftijdsgroep per leefijdsgroep =< 20 2521416,00%84,00% waarvan dames108220%80% 21-30 58441424,14%75,86% waarvan dames119218%82% 31-40 2820828,57%71,43% waarvan dames3300%100% 41-50 28121657,14%42,86% waarvan dames202100%0% > 50 38102873,68%26,32% waarvan dames000 TOTAAL17710770

4 Vaststellingen. ACTIEF PER LEEFTIJDSCATEGORIE Gepilomeer denniet actiefwel actiefActief/gedipl. niet actief / gediplomeerd lid van de VKBF als SR per leeftijdsgroep per leefijdsgroep =< 20 2521416,00%84,00% waarvan dames108220%80% 21-30 58441424,14%75,86% waarvan dames119218%82% 31-40 2820828,57%71,43% waarvan dames3300%100% 41-50 28121657,14%42,86% waarvan dames202100%0% > 50 38102873,68%26,32% waarvan dames000 TOTAAL17710770

5 Vaststellingen. AANDEEL LEEFTIJDSGROEP BIJ NIET ACTIEF Gepilom eerden niet actief wel actief Actief/ge dipl. niet actief / gediplomeerd lid van de VKBFals SR per leeftijdsgr oep per leefijdsgroep =< 20252145,71%19,63% 21-3058441420,00%41,12% 31-402820811,43%18,69% 41-5028121622,86%11,21% > 5038102840,00%9,35% TOTAAL17710770

6 Vaststellingen. AANDEEL LEEFTIJDSGROEP BIJ ACTIEF Gepilom eerden niet actief wel actief Actief/ge dipl. niet actief / gediplomeerd lid van de VKBFals SR per leeftijdsgr oep per leefijdsgroep =< 20252145,71%19,63% 21-3058441420,00%41,12% 31-402820811,43%18,69% 41-5028121622,86%11,21% > 5038102840,00%9,35% TOTAAL17710770

7 Vaststellingen. O Jonge leeftijd: veel inactief – weinig actief O ‘Oudere’ leeftijd : omgekeerde van hierboven O Regelmatig gelegenheidsscheidsrechters O Gemiddelde leeftijd actieve SR’s = 44 jaar O ACTIEVE SR ‘s / leeftijdsgroep: O < 20 = 5,71% O 20-30 = 20% O 31-40 = 11,43% O 41-50 = 22,86% O > 50 = 40% O Jonge SR’s haken snel terug af Ongeveer 37% jonger dan 40 Ongeveer 63% OUDER dan 40

8 Oorzaken drop-out. O Zelf nog speler => tijdgebrek O Andere verantwoordelijkheden binnen de club (secretaris, trainer, jeugdbegel,…)=> tijdgebrek O Drukke agenda buiten krachtbal => tijdgebrek O Mobiliteit of beter gebrek aan mobiliteit => enkel fiets/bromfiets O Slechte ervaring => kritiek omstaanders/spelers O Weinig fluiten => traag ervaring opdoen O Vergoeding te laag (?) O…O…

9 Traject scheidsrechter nu Theorie scheidsrechterscursus Competitiewedstrijden Examen scheidsrechterscursus Niet geslaagd GESLAAGD

10 Nieuw traject Theorie scheidsrechterscursus Jeugdwedstrijden in eigen club Competitiewedstrijden Examen scheidsrechterscursus DEEL 1 matchen op training eigen club DEEL 2 Competitiematchen onder begeleiding NIEUW STAGE NIEUW Niet geslaagd GESLAAGD

11 Nieuw traject - volledig Theorie scheidsrechterscursus Jeugdwedstrijden in eigen club Competitiewedstrijden Examen scheidsrechterscursus DEEL 1 Matchen op training eigen club DEEL 2 Competitiematchen onder begeleiding NIEUW Niet geslaagd GESLAAGD

12 Werkwijze stagemodule DEEL 1 Matchen op training club Vrij te kiezen (zelfdiscipline) Begeleiding door ervaren clublid

13 Werkwijze stagemodule DEEL 2 Competitiematchen met begeleiding SR Aanduiding door SRC. + vergoeding Taakverdeling ter plaatse Aandachtspunten+ Feedback

14 Stagemodule – deel 1 1. Fluiten in de eigen club tijdens trainingen Cfr. microteaching = lesgeven aan de eigen groep. Voordelen: a. Vertrouwde omgeving b. Kent de spelers c. Kent de begeleiders d. Ongedwongen sfeer => geen stress.

