De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Homo litoreus Seashore Man De savannetheorie over vachtverlies getest: een keukentafel experiment

Verwante presentaties


Presentatie over: "Homo litoreus Seashore Man De savannetheorie over vachtverlies getest: een keukentafel experiment"— Transcript van de presentatie:

1 Homo litoreus Seashore Man De savannetheorie over vachtverlies getest: een keukentafel experiment http://www.seashore_man.name

2

3 Waar werd de mens tweebenig en naakt? De gangbare theorie stelt: op de savanne in Afrika  werd de mens tweebenig  werd hij vachtloos om oververhitting tijdens hardlopend jagen tegen te gaan  ving hij rechtopstaand minder zon op…dus minder opwarming  kon hij rechtopstaand beter gevaren in de gaten houden; een voordeel…  had hij de handen vrij om stokken en stenen als wapen te gebruiken

4 Australopithecus

5 Paleoantropologen  Dit beeld danken we aan de paleoantropologen.  Is het biologisch steekhoudend?  Zijn er andere mogelijkheden denkbaar?  De allereerste fossiele vondsten zijn al bipedaal; er zijn geen overgangsvormen gevonden  Van een kleine groep onder zware selectiedruk zijn fossielen moeilijk vindbaar  Een groeiende minderheid (2009) meent dat er een andere verklaring mogelijk is…

6 Van Aquatic Ape naar Homo littoreus In 1962 opperde marien bioloog Sir Allister Hardy een fase in en om water voor de menswording; de Aquatic een fase in en om water voor de menswording; de Aquatic Ape Theorie was geboren (A.A.T.) Ape Theorie was geboren (A.A.T.)  Rechtop lopen zou door waden in ondiep water kunnen zijn gestimuleerd..  Een vacht geeft veel afkoeling bij uit en in het water gaan; vachtverlies voorkomt dat  Onderhuids vet is dan een zinvolle aanpassing  Aanleg van meer bloedvaten onder de huid maakt warmtewisseling toch mogelijk  De mens heeft een redelijk sterke duikreflex en kan zijn adem onder water inhouden

7 Vacht, onderhuids vet of geen van beide?  Er is niet één jagend savannedier zonder vacht.  Ze zweten wel, maar veel minder dan de mens  Zij springen zuinig om met water, hebben geen onderhuids vet en geen dicht haarvatennetwerk onder de huid  Zij zijn zonder uitzondering sneller dan de mens, net als de prooidieren waar de oermens op gejaagd zou hebben…

8 Testen dus  Hypothese 1: onderhuids vet bij de mens dient om afkoeling in water tegen te gaan en is een nadeel op het land, doordat het afkoeling beperkt.  2: Een natte vacht leidt tot snel warmteverlies bij regelmatig in en uit het water gaan, maar werkt in droge staat isolerend (zowel tegen opwarmen als afkoelen).

9 Opzet van de test

10 Uitvoering: de spullen  Drie petflessen  150 gram vaseline  Een wollen sok  Temperatuur meting  Een ventilator  Warm en koud water

11 Onderhuids vet  1,5 liter fles insmeren met 150 gram vaseline = 10% van gewicht, net als bij de mens  Huishoudfolie is de huid.

12 1 blanco, 1 vet en 1 sok

13 Meetapparatuur IIIIn de blanco; een labthermometer IIIIn beide andere flessen een CBL thermosensor

14 Inzet van laptop en interface kan ook...

15 Meting in koud water

16 Meting in lucht

17 Resultaten in water SEASHORE MAN HYPOTHESIS Tijd min nulvachtvet 045 46temperatuur 3363843waterstart flessen 53335391345-46 8293236 10272932 13252732 15232630 1919,52225,5 2516,52023 301618,521

18 Resultaten in water

19 Conclusies voor het milieu water  De variant met vet koelt het langzaamst af. De temperatuur van de blanco na 15 minuten wordtbij vacht 11,3% later en bij vet 16,7% later bereikt. Dit lijkt de rol van onderhuids vet in het watermilieu te bevestigen.  Herhalen van de metingen is nodig om er zeker van te zijn.  NB: ook in de tropen is de temperatuur van(zee)water lager dan de lichaamstemperatuur, zodat ook daar onderkoeling kan optreden.

20 Resultaten in lucht Tijdnulvachtvettemperatuur buiten18,5 044 temperatur water45 34241,242,1 93937,540zweet 1435,53437 20333135zweetbuiten17,5 2530,528,532,5 3028,526,330,516,3

21 Resultaten in lucht

22 Conclusies voor lucht  Als we de hier de mate van afkoeling van de blanco na 15 minuten 100% stellen, dan is die bij vacht 7,5% eerder en bij vet 12,5%later bereikt. Vacht – vet scheelt 20%  Daarmee is de sterk koelende invloed van een vochtige vacht en tevens de “handicap” van onderhuids vet op het land aangetoond (gebrek aan warmtewisseling).  Het verklaart de noodzaak van sterk zweten van mensen en de ontwikkeling van de regelbare “radiator” die de mens door extra regelbare huiddoorbloeding heeft.

23 Aangepast aan de savanne? Uit dit simpele keukentafelexperiment is af te leiden dat de mens oorspronkelijk niet een aan de savanne aangepast wezen kan zijn:  Hij verspilt teveel water.  Hij heeft daar een vacht nodig.  Onderhuids vet oververhit.....In een watermilieu zijn mensspecifiek vachtloosheid, onderhuidse vetlaag en regelbare huiddoorbloeding wel zinvol.

24 Sea Gypsies Mother Jones news feature 2005 11 sea_change

25 Een zwembad in Europa

26 En onze start…. http:www.urchinrock.com

27 Verantwoording  Drs. D. Meijers  http://www.andaman.org/BOOK/video/textvideo.html George Weber http://www.andaman.org/BOOK/video/textvideo.html  Urchin Rock underwater photography http:/www.urchinrock.com http:/www.urchinrock.com  http://www.motherjones.com/news/feature/2005/11/sea_c hange.html http://www.motherjones.com/news/feature/2005/11/sea_c hange.html http://www.motherjones.com/news/feature/2005/11/sea_c hange.html  Alle details: http://www.seashore-man.name http://www.seashore-man.name


Download ppt "Homo litoreus Seashore Man De savannetheorie over vachtverlies getest: een keukentafel experiment"

Verwante presentaties


Ads door Google