15 Stagemodule – deel 2 COMPETITIEWEDSTRIJDEN ONDER BEGELEIDING • Zoals nu: aanduiding gediplomeerde SR’s door SRC • In cursusperiode: stagiair wordt gekoppeld aan de aangeduide SR’s => geen extra SR’s nodig => Straks melden aan SRC of je bereid bent te begeleiden !! • Voordelen: a. Ervaren SR als begeleider aanwezig, => Omgeving/ploegen/coaches/… minder geneigd om stagiair te “testen” b. Ervaring doorgeven => Feedback / tips c. Begeleider kan ingrijpen indien nodig d. Praktijkervaring voor examen => werkpunten worden duidelijker • Periode stage: tussen theorie SR cursus en examen. • Aantal westrijden: 4 wedstrijden zelf leiden => minstens 2 weekends  Suggestie: bvb. 3 matchen/weekend: 1 kijken + 2 zelf leiden VERGOEDING

16 Stagemodule – deel 2 VERGOEDINGEN A. Begeleider = gediplomeerde SR O Krijgt wedstrijdvergoeding + verpl.kosten O Worden betaald door club O M.a.w alles blijft zoals het nu is B. Stagiair: O Krijgt GEEN wedstrijdvergoeding O Krijgt WEL verpl.kosten  Club betaalt die kosten TER PLAATSE aan stagiair  VKBF betaalt die kosten terug aan club => club dient onkostennota in bij de VKBF.

17 Stagemodule – deel 2 TAAKVERDELING TER PLAATSE A. Begeleider: O Fungeert als GRENSRECHTER O Geeft FEEDBACK O Zie ook suggestie kijkwedstrijd = SR B. Stagiair: O Fungeert als scheidsrechter O Zie ook suggestie kijkwedstrijd = observator

18 Aandachtspunten. Begeleiding door ervaren scheidsrechter 1. Administratie Administratie 2. Communicatie Communicatie 3. Positie Positie 4. Samenwerking Samenwerking 5. Reglementering Reglementering 6. Quotering en Feedback Quotering en Feedback 7. Afhandeling begeleiding Afhandeling begeleiding

19 Werkwijze O Quotering: O 1: Uitstekend O 2: Zeer Goed O 3: Goed => de norm O 4: Zwak O 5: Onvoldoende

20 Administratie. O Wedstrijdblad: O Voor de match: gegevens invullen O Tijdens de rust: o.a. doelpunten O Na de match O Vergunningen / IB: O Controle O Reglementering ter zake (bvb. HC / niet HC, aanwezigheid vergunningen, …)

21 Communicatie. Met de spelers: O Fluiten: niet te veel, kordaat,… O Ondersteunde gebaren: zie reglementering O Niet in discussie gaan Met ‘Tafel’ (aantekenaar / tijdopnemer) O Time-outs => begin / einde O Doelpunten => dubbel doel / … O Speelduur => laatste minuut,... O Rechtstreeks buitenspel

22 Positie. O Tijdens de wedstrijd: O Bij werpbeurten O Bij inworp O Bij vrije worp O Ten opzichte van grensrechter O …

23 Samenwerking. Met de grensrechter: O Afspraken vooraf O Respecteren beslissingen grensrechter O Houding bij ev. twijfelgevallen

24 Spel- en competitiereglement O Kennis reglementering O Toepassing reglementering O => uiteraard gaat het hier om de snelle, correcte en kordate toepassing van de reglementering in wedstrijdsituaties = snel beslissen.

25 FEEDBACK Opmerkingen - tips O Tijdens wedstrijd: O Kleine signalen (duim omhoog, hoofdknik,…) O Tijdens Time-outs O Tijdens de rust O Bij ev. problemen: TO van de SR aanvragen => afspraak: begeleider maakt TO teken met vlag. O Na de wedstrijd => quotering op evaluatieformulier.

26 Afhandeling begeleiding O Begeleider vult document in.document O Begeleider en stagiair ondertekenen begeleidingsforumlier. O Begeleider bezorgt formulier via wedstrijdomslag aan de VKBF => SRC en Jan Vanhecke krijgen kopie formulier van VKBF O Club betaalt betrokkenen + dient onkostennota in bij VKBF => terugbetaling O Info wordt gebruikt bij evaluatie cursist.

27 FORMULIER

28 Examen scheidsrechter O Theorie O Praktijk

29 Geslaagd = einde begeleiding ? O NEEN ! O Volgende stap: leiden van jeugdwedstrijden van de eigen club => niet in de eigen categorie !! O Aanduiding door het SRC !! O Krijgt wedstrijdvergoeding + VPK (indien nodig) = volwaardig SR O VOORDELEN (van deze tussenstap): O Cfr. mobiliteitsproblematiek => valt weg O Ervaring opdoen in vertrouwde omgeving O SR is vertrouwd met 1 van de 2 ploegen => kans op problemen daalt O Vertrouwde entourage => begeleiding /tips / bescherming bij kritiek / …

30 Laatste stap O Fluiten van competitie- en bekerwedstrijden in alle clubs en alle afdelingen. O Volgen van de jaarlijkse bijscholingen

31 Dank u wel en tot een volgende gelegenheid !


Download ppt "Begeleiding van jonge scheidsrechters 19 november 2011 Welkom!"

Verwante presentaties


Ads door Google